Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 18. Frézování pomocí univerzálního dělícího přístroje – přímé dělení a natáčení obrobku Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na praktickou ukázku způsobu práce na univerzálním dělícím přístroji při přímém dělení a natáčení obrobku

3 Univerzální dělící přístroj
Univerzální dělící přístroj – celkový pohled

4 Univerzální dělící přístroj
Vyrovnání univerzálního dělícího přístroje na stole frézky: Univerzální dělící přístroj vyrovnáme za pomoci číselníkového úchylkoměru (podobně jako vyrovnáváme strojní svěrák) (ukázka vyrovnávání číselníkovým úchylkoměrem podle zadní strany univerzálního dělícího přístroje)

5 Univerzální dělící přístroj
Univerzální dělící přístroj umožňuje provádět: Dělení přímé Dělení nepřímé - jednoduché - složené Dělení diferenciální Frézování šroubovic Plynulé natočení obrobku až o 90˚ Univerzální dělící přístroj obsahuje: Dělící mechanizmus Sklápěcí mechanizmus Převodový mechanizmus

6 Univerzální dělící přístroj
Konkrétně tato prezentace nás seznámí se dvěmi možnostmi, které můžeme na univerzálním dělícím přístroji provádět: Dělení přímé Dělení nepřímé - jednoduché - složené Dělení diferenciální Frézování šroubovic Natočení obrobku až o 90˚ (vybrané možnosti jsou zvýrazněny červeně)

7 Univerzální dělící přístroj
Dělení přímé

8 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Počet roztečí, o které chceme pootočit vřeteno (univerzální sklíčidlo) na univerzálním dělícím přístroji provádíme přímo rukou – podobně jako při dělení na jednoduchém dělícím přístroji. (univerzální dělící přístroj - přímé dělení) (jednoduchý dělící přístroj)

9 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Abychom na univerzálním dělícím přístroji mohli pootáčet o požadovaný počet roztečí přímo rukou (dělení přímé), tak musíme udělat následující úkony: rozpojení převodového mechanismu uvnitř dělícího přístroje uvolnění západky na tělese dělícího přístroje uvolnění brzdícího mechanizmu (po dokončení těchto úkonů můžeme využívat přímé dělení – jednotlivé úkony budou dále podrobněji popsány)

10 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Dělení přímé – příprava univerzálního dělícího přístroje (postupný popis s ukázkou): rozpojení převodového mechanismu uvnitř dělícího přístroje (pokud není již provedeno, tak na zadní straně univerzál. děl. přístroje: otáčíme voličem, nezapomeňte zde povolit a dotáhnout šroub)

11 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Dělení přímé – příprava univerzálního dělícího přístroje (postupný popis s ukázkou): uvolnění západky na tělese dělícího přístroje (povytáhneme západku, kterou v horní poloze pootočíme, abychom ji takto zajistili)

12 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Dělení přímé – příprava univerzálního dělícího přístroje (postupný popis s ukázkou): uvolnění brzdícího mechanizmu (Imbus klíčem povolíme šroub sloužící k zajištění nebo uvolnění vřetena)

13 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Po každém natočení vřetene univerzálního dělícího přístroje nesmíme před frézováním zapomenout na: (zajištění západky) (utažení brzdícího mech.)

14 Univerzální dělící přístroj
Dělení přímé – výpočty

15 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
U přímého dělení na univerzálním dělícím přístroji musíme vycházet z počtu roztečí, které jsou na konkrétním dělícím kotouči k přímému dělení připraveny. V našem případě má univerzální dělící přístroj na dělícím kotouči k přímému dělení 24 roztečí – tuho hodnotu tedy využijeme i pro naše výpočty.

16 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Při tomto dělení můžeme (stejně jako na jednoduchém dělícím přístroji s 24 roztečemi) vyrábět pouze počty dílků, které jsou beze zbytku obsaženy v čísle 24 – tj. 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 (ukázka 4-hranu a 6-hranu na matici)

17 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Příklad: O kolik roztečí musíme pootočit dělícím kotoučem k přímému dělení (24 roztečí) a jak budeme postupovat, pokud zde chceme vytvořit 6 ploch (šestihranná hlava šroubu)? Výpočet: Počet roztečí na děl. kotouči k přímému dělení 24 Počet ploch které chceme dělením vytvořit 6 24 : 6 = 4 O kolik roztečí budeme pootáčet vřetenem univerzálního dělícího přístroje 4

18 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Při výrobě 6-hranu se posunujeme po čtyřech roztečích na dělícím kotouči. (ukázka posunutí o čtyři rozteče (od čísla 1 po číslo 5) – počáteční směr otáčení není pevně určen, takže je možné začít otáčet vřetenem (dělícím kotoučem k přímému dělení) doprava i doleva) 1 2 3 4

