Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 3. Obsluha základních druhů frézek (včetně nastavení otáček a posuvů u těchto strojů). Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na popis základních druhů frézek, se kterými se v současné době žáci naší SŠ mohou na našich pracovištích setkat. U popisovaných strojů jsou zároveň popsány i základní způsoby jejich obsluhy.

3 VÝZNAM FRÉZOVÁNÍ Na frézovacích strojích se provádí různé práce od frézování rovinných ploch, dále tvarových ploch, přes různé drážky, ale i mnohohrany a ozubená kola.

4 Základní rozdělení frézek
Podle konstrukčních znaků a podle druhu prací, pro které jsou určeny, rozdělují se frézky do několika skupin: a) frézky konzolové (pouze tyto budou detailně popsány – v našich dílnách jsou nejběžnějším typem) b) frézky bezkonzolové, c) frézky nástrojářské, d) frézky rovinné, e) frézky kopírovací, f) frézky zvláštní.

5 frézky konzolové Frézky konzolové jsou nejrozšířenějším typem frézek (jsou určeny pro běžné frézovací práce). Mají svisle přestavitelnou konzolu s příčnými saněmi a podélným stolem – tyto frézky jsou vyráběny ve třech základních provedeních: frézky svislé, frézky vodorovné, frézky univerzální

6 frézky konzolové – svislá frézka

7 frézky konzolové – svislá frézka

8 frézky konzolové – svislá frézka
Dolní část (základní deska): je zde uložena nádrž na chladící kapalinu STOJAN: hlavní podpěrná část frézky nese ostatní mech. frézky vyroben z litiny (skříňový tvar) uvnitř vyztužený žebry (tuhost) motor pro hlavní pohyb Přední část (podpírá a vede): stolovou konzolu a vřeteník

9 frézky konzolové – svislá frézka
Dolní část (základní deska): schéma nádrže pro chladící kapalinu (toto schéma je platné i pro ostatní typy frézek)

10 frézky konzolové – svislá frézka
KONZOLA: litinový odlitek uložený ve svislém vedení stojanu pohybuje se nahoru a dolů podepření a svislé přestavování zajišťuje pohybový šroub (ve svislé poloze) Horní plocha konzoly: má vedení pro příčné saně

11 frézky konzolové – svislá fréza
PŘÍČNÉ SANĚ: podpírají a nesou podélný stůl uloženy v příčném vedení konzoly slouží k příčnému nastavování podélného stolu

12 frézky konzolové – svislá frézka
PODÉLNÝ STŮL: uložen v podélném vedení příčných saní pohyb - podélně ve vodorovné rovině pracovní plocha stolu je opatřena podélnými drážkami tvaru „T“ pro upínání (svěráků, mat. atd.)

13 frézky konzolové – svislá frézka
VŘETENÍK: uložen v horní části stojanu tento typ vřeteníku - umožňuje posuv vřetene ve svislém směru (např. vrtání) natáčení vřeteníku pro frézování šikmých ploch některé jiné typy - pevně ve vřeteníku je uloženo duté vřeteno přenášející otáčivý pohyb na nástroj upnutý v kuželové dutině ve spodní části vřetene

14 frézky konzolové – svislá frézka
KALKULÁTOR: je to jedna z pomůcek, která na frézkách usnadňuje volbu otáček pokud známe základní hodnoty (druh mat. nástroje, průměr frézy, druh obráb. mat., jakost povrchu)

15 frézky konzolové – kalkulátor
OBSLUHA: otáčky jsou správně nastaveny pouze tehdy, pokud se všechny čtyři rysky kryjí (existují možné správné nastavení) stanovené otáčky vybíráme spodní pákou (vybíráme ze 3 poloh – v tomto případě 45, nebo 90 ot/min.)

