Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA"— Transkript prezentace:

1 DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA

2 Deformace pevného tělesa
je změna tvaru způsobená účinkem vnějších sil. Pevná tělesa mají stálý tvar.

3 Druhy deformace: 1. Pružná (elastická)
- pevné těleso se vrací do původního tvaru, jakmile přestanou působit vnější síly. 2. Tvárná (plastická) - je trvalá deformace pevného tělesa. Druhy deformace podle směru působení sil: - deformace tahem, - deformace tlakem, - deformace ohybem, - deformace smykem, - deformace kroucením (v torzi).

4 Druhy deformace: 1. deformace tahem,
Těleso je deformováno tahem, působí-li na něj dvě stejně velké síly ve směrech ven z tělesa. Vektorové přímky sil jsou totožné.

5 Druhy deformace: deformace tahem, 2. deformace tlakem,
Těleso je deformováno tahem, působí-li na něj dvě stejně velké síly ve směrech dovnitř tělesa. Vektorové přímky sil jsou totožné.

6 Druhy deformace: deformace tahem, 2. deformace tlakem,
3. deformace ohybem, Na nosníku podepřeném na obou koncích síla na něj působí kolmo k podélné ose souměrnosti.

7 Druhy deformace: deformace tahem, 2. deformace tlakem,
3. deformace ohybem, 4. deformace smykem, Na těleso působí dvě stejně velké síly ve směrech ven z tělesa. Vektorové přímky sil nejsou totožné.

8 Druhy deformace: deformace tahem, 2. deformace tlakem,
3. deformace ohybem, 4. deformace smykem, 5. deformace kroucením. Na koncích tyče působí dvě silové dvojice, jejich momen- ty sil jsou stejně velké, ale opačného směru.

9 Síly pružnosti Působením deformačních sil se zvětšují vzdálenosti
jsou přitažlivé síly převládající ve vzájemném působení částic při deformaci tělesa. Působením deformačních sil se zvětšují vzdálenosti mezi částicemi.

10 Normálové napětí je definováno podílem velikosti sil pružnosti Fp, působící kolmo k ploše řezu s obsahem S, a velikosti plochy. V libovolném příčném řezu tělesa vzniká při deformaci stav napjatosti, charakterizovaný normálovým napětím.

11 Řešte úlohu: Vypočítejte normálové napětí v ocelovém drátě o obsa-hu příčného řezu 3,0 mm2, který je deformován tahem silami velikosti 0,50 kN. s =1,7.108 Pa

12 Test 7 Deformace pevného tělesa je:
a) změna tvaru tělesa způsobená účinkem vnitřních sil, b) změna tvaru tělesa způsobená účinkem vnějších sil, c) změna objemu tělesa způsobená účinkem vnějších sil, d) změna objemu tělesa způsobená účinkem vnitřních sil. 7

13 Test Definiční vztah normálového napětí je: 8


Stáhnout ppt "DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA"

Podobné prezentace


Reklamy Google