Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák 7. Řezné podmínky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák 7. Řezné podmínky"— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák 7. Řezné podmínky
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 7. Řezné podmínky Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Konkrétně tato prezentace je zaměřena na řezné podmínky.
Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na řezné podmínky.

3 Mezi řezné podmínky řadíme: řeznou rychlost, posuv a hloubku řezu
Řezné podmínky nám uvádí vždy výrobce nástrojů (pro konkrétní nástroj) a to včetně rozdílů u jednotlivých typů obráběných materiálů Řezné podmínky tedy nebudou vždy shodné, ale různé typy fréz je budou mít různé !

4 Řezné podmínky – katalog nástrojů
u konkrétních nástrojů vyhledáváme řez. podmínky v katalogu nástrojů, který vydal jejich výrobce Značky HSS, HSS Co5 a Co8 označují druhy mat. fréz.

5 Řezné podmínky – katalog nástrojů
Katalog výrobce nástrojů obvykle uvádí tyto parametry: druh materiálu, ze kterého je vyroben nástroj tvrdost nástroje (např. HRC /tvrdost podle Rockwella – vnikající diamantový kužel/ 62-65) posuv na zub frézy (v milimetrech) hloubka řezu (v milimetrech) řezná rychlost (pro stanovený nástroj a obráběný mat.)

6 Řezné podmínky Řezná rychlost – zjednodušeně pro naši představu je charakterizována jako obvodová rychlost bodu na obvodu nástroje

7 Řezné podmínky Na trvanlivost ostří pak má vliv i tuhost soustavy (stroj, nástroj a obrobek) a chlazení nástroje, se kterým výrobce nástrojů ve svých doporučeních pro posuv a řeznou rychlost počítal (nejúčinnější chlazení je v současnosti chlazení středem nástroje na jeho ostří)

8 Řezné podmínky Obecně se zde dá říci, že když máme jeden konkrétní nástroj pro hrubování i dokončování tak platí, že: při hrubování - volíme menší otáčky, větší hloubku řezu a vyšší rychlost posuvu při práci na čisto – volíme vyšší otáčky, malou hloubku řezu (cca. 0,5 až 1 mm) a malý posuv (zlepšení drsnosti povrchu a vzhledu obrobeného povrchu)

9 Řezné podmínky – katalog nástrojů
Řezná rychlost vC (m/min) v katalogu nástrojů Značky HSS, HSS Co5 a Co8 označují druhy mat. fréz.

10 Řezné podmínky Řeznou rychlost (vC) - uvádí výrobce nástrojů, a tak ji nepočítáme (je uvedena v závislosti na materiálu, ze kterého je vyroben nástroj a na materiálu, který obrábíme) Otáčky nástroje (n) - je nutno vypočítat (pro výpočet otáček vycházíme z matematické úpravy vzorce pro řeznou rychlost)  vC = řezná rychlost (m/min) n = otáčky (otáčky/min) D = průměr nástroje (mm) 1000 = převedení jednotek D (mm) na metry

11 Řezné podmínky Posuvová rychlost (vf) – je nutno na frézkách vypočítat a to z posuvu na zub (mm/zub), dále počtu zubů frézy a vypočtených otáček (ot/min ̄ ¹) – dopočítáme takto posuvovou rychlost, kterou je již možné na frézkách přímo nastavovat vf = fz . z . n (mm/min) vf = posuvová rychlost (mm/min) fz = posuv na zub (mm/zub) n = otáčky (ot/min)

12 Řezné podmínky – dřívější značení (červeně)
Posuvová rychlost (vf) = Posuv (s) vf = fz . z . n (mm/min) s = sz . z . n (mm/min) vf = posuvová rychlost = s = posuv (mm/min) fz = posuv na zub = sz = posuv na zub (mm/zub) n = otáčky (ot/min ) = n = otáčky (ot/min)

13 nastavení otáček vřetena na frézkách
otáčky (ot/min) u novějších typů frézek nastavujeme elektronicky (označováno “S“ (angl. speed = otáčky) nebo mechanicky pomocí voliče obvykle na stojanu frézky (mech. nastav. otáček není možné provádět za chodu stroje)

14 frézky konzolové – svislá frézka
KALKULÁTOR: je to jedna z pomůcek, která na frézkách usnadňuje volbu otáček pokud známe základní hodnoty (druh mat. nástroje, průměr frézy, druh obráb. mat., jakost povrchu)

15 Nastavení otáček vřetena na frézkách
OBSLUHA: otáčky jsou správně nastaveny pouze tehdy, pokud se všechny čtyři rysky kryjí (existují možná správná nastavení) stanovené otáčky vybíráme spodní pákou (vybíráme ze 3 poloh – v tomto případě 45, nebo 90 ot/min)

16 Nastavení otáček vřetena na frézkách
POUŽITÍ KALKULÁTORU: nejblíže středu horní páky je kroužek, který udává ø nástroje šipku u symbolu nástroje nastavíme na ø nástroje na jednotlivých paprscích si najdeme druh obráb. mat., konec paprsku nám směřuje na požadované otáčky

17 nastavení strojního posuvu na frézkách
rychlost posuvu (mm/min.) u novějších typů frézek nastavujeme elektronicky (označováno “F“ (angl. feed = posuv)) nebo mechanicky pomocí voliče obvykle na konzole frézky (nastavení je možné provádět i za chodu stroje)

18 aktivace strojního posuvu na frézkách
nastavený strojní posuv aktivujeme podle typu stroje různě (na spuštění posuvu (posuvů) obvykle přímo navazuje spuštění rychloposuvu) existuje více variant (viz. obr. příloha 1 ze 3) typ posuvu (nahoru/dolů a podélný nebo příčný) elektrický volič směru, popř. rychloposuvu

19 aktivace strojního posuvu na frézkách
existuje více variant (viz. obr. příloha 2 ze 3) volbu typu posuvu provádíme spodní pákou (nahoru/dolů a podélný nebo příčný popř. “0“) horní páka určuje směr posuvu a při zatlačení na tuto páku do krajní úvratě je spuštěn rychloposuv ve dříve zvoleném směru

20 aktivace strojního posuvu na frézkách
existuje více variant (viz. obr. příloha 3 ze 3) tyto varianty dokreslují různost řešení, ale ani ony nejsou posledními možnostmi, jak aktivovat strojní posuvy…

21 Závěrečné opakování Závěrečné opakování této prezentace je vzhledem k důležitosti tématu řezných podmínek, řešeno komplexně v následující opakovací prezentaci. Na tomto místě se tedy pokuste alespoň si utřídit získané vědomosti, abyste se dobře připravili na následující opakování.

22 Zdroje pro textovou část
PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983. VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966. FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 225 s. ISBN ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. FRÉZOVACÍ NÁSTROJE. Uherský Brod.

23 Seznam zdrojů pro použité obrázky
Ve všech snímcích byly používány pouze vlastní fotografie.


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák 7. Řezné podmínky"

Podobné prezentace


Reklamy Google