Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Treasury, transfer a oceňování zdrojů Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 7 – 2006/7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Treasury, transfer a oceňování zdrojů Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 7 – 2006/7."— Transkript prezentace:

1 Treasury, transfer a oceňování zdrojů Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 7 – 2006/7

2 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů2 Obsah –Opakování Koncept měření tvorby hodnoty Typy kapitálu Dekompozice zisku –Účel oceňování vnitřních zdrojů –Treasury Role treasury Funkce treasury –Metody oceňování vnitřních zdrojů –Výnosová křivka –Vnitrobankovní výnosová křivka –Vybrané pojmy –Shrnutí

3 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů3 Koncept měření tvorby hodnoty V každé dimenzi se měří dva ukazatele: - V každé dimenzi se měří dva ukazatele: - rizikově upravená návratnost ve srovnání s náklady na kapitál - objem zisku / hotovosti ve srovnání se ziskem / hotovostí požadovanými akcionářem Uvedený koncept měření hodnoty v uvedených dimenzích: - zohledňuje cíle akcionáře / investora - je tržně orientovaný - bere v úvahu riziko - podporuje hodnocení jednotlivých oblastí podnikání (retail, corporate, …) R egion Zákazník Distribuční kanál Oblast podnikání P rodukt Banka Tvorba hodnoty se měří v několika dimenzích

4 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů4 Typy kapitálu Účel jednotlivých typů kapitálu: Kolik má banka kapitálu z účetního hlediska? – Účetní kapitál Jak je banka vnímána trhem? – Tržní kapitalizace Jak je skutečně z ekonomického hlediska kapitál „zaměstnán“ pro oblasti podnikání? - Rizikový kapitál Splňuje banka požadavky regulátora na výši kapitálu? – Regulatorní kapitál Potřeba kapitálu Vlastní zdroj Solventnost Pokrytí rizik, kterým banka čelí Zdroje kapitálu Základní kapitál Akciový Fondy, rezervy Dodatkový kapitál Dluhové nástroje, rezervy Podřízený dluh Účetní kapitál Účetní hodnota kapitálu Rizikový kapitál Kapitál pro pokrytí rizik, kterým banka čelí (komplexní a specifický přístup) Regulatorní kapitál Kapitál požadovaný regulátorem pro pokrytí rizik (zjednodušený a zobecněný přístup) Tržní kapitalizace Trhem stanovená hodnota akcií Typy kapitálu

5 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů5 Dekompozice zisku (1) Dekompozice zisku se provádí podle modelu: Kapitálový multiplikátor ROE ROA Celková úroková marže Celková neúroková marže Celková Ostatní marže Daňová marže Čistá úroková marže Ukazatel výnosových aktiv Čisté úrokové rozpětí Zisk z čisté úrokové pozice Prům.sazba úročených aktiv Prům.sazba úročených pasiv Čistá úrok. pozice vztaž. na úročená aktiva Průměrná sazba úročených pasiv x ++- x + -x

6 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů6 Účel oceňování vnitřních zdrojů Banka centralizuje řízení redistribuce zdrojů mezi jednotlivými organizačními útvary z účelem: Optimalizace využívání zdrojů za účelem maximalizace zisku –Nastavení limitní požadované výnosnosti zdrojů – sazba příležitosti (matched opportunity rate) –Usměrňování poboček při rozhodování o obchodních příležitostech Vyhodnocování příspěvku k zisku jednotlivých organizačních útvarů –Získání údajů pro sledování výnosů podle organizačních útvarů, produktů, segmentů trhu nebo klientů, distribučních kanálů Převzetí centrální odpovědnosti za řízení likvidity, úrokového a kursového rizika –Organizační útvary se nezabývají řízením svojí likvidity –Úrokové riziko a kursové riziko je řízeno specializovaným útvarem –Organizační útvary přispívají na pokrytí uvedených rizik formou „paušální platby“ Řízení struktury aktiv a pasiv na celobankovní úrovni –Vnitřní redistribuce zdrojů je centrálně řízena a oceňována na základě jednotné ceny aktiv a pasiv Řízení a oceňování vnitřních zdrojů zajišťuje specializovaný útvar „treasury“

