Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 20. Praktický postup při frézování šroubovic Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na praktický postup při frézování šroubovic.

3 Při frézování šroubovic musí obrobek vykonávat dva pohyby:
Přímočarý Otáčivý pomocí univerzálního dělícího přístroje spojeného ozubeným převodem s pohybovým šroubem stolu frézky

4 Frézování šroubovic Při frézování šroubovic použijeme univerzální vodorovnou frézku konzolovou - u této frézky lze natáčet stůl na určený úhel (mj. vhodné pro frézování šroubovitých drážek)

5 Frézování šroubovic Pro zajištění otáčivého pohybu při výrobě šroubovitých drážek používáme univerzální dělící přístroj.

6 Obrobek se otáčí za současného podélného posuvu.
Frézování šroubovic Obrobek se otáčí za současného podélného posuvu. Pro výpočet převodových kol musíme znát stoupání šroubu stolu frézky (dle dělícího kroužku) a stoupání šroubovice obrobku (dle výkresu). Stůl univerzální frézky musí být natočený o úhel β – úhel stoupání šroubovice.

7 Frézování šroubovic si ukážeme na konkrétním příkladu. Příklad
Parametry Stoupání šroubovice 350 mm Počet drážek 10 – levotočivá šroubovice Hloubka drážek 4 mm Materiál - Dřevěný válec dle výkresu Nástroj - Úhlová fréza nástrčná (ø 90 mm, souměrná s vrchol. úhlem 30°)

8 Pracovní postup při výrobě šroub. drážek (1/2):
Frézování šroubovic Pracovní postup při výrobě šroub. drážek (1/2): Upneme a vyrovnáme univerzální dělící přístroj na stůl fr. Pro výrobu šroubovitých drážek zjistíme výpočtem nebo v tabulkách požadovaný ozubený převod Dle zjištěných hodnot připravíme a smontujeme ozubená kola tvořící převod mezi univerzálním dělícím přístrojem a vodícím šroubem stolu Překontrolujeme, popř. povolíme všechny mechanizmy na univerzálním dělícím přístroji Překontrolujeme funkci celého mechanizmu, ozubený převod namažeme a nasadíme na něj ochranný kryt Výpočtem nebo za pomoci tabulek zjistíme úhel natočení prac. stolu frézky (úhel β) a toto natočení provedeme

9 Pracovní postup při výrobě šroub. drážek (2/2):
Frézování šroubovic Pracovní postup při výrobě šroub. drážek (2/2): Upneme obrobek a nástroj, přičemž u nástroje také nastavíme správné řezné podmínky Ustavíme obrobek vůči nástroji a ručně zajedeme nástrojem mimo obrobek, abychom nastavili hloubku řezu Překontrolujeme si opět všechny mechanizmy, a to ještě před tím, než spustíme strojní posuv, aby nedošlo k poškození stroje Nastavíme dělící kliku univerzálního dělícího přístroje do výchozí polohy Po vyrobení první šroubovité drážky (pokud máme vyrábět více šroub. drážek viz. náš příklad 10 drážek) zajistíme pootočení obrobku o požadovanou rozteč

10 1. Upneme a vyrovnáme univerzální dělící přístroj na stůl frézky
Frézování šroubovic 1. Upneme a vyrovnáme univerzální dělící přístroj na stůl frézky

11 Upnutí univerzálního dělícího přístroje na stůl frézky:
Frézování šroubovic Upnutí univerzálního dělícího přístroje na stůl frézky: Univerzální dělící přístroj upínáme na levou stranu pracovního stolu (dělící přístroje se vyrábějí v ČR obvykle v levém provedení, takže se upínají na levou stranu pracovního stolu frézky)

12 Vyrovnání univerzálního dělícího přístroje na stole frézky:
Frézování šroubovic Vyrovnání univerzálního dělícího přístroje na stole frézky: Univerzální dělící přístroj vyrovnáme za pomoci číselníkového úchylkoměru (podobně jako vyrovnáváme strojní svěrák) (ukázka vyrovnávání číselníkovým úchylkoměrem podle zadní strany univerzálního dělícího přístroje)

