Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný ústav pedagogický v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Rámcové vzdělávací programy jako cesta zkvalitňování vzdělávání v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný ústav pedagogický v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Rámcové vzdělávací programy jako cesta zkvalitňování vzdělávání v ČR."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný ústav pedagogický v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Rámcové vzdělávací programy jako cesta zkvalitňování vzdělávání v ČR

2 Atributy kvalitního vzdělávání Vzdělávání otevřené životu a otevírající cestu k plnohodnotnému životu Vzdělávání, které je svou nabídkou natolik diferencované, že dokáže probouzet a v maximální míře uspokojovat různorodé vzdělávací potřeby, zájmy a aspirace Vzdělávání, které místo učení se hotovým poznatkům preferuje učení se způsobům poznávání

3 Atributy kvalitního vzdělávání Vzdělávání, které místo tradičních domén, jakými jsou paměť, reprodukce a memorování, dosazování do hotových vzorců, preferuje tvořivost, invenci, experiment Vzdělávání, které se neustále samo sebe ptá po svém smyslu a užití Vzdělávání, které od samého počátku všemi prostředky a činnostmi modeluje způsob života demokratického společenství

4 Principy, na nichž jsou RVP budovány Celoživotní učení Vzdělávání pro život Rozvoj individuality každého žáka Variabilita vzdělávacích programů na úrovni školy Proměna klimatu škol Posílení pedagogické autonomie

5 Strategické prvky v RVP umožňující žádoucí změnu Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti umožňující integraci obsahů Průřezová témata nadpředmětového charakteru Konstrukce učebního plánu umožňující různé modely vzdělávání Sebeevaluace jako nástroj hodnocení efektivity programu a jeho korekcí

6 Data k RVP ZV Srpen 2004 – schválení RVP ZV Září – listopad 2004 – informační semináře v krajích Prosinec 2004 – schválení nového školského zákona Duben 2005 – zveřejnění manuálu k tvorbě ŠVP Září 2005 – zahájení realizace projektů Pilot 1 a Pilot Z; schválení RVP ZV s přílohou

7 Znaky ŠVP Analýzy využívající různých nástrojů a zdrojů Koncenzuální programy garantující aktivní podporu ped. sborů Účinné strategie utvářející a rozvíjející klíčové kompetence žáků Integrační procesy v obsahu vzdělávání

8 Znaky ŠVP Organické začlenění průřezových témat Vzdělávací nabídka rozrůzněná tematicky i náročností Sepětí programu se životem místního společenství

9 RVP GV Vymezuje předpokládanou úroveň vzdělání absolventa, nikoliv maturanta Strukturní části shodné s RVP ZV Koncepční návaznost na předchozí úroveň (stupeň) vzdělání, gradace požadavků UP – 1. a 2. ročník společný vzdělanostní základ, 3. a 4. ročník variabilita vzdělávací nabídky Závaznost učiva - společná část MZ

10 Faktory ovlivňující úspěšnost kurikulární reformy Všestranná podpora reformy ze strany státu Pregraduální příprava učitelů v intencích reformy Propracovaný systém DVPP Propracovaný systém monitorování kvality vzdělávání na školách Flexibilita kurikula, schopnost reagovat na aktuální potřeby

11 VÚP v Praze,červen 2005


Stáhnout ppt "Výzkumný ústav pedagogický v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Rámcové vzdělávací programy jako cesta zkvalitňování vzdělávání v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google