Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled"— Transkript prezentace:

1 ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled
Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Šroubové poje - přehled Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 2. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technická dokumentace Vzdělávací obor 23 – 51 – H/01, L/001 Tematický okruh Kreslení strojních součástí a spojů . Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2. ročník Anotace Žáci si zopakují učivo předmětu Strojírenství (3roubové spoje), z důvodu lepší představivosti pro kreslení spojů v Technické dokumentaci Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Šroubový spoj – šroub, matice, podložka, závit. Datum

2 ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled
ŠROUBOVÉ SPOJE jsou to spoje se silovým stykem, buď spojují součásti nebo se šroubem vyvozuje pohyb, proto se šrouby dělí na spojovací a pohybové. ZÁKLADNÍ TYPY ŠROUBOVÝCH SPOJŮ : A. Spoj se šroubem průchozím (svorník) - šroub prochází dírou s vůlí 1. šroub s hlavou 2. matice 3. podložka 4. spojované součásti B. Spoj se šroubem zavrtaným (zašroubovaným) - šroub je do spodní části materiálu zavrtaný, horní prochází s vůlí, protože v materiálu je jen díra bez závitu 1. hlava šroubu 2. tělo šroubu (dřík) 3. spojované součásti C. Spoj se závrtným šroubem a maticí - šroub se zašroubuje do spodní součásti, horní součást se na něj nasadí a přitáhne maticí 1. závrtný šroub 2. matice 3. pružná podložka 4. spojované součásti Velikost díry pro šroub je normalizovaná určuje se podle normy ČSN EN ve Strojnických tabulkách

3 ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled
Spojovací šrouby. Pracovní část šroubu tvoří závit, což je nakloněná rovina stočená na tělo (dřík) šroubu, buď po celé jeho délce nebo jen z části. Šrouby se vyrábí z oceli třídy 10 nebo z neželezných kovů s jejich slitin. Šroub může, ale nemusí mít hlavu, jsou různé druhy šroubů, které se dělí následujících kritérií: 1) šrouby s hlavou podle utahování a tvaru hlavy: a) pro ruční utahování – s rýhovanou a křídlatou hlavou b) pro utahování šroubovákem – hlavy mají zářez pro plochý nebo křížový šroubovák

4 ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled
c) pro utahování klíčem 2) šrouby bez hlavy podle použití: a) závrtné – mají závit na obou koncích dříku, slouží pro upevnění a ustavení do polohy přestavitelné součásti b) stavěcí - ustavují a zajišťují polohu součástí v požadované poloze

5 ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled
c) speciální šrouby - jejich použití je jedinečné jen pro zvláštní účely rozpěrací – udržují dvě strojní součásti ve stanovené vzdálenosti napínací – mají pravý a levý závit, používají se k napínání spojovacích táhel, prutů nebo lan základové a do zdiva – hlava šroubu se zabetonuje a uvnitř základu nebo zdiva se opírá o zabetonovanou desku závěsné – slouží k zavěšení těžkých součástí otočné s okem – hlava má tvar oka pro čep závitořezné – mají husté závity, které si samy řežou závit do předvrtaných děr, hodí se pro tenké plechy a měkké materiály závrtné šrouby (vruty) – používají se do dřeva, mají strmý závit na kuželovém dříku

6 ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled
MATICE Jsou další částí šroubového spoje, vyrábí se z oceli třídy 10 a neželezných kovů a jejich slitin. Mají různý a použití: šestihranné – je to protikus šestihranného šroubu, spolu tvoří nejběžnější šroubový spoj, je nutný dobrý přístup ke spoji z obou stran korunová – má podobnou funkci jako předešlá a navíc zabraňují uvolnění spoje šestihranná uzavřená – zabraňuje vnikání nečistot k závitu křídlatá a rýhovaná - pro rychlé ruční utahování kruhové - používají se pro spojování otáčejících se součásti, bývají různě konstrukčně upravené pro různý způsob utahování a povolování, často jsou jejich součástí speciální pojistné podložky proti uvolnění spoje

7 ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled
PODLOŽKY Vkládají se většinou pod matici. Funkce podložek: 1) proti zamačkávání matice do materiálu - tam, kde je třeba rozložit osový tlak matice na větší plochu nebo když se matice často utahuje a povoluje je- li díra pro šroub značně větší než je předepsaná normou např. při opravě spoje (výjimečně!!! k vyrovnání hrubého nebo nerovného povrchu pod maticí nebo hlavou šroubu je- li třeba spoj pojistit proti samovolnému uvolnění, např.

8 ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled
ZÁVIT – funkční část šroubu, vznikne navinutím nakloněné roviny na válcovou plochu. Nejčastěji vznikají vyříznutím šroubovité drážky určitého profilu do dříku šroubu nebo díry matice. Závit je obvykle vinut v pravé šroubovici (tzv. pravý závit). Nejčastěji se používá závit jednochodý, v některých případech pak závitů dvou – nebo i vícechodých. Řez závitu vedený rovinou procházející osou šroubu nebo matice se nazývá profil závitu. Přehled rozdělení závitů dle profilu uvádí tabulka 1. Rozteč závitu (P) je vzdálenost mezi vrcholy (stejnolehlými boky) sousedních závitů. Stoupání (Ph) je vzdálenost dvou vrcholů(stejnolehlých boků) jednoho závitu ve směru osy – tedy vzdálenost, o kterou se posune matice (nebo šroub) při jednom otočení o 360°.

9 ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled
Druhy a značení závitů – tabulka 1:

10 ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled
ÚKOLY K OPAKOVÁNÍ definujte šroubový spoj Popište základní typy šroubových spojů definujte co je závit vyjmenujte druhy závitů a vysvětlete jejich značení vyjmenujte a popište druhy šroubů vyjmenujte a popište druhy matic vyjmenujte a popište druhy podložek

11 Zdroje a prameny FREISLEBEN, Bohumil. Základy strojnictví. 1. vyd. Úvaly: Albra, ISBN FRISCHHERZ, Adolf a Herbert PIEGLER. Technologie zpracování kovů 1: základní znalosti. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 280 s. ISBN Obrázky a tabulka závitů [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "ŠROUBOVÉ SPOJE - přehled"

Podobné prezentace


Reklamy Google