13 Frézování šroubovic 2. Pro výrobu šroubovité drážky zjistíme výpočtem nebo v tabulkách požadovaný ozubený převod

14 Frézování šroubovic Zjišťování požadovaného ozubeného převodu pro výrobu šroubovité drážky: Při zjišťování požadovaného ozubeného převodu mezi univerzálním dělícím přístrojem a vodícím šroubem frézky (spojení přímočarého a otáčivého pohybu) můžeme tento převod vyhledat v dokumentaci od výrobce dělícího přístroje, kde jsou uvedeny všechny potřebné výpočty a nebo tyto informace vypočítat (musíme však vždy znát stoupání závitu posuvového šroubu stolu – o kolik se nám posune stůl frézky, pokud otočíme klikou o jednu otáčku např. 5 mm)

15 Stoupání šroubovice 350 mm Levotočivá šroubovice
Frézování šroubovic Zjišťování požadovaného ozubeného převodu pro výrobu šroubovité drážky: Vzhledem k plánovanému rozsahu této prezentace si zde ukážeme pouze vyhledávání v dokumentaci od výrobce dělícího přístroje. Pro připomenutí jsou zde zopakovány důležité údaje z našeho úvodního příkladu: Stoupání šroubovice 350 mm Levotočivá šroubovice

16 Výměnné ozubená kola pro fr. šroubovitých drážek
Frézování šroubovic Zjišťování požadovaného ozubeného převodu pro výrobu šroubovité drážky: Pro ozubený převod u levotočivé šroubovité drážky naleznete v tabulkách schéma: Tabulka pro šroubovici udává (výběr): Výměnné ozubená kola pro fr. šroubovitých drážek (stoupání posuvového šroubu stolu 5 mm) Stoupání Z1 Z2 Z3 Z4 ZA ZB ZC 350 mm 64 24 48 56 na stroji vložené kolo stejné jako ZA

17 Frézování šroubovic 3. Dle zjištěných hodnot připravíme a smontujeme ozubená kola tvořící převod mezi univerzálním dělícím přístrojem a vodícím šroubem stolu

18 Příprava a montáž ozubeného převodu dle zjištěných hodnot
Frézování šroubovic Příprava a montáž ozubeného převodu dle zjištěných hodnot Před montáží ozubených kol je potřeba, aby zde byla přišroubována tzv. LYRA, která slouží jako vedení pro další ozubená kola.

19 Výměnné ozub. kola pro fr. šroubovitých drážek
Frézování šroubovic Příprava a montáž ozubeného převodu dle zjištěných hodnot Výměnné ozub. kola pro fr. šroubovitých drážek (stoupání posuvového šroubu stolu 5 mm) Stoupání Z1 Z2 Z3 Z4 ZA ZB ZC 350 mm 64 24 48 56 na stroji vložené kolo stejné jako ZA Montáž ozubeného kola umístěného na univerzálním dělícím přístroji Z4.

20 Příprava a montáž ozubeného převodu dle zjištěných hodnot
Frézování šroubovic Příprava a montáž ozubeného převodu dle zjištěných hodnot Po dokončení montáže ostatních ozub. kol na LYRU (dle schématu) bude možné celou LYRU i s ozub. koly k ozub. kolu Z4 přiklopit a následně dotáhnout šrouby. (pohyb v drážkách, které má Lyra)

21 Výměnné ozub. kola pro fr. šroubovitých drážek
Frézování šroubovic Příprava a montáž ozubeného převodu dle zjištěných hodnot Výměnné ozub. kola pro fr. šroubovitých drážek (stoupání posuvového šroubu stolu 5 mm) Stoupání Z1 Z2 Z3 Z4 ZA ZB ZC 350 mm 64 24 48 56 na stroji vložené kolo stejné jako ZA Ozubené kolo ZA nalezneme na konci vodícího šroubu frézky (v tomto případě má 28 zubů)

22 Výměnné ozub. kola pro fr. šroubovitých drážek
Frézování šroubovic Příprava a montáž ozubeného převodu dle zjištěných hodnot Výměnné ozub. kola pro fr. šroubovitých drážek (stoupání posuvového šroubu stolu 5 mm) Stoupání Z1 Z2 Z3 Z4 ZA ZB ZC 350 mm 64 24 48 56 na stroji vložené kolo stejné jako ZA Montáž vloženého ozub. kola ZB (úprava osové vzdálenosti - zde má 80 zubů) na LYRU

