Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 18. Frézování pomocí univerzálního dělícího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 18. Frézování pomocí univerzálního dělícího."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 18. Frézování pomocí univerzálního dělícího přístroje – přímé dělení a natáčení obrobku Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro 1. - 4. ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 25.2.2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na praktickou ukázku způsobu práce na univerzálním dělícím přístroji při přímém dělení a natáčení obrobku 2

3  Univerzální dělící přístroj – celkový pohled 3

4  Vyrovnání univerzálního dělícího přístroje na stole frézky:  Univerzální dělící přístroj vyrovnáme za pomoci číselníkového úchylkoměru (podobně jako vyrovnáváme strojní svěrák) (ukázka vyrovnávání číselníkovým úchylkoměrem podle zadní strany univerzálního dělícího přístroje) 4

5  Univerzální dělící přístroj umožňuje provádět:  Dělení přímé  Dělení nepřímé - jednoduché - složené  Dělení diferenciální  Frézování šroubovic  Plynulé natočení obrobku až o 90˚  Univerzální dělící přístroj obsahuje:  Dělící mechanizmus  Sklápěcí mechanizmus  Převodový mechanizmus 5

6  Konkrétně tato prezentace nás seznámí se dvěmi možnostmi, které můžeme na univerzálním dělícím přístroji provádět:  Dělení přímé  Dělení nepřímé - jednoduché - složené  Dělení diferenciální  Frézování šroubovic  Natočení obrobku až o 90˚ (vybrané možnosti jsou zvýrazněny červeně) 6

7 Dělení přímé 7

8  Počet roztečí, o které chceme pootočit vřeteno (univerzální sklíčidlo) na univerzálním dělícím přístroji provádíme přímo rukou – podobně jako při dělení na jednoduchém dělícím přístroji. 8 (univerzální dělící přístroj - přímé dělení) (jednoduchý dělící přístroj)

9  Abychom na univerzálním dělícím přístroji mohli pootáčet o požadovaný počet roztečí přímo rukou (dělení přímé), tak musíme udělat následující úkony: a) rozpojení převodového mechanismu uvnitř dělícího přístroje b) uvolnění západky na tělese dělícího přístroje c) uvolnění brzdícího mechanizmu (po dokončení těchto úkonů můžeme využívat přímé dělení – jednotlivé úkony budou dále podrobněji popsány) 9

10  Dělení přímé – příprava univerzálního dělícího přístroje (postupný popis s ukázkou): a) rozpojení převodového mechanismu uvnitř dělícího přístroje (pokud není již provedeno, tak na zadní straně univerzál. děl. přístroje: otáčíme voličem, nezapomeňte zde povolit a dotáhnout šroub) 10

11  Dělení přímé – příprava univerzálního dělícího přístroje (postupný popis s ukázkou): b) uvolnění západky na tělese dělícího přístroje (povytáhneme západku, kterou v horní poloze pootočíme, abychom ji takto zajistili) 11

12  Dělení přímé – příprava univerzálního dělícího přístroje (postupný popis s ukázkou): c) uvolnění brzdícího mechanizmu (Imbus klíčem povolíme šroub sloužící k zajištění nebo uvolnění vřetena) 12

13  Dělení přímé: Po každém natočení vřetene univerzálního dělícího přístroje nesmíme před frézováním zapomenout na: 13 (zajištění západky)(utažení brzdícího mech.)

14 Dělení přímé – výpočty 14

15  U přímého dělení na univerzálním dělícím přístroji musíme vycházet z počtu roztečí, které jsou na konkrétním dělícím kotouči k přímému dělení připraveny.  V našem případě má univerzální dělící přístroj na dělícím kotouči k přímému dělení 24 roztečí – tuho hodnotu tedy využijeme i pro naše výpočty. 15

16  Při tomto dělení můžeme (stejně jako na jednoduchém dělícím přístroji s 24 roztečemi) vyrábět pouze počty dílků, které jsou beze zbytku obsaženy v čísle 24 – tj. 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 (ukázka 4-hranu a 6-hranu na matici) 16

17  Příklad:  O kolik roztečí musíme pootočit dělícím kotoučem k přímému dělení (24 roztečí) a jak budeme postupovat, pokud zde chceme vytvořit 6 ploch (šestihranná hlava šroubu)?  Výpočet: 17 Počet roztečí na děl. kotouči k přímému dělení24 Počet ploch které chceme dělením vytvořit6 24 : 6 = 4 O kolik roztečí budeme pootáčet vřetenem univerzálního dělícího přístroje 4