19 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Častá chyba při posunování o vypočítanou hodnotu na dělícím kotouči k přímému dělení: Tuto chybu si ukážeme na našem příkladu, kdy se máme posunovat o 4 rozteče. (při posunu o 4 rozteče a začátku na čísle 1 se častokrát stává, že první nastavení je provedeno pouze na číslo 4 což není posun o 4 rozteče, ale pouze o 3 rozteče) 1 1 2 2 3 3 4

20 Univerzální dělící přístroj – dělení přímé
Po každém natočení vřetene univerzálního dělícího přístroje (při přímém dělení) nesmíme před frézováním zapomenout na: (takto postupujeme u každého nastavení – v našem příkladě se šestihranem celkem 6x) (zajištění západky) (utažení brzdícího mech.)

21 Univerzální dělící přístroj
Natočení obrobku až o 90˚

22 Univerzální děl. přístroj – natočení obrobku
Univerzální dělící přístroj umožňuje plynulé natočení vřeteníku až o 90°. (z leva – univerzální dělící přístroj bez natočeného vřeteníku a s natočeným vřeteníkem – můžeme zde upínat pouze válcové součásti a natáčet až o 90°)

23 Univerzální děl. přístroj – natočení obrobku
Na tomto konkrétním univerzálním dělícím přístroji je možné vřeteník natočit až po povolení 4 ks šroubů ze zadní strany univerzálního dělícího přístroje.

24 Univerzální děl. přístroj – natočení obrobku
Natočení vřeteníku po povolení 4 ks šroubů na zadní straně univerzálního dělícího přístroje by mělo jít volně rukou – nastavení provádíme dle stupnice na univerzálním dělícím přístroji. (ukázka natočení vřeteníku na 35°)

25 Univerzální děl. přístroj – natočení obrobku
Po natočení vřeteníku univerzálního dělícího přístroje o požadovaný úhel, nesmíte zapomenout opět dotáhnout 4 ks šroubů ze zadní strany, ale také překontrolovat nastavený úhel.

26 Univerzální děl. přístroj – natočení obrobku
Po dokončení práce s natočeným vřeteníkem univerzálního dělícího přístroje (pokud se nejedná o dlouhodobější zakázku) vždy vrátíme vřeteník do základního stavu 0° a to včetně dotažení šroubů a kontroly zda je zde opravdu nastaveno 0°.

27 Závěrečné opakování Jaké tři úkony musíme udělat, abychom na univerzálním dělícím přístroji mohli využívat přímé dělení? Malá nápověda: (1. rozpojení převodového mechanizmu …, 2. a 3. musíme něco uvolnit … )

28 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Abychom na univerzálním dělícím přístroji mohli pootáčet o požadovaný počet roztečí přímo rukou (dělení přímé), tak musíme udělat následující úkony: rozpojení převodového mechanismu uvnitř dělícího přístroje uvolnění západky na tělese dělícího přístroje uvolnění brzdícího mechanizmu

29 Závěrečné opakování O kolik roztečí musíme pootočit vřetenem univerzálního dělícího přístroje (24 roztečí) a jak budeme postupovat, pokud takto chceme vytvořit 6 ploch (šestihranná hlava šroubu)? Malá nápověda: (výpočet a praktický postup, včetně doplňujících informací na co nesmíme při fr. zapomenout)

30 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Příklad: O kolik roztečí musíme pootočit dělícím kotoučem k přímému dělení (24 roztečí) a jak budeme postupovat, pokud zde chceme vytvořit 6 ploch (šestihranná hlava šroubu)? Výpočet: Počet roztečí na děl. kotouči k přímému dělení 24 Počet ploch které chceme dělením vytvořit 6 24 : 6 = 4 O kolik roztečí budeme pootáčet vřetenem univerzálního dělícího přístroje 4

31 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Při výrobě 6-hranu se posunujeme po čtyřech roztečích na dělícím kotouči. (ukázka posunutí o čtyři rozteče (od čísla 1 po číslo 5) – počáteční směr otáčení není pevně určen, takže je možné začít otáčet vřetenem (dělícím kotoučem k přímému dělení) doprava i doleva) 1 2 3 4

32 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Po každém natočení vřetene univerzálního dělícího přístroje (při přímém dělení) nesmíme před frézováním zapomenout na: (takto postupujeme u každého nastavení – v našem příkladě se šestihranem celkem 6x) (zajištění západky) (utažení brzdícího mech.)

33 Zdroje pro textovou část
PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983. VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966.

34 Seznam zdrojů pro použité obrázky
Snímky 27 a 29 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ideology_Icon.png>. Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie.


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"

Podobné prezentace


Reklamy Google