Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 14. Praktický postup při frézování tvarových ploch za pomoci tvarových fréz Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na praktický postup při frézování tvarových ploch za pomoci tvarových fréz.

3 Tvarové frézy Tvarové frézy nejčastěji používáme na frézování krátkých tvarových ploch. Při výrobě těchto nástrojů se hřbety zubů podsoustružují na speciálním soustruhu. Zuby se ostří pouze na čele, úhel γ = 0˚.

4 Nejčastěji se používají frézy, které jsou normalizované:
Tvarové frézy Nejčastěji se používají frézy, které jsou normalizované: Fréza čtvrtkruhová se stopkou (zaoblovací) Fréza půlkruhová Fréza modulová (výroba ozubených kol dělícím způsobem) Fréza na ozubení řetězových kol (Mimo tyto normalizované tvarové frézy existují ještě tvarové frézy speciální – vyráběné na zakázku)

5 Fréza čtvrtkruhová se stopkou vydutá (zaoblovací)
Tvarové frézy Fréza čtvrtkruhová se stopkou vydutá (zaoblovací) (fréza stopková a fréza nástrčná)

6 Fréza čtvrtkruhová se stopkou seřizování stroje při zaoblování
Tvarové frézy Fréza čtvrtkruhová se stopkou seřizování stroje při zaoblování (roztočeným nástrojem se opatrně dotkneme okrajem jeho rádiusu horní plochy hrany obrobku, kterou chceme zaoblovat)

7 Fréza čtvrtkruhová se stopkou seřizování stroje při zaoblování
Tvarové frézy Fréza čtvrtkruhová se stopkou seřizování stroje při zaoblování (po výškovém seřízení nástroje /viz. předchozí slide/ obvodem nástroje odebíráme materiál a to až do doby než se obrobku dotkne i druhý okraj rádiusu)

8 Tvarové frézy Fréza půlkruhová vypouklá vydutá

9 používá se na výrobu ozubených kol dělícím způsobem
Tvarové frézy Fréza modulová používá se na výrobu ozubených kol dělícím způsobem (bok zubu je tvořen evolventou)

10 Fréza na ozubení řetězových kol
Tvarové frézy Fréza na ozubení řetězových kol

11 Na složitější tvary můžeme dát na dlouhý trn několik fréz vedle sebe.
Tvarové frézy Složené tvarové frézy Na složitější tvary můžeme dát na dlouhý trn několik fréz vedle sebe. Takto můžeme opracovat najednou velkou a složitou plochu. Nevýhodou je velký řezný odpor a malá řezná rychlost. Další nevýhodou je, že při otupení třeba jednoho nástroje musíme o stejný rozměr, který odebereme při jeho ostření, zmenšit i průměry ostatních nástrojů. Tím se nám celá výroba značně prodraží. Otáčky volíme podle nástroje s největším průměrem.

12 Speciální tvarové frézy
Pro hromadnou výrobu si můžeme nechat vyrobit na objednávku nástroj s požadovaným tvarem. Nevýhodou jsou však vysoké náklady na jeho výrobu.

13 Závěrečné opakování Pokuste se popsat, jaký by byl postup, pokud by jste měli seřídit stroj pro zaoblování frézou čtvrtkruhovou se stopkou? Malá nápověda: (popis proveďte podle přiloženého obrázku – popsány zde byly dvě operace)

14 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Fréza čtvrtkruhová se stopkou (1. operace) seřizování stroje při zaoblování (roztočeným nástrojem se opatrně dotkneme okrajem jeho rádiusu horní plochy hrany obrobku, kterou chceme zaoblovat)

15 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Fréza čtvrtkruhová se stopkou (2. operace) seřizování stroje při zaoblování (po výškovém seřízení nástroje /viz. předchozí slide/ obvodem nástroje odebíráme materiál a to až do doby než se obrobku dotkne i druhý okraj rádiusu)

16 Závěrečné opakování Na obrázku určete, které půlkruhové frézy jsou označovány jako vyduté a které jako vypouklé? … ?

17 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Fréza půlkruhová vypouklá vydutá

18 Zdroje pro textovou část
PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, s. 9–16. VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966.

19 Seznam zdrojů pro použité obrázky
Snímek 13 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie.


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"

Podobné prezentace


Reklamy Google