Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 9. Praktický postup při frézování rovinných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 9. Praktický postup při frézování rovinných."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 9. Praktický postup při frézování rovinných a pravoúhlých ploch Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro 1. - 4. ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 19.10.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na problematiku frézování rovinných a spojených pravoúhlých ploch. 2

3  Frézování rovinných ploch můžeme provádět frézami válcovými čelními, popř. válcovými frézami 3

4  Pokud je to možné, tak používáme pro frézování frézy válcové čelní, nebo frézovací hlavy s vyměnitelnými břitovými destičkami – VBD 4

5  dodržujte čistotu  používejte pouze přesné kalené podložky  upínejte obrobky vždy tak, aby byla co největší část obrobku upnutá ve svěráku (pevnost upnutí)  při upínání doklepávejte obrobek paličkou, a to jako poslední operaci (pak již nedotahujeme) 5

6  S frézováním pravoúhlých ploch se setkáváme při výrobě jakékoliv součástky – řadíme jej jako operaci č. 1 – úhlování na základní rozměry.  Jako první frézujeme největší plochu, kterou nazýváme technologickou základnou. 6

7  Operace č. 2 – zde frézujeme plochu č. 2, která je kolmá na plochu č. 1  Při frézování musí být plocha č. 1 opřena o pevnou čelist svěráku. Jestliže protilehlá plocha není rovnoběžná, vložíme mezi pohyblivou čelist a obrobek váleček, který zajistí opření součástky jen o pevnou čelist. 7

8  Operace č. 3 – u této operace se frézuje 3. plocha rovnoběžná k posledně frézované ploše č. 2 a kolmá na plochu č.1  Postupujeme podobným způsobem jako při frézování plochy č. 2 (také v tomto případě je plocha č. 1 stále opřená o pevnou čelist a plocha č. 2 je tentokrát doklepnutá na broušenou podložku na dně svěráku – také v tomto případě se používá váleček u pohyblivé čelisti). 8

9  Při frézování plochy 4 máme technologickou základnu (první ofrézovanou stranu č.1) doklepnutou na broušenou podložku na dně svěráku a frézujeme horní rovnoběžnou plochu – při frézování této plochy již nepoužíváme váleček. 9

10  Strany 5 a 6 – můžeme frézovat dvěma způsoby.  První způsob – při této možnosti frézujeme stejně jako v předchozích případech čelem frézy, nutné je zde však součástku pečlivě vyrovnat na úhelník (lze provádět u menších obrobků). 10

11  Druhý způsob jak frézovat strany 5 a 6 – u této možnosti využíváme válcovou část frézy.  Při tomto postupu je důležité vyrovnání svěráku, které je nutné až u těchto posledních dvou stran (viz. opakování – vyrovnání strojního svěráku)  U frézek, které nemají vymezenou vůlí mezi posuvovým šroubem a maticí musíme vždy použít nesousledné frézování (viz. nesousledné a sousledné frézování). 11

12  U strojů s vůlemi mezi posuvovými šrouby a maticemi zajišťujeme pohyb podélného stolu, příčných saní a nebo konzoly a ponecháme z těchto možností povolen jen pohyb, který je nutný pro obrábění (ostatní zůstanou zajištěny). 12

13 1. VODÍCÍMI PERY NEBO KALENÝMI KAMENY  vodící pera nebo kalené kameny jsou přišroubovány v průběžné drážce na základové ploše svěráku a při vyrovnávání svěráku pak zapadnou do podélných drážek na horní ploše podélného stolu 13

14 2. VYROVNÁVACÍMI ÚHELNÍKY  pro vyrovnávání úhelníky se využívají obvykle dva úhelníky – 1. z nich upneme do svěráku a 2. doměřujeme pravý úhel podle vodící plochy pro konzolu na přední části stojanu 3. ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM  jedná se o velmi přesnou kontrolu  úchylkoměr připevníme pomocí magnetického stojanu k frézce (obyčejně na vedení konzoly)  dotyk úchylkoměru kontroluje vyrovnání pevné čelisti strojního svěráku 14

15  Pokud není na frézkách vymezena vůle mezi posuvovým šroubem a maticí, tak musíme vždy použít frézování nesousledné (klasické frézky)  Frézování nesousledné – obrobek se posouvá proti smyslu otáčení frézy (tříska se tvoří od nejmenší tloušťky až po největší tloušťku třísky). Vždy musíme použít při frézování výkovků a odlitků s tvrdou povrchovou kůrou. 15  Při nesousledném frézování vzniká horší povrch obrobené plochy.

16  Pokud máme vymezenou vůli mezi posuvovým šroubem a maticí, tak používáme frézování sousledné (moderní CNC frézky)  Frézování sousledné – obrobek se posouvá ve smyslu otáčení frézy (břity zubů začínají odřezávat třísku v nejtlustším místě průřezu a končí řez v místě nejtenčím). Jedná se o produktivnější obrábění než nesousledné. 16  Sousledné frézování je vhodné pro tenké obrobky, vrstvené hmoty, dřevo a při velkých hloubkách řezu.

17  Po každém frézování na opracovaných plochách součástí (provádíme sražení hran “tzv. ruční úpravu“ tehdy, pokud není předepsáno sražení hrany na výkrese) srážíme hrany v rozsahu 0,2 - 0,3 mm x 45°. 17

18 18  Popište rozdíly mezi frézováním sousledným a nesousledným?  Malá nápověda: (kde je možné jednotlivé typy frézování využívat, jak se odlišují a jaké mají výhody a nevýhody v praxi)

19  Pokud máme vymezenou vůli mezi posuvovým šroubem a maticí, tak používáme frézování sousledné (moderní CNC frézky)  Frézování sousledné – obrobek se posouvá ve smyslu otáčení frézy (břity zubů začínají odřezávat třísku v nejtlustším místě průřezu a končí řez v místě nejtenčím). Jedná se o produktivnější obrábění než nesousledné. 19 Sousledné frézování je vhodné pro tenké obrobky a při velkých hloubkách řezu.

20  Pokud není na frézkách vymezena vůle mezi posuvovým šroubem a maticí, tak musíme vždy použít frézování nesousledné (klasické frézky)  Frézování nesousledné – obrobek se posouvá proti smyslu otáčení frézy (tříska se tvoří od nejmenší tloušťky až po největší tloušťku třísky). Vždy musíme použít při frézování výkovků a odlitků s tvrdou povrchovou kůrou. 20

21  PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983.  VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966. 21

22  Snímek 18 - [cit. 2012-18-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie. 22


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 9. Praktický postup při frézování rovinných."

Podobné prezentace


Reklamy Google