Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt ATRACTIV: design, cíle, výsledky Michal Vrablík Centrum preventivní kardiologie III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt ATRACTIV: design, cíle, výsledky Michal Vrablík Centrum preventivní kardiologie III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha."— Transkript prezentace:

1 Projekt ATRACTIV: design, cíle, výsledky Michal Vrablík Centrum preventivní kardiologie III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

2 Standardizovaná úmrtnost v ČR 1990 - 2007

3 Kardiovaskulární prevence a léčba ve 21. století Životní styl –Nekouřit, fyzická aktivita, mírná konzumace alkoholu, správná dieta Léky –Na krevní tlak: BB, ACEI, ARB, BKK… –Na krevní tuky: statiny, fibráty, ezetimib… –Na krevní cukr: sulfonylurea, metformin… –Na obezitu: sibutramin, orlistat –Na srážení krve: ASA, warfarin…. Intervence katetrizace, stenty, bypassové operace, transplantace…

4 Kardiovaskulární prevence Současnost Budoucnost % snížení rizika

5 JAK TO ZLEPŠIT ?

6 Intervencí podle nových doporučení Česká společnost pro aterosklerózu Evropská kardiologická společnost Evropská společnost pro hypertenzi

7 Priority doporučení Manifestní KVO DM 2. typu a DM 1. typu s MAU Vysoké absolutní riziko (> 5%) Výrazně vyšší hladiny individuálních RF Příbuzní výše uvedených !

8 Kdo je vítěz ?

9 Jak utéct KVO…dosažením cílových hodnot Populace obecně Bez KVO, riziko ≥5%, DM2, DM1 s MAU Přítomnost KVO Celkový cholesterol < 5 mmol/l < 4,5 mmol/l < 4,0 mmol/l LDL- cholesterol < 3 mmol/l < 2,5 mmol/l < 2,0 mmol/l*

10 Jak utéct KVO…dosažením cílových hodnot Populace obecně Bez KVO, riziko ≥5%, DM2, DM1 s MAU Přítomnost KVO Non-HDL cholesterol (mmol/l) < 3, 8 < 3, 3 < 2, 8 Apo- B (g/l) < 1 < 0,9 < 0,8

11 Jak utéct KVO…dosažením optimálních hodnot HDL-Ch a TG MužiŽeny HDL-Ch (mmol/l) > 1,0> 1,2 TG (mmol/l) < 1,7

12 Prevalence zvýšení LDL cholesterolu - EUROASPIRE III P<0.0001 S2 vs. S1 : P=0.001 S3 vs. S2 : P<0.0001 S3 vs. S1 : P<0.0001 LDL C ≥ 2.5 mmol/L for patients fasting for at least 6 hours (calculated according to Friedewald formula) www.escardio.org

13 Prevalence obezity EUROASPIRE III P=0.0006 S2 vs. S1 : P=0.009 S3 vs. S2 : P=0.051 S3 vs. S1 : P=0.0002 * Body mass index ≥ 30 kg/m² www.escardio.org

14 Prevalence diabetu EUROASPIRE III P=0.004 S2 vs. S1 : P=0.21 S3 vs. S2 : P=0.02 S3 vs. S1 : P=0.001 * Self-reported history of diagnosed diabetes www.escardio.org

15 Projekt ATRACTIV Hodnocení možnosti redukce kardiovaskulárního rizika kombinací moderních léčebných postupů v podmínkách běžné ambulantní péče v ČR

16 Cíle projektu ATRACTIV Sledování výskytu rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocnění u vysoce rizikových nemocných Analýza možností snížení KV rizika moderní léčbou arteriální hypertenze a dyslipidemie s využitím kombinační terapie Identifikace vysoce rizikových osob s genetickým postižením a jejich zařazení do specializované péče v rámci projektu MedPed

17 Design projektu ATRACTIV Délka trvání12 měsíců Průběh10/2006 – 12/2007 Participující lékaři: celkem 464 praktičtí lékaři453 MedPed centra11 Zařazení pacienti: celkem 4427 mužů 2372 žen2055 Intervence: režimová opatření + farmakoterapie DLP: atorvastatin HT: amlodipin +/- ramipril nebo perindopril nebo losartan

