Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 16. Praktický postup při řezání materiálů na frézkách Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na praktický postup při řezání materiálů na frézkách.

3 Řezání materiálu na frézkách
Při řezání materiálu na frézkách jako nástroje používáme pilové kotouče, které se podobají kotoučovým frézám. (vlevo pilový kotouč – vpravo kotoučová fréza)

4 Řezání materiálu na frézkách
Pilové kotouče menších šířek zpravidla nemají drážku pro pero.

5 Řezání materiálu na frézkách
Upínání pilového kotouče (bez drážky pro pero) - příprava před upnutím

6 Řezání materiálu na frézkách
Při upínání pilového kotouče (bez drážky pro pero) musí být pero ještě pod rozpěrným kroužkem, který dosedá na nástroj, ve směru od upínací matice nebo šroubu.

7 Řezání materiálu na frézkách
Pokud bychom nedali pero pod rozpěrný kroužek, který dosedá na pilový kotouč, ve směru od upínacího šroubu nebo matice, tak by hrozilo, že by se přenášel otáčivý pohyb třením od nástroje až k upínacímu šroubu, nebo matici a docházelo by k jejich povolování, nebo utahování. U šroubu by při utahování mohlo dojít až k utržení jeho hlavy!

8 Řezání materiálu na frézkách
Průměr pilového kotouče volíme dle hloubky řezu. Hustotu zubů určuje tvrdost řezaného materiálu – platí stejná zásada jako při ručním řezání rámovou pilou. (u tvrdých materiálů volíme větší počet zubů a u měkkých matriálů naopak volíme menší počet zubů při stejném průměru pilového kotouče)

9 Řezání materiálu na frézkách
Řeznou rychlost (vC) - uvádí výrobce nástrojů, a tak ji nepočítáme (je uvedena v závislosti na materiálu, ze kterého je vyroben nástroj a na materiálu, který obrábíme) Otáčky nástroje (n) - je nutno vypočítat (vycházíme z mat. úpravy vzorce pro řez. rychlost) vC = řezná rychlost (m/min) n = otáčky (otáčky/min) D = průměr nástroje 1000 = převedení jednotek D (mm) na metry 

10 Řezání materiálu na frézkách
Obvykle se zde setkáme s velmi malým posuvem na zub 0,01 – 0,02 mm (mm/zub) - opět tyto hodnoty uvádí výrobce nástrojů. Posuvová rychlost (vf) – je nutno na frézkách dopočítat a to z posuvu na zub (mm/zub), dále počtu zubů frézy a vypočtených otáček (ot/min). vf = fz . z . n (mm/min) vf = posuvová rychlost (mm/min) fz = posuv na zub (mm/zub) n = otáčky (ot/min)

11 Řezání materiálu na frézkách
Důležité zásady pro řezání pilovým kotoučem na fr.: Při upínání pilového kotouče na horizontální frézce se snažíme upnout nástroj vždy tak, aby byl co nejblíže u vřetene, nebo opěrného ložiska – aby nedocházelo při práci k chvění. Obrobky většinou upínáme do strojního svěráku – je nutné zajistit kvalitní a pevné upnutí. Materiál řežeme vždy co nejblíže čelistí svěráku aby nedocházelo ke chvění. Vydatným chlazením zajistíme odvod třísek.

12 (zaměřte se v odpovědi na umístění pera)
Závěrečné opakování Jakou zásadu musíme dodržet při upínání kotoučové pily (bez drážky pro pero) a jaké důsledky by mohlo mít nedodržení této zásady? Malá nápověda: (zaměřte se v odpovědi na umístění pera)

13 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Při upínání pilového kotouče (bez drážky pro pero) musí být pero ještě pod rozpěrným kroužkem, který dosedá na nástroj, ve směru od upínací matice nebo šroubu.

14 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Pokud bychom nedali pero pod rozpěrný kroužek, který dosedá na pilový kotouč, ve směru od upínacího šroubu nebo matice, tak by hrozilo, že by se přenášel otáčivý pohyb třením od nástroje až k upínacímu šroubu, nebo matici a docházelo by k jejich povolování, nebo utahování. U šroubu by při utahování mohlo dojít až k utržení jeho hlavy!

15 Závěrečné opakování Jaké další čtyři důležité zásady pro řezání pilovým kotoučem na frézce byly v této prezentaci probrány? Malá nápověda: (1. umístění pilového kotouče na horizontální frézce …, 2. do čeho obvykle upínáme obrobky …, 3. kde řežeme a proč … a 4. čím zajišťujeme odvod třísek)

16 Řezání materiálu na frézkách
Důležité zásady pro řezání pilovým kotoučem na fr.: Při upínání pilového kotouče na horizontální frézce se snažíme upnout nástroj vždy tak, aby byl co nejblíže u vřetene, nebo opěrného ložiska – aby nedocházelo při práci k chvění. Obrobky většinou upínáme do strojního svěráku – je nutné zajistit kvalitní a pevné upnutí. Materiál řežeme vždy co nejblíže čelistí svěráku aby nedocházelo ke chvění. Vydatným chlazením zajistíme odvod třísek.

17 Zdroje pro textovou část
PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, s. 9–16. VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966.

18 Seznam zdrojů pro použité obrázky
Snímek 12 a 15 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ideology_Icon.png>. Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie.


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"

Podobné prezentace


Reklamy Google