Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy chemických vzorců Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0104.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy chemických vzorců Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0104."— Transkript prezentace:

1 Typy chemických vzorců Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0104

2 Chemický vzorec - je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny - pomocí značek a číslic se vyjádří složení látky

3 Stechiometrický vzorec zaznamenává složení chemické sloučeniny bez ohledu na skutečný počet atomů v molekule málo používaný, pořadí prvků je podle rostoucího Z (protonového čísla) Př. chlorid sodný NaCl Oxid siřičitý O 2 S dusičnan amonný H 4 N 2 O 3

4 Sumární vzorec (molekulový) udává prvky, z nichž se látka skládá, a počet jejich atomů v dané molekule často užíván v anorganické chemii, v organické méně často Př. kyselina sírová H 2 SO 4 hydroxid sodný NaOH glukosa C 6 H 12 O 6

5 Funkční vzorec pomocí symbolů prvků a číselných indexů jsou postupně zapisovány jednotlivé funkční skupiny názornější než molekulový vzorec, používán v organické i anorganické chemii Př. methanol CH 3 OH dusičnan amonný NH 4 NO 3 kyselina octová CH 3 COOH

6 Strukturní vzorec zobrazuje počet atomů v molekule, jejich vzájemné spojení a prostorové uspořádání molekuly. Druhy : Konstituční vzorec Elektronový vzorec Racionální vzorec Geometrický vzorec Konfigurační vzorec Konformační vzorec

7 Konstituční vzorec -Pomocí čar spojujeme jednotlivé atomy tak, jak je můžeme přenést do roviny papíru (úhly a délky vazeb neodpovídají realitě) kys. sírová O H - O - S - O - H O Elektronový vzorec - Obdobný jako konstituční vzorec + značíme i nevazebné elektronové páry O H - O - S - O - H O

8 Racionální konstituční vzorec -je používán zejména v organické chemii -značí se vazby pouze mezi uhlíkovými atomy a většími skupinami atomů u nichž je jejich konstituce běžně známá kys. máselná CH 3 –CH 2 –CH 2 –COOH Geometrický vzorec -znázorní skutečnou prostorovou stavbu molekuly ( úhly a délky vazeb) kys. sírová http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfuric-acid-2D-dimensions.svg

9 Konfigurační vzorec - ukazuje uspořádání u molekul, které se liší prostorovým uspořádáním některých skupin příkladem je tzv. cis/trans isomerie na dvojné vazbě v organických sloučeninách C = C C = C Cis-2-Buten Trans-2-Buten CH 3 H H H H

10 Konformační vzorec - zachycuje jednotlivé možnosti prostorového uspořádání molekuly, mezi nimiž může molekula přecházet v důsledku možného otáčení jejích částí kolem jednoduchých vazeb cyklohexan (židlička) cyklohexan (vanička) Úkol: Vystřihnout si z papíru cyklohexan a vytvořit obě konformace!!!

11 Doplňte tabulku názevMolekulový vzorecFunkční vzorecStrukturní vzorec kyselina dusičná CH 3 - CH 2 - OH hydroxid vápenatý CH 4 HO - OH

12 Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfuric- acid-2D-dimensions.svg http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Typy chemických vzorců Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0104."

Podobné prezentace


Reklamy Google