18 Základní klinická charakteristika souboru /n - 4427/ Věk (rok) 63 BMI (kg/m 2 ) 29,9 STK (mmHg) 153 DTK (mmHg) 90 TF (tep/min) 77 Glykemie (mmol/l) 6,4 Celkový cholesterol (mmol/l) 6,8 LDL cholesterol (mmol/l) 3,9 HDL cholesterol (mmol/l) 1,6 Triglyceridy (mmol/l) 2,7 Muži (%) 47,2 Ženy (%) 52,8

19 Přítomnost rizikových faktorů (%) Arteriální hypertenze96. 9 Diabetes mellitus 2. typu46. 8 Dyslipidemie98. 6 Obvod pasu – muži (cm)102 Obvod pasu – ženy (cm)95 Kouření35. 2 KV riziko – SCORE9. 5

20 Design studie ASCOT atenolol ± bendroflumethiazid amlodipin ± perindopril 19,257 pacientů s hypertenzí PROBE design ASCOT-BPLA Investigátorem vedená, mezinárodní, kontrolovaná studie placebo atorvastatin 10 mg Double-blind ASCOT-LLA 10,305 pacientů TC ≤ 6.5 mmol/L

21 ASCOT BPLA/LLA: optimální kardiovaskulární prevence Cílový ukazatel Amlodipin  perindopril + atorvastatin Atenolol  thiazid + placebo Snížení relativního rizika Nefatální IM a fatální koronární příhoda 4.89.2 48% Fatální a nefatální CMP 4.68.2 44% incidence / 1000 pac. let

22 ATRACTIV a ASCOT Základní charakteristiky účastníků studií

23 ATRACTIV a ASCOT Laboratorní ukazatele účastníků studií

24 ATRACTIV - výsledky Krevní tlak P < 0,001 -21-20 -11

25 ATRACTIV - výsledky Krevní tlak v průběhu sledování P < 0,001 152,5 90,5 132,5 80,2

26 ATRACTIV - výsledky Celkový a LDL cholesterol P < 0,001 24%23% 28%29%

27 ATRACTIV - výsledky HDL cholesterol a triglyceridy P < 0,001 26% 21%

28 ATRACTIV - výsledky BMI P < 0,001.65 kg/m 2.55 kg/m 2

29 ATRACTIV - výsledky Obvod pasu P < 0,001 3 cm 2 cm

30 ATRACTIV - výsledky Glykémie

31 Jakou cenu museli sledovaní zaplatit za snížení rizika ? Bezpečnost terapie v projektu ATRACTIV

32 ATRACTIV Bezpečnost intervence *p = ns **p < 0,001 ***p< 0,005 * ***** ALT > 3 x HLN 9 osob AST > 3 x HLN 11 osob

33 Výsledky projektu ATRACTIV  Intenzivnější léčba kombinující změnu režimu, antihypertenzivní a hypolipidemickou léčbu přináší: Významné snížení krevního tlaku Významné zlepšení lipidogramu Pokles hmotnosti a snížení obvodu pasu Pokles glykémie Dobrou snášenlivost Minimální nežádoucí účinky Snížení celkového rizika kardio- a cerebrovaskulárních příhod

34 Co ukázal projekt ATRACTIV U nemocných s vysokým KV rizikem je kontrola RF nedostatečná Aplikace výsledků mortalitních studií v běžné praxi je možná a nutná Moderní léčba arteriální hypertenze založená na ACEi ve spojení s léčbou DLP statinem významně snižuje riziko Intenzivnější léčba spojující režimová opatření a kombinaci antihypertenzivní a hypolipidemické medikace je základem prevence oběhových onemocnění

35 Význam projektu ATRACTIV Velký počet sledovaných Nejdelší sledování v rámci obdobných projektů v ČR První sledování účinnosti komplexní intervence Zapojení všech regionů ČR Průkaz možnosti aplikace výsledků studií v praxi Prohloubení spolupráce lékařů první linie a specialistů Vyhledávání osob s geneticky podmíněnými riziky a jejich rodinných příslušníků

36 ATRACTIVní publikace


Stáhnout ppt "Projekt ATRACTIV: design, cíle, výsledky Michal Vrablík Centrum preventivní kardiologie III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google