23 Výměnné ozub. kola pro fr. šroubovitých drážek
Frézování šroubovic Příprava a montáž ozubeného převodu dle zjištěných hodnot Výměnné ozub. kola pro fr. šroubovitých drážek (stoupání posuvového šroubu stolu 5 mm) Stoupání Z1 Z2 Z3 Z4 ZA ZB ZC 350 mm 64 24 48 56 na stroji vložené kolo stejné jako ZA Montáž ozub. kola Zc (sjednotí otáčky s ozubeným kolem ZA – pokud mají tato ozubená kola stejný počet zubů – v tomto případě 28 zubů). (vedle ozub. kola Zc je ozub. kolo Z1 – u dalších ozub. kol postupujte dle schématu)

24 Frézování šroubovic 4. Překontrolujeme, popř. povolíme všechny mechanizmy na univerzálním dělícím přístroji

25 Povolit mechanizmus otáčení dělícího kotouče
Frézování šroubovic Kontrola veškerých mechanizmů na univerzál. dělícím přístroji při výrobě šroubovic Při výrobě šroubovic je zapotřebí překontrolovat (připravit) následující mechanizmy: Spojení převodového mechanizmu uvnitř dělícího přístroje (nepřímé dělení) Uvolnění západky (pro přímé dělení) na horní straně tělesa dělícího přístroje Povolit šroub k uvolnění vřetena na horní straně tělesa dělícího přístroje Povolit mechanizmus otáčení dělícího kotouče

26 Frézování šroubovic Kontrola veškerých mechanizmů na univerzál. dělícím přístroji při výrobě šroubovic Spojení převodového mechanizmu uvnitř dělícího přístroje (nepřímé dělení) (na zadní straně univerzál. děl. přístroje: otáčíme voličem, nezapomeňte zde povolit a dotáhnout šroub)

27 Frézování šroubovic Kontrola veškerých mechanizmů na univerzál. dělícím přístroji při výrobě šroubovic Uvolnění západky (pro přímé dělení) na horní straně tělesa dělícího přístroje (povytáhneme západku, kterou v horní poloze pootočíme, abychom ji takto zajistili)

28 Frézování šroubovic Kontrola veškerých mechanizmů na univerzál. dělícím přístroji při výrobě šroubovic Povolit šroub k uvolnění vřetena na horní straně tělesa dělícího přístroje (Imbus klíčem povolíme šroub sloužící k zajištění nebo uvolnění vřetena)

29 Povolit mechanizmus otáčení dělícího kotouče
Frézování šroubovic Kontrola veškerých mechanizmů na univerzál. dělícím přístroji při výrobě šroubovic Povolit mechanizmus otáčení dělícího kotouče (u tohoto univerzál. děl. přístroje dole povolíme jeden šroub uvolňující mech. otáčení děl. kotouče)

30 Frézování šroubovic 5. Překontrolujeme funkci celého mechanizmu, ozubený převod namažeme a nasadíme na něj ochranný kryt

31 Frézování šroubovic Kontrola funkce celého mechanizmu, jeho mazání a nasazení ochranného krytu Při kontrole funkce celého mechanizmu otáčíme ruční klikou zajišťující pohyb podélného stolu (při otáčení ruční klikou se otáčí vodící šroub, který zajišťuje pohyb podélného stolu - na konci tohoto vodícího šroubu je pro nás důležité ozubené kolo ZA)

32 (nepoužíváme hrubou sílu – vše musí jít volně!)
Frézování šroubovic Kontrola funkce celého mechanizmu, jeho mazání a nasazení ochranného krytu Kontrola by měla prověřit “bezproblémové“ posouvání podélného stolu při současném otáčení vřetene v univerzálním děl. přístroji (převod ozub. koly). (nepoužíváme hrubou sílu – vše musí jít volně!)

33 Frézování šroubovic Kontrola funkce celého mechanizmu, jeho mazání a nasazení ochranného krytu Po úspěšné kontrole musíme ještě jednotlivá ozubená kola namazat olejničkou (mažeme pouze za klidu stroje) a na převod ozubenými koly nasadit ochranný kryt (z bezpečnostních důvodů).

