Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 7. Řezné podmínky Název sady: Frézování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 7. Řezné podmínky Název sady: Frézování."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 7. Řezné podmínky Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro 1. - 4. ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 19.10.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na řezné podmínky. 2

3  Mezi řezné podmínky řadíme: řeznou rychlost, posuv a hloubku řezu  Řezné podmínky nám uvádí vždy výrobce nástrojů (pro konkrétní nástroj) a to včetně rozdílů u jednotlivých typů obráběných materiálů  Řezné podmínky tedy nebudou vždy shodné, ale různé typy fréz je budou mít různé ! 3

4  u konkrétních nástrojů vyhledáváme řez. podmínky v katalogu nástrojů, který vydal jejich výrobce Značky HSS, HSS Co5 a Co8 označují druhy mat. fréz. 4

5  Katalog výrobce nástrojů obvykle uvádí tyto parametry:  druh materiálu, ze kterého je vyroben nástroj  tvrdost nástroje (např. HRC /tvrdost podle Rockwella – vnikající diamantový kužel/ 62-65)  posuv na zub frézy (v milimetrech)  hloubka řezu (v milimetrech)  řezná rychlost (pro stanovený nástroj a obráběný mat.) 5

6  Řezná rychlost – zjednodušeně pro naši představu je charakterizována jako obvodová rychlost bodu na obvodu nástroje 6

7  Na trvanlivost ostří pak má vliv i tuhost soustavy (stroj, nástroj a obrobek) a chlazení nástroje, se kterým výrobce nástrojů ve svých doporučeních pro posuv a řeznou rychlost počítal (nejúčinnější chlazení je v současnosti chlazení středem nástroje na jeho ostří) 7

8  Obecně se zde dá říci, že když máme jeden konkrétní nástroj pro hrubování i dokončování tak platí, že:  při hrubování - volíme menší otáčky, větší hloubku řezu a vyšší rychlost posuvu  při práci na čisto – volíme vyšší otáčky, malou hloubku řezu (cca. 0,5 až 1 mm) a malý posuv (zlepšení drsnosti povrchu a vzhledu obrobeného povrchu) 8

9  Řezná rychlost v C (m/min) v katalogu nástrojů Značky HSS, HSS Co5 a Co8 označují druhy mat. fréz. 9

10  Řeznou rychlost (v C ) - uvádí výrobce nástrojů, a tak ji nepočítáme (je uvedena v závislosti na materiálu, ze kterého je vyroben nástroj a na materiálu, který obrábíme)  Otáčky nástroje (n) - je nutno vypočítat (pro výpočet otáček vycházíme z matematické úpravy vzorce pro řeznou rychlost)   v C = řezná rychlost (m/min)  n = otáčky (otáčky/min)  D = průměr nástroje (mm)  1000 = převedení jednotek D (mm) na metry 10

11  Posuvová rychlost (v f ) – je nutno na frézkách vypočítat a to z posuvu na zub (mm/zub), dále počtu zubů frézy a vypočtených otáček (ot/min ̄ ¹) – dopočítáme takto posuvovou rychlost, kterou je již možné na frézkách přímo nastavovat v f = f z. z. n(mm/min)  v f = posuvová rychlost (mm/min)  f z = posuv na zub (mm/zub)  n = otáčky (ot/min) 11

12  Posuvová rychlost (v f ) = Posuv (s) v f = f z. z. n(mm/min) s = sz. z. n(mm/min)  v f = posuvová rychlost = s = posuv (mm/min)  f z = posuv na zub = sz = posuv na zub (mm/zub)  n = otáčky (ot/min ) = n = otáčky (ot/min) 12

13  otáčky (ot/min) u novějších typů frézek nastavujeme elektronicky (označováno “S“ (angl. speed = otáčky ) nebo mechanicky pomocí voliče obvykle na stojanu frézky (mech. nastav. otáček není možné provádět za chodu stroje) 13

14 KALKULÁTOR:  je to jedna z pomůcek, která na frézkách usnadňuje volbu otáček  pokud známe základní hodnoty (druh mat. nástroje, průměr frézy, druh obráb. mat., jakost povrchu) 14

15 OBSLUHA:  otáčky jsou správně nastaveny pouze tehdy, pokud se všechny čtyři rysky kryjí (existují 4 možná správná nastavení)  stanovené otáčky vybíráme spodní pákou (vybíráme ze 3 poloh – v tomto případě 45, 63 nebo 90 ot/min) 15

16 POUŽITÍ KALKULÁTORU: 1. nejblíže středu horní páky je kroužek, který udává ø nástroje 2. šipku u symbolu nástroje nastavíme na ø nástroje 3. na jednotlivých paprscích si najdeme druh obráb. mat., konec paprsku nám směřuje na požadované otáčky 16

17  rychlost posuvu (mm/min.) u novějších typů frézek nastavujeme elektronicky (označováno “F“ (angl. feed = posuv)) nebo mechanicky pomocí voliče obvykle na konzole frézky (nastavení je možné provádět i za chodu stroje) 17

18  nastavený strojní posuv aktivujeme podle typu stroje různě (na spuštění posuvu (posuvů) obvykle přímo navazuje spuštění rychloposuvu)  existuje více variant (viz. obr. příloha 1 ze 3)  typ posuvu (nahoru/dolů a podélný nebo příčný)  elektrický volič směru, popř. rychloposuvu 18

19  existuje více variant (viz. obr. příloha 2 ze 3)  volbu typu posuvu provádíme spodní pákou (nahoru/dolů a podélný nebo příčný popř. “0“)  horní páka určuje směr posuvu a při zatlačení na tuto páku do krajní úvratě je spuštěn rychloposuv ve dříve zvoleném směru 19

20  existuje více variant (viz. obr. příloha 3 ze 3)  tyto varianty dokreslují různost řešení, ale ani ony nejsou posledními možnostmi, jak aktivovat strojní posuvy… 20

21  Závěrečné opakování této prezentace je vzhledem k důležitosti tématu řezných podmínek, řešeno komplexně v následující opakovací prezentaci.  Na tomto místě se tedy pokuste alespoň si utřídit získané vědomosti, abyste se dobře připravili na následující opakování. 21

22  PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983.  VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966.  FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 225 s. ISBN 80-214-2374-9.  ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. FRÉZOVACÍ NÁSTROJE. Uherský Brod. 22

23  Ve všech snímcích byly používány pouze vlastní fotografie. 23


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 7. Řezné podmínky Název sady: Frézování."

Podobné prezentace


Reklamy Google