Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé prvky v míčových hrách Katedra kinantropologie a základů společenských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé prvky v míčových hrách Katedra kinantropologie a základů společenských."— Transkript prezentace:

1 Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé prvky v míčových hrách Katedra kinantropologie a základů společenských věd FTVS UK Praha Šárka Honsová představení projektu disertační práce

2 Cíle projektu Zaměřit se na talent z obecného hlediska Zaměřit se na talent z obecného hlediska Sledovat společné rysy talentovanosti v různých oblastech lidské činnosti Sledovat společné rysy talentovanosti v různých oblastech lidské činnosti Charakterizovat z motorického hlediska jedince, kteří se jeví jako nadprůměrní v dovednostech manipulace s míčem Charakterizovat z motorického hlediska jedince, kteří se jeví jako nadprůměrní v dovednostech manipulace s míčem

3 Počátky vědeckého zpracování talentu Konec 19. století ve spojitosti s inteligencí a kognitivními schopnostmi Konec 19. století ve spojitosti s inteligencí a kognitivními schopnostmi Svými výzkumy se proslavili např. Francis Galton, Lewis Terman nebo Leta Hollingworth Svými výzkumy se proslavili např. Francis Galton, Lewis Terman nebo Leta Hollingworth Studie o vlivu dědičnosti a prostředí Studie o vlivu dědičnosti a prostředí

4 Podpora talentů World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) European Council for High Ability, its study and development (ECHA) European Council for High Ability, its study and development (ECHA) Pobočkou ECHA v ČR je Společnost pro talent a nadání Pobočkou ECHA v ČR je Společnost pro talent a nadání Talentcentrum MŠMT Talentcentrum MŠMT

5 Současné výzkumy talentu v oblasti míčových her Reilly, Williams, Nevill a Franks (2000) - Multidisciplinární přístup k identifikaci talentů ve fotbale Reilly, Williams, Nevill a Franks (2000) - Multidisciplinární přístup k identifikaci talentů ve fotbale - cílem tohoto výzkumu bylo sestrojit a aplikovat multivariablilní testovou baterii pro hodnocení talentu u mladých hráčů fotbalu a zhodnotit její schopnost rozlišovat elitní hráče od těch průměrných - jako rozhodující se pro výběr talentů jevily agilnost, rychlost, motivační orientace a schopnost předvídat

6 Determinanty úspěšnosti v míčových hrách Obecné hledisko: motorická docilita motorická docilita psychosociální předpoklady psychosociální předpoklady anatomicko-fyziologické vlastnosti anatomicko-fyziologické vlastnosti aktuální vývojová úroveň organismu aktuální vývojová úroveň organismu Speciální hledisko: předpoklad pro manipulaci s míčem – cit pro míč předpoklad pro manipulaci s míčem – cit pro míč

7 Hodnocení předpokladu pro manipulaci s míčem Škála pro hodnocení dovedností manipulace s míčem (Čepička, 2003) Škála pro hodnocení dovedností manipulace s míčem (Čepička, 2003) - perfektní škála Guttmanova typu zkonstruovaná prostřednictvím Raschovy analýzy Ověření schopnosti škály odhadovat pozdější úspěšnost jedinců ve volejbale Ověření schopnosti škály odhadovat pozdější úspěšnost jedinců ve volejbale Doplnění položek s chybějícími parametry obtížnosti Doplnění položek s chybějícími parametry obtížnosti

8 Charakteristika nadprůměrných jedinců Úroveň motorických schopností, především koordinačních, explozivně silových a rychlostních schopností Úroveň motorických schopností, především koordinačních, explozivně silových a rychlostních schopností Motorická docilita Motorická docilita Somatické znaky Somatické znaky Odhad biologického věku (proporcionální věk) Odhad biologického věku (proporcionální věk)

9 Využití výsledků Práce poskytne ucelený souhrn současných dostupných informací z oblasti talentovanosti se zaměřením na některé specifické prvky motorického talentu v míčových hrách. Práce poskytne ucelený souhrn současných dostupných informací z oblasti talentovanosti se zaměřením na některé specifické prvky motorického talentu v míčových hrách. Tyto informace budou sloužit především trenérům a učitelům, kteří provádějí selekci talentovaných jedinců do sportovních oddílů nebo specializovaných tříd. Tyto informace budou sloužit především trenérům a učitelům, kteří provádějí selekci talentovaných jedinců do sportovních oddílů nebo specializovaných tříd. Přispějí k lepší orientaci v dané problematice. Přispějí k lepší orientaci v dané problematice.

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé prvky v míčových hrách Katedra kinantropologie a základů společenských."

Podobné prezentace


Reklamy Google