Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 3. Obsluha základních druhů frézek (včetně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 3. Obsluha základních druhů frézek (včetně."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 3. Obsluha základních druhů frézek (včetně nastavení otáček a posuvů u těchto strojů). Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro 1. - 4. ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 30.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na popis základních druhů frézek, se kterými se v současné době žáci naší SŠ mohou na našich pracovištích setkat. U popisovaných strojů jsou zároveň popsány i základní způsoby jejich obsluhy. 2

3  Na frézovacích strojích se provádí různé práce od frézování rovinných ploch, dále tvarových ploch, přes různé drážky, ale i mnohohrany a ozubená kola. 3

4 Podle konstrukčních znaků a podle druhu prací, pro které jsou určeny, rozdělují se frézky do několika skupin:  a) frézky konzolové (pouze tyto budou detailně popsány – v našich dílnách jsou nejběžnějším typem)  b) frézky bezkonzolové,  c) frézky nástrojářské,  d) frézky rovinné,  e) frézky kopírovací,  f) frézky zvláštní. 4

5  Frézky konzolové jsou nejrozšířenějším typem frézek (jsou určeny pro běžné frézovací práce).  Mají svisle přestavitelnou konzolu s příčnými saněmi a podélným stolem – tyto frézky jsou vyráběny ve třech základních provedeních: 1. frézky svislé, 2. frézky vodorovné, 3. frézky univerzální 5

6 6

7 7

8 Dolní část (základní deska):  je zde uložena nádrž na chladící kapalinu STOJAN:  hlavní podpěrná část frézky  nese ostatní mech. frézky  vyroben z litiny (skříňový tvar)  uvnitř vyztužený žebry (tuhost)  motor pro hlavní pohyb Přední část (podpírá a vede):  stolovou konzolu a vřeteník 8

9 Dolní část (základní deska):  schéma nádrže pro chladící kapalinu (toto schéma je platné i pro ostatní typy frézek) 9

10 KONZOLA:  litinový odlitek  uložený ve svislém vedení stojanu  pohybuje se nahoru a dolů  podepření a svislé přestavování zajišťuje pohybový šroub (ve svislé poloze) Horní plocha konzoly:  má vedení pro příčné saně 10

11 PŘÍČNÉ SANĚ:  podpírají a nesou podélný stůl  uloženy v příčném vedení konzoly  slouží k příčnému nastavování podélného stolu 11

12 PODÉLNÝ STŮL:  uložen v podélném vedení příčných saní  pohyb - podélně ve vodorovné rovině  pracovní plocha stolu je opatřena podélnými drážkami tvaru „T“ pro upínání (svěráků, mat. atd.) 12

13 VŘETENÍK:  uložen v horní části stojanu  tento typ vřeteníku - umožňuje posuv vřetene ve svislém směru (např. vrtání)  natáčení vřeteníku pro frézování šikmých ploch  některé jiné typy - pevně  ve vřeteníku je uloženo duté vřeteno přenášející otáčivý pohyb na nástroj upnutý v kuželové dutině ve spodní části vřetene 13

14 KALKULÁTOR:  je to jedna z pomůcek, která na frézkách usnadňuje volbu otáček  pokud známe základní hodnoty (druh mat. nástroje, průměr frézy, druh obráb. mat., jakost povrchu) 14

15 OBSLUHA:  otáčky jsou správně nastaveny pouze tehdy, pokud se všechny čtyři rysky kryjí (existují 4 možné správné nastavení)  stanovené otáčky vybíráme spodní pákou (vybíráme ze 3 poloh – v tomto případě 45, 63 nebo 90 ot/min.) 15

16 POUŽITÍ KALKULÁTORU: 1. nejblíže středu horní páky je kroužek, který udává ø nástroje 2. šipku u symbolu nástroje nastavíme na ø nástroje 3. na jednotlivých paprscích si najdeme druh obráb. mat., konec paprsku nám směřuje na požadované otáčky 16

17  frézky vodorovné mají vřeteno uloženo ve vodorovné poloze (na stojanu nemají samostatný vřeteník)  ostatní funkce a charakteristické vlastnosti jsou stejné jako u frézek svislých 17

18  u frézek univerzálních lze navíc natáčet stůl na určený úhel (např. frézování šroubovitých drážek atd.)  existuje také speciální příslušenství - výměnný vřeteník se svisle uloženým vřetenem, obrážecí hlava atd. (stupnice natáčení stolu) 18

19  k přidržování konce dlouhého frézovacího trnu pro upínání nástrčných fréz se u těchto strojů používá výsuvné podpěrné rameno s ložiskem (nasazuje se na vedení rybinovitého tvaru v horní části stojanu) 19

20  tento popis bude zaměřen na stručný popis ovládacích prvků u zákl. typů konzolových frézek  pro obsluhu každého stroje je nezbytné, aby obsluha dokonale znala ovládání konkrétního typu stroje, na kterém bude pracovat!  základem je umět stroj bezpečně a rychle vypnout (toto by měl umět i nejbližší spolupracovník pro případ úrazu nebo náhlé zdravotní indispozice pracovníka na stroji)  ještě před zapnutím stroje hlavním vypínačem si musíte být jisti, že jsou všechny ovládací prvky v „nulové“ poloze (stroj se nečekaně nerozjede) 20

