Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MV RPS, 1. červen 2005 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MV RPS, 1. červen 2005 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 MV RPS, 1. červen 2005 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

2 Komunikační akční plán RPS 2004 - 06 Nařízení EK 1159/2000 –Transparentnost / srozumitelnost  potenciální žadatelé –Publicita  široká veřejnost Komunikační akční plán RPS 2004-2006 –schválen MV RPS 18.5. 2004 –pravidelná zpráva o realizaci KAP RPS –Komunikační plán RPS 2005 (schválen MV RPS dne 15.1.05) situace ke konci 4/2005

3 KAP RPS 2005 –Zkvalitňování služeb a podpora informačního servisu pro potenciální žadatele –Podpora znalosti průřezových otázek spojených s implementací SF v ČR –Diskuse o budoucnosti politiky HSS 2007+ Posílení aktivit ve vztahu k široké veřejnosti: –Aktivity a sdělení propagačního charakteru (jednotná message o významu pomoci fondů EU pro ČR) –Prezentace konkrétních příkladů JAK  Cílená mediální prezentace fondů EU Zaměření

4 KAP RPS 2005 Specifikace dle konečných závěrů sekundární analýzy projektu „Výzkum povědomí české veřejnosti o SF“ (2/2005) –pomoc EU směřovaná do ČR vůbec není pro českou veřejnost nezajímavým tématem (Fondy EU mají proto potenciál ve vztahu k zájmu masmédií) –potenciální přínosy fondů EU nejsou veřejností zcela správně chápány (dle závěrů dotazníkového šetření jsou např. paradoxně nejméně očekávána zlepšení v oblastech snížení regionálních rozdílů a zvýšení rovnoprávnosti mužů a žen) –informace o fondech EU považují občané méně často za konkrétní a věcné, přesné, jasné a srozumitelné (zejména v těchto aspektech tedy existují v komunikaci rezervy). Východiska pro věcné zaměření komunikačních aktivit

5 Realizace KAP RPS - 2005 4 bloky aktivit Klasické informační a propagační postupy –Publikace, letáky, propagační předměty Informační a komunikační technologie (ICT) –www.strukturalni-fondy.cz, newsletter Masmédia –Tisk, odborný tisk, rádio, TV Jednorázové informační a propagační akce –Infolinka, semináře, konference, veletrhy

6 Leták „Fondy EU – šance pro rozvoj ČR

7 Informační publikace Základní principy přípravy projektů

8 www.strukturalni-fondy.cz

9 Newsletter Newsletter ŘO RPS

10 Informační linka o EU …komunikační nástroj pro strukturální fondy

11 KAP RPS 2005 - výhled –Masmédia Cílená mediální prezentace fondů EU (společná message + příklady úspěšných projektů jednotlivých programů) Informační balíčky pro média –ICT Úprava www.strukturalni-fondy.cz (  uživatelsky orientovaná internetová aplikace + databázový vyhledavač) –Klasické informační a propagační postupy Ediční plán RPS 2005 (Glosář, Průvodce fondy EU, metodiky, strategické dokumenty – budoucnost 2007+) Letáky HP Propagační předměty RPS Vybrané plánované aktivity

12 KAP RPS 2005 Rozpočet –Technická pomoc pro RPS (5.2 SROP) –Indikativní rozpočet 2005 - 20 721 935 Kč

13 Oddělení pro informace, publicitu a vzdělávání RPS Kontakt:info.rps@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "MV RPS, 1. červen 2005 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google