Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 13. Praktický postup při frézování šikmých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 13. Praktický postup při frézování šikmých."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 13. Praktický postup při frézování šikmých ploch Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro 1. - 4. ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 25.2.2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na praktický postup při frézování šikmých ploch 2

3 Způsoby frézování šikmých ploch: 3 1. Natočením obrobku 2. Natočením nástroje 3. Úhlovými frézami

4 1. Natočením obrobku 4

5 Natočením obrobku (1.): a)použití šikmých podložek (při srážení hran na menších obrobcích používáme prizmatické podložky) b)otočný, sklopný nebo univerzální svěrák c)úhelník d)univerzální dělící přístroj – natočení vřeteníku (detailnější ukázky v následujících snímcích) 5

6 Natočením obrobku (1.): a) použití šikmých podložek (z leva - šikmá podložka, ukázka polohy obrobku na šikmé podložce ve stroj. svěráku a upnutý obrobek) 6

7 Natočením obrobku (1.): a) použití šikmých podložek - srážení hran na menších obrobcích za pomoci prizmatické podložky 7

8 Natočením obrobku (1.): b)otočný, sklopný nebo univerzální svěrák (shora – nastavení sklopné, nastavení otočné) 8

9 Natočením obrobku (1.): c)Úhelník (úhelník upínáme na stůl frézky, vidíme zde z levé strany – část šnekového převodu /uvnitř šnek/, vytočení o 27,5° /obrobek upínáme na horní ploše přes “T“ drážky/, natáčení ovládáme klikou) 9

10 Natočením obrobku (1.): d)univerzální dělící přístroj – natočení vřeteníku (z leva – univerzální dělící přístroj bez natočeného vřeteníku a s natočeným vřeteníkem – můžeme zde upínat pouze válcové součásti a natáčet až o 90°) 10

11 2. Natočením nástroje 11

12 Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): a)stroj vypneme hlavním vypínačem b)povolíme matice na přírubě vřeteníku (pouze o ½ otáčky) c)odstraníme kolík pro „0“ polohu vřeteníku d)natočíme vřeteník o vypočítaný úhel e)utáhneme matice na přírubě vřeteníku POZOR! Při vracení vřeteníku do „0“ polohy vždy nejdříve zarazíme kolík a teprve pak utahujeme matice. 12

13 Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): a)stroj vypneme hlavním vypínačem (před natáčením vřeteníku vertikální frézy, je nutno z bezpečnostních důvodů vždy nejprve vypnout hlavní vypínač stroje, aby nedošlo k roztočení vřetene) 13

14 Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): b)povolíme matice (obvykle 4 ks – 2 ks na každé straně stroje) na přírubě vřeteníku (pouze o ½ otáčky – přílišné povolení matic by znemožnilo natočení vřeteníku vertikální frézky) 14

15 Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): c)odstraníme (vytáhneme) kolík pro „0“ polohu vřeteníku 15

16 Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): d)natočíme vřeteník o vypočítaný úhel 16 Výpočet úhlu α (příklad) - pravoúhlý trojúh. - strana a = 4 mm - strana b = 23 mm - úhel α = ? tan α = 0,173913 α = 9°51’56,9''

17 Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): e)utáhneme matice na přírubě vřeteníku (pro připomenutí - obvykle 4 ks matic tj. 2 ks matic na každé straně stroje) 17

18 Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.):  frézování čelem frézy  frézování obvodem frézy 18

19  Pokud není na frézkách vymezena vůle mezi posuvovým šroubem a maticí, tak musíme vždy použít frézování nesousledné (klasické frézky)  Frézování nesousledné – obrobek se posouvá proti smyslu otáčení frézy (tříska se tvoří od nejmenší tloušťky až po největší tloušťku třísky). Vždy musíme použít při frézování výkovků a odlitků s tvrdou povrchovou kůrou. 19  Při nesousledném frézování vzniká horší povrch obrobené plochy.

20  U strojů s vůlemi mezi posuvovými šrouby a maticemi zajišťujeme pohyb podélného stolu, příčných saní a nebo konzoly a ponecháme z těchto možností povolen jen pohyb, který je nutný pro obrábění (ostatní zůstanou zajištěny). 20

21 3. Úhlovými frézami 21

22 Úhlovými frézami (3.):  Úhlové frézy dělíme na úhlové frézy:  se stopkou (válcovou nebo kuželovou)  nástrčné 22

23 Úhlovými frézami (3.):  Úhlové frézy dále dělíme na úhlové frézy:  jednostranné  oboustranné (souměrné) (nesouměrné) 23

24 24  Jaké tří základní rozdělení způsobů výroby šikmých ploch jsme si zde popsali ?  Malá nápověda: (podle toho co natáčíme nebo čím tyto šikmé plochy vyrábíme)

25 Způsoby frézování šikmých ploch: 25 1. Natočením obrobku 2. Natočením nástroje 3. Úhlovými frézami

26 26  Jak postupujeme při natočení nástroje ?  Malá nápověda: (při natočení nástroje (vřeteníku vertikální frézky) je potřeba provést 5 operací, 1. stroj vypneme hl. vypínačem, 2. …)

27 Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): a)stroj vypneme hlavním vypínačem b)povolíme matice na přírubě vřeteníku (pouze o ½ otáčky) c)odstraníme kolík pro „0“ polohu vřeteníku d)natočíme vřeteník o vypočítaný úhel e)utáhneme matice na přírubě vřeteníku POZOR! Při vracení vřeteníku do „0“ polohy vždy nejdříve zarazíme kolík a teprve pak utahujeme matice. 27

28 28  Vypočtěte úhel α, který je potřeba frézovat (pravoúhlý trojúhelník) známe dvě strany a = 4 mm, b = 23 mm ?  Malá nápověda:

29 Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): d)natočíme vřeteník o vypočítaný úhel 29 Výpočet úhlu α (příklad) - pravoúhlý trojúh. - strana a = 4 mm - strana b = 23 mm - úhel α = ? tan α = 0,173913 α = 9°51’56,9''

30  PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983.  VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966. 30

31  Snímky 23, 25 a 27 - [cit. 2012-18-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie. 31


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 13. Praktický postup při frézování šikmých."

Podobné prezentace


Reklamy Google