Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-STROJ-TE-SVE-U-3-007
OHÝBADLA OB21-OP-STROJ-TE-SVE-U-3-007

3 OHÝBADLA Ohýbání je proces tváření, při kterém je materiál trvale deformován do různého úhlu ohybu s menším nebo větším zaoblením hran. Používané nástroje - ohýbadla, se skládají z ohybníku a ohybnice. Výrobkem je výlisek, ohybek

4 OHÝBADLA Ohnutí tělesa do žádoucího tvaru využívá překročení meze kluzu a tím dosažení oblasti plastické deformace. Plastická deformace je doprovázena deformací elastickou. Po průřezu je to pružně plastická deformace, která má různý průběh od povrchu materiálu k neutrální ose.

5 OHÝBADLA Pominou-li vnější síly na deformované těleso, rozměry tělesa se částečně vrátí do původních, tj. těleso odpruží. Odpružení při ohybu se projevuje jako úhlová odchylka , jejíž význam roste s délkou ramen. Zpětné odpružení ohýbaných součástí je způsobeno vlivem pružné deformace materiálu kolem neutrální osy. Velikost úhlů odpružení závisí na tvárnosti materiálu, poloměru ohybu a způsobu ohýbání. Bývá v rozsahu 3 až 15o.

6 OHÝBADLA Odpružení lze omezit několika způsoby :
materiál se ohne více o hodnotu úhlu odpružení, nástroj se musí navrhnout s touto úhlovou korekcí použije se tzv. kalibrace, tj. zvětšíme lisovací sílu na konci lisovacího cyklu, dochází k místní plastické deformaci v místě ohybu a hodnota odpružení se snižuje, případně vymizí úplně / 1 / použije se prolisů na výlisku, kdy se odpružení odstraní téměř úplně úprava čelistí ohýbadel / 2 / 2 1

7 OHÝBADLA Ohýbat se dá volně nebo v pevném nástroji.
Technologické postupy ohýbání se dají rozdělit podle několika hledisek : podle použitého stroje ruční a ruční stroje lisy mechanické, hydraulické, speciální stroje ohýbání na válcích podle poloměru zakřivení ohyb s malým poloměrem / velké plastické deformace / ohyb s velkým poloměrem zakřivení / malé deformace /. podle technologického způsobu. „klasické“ ohýbání ohraňování lemování navíjení zakružování

8 OHÝBADLA Klasické ohýbání
Ohýbání plechů na lisech Ohýbání ruční, na ručních ohýbačkách Ohýbání na válcích Vyžadují konstrukční úpravu ohýbadel pro jednoduché ohýbání součástí z plechů a profilového materiálu.

9 OHÝBADLA Ohraňování na lisech
Slouží k výrobě různých profilů do tloušťky 20 mm, profilů o malém poloměru zaoblení. Princip je podobný ohýbání v nástroji na běžném lisu. Rozdíl je v délce nástroje i lisu, je omezena šířkou ohraňovacího lisu.

10 OHÝBADLA Lemování je operace, kdy potřebujeme vyztužit okraj výlisku a nebo připravit polotovar na dodatečné vytvoření spoje. Slouží také k výrobě žlábků uprostřed nebo na okraji pro zvýšení tuhosti výlisku

11 OHÝBADLA Navíjení je proces, kdy se tvářený materiál navíjí postupně na válec nebo zaoblenou šablonu a dostává požadovaný tvar shodný s tvarem nástroje. Nejčastěji se navíjení používá u plechů do svitku a - ruční, b - na ohýbačkách, c - navíjení pružin na trn, d - navíjení tyčí, e - navíjení pásu na šablonu navíječka Al pásu na cívku

12 OHÝBADLA Zakružování pomocí válců se používá při výrobě válcových
nebo kuželových plášťů nádob, trubek. Stroje jsou zakružovadla a jsou buď tříválcová nebo víceválcová a jejich konstrukce je závislá na tloušťce plechu a požadavcích na zakroužení konců plechu.

13 Výroba tenkostěnných trubek profilováním, stáčením, přeplátováním
OHÝBADLA Válcování, profilování, stáčení na lisech se provádí v důsledku vytvoření kruhového tvaru na krajích plechu. Jedná se o postupné spojité ohýbání pásů na profilovacích strojích Výroba tenkostěnných trubek profilováním, stáčením, přeplátováním Postup výroby profilů

14 Ohýbání válcováním (vlevo – postranní ohyb, vpravo – žlábkování)
OHÝBADLA V některých případech je vhodné provádět ohyb postupně, proto se používají válcovací stroje, které budou ohýbat buď podélným nebo příčným válcováním. Způsoby ohýbání válcováním a – navíjení, b – zakružování, c – rovnání, d – podélné válcování profilů Ohýbání válcováním (vlevo – postranní ohyb, vpravo – žlábkování)

15 OHÝBADLA Ohýbací nástroje
Nástroj pro ohýbání je ohýbadlo a hlavní části jsou ohybník a ohybnice, popř. zakládací dorazy. Ohýbadla se dělí podle způsobu a technologie ohýbání, nejčastěji pro ohýbání do tvaru U a V. Většinou nejsou samostatná a konstruují se jako nástroje sdružené. Ohýbadla tvaru U a V

16 Použitá literatura BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů
2. svazek vydání, Praha: SNTL, 1990 DOLEČEK,J., HOLOUBEK,Z., Strojnictví 1 pro SOU, 1. vydání Praha : SNTL, 1988 KŘÍŽ, R., Strojírenská konstrukce 1. 1. vydání, Praha: SNTL, 1986


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google