Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé prvky v míčových hrách představení projektu disertační práce Katedra kinantropologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé prvky v míčových hrách představení projektu disertační práce Katedra kinantropologie."— Transkript prezentace:

1 Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé prvky v míčových hrách představení projektu disertační práce Katedra kinantropologie a základů společenských věd FTVS UK Praha Šárka Honsová

2 Cíle projektu Zaměřit se na talent z obecného hlediska
Cíle projektu Zaměřit se na talent z obecného hlediska Sledovat společné rysy talentovanosti v různých oblastech lidské činnosti Charakterizovat z motorického hlediska jedince, kteří se jeví jako nadprůměrní v dovednostech manipulace s míčem

3 Počátky vědeckého zpracování talentu
Konec 19. století ve spojitosti s inteligencí a kognitivními schopnostmi Svými výzkumy se proslavili např. Francis Galton, Lewis Terman nebo Leta Hollingworth Studie o vlivu dědičnosti a prostředí Galton naznačil, že inteligentnější lidé se od méně inteligentních liší dvěma obecnými kvalitami. První je energie, či pracovní kapacita. Druhá kvalita je vnímavost. Podle Galtona jsme tím chytřejší, čím vnímavější jsme vůči stimulům z našeho okolí. Galton soudil, že génius je výsledkem pouze genetiky a ne vlivem prostředí. Jeho největším přínosem v oblasti vědeckého zkoumání je však myšlenka, že rozložení většiny lidských vlastností se přibližuje křivce normálního rozložení, což se časem stalo základem mnoha moderních testů statistické významnosti.

4 Podpora talentů World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)
European Council for High Ability, its study and development (ECHA) Pobočkou ECHA v ČR je Společnost pro talent a nadání Talentcentrum MŠMT

5 Současné výzkumy talentu v oblasti míčových her
Reilly, Williams, Nevill a Franks (2000) - Multidisciplinární přístup k identifikaci talentů ve fotbale cílem tohoto výzkumu bylo sestrojit a aplikovat multivariablilní testovou baterii pro hodnocení talentu u mladých hráčů fotbalu a zhodnotit její schopnost rozlišovat elitní hráče od těch průměrných jako rozhodující se pro výběr talentů jevily agilnost, rychlost, motivační orientace a schopnost předvídat

6 Determinanty úspěšnosti v míčových hrách
Obecné hledisko: motorická docilita psychosociální předpoklady anatomicko-fyziologické vlastnosti aktuální vývojová úroveň organismu Speciální hledisko: předpoklad pro manipulaci s míčem – cit pro míč

7 Hodnocení předpokladu pro manipulaci s míčem
Škála pro hodnocení dovedností manipulace s míčem (Čepička, 2003) perfektní škála Guttmanova typu zkonstruovaná prostřednictvím Raschovy analýzy Ověření schopnosti škály odhadovat pozdější úspěšnost jedinců ve volejbale Doplnění položek s chybějícími parametry obtížnosti

8 Charakteristika nadprůměrných jedinců
Úroveň motorických schopností, především koordinačních, explozivně silových a rychlostních schopností Motorická docilita Somatické znaky Odhad biologického věku (proporcionální věk)

9 Využití výsledků Práce poskytne ucelený souhrn současných dostupných informací z oblasti talentovanosti se zaměřením na některé specifické prvky motorického talentu v míčových hrách. Tyto informace budou sloužit především trenérům a učitelům, kteří provádějí selekci talentovaných jedinců do sportovních oddílů nebo specializovaných tříd. Přispějí k lepší orientaci v dané problematice.

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé prvky v míčových hrách představení projektu disertační práce Katedra kinantropologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google