16 frézky konzolové – kalkulátor
POUŽITÍ KALKULÁTORU: nejblíže středu horní páky je kroužek, který udává ø nástroje šipku u symbolu nástroje nastavíme na ø nástroje na jednotlivých paprscích si najdeme druh obráb. mat., konec paprsku nám směřuje na požadované otáčky

17 frézky konzolové – vodorovná frézka
frézky vodorovné mají vřeteno uloženo ve vodorovné poloze (na stojanu nemají samostatný vřeteník) ostatní funkce a charakteristické vlastnosti jsou stejné jako u frézek svislých

18 frézky konzolové – univerzální frézka
u frézek univerzálních lze navíc natáčet stůl na určený úhel (např. frézování šroubovitých drážek atd.) existuje také speciální příslušenství - výměnný vřeteník se svisle uloženým vřetenem, obrážecí hlava atd. (stupnice natáčení stolu)

19 frézky konzolové (univerzální a vodorovné) – podpěrná ramena
k přidržování konce dlouhého frézovacího trnu pro upínání nástrčných fréz se u těchto strojů používá výsuvné podpěrné rameno s ložiskem (nasazuje se na vedení rybinovitého tvaru v horní části stojanu)

20 Obsluha frézek tento popis bude zaměřen na stručný popis ovládacích prvků u zákl. typů konzolových frézek pro obsluhu každého stroje je nezbytné, aby obsluha dokonale znala ovládání konkrétního typu stroje, na kterém bude pracovat! základem je umět stroj bezpečně a rychle vypnout (toto by měl umět i nejbližší spolupracovník pro případ úrazu nebo náhlé zdravotní indispozice pracovníka na stroji) ještě před zapnutím stroje hlavním vypínačem si musíte být jisti, že jsou všechny ovládací prvky v „nulové“ poloze (stroj se nečekaně nerozjede)

21 Obsluha frézek – ruční posuv
pohyby, které je možné realizovat na této frézce ručními posuvy

22 Obsluha frézek – ruční posuv
při změně směru posuvu (otáčením ruční klikou nebo kolečkem) zde existuje určitá vůle vždy musíme tuto vůli první vymezit, abychom odjeli požadovaný rozměr opravdu přesně (při změně směru otáčení ji poznáme tak, že otáčíme lehčeji)

23 Obsluha frézek – ruční posuv
praktické doporučení při změně směru posuvu (otáčením ruční klikou nebo kolečkem) vzhledem k popisované vůli - jestliže při nastavování rozměru přetáhneme, musíme se vrátit zpět asi o ½ otáčky a rozměr nastavit znovu

24 Obsluha frézek – ruční posuv
u ručního posuvu je velmi důležité správné odečítání ze stupnic na dělících kroužcích, které jsou u každého ručního kolečka vždy si nejprve zjistěte, o kolik se mechanismus posune při otočení ruč. kolečka o 360 ̊ - hodnotu podělte počtem dílků na stupnici (hodnota jednoho dílku)

25 Obsluha frézek – ruční posuv
u ručního posuvu pokud otáčíme klikou (kolečkem) vpravo (ve směru hodinových ručiček) dochází obvykle k těmto pohybům: konzola se pohybuje nahoru příčné saně se pohybují od nás u podélného stolu se dá říci, že při otáčení kolečkem (z boku podélného stolu) vpravo se stůl posouvá od pracovníka a při pohybu kolečkem (na čelní straně konzoly) vpravo se stůl posouvá vpravo

26 Obsluha frézek – vytočení vřeteníku
nejprve “jemně“ povolit matice zajišťující polohu vřeteníku vůči stojanu frézky (někdy je zde také pojistný kolík v 0 ̊ - musí se vysunout) možnost nastavit až o 45 ̊ na obě strany po nastavení opět dotáhnout povolené matice

27 Obsluha frézek – vytočení vřeteníku
po ukončení práce s vytočeným vřeteníkem (opětovné vyrovnávání vřeteníku na 0 ̊ ) je postup následující: povolit jemně matice zajišťující vřeteník, natočit vřeteník od 0 ̊, vrátit zpět pojistný kolík (ještě před dotažením - pokud je na frézce), nakonec dotáhnout matice a překontrolovat 0 ̊