34 Frézování šroubovic 6. Výpočtem nebo za pomoci tabulek zjistíme úhel natočení pracovního stolu frézky (úhel β) a toto natočení provedeme

35 Příklad – údaje pro výpočet natočení stolu
Frézování šroubovic Ze zadání příkladu je nutné si nejprve dopočítat úhel natočení stolu univerzální frézky (β – úhel stoupání šroubovice). Příklad – údaje pro výpočet natočení stolu Stoupání šroubovice 350 mm - Dřevěný válec dle výkresu

36 Výpočet úhlu β Frézování šroubovic pravoúhlý trojúh.
strana a = 350 mm (stoupání šroubovice) strana b = ? (obvod obrob.) úhel β = ? Obvod obrobku = 157 mm β = 24°9' 34,64''

37 Provedeme natočení stolu na vypočtený úhel 24°.
Frézování šroubovic Provedeme natočení stolu na vypočtený úhel 24°. Na tomto typu frézek (univerzální vodorovná frézka konzolová) můžeme natočit stůl obvykle o 45° na obě strany. Natočení stolu ovlivňuje to, zda se jedná o levotočivou nebo pravotočivou šroubovici (obecně platí, která strana stolu jde při natočení stolu od nás, takový směr vinutí bude tato šroubovice mít). (ukázka vytočení stolu pro levotočivou šroubovici)

38 Frézování šroubovic 7. Upneme obrobek a nástroj, přičemž u nástroje také nastavíme správné řezné podmínky

39 Obrobek – dřevěný válec z našeho úvodního příkladu (viz. obrázek)
Frézování šroubovic Upínání obrobku Obrobek – dřevěný válec z našeho úvodního příkladu (viz. obrázek) Tento obrobek upínáme na trn, který je v podstatě osazenou hřídelí s upínací částí ø 20 mm (dřevěný válec má uprostřed stejnou díru) konec válcové části na kterou obrobek upínáme je ukončen závitem, tento závit slouží k zafixování obrobku ve stanovené poloze (viz. následující slide)

40 (šipkou je zde zvýrazněna popisovaná matice)
Frézování šroubovic Upínání obrobku Ukázka již hotového obrobku upnutého na trn – zde si všimněte matice, která po dotažení pevně upíná obrobek na trnu (je v ose trnu umístěn důlek, který se využívá při podepírání koníkem) (šipkou je zde zvýrazněna popisovaná matice)

41 (fotografie vznikla těsně po dokončení frézování)
Frézování šroubovic Upínání obrobku Pro lepší představivost přikládáme obrázek, který zobrazuje celkovou sestavu univerzální sklíčidlo univerzálního dělícího přístroje upíná trn na kterém je připevněn obrobek a tento trn s obrobkem podepírá koník (fotografie vznikla těsně po dokončení frézování)

42 Frézování šroubovic Upínání nástroje Pro upínání nástroje na univerzální vodorovnou frézku konzolovou si musíme připomenout některé zásady, které je nutné při upínání nástroje na tento typ frézky dodržet První zásada, kterou si možná vybavujete je to, že bychom se měli u dlouhých trnů snažit vždy upnout nástroj co nejblíže k vřetenu nebo ložisku (jinak hrozí prohýbání trnu nebo házení nástroje) – při výrobě šroubovitých drážek však musíme dbát také na to, aby nám zde nic nepřekáželo

43 Frézování šroubovic Upínání nástroje Náš nástroj - úhlová fréza nástrčná (ø 90 mm, souměrná s vrchol. úhlem 30°) je upnuta na upínací trn s využitím rozpěrných kroužků. Při upínání nástroje na trn, bychom neměli zapomenout vložit těsná pera pod nástroj a ložisko. Upnutí nástroje rozhoduje o způsobu frézování –SOUSLEDNÉ nebo NESOUSLEDNÉ

44 PŘIPOMENUTÍ - FRÉZOVÁNÍ nesousledné
Pokud není na frézkách vymezena vůle mezi posuvovým šroubem a maticí, tak musíme vždy použít frézování nesousledné (klasické frézky) Frézování nesousledné – obrobek se posouvá proti smyslu otáčení frézy (tříska se tvoří od nejmenší tloušťky až po největší tloušťku třísky). Vždy musíme použít při frézování výkovků a odlitků s tvrdou povrchovou kůrou. Při nesousledném frézování vzniká horší povrch obrobené plochy.

45 PŘIPOMENUTÍ - FRÉZOVÁNÍ sousledné
Pokud máme vymezenou vůli mezi posuvovým šroubem a maticí, tak používáme frézování sousledné (moderní CNC frézky) Frézování sousledné – obrobek se posouvá ve smyslu otáčení frézy (břity zubů začínají odřezávat třísku v nejtlustším místě průřezu a končí řez v místě nejtenčím). Jedná se o produktivnější obrábění než nesousledné. Sousledné frézování je vhodné pro tenké obrobky, vrstvené hmoty, dřevo a při velkých hloubkách řezu.

