Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 17. Frézování pomocí dělícího přístroje (jednoduchý dělící přístroj) Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na problematiku frézování pomocí jednoduchého dělícího přístroje.

3 Jednoduchý dělící přístroj
Používá se pouze na přímé dělení. Dělící kotouč je upevněný přímo na vřetenu dělícího přístroje. Nejčastěji mívá 24 dírek nebo drážek. Vřeteno se po uvolnění západky otáčí pouze rukou (obvykle je možné otáčení doprava i doleva). Při frézování je nutné vždy vřeteno dělícího přístroje zabrzdit.

4 Jednoduchý dělící přístroj
Na tomto dělícím přístroji můžeme vyrábět pouze počty dílků, které jsou beze zbytku obsaženy v čísle 24 – tj. 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 (ukázka 4-hranu a 6-hranu na matici)

5 Jednoduchý dělící přístroj
Jednoduchý dělící přístroj – celkový pohled

6 Jednoduchý dělící přístroj
Dělící kotouč - je upevněn přímo na vřetenu dělícího přístroje (vřeteno se po uvolnění západky a povolení brzdícího mechanizmu otáčí pouze rukou).

7 Jednoduchý dělící přístroj
Brzdící mechanismus - při frézování je nutné vždy vřeteno dělícího přístroje zabrzdit (nestačí pouze zajištění západkou).

8 Jednoduchý dělící přístroj - příklad
O kolik roztečí musíme pootočit na jednoduchém dělícím přístroji (24 drážek) a jak budeme postupovat, pokud zde chceme vytvořit 6 ploch (šestihranná hlava šroubu)? Výpočet: Počet drážek dělícího kotouče 24 Počet ploch které chceme dělením vytvořit 6 24 : 6 = 4 O kolik roztečí budeme pootáčet vřetenem jednoduchého dělícího přístroje 4

9 Jednoduchý dělící přístroj
Při výrobě 6-hranu se posunujeme po čtyřech roztečích na dělícím kotouči (ukázka posunutí o čtyři rozteče – počáteční směr otáčení není pevně určen, takže je možné začít otáčet vřetenem (dělícím kotoučem) doprava i doleva) 1 2 3 4

10 Jednoduchý dělící přístroj
Nezapomeňte na brzdící mechanismus - při frézování je nutné vždy vřeteno dělícího přístroje zabrzdit (nestačí pouze zajištění západkou). Před nastavováním odbrzdíme (pokud bylo vřeteno zabrzděno), abychom mohli provést nastavení na dělícím kotouči a po dokončení nastavování nezapomeneme opět zabrzdit !

11 Jednoduchý dělící přístroj
Častá chyba při posunování o vypočítanou hodnotu na dělícím kotouči: Pokud provádíme posun na dělícím kotouči, tak je nutné počítat “rozteče“ (vzdálenosti mezi dvěma drážkami nebo dírkami) jinak by mohlo dojít k následující chybě, kdy počítáme drážky a nikoliv rozteče (šipka značí správný posun o 4 rozteče) 1 1 2 2 3 3 4 4 ?

12 Jednoduchý dělící přístroj
Pokud potřebujeme dělit na počet dílů např. 5, 7, 9, 10, 11, 13, …… atd., tak musíme mít dělící přístroj, kde lze dělící kotouč vyměnit (toto však jednoduchý dělící přístroj častokrát neumožňuje). Jakmile tato situace nastane (potřebujeme dělit např. na 5 dílků a náš jednoduchý dělící přístroj neumožňuje výměnu dělícího kotouče), tak musíme použít dělení nepřímé na univerzálním dělícím přístroji.

13 (vycházejte z počtu dílků, které jsou beze zbytku obsaženy v čísle …)
Závěrečné opakování Na jaké počty dílků a proč, lze rozdělit plochu na jednoduchém dělícím přístroji (24 drážek)? Malá nápověda: (vycházejte z počtu dílků, které jsou beze zbytku obsaženy v čísle …)

14 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Na tomto dělícím přístroji můžeme dělat pouze počty dílků, které jsou beze zbytku obsaženy v čísle 24 – tj. 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 (ukázka 4-hranu a 6-hranu na matici)

15 Závěrečné opakování O kolik roztečí musíme pootočit vřetenem jednoduchého dělícího přístroje (24 drážek) a jak budeme postupovat, pokud takto chceme vytvořit 6 ploch (šestihranná hlava šroubu)? Malá nápověda: (výpočet a praktický postup, včetně doplňujících informací na co nesmíme při fr. zapomenout)

16 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Výpočet: Počet drážek dělícího kotouče 24 Počet ploch které chceme dělením vytvořit 6 24 : 6 = 4 O kolik roztečí budeme pootáčet vřetenem jednoduchého dělícího přístroje 4 1 2 3 4

17 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Nesmíme zapomenout také na to, že při frézování je nutné vždy vřeteno dělícího přístroje zabrzdit (nestačí pouze zajištění západkou).

18 (vycházejte z výpočtu pro 6-hran)
Závěrečné opakování O kolik roztečí musíme pootočit vřetenem jednoduchého dělícího přístroje (24 drážek) pokud chceme vytvořit pouze dvě plochy? Malá nápověda: (vycházejte z výpočtu pro 6-hran)

19 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Výpočet: Pokud chceme otáčet obrobek o 180° a vytvořit dvě rovnoběžné plochy, tak je nutné provádět pootočení o 12 roztečí na dělícím kotouči jednoduchého dělícího přístroje (při druhém (dalším) pootočení jsme zpátky na začátku). Počet drážek dělícího kotouče 24 Počet ploch které chceme dělením vytvořit 2 24 : 2 = 12 O kolik roztečí budeme pootáčet vřetenem dělícího přístroje 12

20 Zdroje pro textovou část
PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983. VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966.

21 Seznam zdrojů pro použité obrázky
Snímky 15 a 18 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie.


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"

Podobné prezentace


Reklamy Google