Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Mikroekonomie I Úvod Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Přehled předmětu Úvod do ekonomie Trh výrobků a služeb
Chování spotřebitele a formování poptávky Chování firmy a formování nabídky Trh výrobních faktorů Interakce trhů

3 I. Úvod do ekonomie Úvod Formování trhu Základní elementy trhu

4 II. Trh výrobků a služeb Chování spotřebitele a odvození poptávky
Užitek spotřebitele a odvození poptávky Vliv ceny, příjmu a cen jiných zboží na poptávku Chování firmy a formování nabídky Výroba a náklady Příjmy, zisk a optimum firmy Nabídka dokonale konkurenční firmy Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu Nedokonalá konkurence Chování firmy v nedokonalé konkurenci Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy

5 III. Trh výrobních faktorů
Formování cen na trzích výrobních faktorů Trh práce Trh kapitálu Rozdělování důchodů

6 IV. Interakce trhů Všeobecná rovnováha Tržní selhání
Působení státu na mikroekonomické subjekty Použití grafů v mikroekonomii

7 Obecná ekonomická teorie
Úvodem do studia ekonomických disciplín je obecná ekonomická teorie. Zabývá se nejobecnějšími zákonitostmi ekonomického života společnosti, popisuje abstraktní mechanismy jejich fungování, které usnadní pochopit logiku reálných ekonomických procesů. Matematická větev – prosazuje, že kritériem pravdivosti je možnost matematického důkazu. Společenská větev –ekonomie je věda o chování lidí ve výrobě.

8 Pozitivní a normativní ekonomie
Pozitivní ekonomie – přijímá ekonomickou realitu takovou, jaká je. Jejím cílem je tuto realitu popisovat a hledat v ní zákonitosti fungování. Normativní ekonomie – zkoumání reality je pouze východiskem. Zjištěnou skutečnost hodnotí a hodnotí ji obvykle kriticky. Cílem normativní ekonomie je konstruovat předobraz dokonalejšího ekonomického systému, hrát aktivní roli ve vývoji lidské společnosti.

9 Mikroekonomie a makroekonomie
Pozitivní ekonomie se dělí na : Mikroekonomie – zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů (jednotlivci, domácnosti, firmy). Na ekonomii se díváme očima jednotlivých subjektů a studujeme rozhodnutí, jak se bude daný subjekt chovat v daném ekonomickém systému Makroekonomie – se zabývá hospodářstvím jako celkem. Makroekonomie je základem hospodářské politiky.

10 Ekonomická vzácnost Ekonomické statky – předměty, které člověk potřebuje nebo po kterých touží. Ekonomické statky jsou charakteristické svojí vzácností. Ekonomická vzácnost (Scarcity) zahrnuje: Omezenost zdrojů Užitečnost zdrojů Volný statek – předmět, který je užitečný a zároveň volně dostupný.

11 Výroba Výroba – proces přeměny přírodních zdrojů na ekonomické statky. Většinu statků si člověk musí vyrobit z přírodních zdrojů, které lze ve volné přírodě v omezené nebo neomezené míře nalézat, avšak sami o sobě jsou neužitečné. Ekonomický reprodukční proces – výroba, rozdělování, směna, spotřeba Ekonomická reprodukce – rozšířená, prostá, zúžená

12 Výrobní faktory Při výrobě ekonomických statků člověk používá vzácné statky – výrobní faktory (Factors of Production – F): Půda (Land – A) – produktem přírody, ale není volným statkem. Pozemková renta je důchod plynoucí z půdy. Půda je součástí přírodních zdrojů. Práce (Labor – L) – lidská činnost, nositelem je člověk. Výsledkem použití práce je mzda. Kapitál (Capital – K) – statky, které byly vyrobeny, aby se podílely na výrobě jiných statků.

13 Výrobní faktory Kapitál (Capital – K) – není vyroben pro bezprostřední spotřebu, ale aby se stal výrobním faktorem. Kapitál můžeme též nazvat kapitálovým statkem. Výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok. Technologie – zvláštní forma kapitálu, která nemá hmotnou podobu (myšlenka, nápad, originální postup). Může výrazně znásobit účinky práce a kapitálu. Důchody z výrobních faktorů (renta, mzda, zisk, úrok) mají motivační charakter, jsou hnacím motorem ekonomického systému.

14 Výnosy z výrobního faktoru
Vysoká efektivnost výroby je podmíněna vysokými výnosy výrobních faktorů. Zákon klesajících výnosů (Law of Diminishing Returns) – výnosnost jednoho faktoru, jehož objem roste, se bude snižovat. Platí pouze za předpokladu, že výstup roste vlivem růstu objemu jediného výrobního faktoru a objem dalších používaných výrobních faktorů se nemění. Výnosy z výrobního faktoru = výstup / vstup

15 Výnosy z rozsahu Rostoucí výnosy z rozsahu (Increasing Returns to Scale) – růst objemu používaných výrobních faktorů vede k vyššímu tempu růstu výnosů z nich. Konstantní výnosy z rozsahu (Constant Returns to Scale) – výnos z výrobních faktorů roste proporcionálně s růstem rozsahu jejich zapojení do výroby. Klesající výnosy z rozsahu (Diminishing Returns of Scale) – růst výnosů z výrobních faktorů je nižší než růst těchto faktorů.


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google