46 Frézování šroubovic Upínání nástroje Nikdy nezapomeňte také na to, že konec dlouhého trnu musí být podepřen v podpěrném ramenu s ložiskem.

47 Nastavení řezných podmínek řezná rychlost vC = 200 m/min (z tabulek)
Frézování šroubovic Nastavení řezných podmínek řezná rychlost vC = 200 m/min (z tabulek) posuv na zub fz = 0,8 mm/zub (z tabulek) průměr nástroje D = 90 mm (počet zubů 24) Výpočet otáček   n = 707,7 ot/min

48 Frézování šroubovic 8. Ustavíme obrobek vůči nástroji a ručně zajedeme nástrojem mimo obrobek, abychom nastavili hloubku řezu

49 Ustavení nástroje vůči obrobku a nastavení hloubky řezu
Frézování šroubovic Ustavení nástroje vůči obrobku a nastavení hloubky řezu Polohu nástroje vůči obrobku musíme vždy zjistit z technického výkresu a až podle získaných informací provedeme toto nastavení (není zde totiž pravidlem, že u šroubovitých drážek musíme středem nástroje vždy najíždět pouze do středu obrobku) Při nastavování hloubky řezu opět vycházíme z údajů v tech. výkrese, celkovou hloubku můžeme odebírat na jeden záběr nebo postupně po třískách

50 Frézování šroubovic 9. Překontrolujeme si opět všechny mechanizmy, a to ještě před tím, než spustíme strojní posuv, aby nedošlo k poškození stroje

51 Kontrola stroje před spuštěním stroj. posuvu
Frézování šroubovic Kontrola stroje před spuštěním stroj. posuvu Při kontrole funkce celého mechanizmu otočíme ruční klikou zajišťující pohyb podélného stolu, což by mělo prověřit “bezproblémové“ posouvání podélného stolu při současném otáčení vřetene v univerzálním dělícím přístroji. Překontrolujeme také dotažení šroubů na ozubených kolech, dále povolení jednotlivých mechanizmů na dělícím přístroji, ale také například správné nasazení krytu na ozubený převod popř. odstraníme nepotřebné věci z pracovního stolu.

52 Frézování šroubovic 10. Nastavíme dělící kliku univerzálního dělícího přístroje do výchozí polohy

53 Nastavení dělící kliky do výchozí polohy
Frézování šroubovic Nastavení dělící kliky do výchozí polohy Dělící kliku si nastavíme před výrobou první šroubovité drážky do takové polohy, aby se nám dobře odpočítávali další rozteče, které zde budeme při dalších šroubovitých drážkách nastavovat. (ukázka možného prvotního nastavení dělící kliky)

54 Frézování šroubovic 11. Po vyrobení první šroubovité drážky (pokud máme vyrábět více šroubovitých drážek viz. náš příklad 10 drážek) zajistíme pootočení obrobku o požadovanou rozteč

55 Frézování šroubovic Pootáčení obrobkem při výrobě většího počtu šroubovitých drážek na jedné součásti Pro výrobu většího počtu šroubovitých drážek (v našem případě 10 ks) pravidelně umístěných po obvodu součásti, využijeme nepřímého dělení (budeme zde otáčet dělící klikou)

56 Frézování šroubovic Pootáčení obrobkem při výrobě většího počtu šroubovitých drážek na jedné součásti Pro nepřímé dělení musíme vždy bezpečně vědět jaký převodový poměr šnekového soukolí má konkrétní univerzální dělící přístroj (vyráběné v ČR, ale také bývalém Československu budou mít velmi pravděpodobně převodový poměr 1 : 40) Náš univerzální dělící přístroj má převodový poměr šnekového soukolí 1 : 40, což znamená, že pokud dělící klikou otočíme 40x dokola, tak se nám obrobek ve vřetenu otočí o celou otáčku (o 360°)

57 Z = 40 (vychází z převodového poměru 1 :40)
Frézování šroubovic Pootáčení obrobkem při výrobě většího počtu šroubovitých drážek na jedné součásti Za pomoci nepřímého dělení máme vytvořit 10 šroubovitých drážek (na deset roztečí rozdělit obvod obrobku) Z = 40 (vychází z převodového poměru 1 :40) Z1 = 10 (požadovaný počet drážek – roztečí)   nk = 4 Musíme 4x otočit dělící klikou a nastavíme jednu rozteč (celkem takto vytvoříme 10 drážek).

