Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuZpůsoby frézování Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblastTechnologie Vzdělávací obor23 – 51 – H/01, 23-45-L/001 Tematický okruhTechnologie obrábění Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v tříhodinovém bloku naučí technologii způsoby frézování rovinných, válcových ploch a závitů a poznají, jak a čím zkontrolovat správnost vyrobené plochy. Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaFrézování sousledné, nesousledné, čelní, okružní, kontrola vyrobené plochy, měřidla. Datum14. 8. 2013 ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ

2 1 definice frézovaných ploch 3-6 přehled způsobů frézování 7 kontrola - měřidla 8 úkoly k opakování 2

3 ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ 1 definice ploch Rovinná plocha je plocha rovnoběžná nebo kolmá k vodorovné ploše. 3 Vnější válcová plocha je plocha rovnoběžná s osou obrábění. Závit je funkční část šroubu, vznikne navinutím nakloněné roviny na válcovou plochu

4 ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ 2 přehled způsobů frézování a) podle polohy osy nástroje k obráběné ploše lze frézování rozdělit do těchto čtyř skupin: 1. frézování obvodové 2. frézování čelní 3. frézování okružní 4. frézování planetové b) podle smyslu otáčení nástroje: 1.sousledné 2.nesousledné 4

5 ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ 3 přehled způsobů frézování Podle smyslu otáčení frézy vzhledem k posuvu materiálu: a) sousledné frézování - otáčení frézy a posuv obrobku mají stejný směr - tříska přechází z maxima do minima - obrobek je přitlačovaný ke stolu - zub frézy zabírá ihned - nástroj není tak namáhaný a proto má delší trvanlivost - obrobený povrch má menší drsnost b) nesousledné frézování - obrobek se posouvá proti směru otáčení frézy - tříska přechází z minima do maxima - obrobek má snahu nadzvednout se od stolu, což vyžaduje větší pozornost při upínání - zub frézy nejdříve prokluzuje a pěchuje materiál obrobku, až pak začne řezat, proto je trvanlivost nástroje nižší - obrobený povrch je drsný 5

6 ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ 4 přehled způsobů frézování Podle polohy osy frézy vzhledem k obrobku : a) obvodem válcové frézy - osa frézy je rovnoběžná s obráběnou plochou - tříska má kapkový tvar - zuby frézy jsou namáhány přerušovaně - frézovaná plocha je zvlněná (drsná), proto se používají šroubovité zuby frézy b) čelem čelní frézy - osa frézy je kolmá k obráběné ploše - tříska má stálý průřez - fréza pracuje rovnoměrně, obrobená plocha má lepší drsnost něž při obvodovém 6

7 ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ 5 přehled způsobů frézování c) frézování okružní se používá při obrábění dlouhých válcových tyčí a při výrobě závitů. Jako nástroj slouží frézovací hlava osazena několika noži. Při frézování tyčí se frézovací hlava otáčí i posouvá, při frézování závitů se jen otáčí. Zbývající pohyby nutné k obrábění vykonává obrobek. Může být vnější i vnitřní. 7

8 ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ 6 přehled způsobů frézování d) frézování planetové se uplatňuje u číslicově řízených strojů a obráběcích center, vybavených kruhovou interpolací dráhy nástroje, jehož pohyb může být pořízen po kružnici, což umožňuje frézovat celé rotační plochy nebo je-jich části.. 8

9 7 kontrola - měřidla ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ 9 Jakost povrchu Rozměry Rovinnost a přímost ploch

10 ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ 7 úkoly k opakování 1)Nakreslete, popište a definujte plochy, které můžete vyrobit při různých způsobech frézování 2)Vyjmenujte způsoby frézování 3)Nakreslete a popište způsoby frézování rovinných ploch 4)Nakreslete a popište způsoby frézování válcových ploch a závitů 5)Popište co, čím a jak se kontroluje vyrobená plocha 10

11 ZDROJE A PRAMENY Obrázky způsobů frézování [online]. [cit. 2013-08-14. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-1cast.pdf DRIENSKÝ, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES, Strojní obrábění I., Praha: SNTL, 1986. Měřidla: obr. [online]. [cit. 2013-08-14 ]. Dostupné z: http://www.unimetra.cz/soubory_materialy/100_1.pdf Měření přímosti a rovinnosti [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.sssebrno.cz/files/ovmt/mereni_a_kontrola__tvaru.pdf FRISCHHERZ, Adolf a Herbert PIEGLER. Technologie zpracování kovů 2: odborné znalosti. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 280 s. ISBN 80-902-1101-1. 11


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google