Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_SlL201 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorMgr. Vendula Salášková Období tvorby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_SlL201 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorMgr. Vendula Salášková Období tvorby."— Transkript prezentace:

1 Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_SlL201 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorMgr. Vendula Salášková Období tvorby VMŘíjen 2012 Ročníkkvinta PředmětChemie Název, anotace Chemické vzorce, oxidační číslo – typy chemických vzorců, stručná pravidla určování oxidačních čísel sloučenin. Přehled citací a odkazů: MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. 3. oprav.vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, 240 s. ISBN 80-718-2055-5. ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vyd. Olomouc: Fin, 1996, 262 s. ISBN 80-718-2003-2.

2 Chemické vzorce, oxidační číslo

3 Stechiometrický = empirický vzorec  Udává vzájemný poměr atomů v molekule.  Jednotlivé atomy se zapisují v abecedním pořadí do složených závorek.  {H 2 NO} - dusitan amonný

4 Funkční = racionální vzorec  Udává charakteristická uskupení atomů = tzv. funkční skupiny (OH, NO 3 ).  V chemii se používá nejčastěji.  Ca(OH) 2

5 Strukturní = konstituční vzorec  Zobrazuje vazebné poměry v molekule.  Nezobrazuje prostorové uspořádání atomů v molekule.  H-O-H  Do strukturních vzorců se mohou vyznačovat i nevazebné elektronové páry H-O-H.

6 Geometrický vzorec  Znázorňuje prostorové uspořádání atomů.  O N H H H H H

7  Definice: Elektrický náboj, který by byl přítomen na atomu určitého prvku, kdybychom elektrony každé vazby, která z něj vychází, přidělili elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů.

8  Oxidační čísla prvků píšeme římskými číslicemi vpravo nahoru – Ca II O -II, K I Mn VII O -II 4.  Maximální kladné oxidační číslo, které může nepřechodný prvek dosáhnout, je rovno číslu skupiny, ve které se daný prvek nachází.

9 Základní pravidla určování oxidačních čísel prvků: 1. Oxidační čísla prvků v elementárním stavu jsou rovna nule – K 0. 2. Součet oxidačních čísel jednotlivých prvků ve sloučenině je nula - Fe II S -II. 3. Oxidační číslo vodíku je I kromě hydridů kovů, kde je –I.

10 4. Oxidační číslo kyslíku je –II kromě peroxidů, kde uvažujeme –I a fluoridů kyslíku (I, II). 5. V aniontech je součet oxidačních čísel roven náboji iontu – SO 2- 4 – VI + (4.-II)=-2.

11  Vypočítejte oxidační čísla všech prvků v následujících sloučeninách (oxidační číslo kyslíku je –II a vodíku I). a)B 2 O 3 b)NH 3 c)CO 2 d)HBr e)H 2 S f)H 2 SO 4 g)NO h)HMnO 4 i)SO 3 j)HClO

12 a)B 2 III O 3 -II b)N -III H 3 I c)C IV O 2 -II d)H I Br -I e)H 2 I S -II f)H 2 I S VI O 4 -II g)N II O -II h)H I Mn VII O 4 -II i)S VI O 3 -II j)H I Cl I O -II


Stáhnout ppt "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_SlL201 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorMgr. Vendula Salášková Období tvorby."

Podobné prezentace


Reklamy Google