21  pohyby, které je možné realizovat na této frézce ručními posuvy 21

22 22  při změně směru posuvu (otáčením ruční klikou nebo kolečkem) zde existuje určitá vůle  vždy musíme tuto vůli první vymezit, abychom odjeli požadovaný rozměr opravdu přesně (při změně směru otáčení ji poznáme tak, že otáčíme lehčeji)

23 23  praktické doporučení při změně směru posuvu (otáčením ruční klikou nebo kolečkem)  vzhledem k popisované vůli - jestliže při nastavování rozměru přetáhneme, musíme se vrátit zpět asi o ½ otáčky a rozměr nastavit znovu

24  u ručního posuvu je velmi důležité správné odečítání ze stupnic na dělících kroužcích, které jsou u každého ručního kolečka  vždy si nejprve zjistěte, o kolik se mechanismus posune při otočení ruč. kolečka o 360 ̊ - hodnotu podělte počtem dílků na stupnici (hodnota jednoho dílku) 24

25  u ručního posuvu pokud otáčíme klikou (kolečkem) vpravo (ve směru hodinových ručiček) dochází obvykle k těmto pohybům:  konzola se pohybuje nahoru  příčné saně se pohybují od nás  u podélného stolu se dá říci, že při otáčení kolečkem (z boku podélného stolu) vpravo se stůl posouvá od pracovníka a při pohybu kolečkem (na čelní straně konzoly) vpravo se stůl posouvá vpravo 25

26  nejprve “jemně“ povolit matice zajišťující polohu vřeteníku vůči stojanu frézky (někdy je zde také pojistný kolík v 0 ̊ - musí se vysunout)  možnost nastavit až o 45 ̊ na obě strany  po nastavení opět dotáhnout povolené matice 26

27  po ukončení práce s vytočeným vřeteníkem (opětovné vyrovnávání vřeteníku na 0 ̊ ) je postup následující: povolit jemně matice zajišťující vřeteník, natočit vřeteník od 0 ̊, vrátit zpět pojistný kolík (ještě před dotažením - pokud je na frézce), nakonec dotáhnout matice a překontrolovat 0 ̊ 27

28  tyto ovládací prvky obvykle nalezneme na stojanu frézky  hlavní vypínač (červené barvy) kontrolky (zapnuté sítě atd.)  přepínač pro otáčky vřetene (pravé a levé – není-li smysl otáčení řešen mechanicky)  bývá zde také vypínač pro spuštění chlazení 28

29  rychlost posuvu (mm/min.) u novějších typů frézek nastavujeme elektronicky (označováno “F“ (angl. feed = posuv)) nebo mechanicky pomocí voliče obvykle na konzole frézky (nastavení je možno provádět i za chodu stroje) 29

30  nastavený strojní posuv aktivujeme podle typu stroje různě (na spuštění posuvu (posuvů) obvykle přímo navazuje spuštění rychloposuvu)  existuje více variant (viz. obr. příloha 1 ze 3)  typ posuvu (nahoru/dolů a podélný nebo příčný)  elektrický volič směru, popř. rychloposuvu 30

31  existuje více variant (viz. obr. příloha 2 ze 3)  volbu typu posuvu provádíme spodní pákou (nahoru/dolů a podélný nebo příčný popř. “0“)  horní páka určuje směr posuvu a při zatlačení na tuto páku do krajní úvratě je spuštěn rychloposuv ve dříve zvoleném směru 31

32  existuje více variant (viz. obr. příloha 3 ze 3)  tyto varianty dokreslují různost řešení, ale ani ony nejsou posledními možnostmi, jak aktivovat strojní posuvy… 32

33  rychlost otáček (ot/min.) u novějších typů frézek nastavujeme elektronicky (označováno “S“ (angl. speed = otáčky ), nebo mechanicky pomocí voliče obvykle na stojanu frézky (tento typ mech. nastav. otáček není možno provádět za chodu stroje) 33

34  další možností nastavování otáček na frézkách je přes variátor – pokud je stroj vybaven variátorem, tak se otáčky musí přestavovat vždy za chodu vřetene! 34

35  zapnutí hlavního vypínače (někdy doplněno o aktivaci napájení tlačítkem)  volba otáček pravé/levé (elektricky nebo mech.)  spuštění otáček (ukázka dvou možností) – tyto možnosti pouze dokreslují různost řešení, ale ani ony nejsou posledními možnostmi, jak spouštět otáčky… 35

36  Vzhledem k důležitosti obsluhy základních druhů frézek (zvláště pro začínající frézaře) je pro opakování tohoto téma vytvořena vlastní prezentace.  Předložená otázka tedy slouží pouze k ověření Vaší pozornosti při výuce a zajištění určité interakce, pokud by jste nebyli během výkladu aktivní. 36

37 37  Frézky existují ve více variantách lišících se podle jejich konstrukčních znaků a podle druhu prací, pro které jsou určeny. Frézky se rozděluji do několika skupin – do kterých?  Malá nápověda: (popisovali jsme si celkem 6 typů strojů)

38 Podle konstrukčních znaků a podle druhu prací, pro které jsou určeny, rozdělují se frézky do několika skupin:  a) frézky konzolové  b) frézky bezkonzolové  c) frézky nástrojařské  d) frézky rovinné  e) frézky kopírovací  f) frézky zvláštní 38

39  PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983. s. 9–10.  VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966. 39

40  Snímek 37 - [cit. 2012-20-08]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie. 40


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 3. Obsluha základních druhů frézek (včetně."

Podobné prezentace


Reklamy Google