Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HŘÍDELE A HŘÍDELOVÉ ČEPY - přehled

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HŘÍDELE A HŘÍDELOVÉ ČEPY - přehled"— Transkript prezentace:

1 HŘÍDELE A HŘÍDELOVÉ ČEPY - přehled
Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Hřídele – přehled. Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 2. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technická dokumentace Vzdělávací obor 23 – 51 – H/01, L/001 Tematický okruh Kreslení strojních součástí a spojů . Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2. ročník Anotace Žáci si zopakují učivo předmětu Strojírenství – hřídele z důvodu lepší představivosti pro kreslení spojů v Technické dokumentaci Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Hřídel, hřídelový čep, přenos kroutícího momentu. Datum

2 HŘÍDELE - přehled STROJŮ UMOŽŇUJÍCÍ POHYB (OTÁČIVÝ A POSUVNÝ) Jsou to součásti, které umožňují: 1. Přenášet kroutící moment z hnací části na hnanou a 2. Zároveň je spojují 3. Také ulehčují otáčení (snižují tření mezi otáčejícími se součástmi) 4. Pomáhají vymezovat vzájemnou funkční polohu součástí 5. Přenáší a rovnoměrně rozkládají zatížení součástí do rámu stroje DRUHY: 1. Hřídele 2. Hřídelové čepy 3. Ložiska 4. spojky 5. převody 6. brzdy 7. vedení Zdrojem rotačního pohybu je motor. Jelikož otáčky motoru nejsou většinou shodné s otáčkami pracovního stroje, musí se snížit nebo zvýšit. K tomu slouží různé druhy převodů (tvořící převodovku), převodová kola jsou uložena na hřídelích. Aby se hřídele mohly otáčet musí být uloženy v ložiskách. Ty části hřídelů, které jsou v přímém styku s ložisky se nazývají hřídelové čepy. Spojení motoru s převodovkou je obvykle provedeno spojkou. Aby bylo možné pracovní stroj kdykoliv zastavit, musí být každé hnací zařízení vybaveno brzdou.

3 HŘÍDELE - přehled HŘÍDELE
Jsou obvykle součásti válcovitého tvaru umožňující a přenášející otáčivý pohyb. Druhy: a) podle použití 1. NOSNÉ 2. HYBNÉ b) podle funkce 1. HNACÍ 2. HNANÝ 3. PŘEDLOHOVÝ 4. SPOJOVACÍ c) podle tvaru 1. PŘÍMÉ 2. KLIKOVÉ (ZALOMENÉ) 3. DUTÉ 4. OHEBNÉ 5. VAČKOVÉ 6. DRÁŽKOVÉ 7. KLOUBOVÉ

4 HŘÍDELE - přehled NOSNÉ HŘÍDELE Nesou otáčející se součásti, nevyvozují pohyb, jsou namáhány na ohyb. a) nepohyblivé – plné uchycení do rámu stroje, náboj se na nich otáčí(kladka) b) otočné – jsou na ně plně uchyceny kladky, kola, ale nepřenášejí kroutící moment, otáčejí se celé i s nábojem

5 HŘÍDELE - přehled HYBNÉ HŘÍDELE Vyvozují pohyb, jsou namáhány na krut Druhy hybných hřídelí: Přímé - Používáme nejčastěji v převodových ústrojích. Bývají většinou osazené. Můžeme se také setkat s označením – hřídele předlohové Klikové – Vyskytují se výhradně v klikových mechanismech. Spolu s ojnicí umožňují přeměnu přímočarého vratného pohybu pístu na pohyb rotační Duté – jsou tvarově shodné s tvarově přímými. Jejich průřez je schopen přenášet mnohem větší zatížení než srovnatelný hřídel plný. Jejich výroba je náročnější a tím i dražší. .

6 HŘÍDELE - přehled Ohebné – Umožňují pohyb nevelkého Mk ( krouticí moment ) se současnou změnou polohy koncových bodů hřídelů Drážkové – slouží k přenosu krouticího momentu stejně jako pera nebo klíny, ale používají se pro větší Mk Vačkové – jsou obdobné jako klikové, ale mají menší zdvih Kloubový - slouží ke spojení částí převodného ústrojí, které nemají souosé hřídele nebo svoji polohu při provozu vozidla mění

7 HŘÍDELOVÉ ČEPY - přehled
HŘÍDELOVÉ ČEPY Části hřídelů přenášející svou stykovou plochou zatížení do ložisek, tím se odlišují od čepů spojovacích, protože ty jsou samostatnými spojovacími součástmi, většinou jsou na koncích hřídelí. Podle směru působícího zatížení je dělíme na radiální a axiální. Radiální čepy - přenášejí zatížení kolmé k podélné ose hřídele . Válcový čep - bývá vytvořen na konci hřídele. Jde o nejběžnější a tedy i nejrozšířenější způsob zakončení hřídele Krční čep - bývá u hřídelů uložených ve více než dvou ložiskách nebo u hřídelů s převislými konci. Kuželový čep - hlavní přednost je schopnost zachytit a přenést vedle zatížení radiálního i menší zatížení axiální. Nespornou výhodou je menší zatížení náboje díky větší ploše kužele. Kulový čep - umožňuje všesměrné vychýlení hřídele malého rozsahu. Tato výhoda je zároveň velkou nevýhodou omezující použití hřídele pro malé zatížení a nízké rychlosti.

8 HŘÍDELOVÉ ČEPY - přehled
Axiální čepy přenášejí zatížení ve směru osy hřídele. Pro axiální čep je charakteristická menší opěrná plocha , často tvaru mezikruží (čep prstencový a kuželový). To je důvod proč axiální čepy mohou přenášet jen malé zatížení. Výhodou čepu kulového je jeho samostavitelnost. Prstencový čep –patří do obou skupin, protože je schopen přenášet radiální i axiální zatěžování

9 HŘÍDELE A HŘÍDELOVÉ ČEPY - přehled
ÚKOLY K OPAKOVÁNÍ Napište k čemu slouží hřídele a hřídelové čepy Vyjmenujte a popište druhy hřídelí a uveďte příklady použití Vyjmenujte a popište druhy hřídelových čepů a uveďte příklady použití

10 Zdroje a prameny FREISLEBEN, Bohumil. Základy strojnictví. 1. vyd. Úvaly: Albra, ISBN KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., s. ISBN Kliková hřídel [online]. [cit ]. Dostupné z: Vačková hřídel [online]. [cit ]. Dostupné z: Kloubová hřídel [online]. [cit ]. Dostupné z: Ohebná hřídel [online]. [cit ]. Dostupné z: Dutá hřídel [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "HŘÍDELE A HŘÍDELOVÉ ČEPY - přehled"

Podobné prezentace


Reklamy Google