Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Frézování drážek Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Frézování drážek Název školy"— Transkript prezentace:

1 Frézování drážek www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Frézování drážek Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technologie Vzdělávací obor 23 – 51 – H/01, L/001 Tematický okruh Technologie obrábění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v tříhodinovém bloku naučí technologii frézování drážek za použití správných nástrojů, strojů a řezných podmínek a poznají, jak a čím zkontrolovat správnost vyrobené plochy. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Frézování drážek, nástroje, stroje, řezné podmínky, technologie, kontrola vyrobené plochy, měřidla. Datum

2 druhy drážek technologický postup kontrola - měřidla úkoly k opakování
Frézování drážek 1 druhy drážek 3-6 technologický postup 7 kontrola - měřidla 8 úkoly k opakování

3 definice plochy Frézování drážek 1
Jsou to výřezy různých tvarů a druhů, podle konstrukčních potřeb.

4 Druhy drážek Frézování drážek 2 ROZDĚLENÍ DRÁŽEK PODLE:
1) Tvaru a profilu drážky: pravoúhlé (tvaru U nebo T) tvarové (radiusové, modulové) úhlové (souměrné, nesouměrné, rybinové) 2) Průběhu drážky: Drážky mohou být rovné nebo šroubovité a to buď: uzavřené zapuštěné uzavřené s výběhem polootevřené s výběhem průběžné (průchozí) – frézují se stopkovými nebo kotoučovými frézami rovnoběžné s osou obrobku rovnoběžné s povrchem rovné šroubovité - pravo nebo levotočivé

5 druhy fréz pro frézování drážek
3 druhy fréz pro frézování drážek Tvar použité frézy musí odpovídat tvaru frézované drážky. a) kotoučová fréza b) stopkové frézy c) úhlová fréza na dokončení rybinové drážky d) speciální fréza na dokončení T drážky

6 technologický postup Frézování drážek 4 FRÉZOVÁNÍ PRAVOÚHLÝCH DRÁŽEK
Frézují se kotoučovými nebo stopkovými frézami. a) Postup při frézování uzavřené drážky stopkovou frézou: Obrobek se upne ( způsob upnutí závisí na tvaru a velikosti obrobku), nastaví se vzájemná poloha frézy a obrobku tak, že sestavíme míru M, spustíme stůl dolů a příčným pohybem saní přesuneme součást a vzdálenost M pod frézu, tím je střed součásti přesně pod frézou, pak se dotkneme frézou hřídele, vynulujeme stupnici bubínku, obrobek vysuneme do výchozí polohy pro začátek frézování, zapneme pohon, stůl zvedneme o hloubku záběru a příčnými saněmi vyfrézujeme požadovanou délku buď na jeden záběr nebo postupným prohlubováním po vrstvách.

7 technologický postup Frézování drážek 5
b) Postup při frézování drážky s výběhem kotoučovou frézou: Pro přesné nastavení osy obrobku do osy frézy použijeme úhelník, který přiložíme na hřídel. Příčným posuvem stolu frézy nastavíme rozměr a dle základní koncové měrky vložené mezi úhelník a frézu, velikost měrky. Správnou polohu prověříme zrcadlovým přiložením úhelníku na druhou stranu s opakovanou kontrolou rozměru a, zajistíme příčný pohyb stolu. Nastavení nulové polohy čela hřídele na osu frézy – čelní pohled. Pomocí úhelníku a základní koncové měrky nastavíme výchozí nulovou polohu podélného stolu. Dělící kroužek podélného posuvu nastavíme na nulu a zajistíme. Tato poloha je výchozí pozicí pro určení délky drážky. a) základní koncová měrka b) úhelník

8 technologický postup Frézování drážek 6
a) Dále nastavíme nulovou polohu dělícího kroužku svislého posuvu pohybem konzoly frézky po povrchu hřídele při otáčení nástroje – označení stopy pro další prohlubování drážky b) Odsunutí obrobku podélným posuvem mimo dotyk nástroje a nastavení hloubky drážky svislým posuvem konzoly (hloubku drážky t rozdělit na n počet třísek ) c) Nastavení výchozí polohy pro nesousledné frézování první třísky podélným posuvem Frézování probíhá postupně v několika třískách a to nesousledným způsobem podélným posuvem na konečnou hloubku odečtenou z výkresu nebo určenou dle ČSN. Před konečnou polohou určující délku drážky vypneme stojní posuv podélného stolu a ručně dokončíme na určenou pozici dělícího kroužku podélného posuvu. Následuje návrat do výchozí polohy pro další frézování daný počtem třísek a hloubkou drážky.