58 Závěrečné opakování Pokuste se na následujícím snímku seřadit prvních 6 operací z pracovního postupu při výrobě šroubovitých drážek? Malá nápověda: (při seřazování jednotlivých operací od první až po šestou se, prosím, pokuste stručně tyto činnosti i popsat – 3 popisované operace jsou přehozeny)

59 Název operace při výrobě šroub. drážek
Závěrečné opakování Název operace při výrobě šroub. drážek Dle zjištěných hodnot připravíme a smontujeme ozubená kola tvořící převod mezi univerzálním dělícím přístrojem a vodícím šroubem stolu Pro výrobu šroubovitých drážek zjistíme výpočtem nebo v tabulkách požadovaný ozubený převod Upneme a vyrovnáme univerzální dělící přístroj na stůl fr. Překontrolujeme, popř. povolíme všechny mechanizmy na univerzálním dělícím přístroji Překontrolujeme funkci celého mechanizmu, ozubený převod namažeme a nasadíme na něj ochranný kryt Výpočtem nebo za pomoci tabulek zjistíme úhel natočení prac. stolu frézky (úhel β) a toto natočení provedeme

60 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Název operace při výrobě šroub. drážek 3. Dle zjištěných hodnot připravíme a smontujeme ozubená kola tvořící převod mezi univerzálním dělícím přístrojem a vodícím šroubem stolu 2. Pro výrobu šroubovitých drážek zjistíme výpočtem nebo v tabulkách požadovaný ozubený převod 1. Upneme a vyrovnáme univerzální dělící přístroj na stůl fr. 4. Překontrolujeme, popř. povolíme všechny mechanizmy na univerzálním dělícím přístroji 5. Překontrolujeme funkci celého mechanizmu, ozubený převod namažeme a nasadíme na něj ochranný kryt 6. Výpočtem nebo za pomoci tabulek zjistíme úhel natočení prac. stolu frézky (úhel β) a toto natočení provedeme

61 Závěrečné opakování Pokuste se na následujícím snímku seřadit dalších 5 operací z pracovního postupu při výrobě šroubovitých drážek? Malá nápověda: (při seřazování jednotlivých operací od sedmé až po jedenáctou se, prosím, pokuste stručně tyto činnosti i popsat – 2 operace jsou zde přehozeny)

62 Název operace při výrobě šroub. drážek
Závěrečné opakování Název operace při výrobě šroub. drážek Ustavíme obrobek vůči nástroji a ručně zajedeme nástrojem mimo obrobek, abychom nastavili hl. řezu Upneme obrobek a nástroj, přičemž u nástroje také nastavíme správné řezné podmínky Překontrolujeme si opět všechny mechanizmy, a to ještě před tím, než spustíme strojní posuv, aby nedošlo k poškození stroje Nastavíme dělící kliku univerzálního dělícího přístroje do výchozí polohy Po vyrobení první šroubovité drážky (pokud máme vyrábět více šroub. drážek viz. náš příklad 10 drážek) zajistíme pootočení obrobku o požadovanou rozteč

63 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Název operace při výrobě šroub. drážek 8. Ustavíme obrobek vůči nástroji a ručně zajedeme nástrojem mimo obrobek, abychom nastavili hl. řezu 7. Upneme obrobek a nástroj, přičemž u nástroje také nastavíme správné řezné podmínky 9. Překontrolujeme si opět všechny mechanizmy, a to ještě před tím, než spustíme strojní posuv, aby nedošlo k poškození stroje 10. Nastavíme dělící kliku univerzálního dělícího přístroje do výchozí polohy 11. Po vyrobení první šroubovité drážky (pokud máme vyrábět více šroub. drážek viz. náš příklad 10 drážek) zajistíme pootočení obrobku o požadovanou rozteč

64 Zdroje pro textovou část
PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, s. 9–16. VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966. SCHULZE, Walter. Dělící přístroje. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury n. p., 1957. ŠTRAJBL, J. a kol. Příručka frézaře. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury n. p., 1962. Uživatelská příručka k dělícímu přístroji.

65 Seznam zdrojů pro použité obrázky
Snímky 16, 19, 21, 22 a 23 – schéma ozubeného převodu (upraveno autorem prezentace) vycházející z uživatelské příručky k dělícímu přístroji. Snímky 58 a 61 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie.


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"

Podobné prezentace


Reklamy Google