Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení lidí, styly vedení, efektivnost vedení lidí Pavlína Rothová Michaela Korábová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení lidí, styly vedení, efektivnost vedení lidí Pavlína Rothová Michaela Korábová."— Transkript prezentace:

1 Vedení lidí, styly vedení, efektivnost vedení lidí Pavlína Rothová Michaela Korábová

2 Vedení lidí zahrnuje schopnost vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu plnění vytyčených cílů schopnost komplexnosti nezbytné k zákl. úkolu firem – vytvářet zisk firma dosahuje svých cílů s pomocí zaměstnanců teorie „krátké vodítko“ x „volné vodítko“

3 Vedoucí pracovník pracuje prostřednictvím svých podřízených schopnosti: odborné metodické a procesní sociálně - komunikační integrace sebeřízení

4 Nové pojetí vedení autoritativní vedení = přežitek moderní vedení - vzájemný proces mezi vedoucím a vedeným na základě vzájemné důvěry vedoucí se stává koučem pro své svěřené pracovníky 3 zákl. poznatky koučinku aktivita a kreativita rozhodující konkurenční výhoda proces kvalifikace pracovníků odbornost + soft skills individualizované vedení a podpora pracovníka

5 Zásady dobrého kouče nepoučuje, ale pomáhá učit se zaujímá pozorný a pátravý postoj a poskytuje pracovníkovi prostor, aby se mohl pod jeho vedením problému věnovat pracovníkovi aktivně naslouchá snaha o hlubší pochopení situace zaměřuje se ve svém chování na cíl a hledání řešení

6 Techniky vedení lidí zaměřené na pracovníka poskytování zpětné vazby motivace vyjadřování uznání konstruktivní vedení kritických rozhovorů

7 Týmově orientované techniky vedení znaky týmů:  vedení  spolupráce  orientace na cíl  motivace  pracovní zásady

8 Úkoly vedení týmu formulovat společné cíle koordinovat členy týmu domlouvat pracovní struktury a procesy kriticky podporovat členy týmu urovnávat konflikty reprezentovat tým navenek slavit úspěchy podporovat další kvalifikaci

9 Styly vedení vývoj názorů na styly vedení – teorie rysů – osobní kvality vedoucího – správné styly řízení – lze se je naučit – kontingenční (situacionalistický) přístup – volit styl vedení na základě dané situace – nové vedení (new leadership) – přibývá emocionální stránka, vůdce musí mít charisma a strhnout lidi pro svou vizi

10 Klasické dělení stylů vedení 1) Autoritativní (autokratický) maximálně centralizovaný - moc a rozhodování v rukou vedoucího jednosměrná komunikace výhody: vysoký pracovní výkon nevýhody: potlačení iniciativy pracovníků, špatné vztahy vhodné použít: skupiny s nutnou jasnou organizací a v obdobích krize

11 Klasické dělení stylů vedení 2) Liberalistický minimálně centralizovaný – vedoucí nechává řízení práce podřízeným (pracovní skupině) komunikace hlavně horizontální výhody: volnost pracovníků nevýhody: nepevné vedení, chaotická struktura, špatné vztahy vhodné použít: v kolektivech vysoce kvalifikovaných a silně motivovaných odborníků

12 Klasické dělení stylů vedení 3) Demokratický optimální centralizace – vedoucí deleguje část autority, za celek však odpovídá sám oboustranná komunikace výhody: osobní zaujetí pracovníků, kteří se podílejí na rozhodování, kvalitní a dlouhodobá produktivita nevýhody: velké časové ztráty, průměrný výkon vhodné použít: období stability; obecně považován za nejvhodnější styl vedení

13 Kontingenční přístup Rozhodovací model (Vroom a Yetton) zahrnuje 5 stylů vedení a jeho volba závisí na problému, který vedoucí právě řeší. 3 zákl. styly jsou: A (autoritativní), C (konzultativní) a G (skupinový), A a C se člení do dvou. A1 – vedoucí rozhoduje sám pomocí dostupných informací A2 – informace získává od podřízených a sám rozhodne o řešení C1 – problém rozebere s podřízenými jednotlivě a jeho rozhodnutí může nebo nemusí odrážet vliv podřízených C2 – problém probere s podřízenými jako se skupinou a jeho rozhodnutí může a nemusí odrážet jejich vliv G2 – vedoucí probere problém s podřízenými jako se skupinou a společně vymýšlejí řešení; snaha dosáhnout dohody; vedoucí je připraven přijmout jakékoli řešení, které bude mít podporu celé skupiny

14 Kontingenční přístup Vedení „cesta – úkol“ (Robert House) direktivní – poskytuje návod, co a jak dělat podporující – zaměřuje se na spokojenost a potřeby pracovníků a přátelské vztahy mezi nimi participativní – konzultuje problémy s pracovníky a jejich názory zohledňuje při rozhodování vedení zaměřené na výkon – povzbuzuje lidi k dosahování jejich max. možností stanovováním podněcujících úkolů, důrazem na vysokou úroveň práce a důvěrou ve schopnosti lidí

15 Transakční a transformační styl vedení od 80. let 20. stol. tzv. nové vedení: vedoucí má mít vizi, pro niž získá pracovníky Transformační vedení uspokojování vyšších potřeb pracovníků a změna organizační kultury; 4 nástroje vedení: – charisma – inspirativní vedení – individualizovaná úcta – intelektuální stimulace

16 Transakční a transformační styl vedení Transakční vedení postaveno na výměně (transakci): pracovník poskytuje talent, zkušenosti a úsilí, vedoucí ho odměňuje – podmíněné zpevňování: – podmíněná odměna – řízení výjimkou

17 literatura: Vedení lidí v kostce – T. Daigeler Management – F. Bělohlávek, P. Košťan, O. Šuleř Psychologie v praxi – M. Klapač Klíč k účinnému vedení lidí – M. Tureckiová Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Vedení lidí, styly vedení, efektivnost vedení lidí Pavlína Rothová Michaela Korábová."

Podobné prezentace


Reklamy Google