Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 8. Opakování - řezné podmínky Název sady:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 8. Opakování - řezné podmínky Název sady:"— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 8. Opakování - řezné podmínky Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro 1. - 4. ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 19.10.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na opakování řezných podmínek na frézkách, ale také na konkrétní výpočty. 2

3  Při popisu řezných podmínek jsme se seznámili s tím, že do řezných podmínek patří určité hodnoty. Které to jsou?  Malá nápověda: (jednalo se celkem o tři hodnoty) 3

4 Mezi řezné podmínky řadíme:  1) řeznou rychlost,  2) posuv,  3) hloubku řezu. Zároveň víme, že:  Řezné podmínky nám uvádí obvykle výrobce nástrojů (vždy pro konkrétní nástroj) a to včetně rozdílů u jednotlivých typů obráběných materiálů  Řezné podmínky tedy nebudou vždy shodné, ale různé typy fréz je budou mít různé ! 4

5  Které informace o nástroji obvykle nalezneme v katalogu nástrojů a které naopak musíme sami dopočítat?  Malá nápověda: (jednalo se celkem o pět nejdůležitějších hodnot, mezi kterými byl: 1. mat. nástroje, 2. jeho tvrdost …) 5

6 Katalog výrobce nástrojů obvykle uvádí tyto parametry:  1) druh materiálu, ze kterého je vyroben nástroj  2) tvrdost nástroje (např. HRC /tvrdost podle Rockwella – vnikající diamantový kužel/ 62-65)  3) posuv na zub frézy (v milimetrech)  4) hloubka řezu (v milimetrech)  5) řezná rychlost (pro stanovený obráběný mat.) V katalogu nástrojů obvykle nenajdeme a musíme si vypočítat otáčky nástroje a posuv za minutu. 6

7  Pokud dodržíme předepsané hodnoty (otáčky, posuv, hloubku řezu) od výrobce nástrojů, tak i přesto může dojít k předčasnému opotřebení ostří nástroje. Proč?  Malá nápověda: (jednalo se celkem dva body, např. při obrábění se nástroj zahřívá, a tak je nutno …) 7

8 K předčasnému opotřebení ostří nástroje může dojít i přes správně nastavené hodnoty (otáčky, posuv, hloubka řezu), pokud není zaručena:  1) tuhost soustavy (stroj, nástroj a obrobek)  2) chlazení nástroje velmi významně ovlivňuje opotřebení ostří nástroje 8

9  Pokuste se doplnit jednotky u následujících hodnot:  v C = řezná rychlost ( … )  n = otáčky ( … )  D = průměr nástroje ( … )  v f = posuvová rychlost (posuv) ( … )  f z = posuv na zub ( … )  n = otáčky ( … ) 9

10  Jednotky pro předepsané hodnoty jsou následující:  v C = řezná rychlost (m/min)  n = otáčky (otáčky/min)  D = průměr nástroje (mm)  v f = posuvová rychlost (posuv)(mm/min)  f z = posuv na zub (mm/zub)  n = otáčky (ot/min) 10

11  Co se stane, pokud zvýšíme řeznou rychlost na hodnotu vyšší než udává výrobce nástrojů?  Malá nápověda: (při zvýšení hodnoty řezné rychlosti nad hodnotu, kterou udává výrobce nástrojů, dojde dříve k … ) 11

12  Při zvýšení hodnoty řezné rychlosti nad hodnotu, kterou udává výrobce nástrojů, dojde dříve k otupení ostří nástroje. 12

13  Doplňte dva vzorce – 1. otáčky nástroje a 2. posuv:  Malá nápověda: (vzorec pro otáčky nástroje n= …,který lze odvodit ze vzorce pro řeznou rychlost a pro posuvová rycholost (posuv) v f = … ) 13

14  Otáčky nástroje (n) - pro výpočet otáček vycházíme z matematické úpravy vzorce pro řeznou rychlost   v C = řezná rychlost (m/min)  n = otáčky (otáčky/min ̄ ¹)  D = průměr nástroje  1000 = převedení jednotek D (mm) na metry  Posuvová rychlost (v f ) v f = f z. z. n(mm/min)  v f = posuvová rychlost (mm/min)  f z = posuv na zub (mm/zub)  n = otáčky (ot/min)  Posuv (s) s = sz. z. n(mm/min)  s = posuv (mm/min)  sz = posuv na zub (mm/zub) 14

15  Vypočítejte otáčky a posuv. rychlost nástroje, pokud znáte z tabulek následující informace:  Fréza, se kterou budeme obrábět, má 3 zuby  označení frézy v tabulce je HSS a její ø 25 mm  obráběný materiál konstrukční ocel (Rm max. 650)  další informace naleznete v přiložené tabulce  Malá nápověda: (Vypočítejte otáčky nástroje (n) a posuvovou rychlost (v f ) – ostatní informace naleznete v tab..) 15

16  řezná rychlost v C = 25 m/min (Rm max. 650, HSS)  posuv na zub f z = 0,080 mm/zub  průměr nástroje D = 25 mm (počet zubů 3)  Výpočet otáček   n = 318 ot/min  Výpočet posuvové rychlosti   v f = 76 mm/min 16 v f = f z. z. nv f = 0,080. 3. 318

17  Pokud jsme vypočítali v předchozím příkladu n=318 ot/min a v f =76 mm/min, jak tento posuv a otáčky nastavíme na stroji, který nemá plynulou el. regulaci (nelze nastavit přesně)?  Malá nápověda: ( vyberte vždy jeden – u posuvu jsou zde dva obrázky 63 a 90 mm/min a u otáček 250 a 355 ot/min ) 17

18  Vždy vybíráme hodnotu nejbližší nižší.  Přesná hodnota posuvové rychlosti byla v f =76 mm/min – vybereme posuv 63 mm/min  Přesná hodnota otáček byla n=318 ot/min – vybereme otáčky 250 ot/min 18

19 19  PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983.  VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966.  FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 225 s. ISBN 80-214-2374-9.  ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. FRÉZOVACÍ NÁSTROJE. Uherský Brod.

20  Snímky 3, 5, 7, 9, 11 a 13 - [cit. 2012-15-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie. 20


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 8. Opakování - řezné podmínky Název sady:"

Podobné prezentace


Reklamy Google