Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologická zralost jedinců ve sportovních třídách se zaměřením na volejbal Šárka Honsová Katedra základů kinantropologie a humanitních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologická zralost jedinců ve sportovních třídách se zaměřením na volejbal Šárka Honsová Katedra základů kinantropologie a humanitních."— Transkript prezentace:

1 Biologická zralost jedinců ve sportovních třídách se zaměřením na volejbal Šárka Honsová honsova@ftvs.cuni.cz Katedra základů kinantropologie a humanitních věd, FTVS UK

2 Úvod na hráče ve volejbalu jsou kladeny stále větší požadavky díky současnému životnímu stylu se zužuje základna sportujících dětí důraz na co nejefektivnější výběr do specializovaných sportovních tříd při základním výběru je pozornost věnována především hodnocení předpokladů, které se v terénu dobře testují pomocí motorických testů podceňuje se fakt, že výkonnost v motorických testech je závislá na biologickém věku

3 Cíle práce porovnat kalendářní a biologický věk u dětí, které navštěvují sportovní třídy se zaměřením na volejbal zmapovat stav biologicky akcelerovaných a biologicky retardovaných jedinců v těchto sportovních třídách

4 Teoretická východiska velká interindividuální a intersexuální variabilita v biologické zrání a růstu - výrazné rozdíly mezi kalendářním a biologickým věkem nutno brát v úvahu při interpretaci výsledků motorických a zátěžových testů u biologicky akcelerovaných jedinců po rychlém nástupu většinou další vývoj motorické výkonnosti stagnuje u retardovaných jedinců – pomalejší zlepšení, ve starším věku mohou být jejich motorické výkony lepší a stabilnější, což platí zejména pro technicky náročná sportovní odvětví

5 Teoretická východiska vysoce validní a spolehlivá neinvazivní metoda (ve věkovém intervalu 3 -18 let) - metoda určení proporcionálního věku (Sedlak & Riegerová, 1998). proporcionální věk se určuje na základě výpočtu KEI indexu jedna z možností výpočtu KEI indexu - software Antropo

6 Metodika Výzkumný soubor: 42 žáků (17 dívek, 25 chlapců) z 6. – 9. ročníku sportovních volejbalových tříd ZŠ Bolevecká v Plzni Výpočet KEI indexu: software Antropo verze 2000.2. Převod KEI indexu na roky: regresní rovnice podle Šelingerové (1992)

7 Metodika výpočet rozdílu mezi biologickým a chronologickým věkem vyjádřený v rocích průměrný jedinec - diference mezi biologickým a kalendářním věkem < ± 12 měsíců retardovaný nebo akcelerovaný jedinec - diference mezi biologickým a kalendářním věkem  ± 12 měsíců

8 Metodika Normativní hodnoty KEI českých chlapců a dívek (Šeligerová, 1992) Dekadický věk (roky) chlapcidívky 11,00-11,99y = -0,18425 + 15,74803xy = 1,75944 + 11,96809x 12,00-12,99y = 0,13738 + 15,97444xy = 2,11852 + 12,34568x 13,00-13,99y = 2,14917 + 13,81216xy = 3,85565 + 10,93560x 14,00-14,99y = 2,07328 + 14,36782xy = 3,82190 + 11,73403x 15,00-15,99y = 1,50625 + 15,62500xy = 3,60846 + 12,69394x

9 Výsledky Frekvence rozdílů mezi biologickým a kalendářním věkem chlapci (25) Kalendářní věk počet rozdíl>- 12 počet (± 12) počet rozdíl>+ 12 11,00-11,99300 12,00-12,99910 13,00-13,99500 14,00-14,99210 15,00-15,99400

10 Výsledky Frekvence rozdílů mezi biologickým a kalendářním věkem dívky (17) Kalendářní věk počet rozdíl>- 12 počet (± 12) počet rozdíl>+ 12 11,00-11,99020 12,00-12,99330 13,00-13,99060 14,00-14,99210 15,00-15,99000

11 Výsledky Průměrný a maximální rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem (roky, dekadické vyjádření) chlapcidívky Kalendářní věk průměrný rozdíl maximální rozdíl průměrný rozdíl maximální rozdíl 11,00-11,991,7262,0050,7710,983 12,00-12,992,3443,7481,1471,953 13,00-13,991,7332,1400,4580,910 14,00-14,991,2821,6931,1911,497 15,00-15,992,9843,317--

12 Výsledky nejvíce dětí ze zkoumaných tříd (podle norem uváděných Bláhou (1987) a regresních rovnic uváděných Šelingerovou (1992) je biologicky retardovaných poměr biologicky retardovaných vůči průměrným jedincům činí 28:14 jako biologicky akcelerované nevyšlo žádné z dětí

13 Výsledky více biologicky retardovaných jedinců se vyskytlo mezi chlapci (23 chlapců ku 5-ti dívkám) maximální rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem činí u chlapců 2,984 roku, což je i celkový maximální rozdíl. u dívek byl největší rozdíl 1,953 roku

14 Závěry ve vybraných sportovních třídách převažovali biologicky retardovaní jedinci a to ve všech zkoumaných věkových kategoriích přestože nemůžeme zobecňovat, protože se nejedná o reprezentativní výběr, můžeme tyto výsledky považovat za potvrzení předpokladu, že i v současné populaci, která navštěvuje sportovní třídy je hodně biologicky retardovaných jedinců, což by se mělo při výběru i dalším hodnocení zohledňovat

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Biologická zralost jedinců ve sportovních třídách se zaměřením na volejbal Šárka Honsová Katedra základů kinantropologie a humanitních."

Podobné prezentace


Reklamy Google