Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy chemických vzorců

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy chemických vzorců"— Transkript prezentace:

1 Typy chemických vzorců
Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0104

2 Chemický vzorec - je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny - pomocí značek a číslic se vyjádří složení látky

3 Stechiometrický vzorec
zaznamenává složení chemické sloučeniny bez ohledu na skutečný počet atomů v molekule málo používaný, pořadí prvků je podle rostoucího Z (protonového čísla) Př. chlorid sodný NaCl Oxid siřičitý O2S dusičnan amonný H4N2O3

4 Sumární vzorec (molekulový)
udává prvky, z nichž se látka skládá, a počet jejich atomů v dané molekule často užíván v anorganické chemii, v organické méně často Př. kyselina sírová H2SO4 hydroxid sodný NaOH glukosa C6H12O6

5 Funkční vzorec pomocí symbolů prvků a číselných indexů jsou postupně zapisovány jednotlivé funkční skupiny názornější než molekulový vzorec, používán v organické i anorganické chemii Př. methanol CH3OH dusičnan amonný NH4NO3 kyselina octová CH3COOH

6 Strukturní vzorec zobrazuje počet atomů v molekule, jejich vzájemné spojení a prostorové uspořádání molekuly. Druhy : Konstituční vzorec Elektronový vzorec Racionální vzorec Geometrický vzorec Konfigurační vzorec Konformační vzorec

7 Konstituční vzorec Pomocí čar spojujeme jednotlivé atomy tak, jak je můžeme přenést do roviny papíru (úhly a délky vazeb neodpovídají realitě) kys. sírová O H - O - S - O - H O Elektronový vzorec - Obdobný jako konstituční vzorec + značíme i nevazebné elektronové páry

8 Racionální konstituční vzorec je používán zejména v organické chemii
značí se vazby pouze mezi uhlíkovými atomy a většími skupinami atomů u nichž je jejich konstituce běžně známá kys. máselná CH3–CH2–CH2–COOH Geometrický vzorec znázorní skutečnou prostorovou stavbu molekuly ( úhly a délky vazeb) kys. sírová

9 Konfigurační vzorec - ukazuje uspořádání u molekul, které se liší prostorovým uspořádáním některých skupin příkladem je tzv. cis/trans isomerie na dvojné vazbě v organických sloučeninách C = C C = C Cis-2-Buten Trans-2-Buten H H H CH3 CH3 CH3 CH3 H

10 Konformační vzorec - zachycuje jednotlivé možnosti prostorového uspořádání molekuly, mezi nimiž může molekula přecházet v důsledku možného otáčení jejích částí kolem jednoduchých vazeb cyklohexan (židlička) cyklohexan (vanička) Úkol: Vystřihnout si z papíru cyklohexan a vytvořit obě konformace!!!

11 Doplňte tabulku název Molekulový vzorec Funkční vzorec
Strukturní vzorec kyselina dusičná CH3- CH2- OH hydroxid vápenatý CH4 HO - OH

12 Literatura: http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Typy chemických vzorců"

Podobné prezentace


Reklamy Google