Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 OHÝBADLA OB21-OP-STROJ-TE-SVE-U-3-007

3 OHÝBADLA Ohýbání je proces tváření, při kterém je materiál trvale deformován do různého úhlu ohybu s menším nebo větším zaoblením hran. Používané nástroje - ohýbadla, se skládají z ohybníku a ohybnice. Výrobkem je výlisek, ohybek

4 OHÝBADLA Ohnutí tělesa do žádoucího tvaru využívá překročení meze kluzu a tím dosažení oblasti plastické deformace. Plastická deformace je doprovázena deformací elastickou. Po průřezu je to pružně plastická deformace, která má různý průběh od povrchu materiálu k neutrální ose.

5 OHÝBADLA Pominou-li vnější síly na deformované těleso, rozměry tělesa se částečně vrátí do původních, tj. těleso odpruží. Odpružení při ohybu se projevuje jako úhlová odchylka, jejíž význam roste s délkou ramen. Velikost úhlů odpružení závisí na tvárnosti materiálu, poloměru ohybu a způsobu ohýbání. Bývá v rozsahu 3 až 15 o. Zpětné odpružení ohýbaných součástí je způsobeno vlivem pružné deformace materiálu kolem neutrální osy.

6 OHÝBADLA Odpružení lze omezit několika způsoby : Odpružení lze omezit několika způsoby :  materiál se ohne více o hodnotu úhlu odpružení, nástroj se musí navrhnout s touto úhlovou korekcí  použije se tzv. kalibrace, tj. zvětšíme lisovací sílu na konci lisovacího cyklu, dochází k místní plastické deformaci v místě ohybu a hodnota odpružení se snižuje, případně vymizí úplně / 1 /  použije se prolisů na výlisku, kdy se odpružení odstraní téměř úplně  úprava čelistí ohýbadel / 2 / 1 2

7 OHÝBADLA Ohýbat se dá volně nebo v pevném nástroji. Technologické postupy ohýbání se dají rozdělit podle několika hledisek : podle použitého stroje podle použitého stroje ruční a ruční stroje ruční a ruční stroje lisy mechanické, hydraulické, speciální stroje lisy mechanické, hydraulické, speciální stroje ohýbání na válcích ohýbání na válcích podle poloměru zakřivení podle poloměru zakřivení ohyb s malým poloměrem / velké plastické deformace / ohyb s malým poloměrem / velké plastické deformace / ohyb s velkým poloměrem zakřivení / malé deformace /. ohyb s velkým poloměrem zakřivení / malé deformace /. podle technologického způsobu. podle technologického způsobu. „klasické“ ohýbání „klasické“ ohýbání ohraňování ohraňování lemování lemování navíjení navíjení zakružování zakružování ohýbání na válcích ohýbání na válcích

8 OHÝBADLA Klasické ohýbání Vyžadují konstrukční úpravu ohýbadel pro jednoduché ohýbání součástí z plechů a profilového materiálu. Ohýbání ruční, na ručních ohýbačkách Ohýbání plechů na lisech Ohýbání na válcích

9 OHÝBADLA Ohraňování na lisech Slouží k výrobě různých profilů do tloušťky 20 mm, profilů o malém poloměru zaoblení. Princip je podobný ohýbání v nástroji na běžném lisu. Rozdíl je v délce nástroje i lisu, je omezena šířkou ohraňovacího lisu.

10 OHÝBADLALemování je operace, kdy potřebujeme vyztužit okraj výlisku a nebo připravit polotovar na dodatečné vytvoření spoje. Slouží také k výrobě žlábků uprostřed nebo na okraji pro zvýšení tuhosti výlisku

11 OHÝBADLANavíjení je proces, kdy se tvářený materiál navíjí postupně na válec nebo zaoblenou šablonu a dostává požadovaný tvar shodný s tvarem nástroje. Nejčastěji se navíjení používá u plechů do svitku a - ruční, b - na ohýbačkách, c - navíjení pružin na trn, d - navíjení tyčí, e - navíjení pásu na šablonu navíječka Al pásu na cívku

12 OHÝBADLAZakružování pomocí válců se používá při výrobě válcových nebo kuželových plášťů nádob, trubek. Stroje jsou zakružovadla a jsou buď tříválcová nebo víceválcová a jejich konstrukce je závislá na tloušťce plechu a požadavcích na zakroužení konců plechu.

13 OHÝBADLA Válcování, profilování, stáčení na lisech se provádí v důsledku vytvoření kruhového tvaru na krajích plechu. Jedná se o postupné spojité ohýbání pásů na profilovacích strojích Výroba tenkostěnných trubek profilováním, stáčením, přeplátováním Postup výroby profilů

14 OHÝBADLA V některých případech je vhodné provádět ohyb postupně, proto se používají válcovací stroje, které budou ohýbat buď podélným nebo příčným válcováním. Ohýbání válcováním (vlevo – postranní ohyb, vpravo – žlábkování) a – navíjení, b – zakružování, c – rovnání, d – podélné válcování profilů Způsoby ohýbání válcováním

15 OHÝBADLA Ohýbací nástroje Nástroj pro ohýbání je ohýbadlo a hlavní části jsou ohybník a ohybnice, popř. zakládací dorazy. Ohýbadla se dělí podle způsobu a technologie ohýbání, nejčastěji pro ohýbání do tvaru U a V. Většinou nejsou samostatná a konstruují se jako nástroje sdružené. Ohýbadla tvaru U a V

16 BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojůBOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů 2. svazek. 5. vydání, Praha: SNTL, 1990 DOLEČEK,J., HOLOUBEK,Z., Strojnictví 1 pro SOU, 1. vydání Praha : SNTL, 1988DOLEČEK,J., HOLOUBEK,Z., Strojnictví 1 pro SOU, 1. vydání Praha : SNTL, 1988 KŘÍŽ, R., Strojírenská konstrukce 1.KŘÍŽ, R., Strojírenská konstrukce 1. 1. vydání, Praha: SNTL, 1986 Použitá literatura


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google