7 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů7 Funkce TREASURY Dvě hlavní funkce –Řízení aktiv a pasiv banky – řízení likvidity a zisk z úrokové marže a poplatků (banking book) –Obchodování na finančních trzích - obchodování s rizikem (trading book) Různé modely organizačního uspořádání –Jednotný útvar „treasury“ –Oddělení ALM a tradingu Obchodní aktivity musí být odděleny od kontrolních i administrativních funkcí, včetně zázemí zpracování obchodů Organizační struktura „trading room“ je uspořádaná buď - na „klientský segment“ - ( mezibankovní obchody, obchodování na účet klientů dalších hodnotových středisek, přímé obchodování s financemi klientů a obchodování vlastním jménem banky) anebo - na tradiční funkcionální „sekce“ - FX / MM / Cenné papíry / Customer desk Zásady a provozní limity jsou stanoveny výborem ALCO Požadavky na informace pro řízení jsou absolutně kritické, včetně denního výkazu aktiv a pasiv podle funkcí treasury a podle klientských segmentůTreasury

8 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů8 ÚČEL TREASURY: Řízení aktiv a pasiv v bance Centralizace řízení úrokového rizika Obchodování na finančních trzích (pro banku i spekulativně) FINANČNÍ TRH TRADING TREASURY UMÍSŤOVÁNÍČERPÁNÍ POBOČKA KLIENTI VKLADYÚVĚRY ÚROKOVÉ RIZIKO Role „Treasury“

9 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů9 Metody oceňování vnitřních zdrojů Centralizované řízení redistribuce vnitřních zdrojů vyžaduje zavedení metod jejich oceňování pool – zásobník peněžních zdrojů –různý počet podle splatností, měn –hrubá x čistá metoda = všechny zdroje x jen vyrovnávání vlastní bilance jednoduchý pool – soustředěny všechny zdroje bez rozdílu splatností a měn –přeceňování –nepracuje s časovou hodnotou peněz –nemožnost měřit ziskovost konkrétních případů vícenásobný pool – rozlišení z časového hlediska –krátko, středně, dlouho – dobé zdroje –měny –přeceňování Externí aktiva Externí pasiva Vnitro- bankovní zdroje Jednoduchý pool Krátkodobá externí Krátkodobá vnitrobankovní Střednědobá externí Střednědobá vnitrobankovní Dlouhodobá externí Dlouhodobá vnitrobankovní Krátkodobá externí Střednědobá externí Dlouhodobá externí vícenásobný pool aktivapasiva aktivapasiva

10 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů10 Výnosová křivka

11 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů11 Vnitrobankovní výnosová křivka Sazba aktiva klient Sazba pasiva klient Vnitrobankovní výnosová křivka Spread aktiva Spread pasiva Spread z nesouladu I splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 I Sazba aktiv pobočka Sazba pasiva pobočka IFTP - vnitřní oceňování redistribuce zdrojů redistribuce zdrojů v bance centrála banky přebírá odpovědnost za řízení likvidity a úrokového rizika

12 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů12 Vybrané pojmy Pojmy: ALM Trading Banking book Trading book Treasury Pool – jednoduchý, vícenásobný Čistá a hrubá metoda vnitrobankovního přerozdělování Časová hodnota peněz Výnosová křivka IFTP – Internal Funds Transfer Pricing Opportunity rate Spread – rozpětí marže

13 2006/7EBF 1/7 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů13 Shrnutí Funkce a role Treasury musí vyhovovat závazným pravidlům obezřetnosti Transfer – přerozdělování vnitřních zdrojů je nutné pro centralizaci řízení likvidity a úrokového rizika Pro redistribuci zdrojů v bance je třeba zavést metody jejich oceňování Výnosová křivka udává úrokový výnos podle splatnosti Vnitřní výnosová křivka stanovuje ceny peněz pro redistribuci zdrojů mezi pobočkami a centrálním útvarem treasury


Stáhnout ppt "Treasury, transfer a oceňování zdrojů Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 7 – 2006/7."

Podobné prezentace


Reklamy Google