18  Při výrobě 6-hranu se posunujeme po čtyřech roztečích na dělícím kotouči. (ukázka posunutí o čtyři rozteče (od čísla 1 po číslo 5) – počáteční směr otáčení není pevně určen, takže je možné začít otáčet vřetenem (dělícím kotoučem k přímému dělení) doprava i doleva) 18 1 2 3 4

19  Častá chyba při posunování o vypočítanou hodnotu na dělícím kotouči k přímému dělení:  Tuto chybu si ukážeme na našem příkladu, kdy se máme posunovat o 4 rozteče. (při posunu o 4 rozteče a začátku na čísle 1 se častokrát stává, že první nastavení je provedeno pouze na číslo 4 což není posun o 4 rozteče, ale pouze o 3 rozteče) 19 1 2 3 4 1 2 3

20  Po každém natočení vřetene univerzálního dělícího přístroje (při přímém dělení) nesmíme před frézováním zapomenout na: (takto postupujeme u každého nastavení – v našem příkladě se šestihranem celkem 6x) 20 (zajištění západky)(utažení brzdícího mech.)

21 Natočení obrobku až o 90˚ 21

22  Univerzální dělící přístroj umožňuje plynulé natočení vřeteníku až o 90°. (z leva – univerzální dělící přístroj bez natočeného vřeteníku a s natočeným vřeteníkem – můžeme zde upínat pouze válcové součásti a natáčet až o 90°) 22

23  Na tomto konkrétním univerzálním dělícím přístroji je možné vřeteník natočit až po povolení 4 ks šroubů ze zadní strany univerzálního dělícího přístroje. 23

24  Natočení vřeteníku po povolení 4 ks šroubů na zadní straně univerzálního dělícího přístroje by mělo jít volně rukou – nastavení provádíme dle stupnice na univerzálním dělícím přístroji. (ukázka natočení vřeteníku na 35°) 24

25  Po natočení vřeteníku univerzálního dělícího přístroje o požadovaný úhel, nesmíte zapomenout opět dotáhnout 4 ks šroubů ze zadní strany, ale také překontrolovat nastavený úhel. 25

26  Po dokončení práce s natočeným vřeteníkem univerzálního dělícího přístroje (pokud se nejedná o dlouhodobější zakázku) vždy vrátíme vřeteník do základního stavu 0° a to včetně dotažení šroubů a kontroly zda je zde opravdu nastaveno 0°. 26

27 27  Jaké tři úkony musíme udělat, abychom na univerzálním dělícím přístroji mohli využívat přímé dělení?  Malá nápověda: (1. rozpojení převodového mechanizmu …, 2. a 3. musíme něco uvolnit … )

28  Abychom na univerzálním dělícím přístroji mohli pootáčet o požadovaný počet roztečí přímo rukou (dělení přímé), tak musíme udělat následující úkony: a) rozpojení převodového mechanismu uvnitř dělícího přístroje b) uvolnění západky na tělese dělícího přístroje c) uvolnění brzdícího mechanizmu 28

29 29  O kolik roztečí musíme pootočit vřetenem univerzálního dělícího přístroje (24 roztečí) a jak budeme postupovat, pokud takto chceme vytvořit 6 ploch (šestihranná hlava šroubu)?  Malá nápověda: (výpočet a praktický postup, včetně doplňujících informací na co nesmíme při fr. zapomenout)

30  Příklad:  O kolik roztečí musíme pootočit dělícím kotoučem k přímému dělení (24 roztečí) a jak budeme postupovat, pokud zde chceme vytvořit 6 ploch (šestihranná hlava šroubu)?  Výpočet: 30 Počet roztečí na děl. kotouči k přímému dělení24 Počet ploch které chceme dělením vytvořit6 24 : 6 = 4 O kolik roztečí budeme pootáčet vřetenem univerzálního dělícího přístroje 4

31  Při výrobě 6-hranu se posunujeme po čtyřech roztečích na dělícím kotouči. (ukázka posunutí o čtyři rozteče (od čísla 1 po číslo 5) – počáteční směr otáčení není pevně určen, takže je možné začít otáčet vřetenem (dělícím kotoučem k přímému dělení) doprava i doleva) 31 1 2 3 4

32  Po každém natočení vřetene univerzálního dělícího přístroje (při přímém dělení) nesmíme před frézováním zapomenout na: (takto postupujeme u každého nastavení – v našem příkladě se šestihranem celkem 6x) 32 (zajištění západky)(utažení brzdícího mech.)

33  PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983.  VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966. 33

34  Snímky 27 a 29 - [cit. 2012-18-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie. 34


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 18. Frézování pomocí univerzálního dělícího."

Podobné prezentace


Reklamy Google