28 Obsluha frézek – elektrické ovládací prvky
tyto ovládací prvky obvykle nalezneme na stojanu frézky hlavní vypínač (červené barvy) kontrolky (zapnuté sítě atd.) přepínač pro otáčky vřetene (pravé a levé – není-li smysl otáčení řešen mechanicky) bývá zde také vypínač pro spuštění chlazení

29 Obsluha frézek – nastavení strojního posuvu
rychlost posuvu (mm/min.) u novějších typů frézek nastavujeme elektronicky (označováno “F“ (angl. feed = posuv)) nebo mechanicky pomocí voliče obvykle na konzole frézky (nastavení je možno provádět i za chodu stroje)

30 Obsluha frézek – spouštění strojního posuvu
nastavený strojní posuv aktivujeme podle typu stroje různě (na spuštění posuvu (posuvů) obvykle přímo navazuje spuštění rychloposuvu) existuje více variant (viz. obr. příloha 1 ze 3) typ posuvu (nahoru/dolů a podélný nebo příčný) elektrický volič směru, popř. rychloposuvu

31 Obsluha frézek – spouštění strojního posuvu
existuje více variant (viz. obr. příloha 2 ze 3) volbu typu posuvu provádíme spodní pákou (nahoru/dolů a podélný nebo příčný popř. “0“) horní páka určuje směr posuvu a při zatlačení na tuto páku do krajní úvratě je spuštěn rychloposuv ve dříve zvoleném směru

32 Obsluha frézek – spouštění strojního posuvu
existuje více variant (viz. obr. příloha 3 ze 3) tyto varianty dokreslují různost řešení, ale ani ony nejsou posledními možnostmi, jak aktivovat strojní posuvy…

33 Obsluha frézek – nastavování otáček
rychlost otáček (ot/min.) u novějších typů frézek nastavujeme elektronicky (označováno “S“ (angl. speed = otáčky), nebo mechanicky pomocí voliče obvykle na stojanu frézky (tento typ mech. nastav. otáček není možno provádět za chodu stroje)

34 Obsluha frézek – nastavování otáček
další možností nastavování otáček na frézkách je přes variátor – pokud je stroj vybaven variátorem, tak se otáčky musí přestavovat vždy za chodu vřetene!

35 Obsluha frézek – roztočení vřetene
zapnutí hlavního vypínače (někdy doplněno o aktivaci napájení tlačítkem) volba otáček pravé/levé (elektricky nebo mech.) spuštění otáček (ukázka dvou možností) – tyto možnosti pouze dokreslují různost řešení, ale ani ony nejsou posledními možnostmi, jak spouštět otáčky…

36 Závěrečné opakování Vzhledem k důležitosti obsluhy základních druhů frézek (zvláště pro začínající frézaře) je pro opakování tohoto téma vytvořena vlastní prezentace. Předložená otázka tedy slouží pouze k ověření Vaší pozornosti při výuce a zajištění určité interakce, pokud by jste nebyli během výkladu aktivní.

37 (popisovali jsme si celkem 6 typů strojů)
Závěrečné opakování Frézky existují ve více variantách lišících se podle jejich konstrukčních znaků a podle druhu prací, pro které jsou určeny. Frézky se rozděluji do několika skupin – do kterých? Malá nápověda: (popisovali jsme si celkem 6 typů strojů)

38 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Podle konstrukčních znaků a podle druhu prací, pro které jsou určeny, rozdělují se frézky do několika skupin: a) frézky konzolové b) frézky bezkonzolové c) frézky nástrojařské d) frézky rovinné e) frézky kopírovací f) frézky zvláštní

39 Zdroje pro textovou část
PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, s. 9–10. VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966.

40 Seznam zdrojů pro použité obrázky
Snímek 37 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie.


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"

Podobné prezentace


Reklamy Google