9 technologický postup Frézování drážek 7 Frézování T- drážek
Nejdříve vyfrézujeme kotoučovými nebo stopkovými frézami pravoúhlou drážku a potom speciální T-frézou dofrézujeme rozšířenou část drážky. Frézování rybinových drážek Rybinové drážky se vyrábějí stejně jako drážky tvaru T. Nejdříve se čelní válcovou frézou vytvoří pravoúhlá drážka. Zbytek se dokončuje úhlovou frézou s úhlem profilu 55°.Při obrábění je třeba dodržet rovnoběžnost drážky s výchozí technologickou základnou. .

10 technologický postup Frézování drážek 7 FRÉZOVÁNÍ ŠROUBOVITÝCH DRÁŽEK
Pro jejich výrobu na konzolové frézce je potřeba rovnoměrný otáčivý a zároveň posuvný pohyb. Otáčivého pohybu se dosáhne dělícím přístrojem, posuvný koná stůl frézky (při frézování stopkovou frézou ). Obrábí-li se šroubovitá drážka kotoučovou frézou, musí mít fréza správnou polohu vzhledem k obrobku, toho se dosáhne natočením stolu frézky o úhel sklonu šroubovice. .

11 technologický postup Frézování drážek 7
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK NA KUŽELOVÝCH PLOCHÁCH Při frézování drážky na kuželech mohou nastat 3 možnosti: 1) Dno drážky je rovnoběžné s povrchovou přímkou kuželu, tzn. svírá s osou kuželu stejný úhel jako povrchová přímka alfa/2 (viz. obr i), součástku je třeba nastavit při obrábění tak, aby dno drážky, a tím i povrchová přímka kuželu, byla ve vodorovné poloze. Toto se dosáhne sklopením vřetene o polovinu úhlu kuželu nebo se musí vřeteno děličky sklopit o úhel α/2, aby dno drážky bylo ve vodorovné poloze tento způsob se použije i pro případ kdy: 2) Dno drážky není rovnoběžné s povrchovou přímkou kuželu a svírá s osou jiný úhel 3) Dno drážky je rovnoběžné s osou kuželu (obr. h) tj. vřeteno dělícího kotouče zůstává ve vodorovné poloze. Na kuželových plochách se většinou frézují dělícím přístrojem, přičemž se používá možnost sklopení vřetena pod libovolným úhlem

12 kontrola – měřidla Frézování drážek 8 KONTORLA ROVNÉ, UZAVŘENÉ DRÁŽKY
Co se kontroluje a čím: Délka, šířka - posuvkou , koncovými měrkami, kontrolním(příměrným) perem hloubka drážky – hloubkoměrem, případně příměrným perem a posuvkou Rovnoběžnost drážky s osou hřídele – vložením příměrného pera nebo koncové měrky a přejížděním doteku úchylkoměru

13 kontrola – měřidla Frézování drážek 9 KONTORLA ROVNÉ, UZAVŘENÉ DRÁŽKY
4) Rovnoměrnost rozložení drážky na ose hřídele (středové rozložení) – středová plocha drážky se kontroluje podobně jako hřídelová drážka otáčením obrobku o 180°.

14 kontrola – měřidla . Frézování drážek 10 KONTROLA RYBINOVÉ DRÁŽKY :
Použijí se dva válečky o stejném průměru D, hloubka drážky se změří hloubkoměrem, úhel rybiny se změří úhloměrem nebo šablonou, dále se změří vzdálenost L, rozměr C se vypočítá C = D/2* cotg α/2 pak platí, že kontrolovaný rozměr je A = L + 2B kde B = D/2 + C .

15 úkoly k opakování Soustružení vnějších válcových ploch 7
Nakreslete, popište druhy drážek Nakreslete a popište jak se frézují pravoúhlé drážky na svislé a vodorovné frézce Nakreslete a popište jak se frézují pravoúhlé drážky Nakreslete a popište jak se frézují T drážky a rybinové drážky Nakreslete a popište jak se frézují šroubovité drážky Nakreslete a popište jak se frézují drážky na kuželové ploše Popište co , čím a jak se kontroluje vyrobená plocha u jednotlivých druhů vyfrézovaných drážek

16 Zdroje a prameny


Stáhnout ppt "Frézování drážek Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google