Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR OŘ NSRR Aktivity Řídícího orgánu RPS Activities of the.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR OŘ NSRR Aktivity Řídícího orgánu RPS Activities of the."— Transkript prezentace:

1 1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR OŘ NSRR Aktivity Řídícího orgánu RPS Activities of the CSF MA

2 2 Ukončování programového období / Closure of programming period Slide 2 Pracovní supina pro ukončování období/ Working Group for closure of programming period Metodická pomůcka k ukončování programů/ Methodological guide for closure of programmes aktualizace / update Seminář Evropské komise/ European Commission seminar 15. září 2008 v Bruselu/ 15 Sep 2008 in Brussels 11. listopadu 2008 v Bruselu/ 11 Nov 2008 in Brussels

3 3 Retrospektivní verifikace / Retrospective verification Slide 3 Audity ERDF a FS – retrospektivní verifikace požadované dle čl. 38.4 nařízení Rady (ES) 1260/1999/ Audits of ERDF a CF – retrospective verification required based on Article 38.4 of Council Regulation (EC) No 1260/1999 Jednání s dotčenými řídícími orgány/ Meetings with the responsible Managing Authorities Metodika výběru vzorku a checklistů/ Sampling method and checklists Jednání s auditory EK – 30. září 2008/ Meeting with EC auditors – 30 Sep 2008 Souhrnné zprávy – 15. listopadu 2008/ Summary reports – 15 Nov 2008 Auditní mise – 12.-16. ledna 2009/ Audit mission – from 12 to 16 Jan 2009

4 4 Evaluace (část 1) / Evaluation (part 1) Slide 4 Evaluační jednotka NSRR/RPS zadala veřejnou zakázku na „Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů (OP), Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 (JPD) a Rámce podpory společenství (RPS) za programové období 2004 - 2006”. The NSRF/CSF Evaluation Unit launched a project called: “Data collection for the purpose of creating the OPs, SPDs and CSF final reports for the programming period 2004-2006“

5 5 Evaluace (část 2) / Evaluation (part 2) Slide 5 Cíle projektu/ Project goals Zhodnotit naplnění cílů programů na základě selekce kvantifikovatelných jevů v jednotlivých programech prostřednictvím stanovených indikátorů / Assessment of reaching programmes´ goals based on selection of quantifiable features in each programme by means of monitoring indicators Provést agregaci výstupů z operačních programů v rámci RPS, následně provést souhrnné vyhodnocení a poskytnout informaci o příspěvku OP k naplnění cílů RPS / Aggregate outputs of OPs towards CSF and subsequently assess the sum of outputs and provide information on OPs contribution towards fulfilling CSF goals Zhodnotit úzká místa a bariéry čerpání prostředků ze SF za jednotlivé OP, JPD a RPS / Assess weaknesses and barriers in drawing financial means from SF on OP, SPD and RPS level

6 6 Evaluace (část 3) / Evaluation (part 3) Slide 6 Harmonogram projektu:/ Project timetable: Nabídky do/ Closure of tender offer 11.12.2008 Podpis smlouvy/ Contract signature12/2008-01/2009 Průběžná zpráva/ Preliminary report27.02.2009 Závěrečná zpráva/ Final report30.04.2009 EJ NSRR/RPS předpokládá spolupráci ŘO s dodavatelem, poskytnutí všech dostupných podkladů a informací/ Fundamental premise: Cooperation between contractor and MAs, MAs provide all available data, materials and information Oponentní skupina ze zástupců ŘO, NOK a EJ NSRR/RPS – konzultace s dodavatelem během zpracování projektu (po 2-3 týdnech)/Opponent group will consist of MA, NCA and NSRF/CSF Evaluation Unit representatives, consultations during works on project (every 2 or 3 weeks)

7 7 Evaluace (část 4) / Evaluation (part 4) Slide 7 Ex post evaluace/ Ex post evaluation 2004-06 Za toto hodnocení je odpovědná Komise ve spolupráci s členským státem a řídicími orgány / EC in collaboration with MS and MAs carries out Ex post evaluation Závěrečná evaluace RPS bude zajištěna evaluační jednotkou NSRR/RPS - konec 2009/ Final evaluation of CSF will be carried out by NSRF/CFS Evaluation Unit - end of 2009

8 8 Zkušenosti programového období 2004-2006 a doporučení pro programové období 2007-2013 (část 1)/ 2004-2006 experience and recommendations for 2007-2013 programming period (part 1) Slide 8 Řízení programů / P rogrammes management  Strategie, koncepčnost/ Strategy, conception  Jednoznačné kompetence a odpovědnost/ Unequivocal competency and responsibility  Absorpční kapacita/ Absorption capacity  Harmonogramy / Schedules  Administrativní kapacita / Administrative capacity

9 9 Zkušenosti programového období 2004-2006 a doporučení pro programové období 2007-2013 (část 2)/ 2004-2006 experience and recommendations for 2007-2013 programming period (part 2) Slide 9 Přezávazkování/ nedočerpání / Over-commitment/under- absorption  Monitorování a vyhodnocování disponibilní alokace/ Monitoring and evaluation of the disponsible allocation  Vyhodnocování podílu odstupujících projektů/ Evaluation of the proportion of the project withdrawal  Náhradní projekty/ Substitute projects

10 10 Zkušenosti programového období 2004-2006 a doporučení pro programové období 2007-2013 (část 3)/ 2004-2006 experience and recommendations for 2007-2013 programming period (part 3) Slide 10 Monitorování / Monitoring  Monitorovací systém/ Monitoring system  Data / Data Evaluace / Evaluation Řízení rizik / Risk management

11 11 Děkuji za Vaši pozornost/ Thank you for your attention Ing. Daniel Braun, M.A. Ředitel odboru OŘ NSRR Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Kontakt: info.rps@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz Slide 11


Stáhnout ppt "1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR OŘ NSRR Aktivity Řídícího orgánu RPS Activities of the."

Podobné prezentace


Reklamy Google