Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T3 tuto výukovou prezentaci : Strojní obrábění dřeva – princip kotoučové pily

2 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Kotoučová pila řeže dřevo jedním nebo několika pilovými kotouči. Pilový kotouč je nástroj s několikanásobnými břity, otáčející se při práci kolem své osy. Může být uložen nad nebo pod obráběným materiálem

3 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Při řezání kotoučovou pilou se posouvá do řezu buď pilový kotouč, nebo obráběný materiál, jež se dělí postupným odebíráním třísek pilin. Při rovnoměrných rychlostech posuvu i řezu) pilové zuby 1,2 a 3 – jak uvidíme na obrázku na následující straně) – opíší cykloidální trajektorie 1–1´, 2–2´ a 3–3´. Rotační pohyb řezného nástroje zapříčiňuje plynulou změnu tloušťky piliny. V poloze 2 je tloušťka piliny nejmenší, pohybem pilového zubu ke spodnímu okraji dřeva tloušťka piliny vzrůstá. Tloušťka piliny se tedy mění v hranicích menších než 0 do uz.

4 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Kinematika kotoučové pily 1-1´, 2-2´, 3-3´- trajektorie pilových zubů 1 až 3, e – řezná výška, h1, h2 – tloušťka třísky

5 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Řezná rychlost kotoučové pily je dána vztahem: kde : D je průměr pilového kotouče (m), R – je poloměr pilového kotouče (m), n – otáčky pilového kotouče (min –1)

6 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Posuv je dán vztahem : kde : uz – je posuv na zub (mm), nz – počet zubů pilového kotouče, t - rozteč zubů (mm). V praxi se používají empirické hodnoty posuvu, které závisí na tloušťce pilového kotouče.

7 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Řezná a posuvná síla kotoučové pily. Celková řezná síla je určena rovnicí : kde : b – šířka řezné spáry (mm), e – řezná výška (tloušťka) (mm) Posuvná síla závisí na řezné síle, stupni otupení, tvaru zubů a na ostatních faktorech. Velikost posuvné síly pro ruční posuv se pohybuje od 70 do 150 N.

8 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Řezný výkon a kapacita kotoučové pily. Řezný výkon kotoučové pily je dán vztahem :

9 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Kapacita kotoučové pily (rozmítací) je vyjádřena rovnicí : kde : U – posuv (m.min-1), T – pracovní směna (min), K1 a K2 – koeficienty, jejichž hodnoty závisí na směru řezání a charakteru posuvu. Kapacita kotoučové pily je závislá na posuvu a tento opět při daném počtu zubů na řezné rychlosti, takže kapacitu kotoučových pil lze zvýšit pouze zvýšením řezné rychlosti.

10 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Druhy pilových kotoučů : a – plochý, b – podbroušený, c – jednostranně sbíhavý, d – jednostranně sbíhavý e – oboustranně sbíhavý

11 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Tvary pilových kotoučů : a – trojúhelníkové ozubení nesouměrné, Určeno pro podélné řezání

12 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Tvary pilových kotoučů : b – vlčí ozubení, Určeno pro podélné řezání

13 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Tvary pilových kotoučů : c – trojúhelníkové ozubení souměrné, Určeno pro podélné řezání

14 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Tvary pilových kotoučů : d – ozubení s malým počtem zubů,

15 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Tvary pilových kotoučů : e – ozubení pro příčné řezání, Určeno pro příčné řezání

16 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Tvary pilových kotoučů : f – ozubení podbroušené, Určeno pro podélné řezání

17 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Druhy a volba pilových kotoučů : Podle tvaru rozeznáváme pilové kotouče ploché, podbroušené (hoblovací) a sbíhavé (vlevo, vpravo). Sbíhavost se určuje ve směru posuvu obrobku proti ozubení (už jsme viděli na předchozích obrázcích). Podle profilu zubů rozlišujeme pilové kotouče : S trojúhelníkovým nesouměrným ozubením pro podélné řezání, S trojúhelníkovým nesouměrným ozubením pro příčné řezání, S trojúhelníkovým souměrným ozubením pro příčné řezání, S vlčím ozubením pro podélné řezání, S vlčím ozubením pro příčné řezání, Se zaobleným hřbetem zubů pro podélné řezání, S ozubením RS, S ozubením skupinovým pro podélné a příčné řezání.

18 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Průměr pilového kotouče D se má volit co nejmenší z těchto důvodů : a) zmenší se úhel přeřezávání vláken, břit při podélném řezání odebírá třísku ve směru rovnoběžném se směrem dřevních vláken; b) tloušťka třísky je menší, čímž se zlepšuje jakost řezné plochy; c) kotouč menšího průřezu může být tenčí, čímž se zmenšuje šířka řezné plochy a potřebný výkon; d) kotouče menšího průměru jsou stabilnější; e) pracnost ostření je menší.

19 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Volba geometrie pilových kotoučů : Pro příčné řezání se doporučují tyto hodnoty řezných úhlů :

20 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Řezné podmínky při dělení konstrukčních desek.

21 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Volba řezných podmínek. Volba řezných podmínek při řezání pilovými kotouči se řídí především požadovanou jakostí obrobené plochy.

22 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Řezné podmínky pro kotoučové pily přeřezávací (krácení na hrubou délku, hrubý řez) :

23 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Pro ostatní kotoučové pily uvádí tyto hodnoty vedlejší tabulka.

24 1.1.8 Pracovní princip kotoučové pily
Velikost rozvodu pilových kotoučů na jednu stranu : a) pro podélné řezání měkkého dřeva 0,5 až 0,7 mm; tvrdého dřeva 0,4 až 0,5 mm; b) pro příčné řezání měkkého dřeva 0,4 až 0,5 mm; tvrdého dřeva 0,3 až 0,4 mm.


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google