Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CH02 - Chemické názvosloví anorganických sloučenin Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CH02 - Chemické názvosloví anorganických sloučenin Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je."— Transkript prezentace:

1 CH02 - Chemické názvosloví anorganických sloučenin Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA

2 Emil Votoček (1872 – 1950) spoluautor českého chemického názvosloví (A. Sommer - Baťko) profesor chemie na pražské technice sepsal Šestijazyčný chemický slovník, učebnice Chemie anorganická a Chemie organická, které byly používány řadu desetiletí obr. č. 1 Emil Votoček

3 Rozdělení anorganických sloučenin Dvouprvkové - halogenidy, hydridy, oxidy, sulfidy, selenidy, telluridy, bezkyslíkaté kyseliny - jsou složeny ze dvou prvků Tříprvkové - hydroxidy, kyanidy, kyslíkaté kyseliny, soli - jsou složeny ze tří prvků

4 Zásady chemického názvosloví sloučenin chemický vzorec je zápis za použití značek prvků, který uvádí počet a druh atomů přítomných v molekule látky název anorganické sloučeniny : podstatné jméno - typ sloučeniny, např. oxid, chlorid, kyselina charakterizuje negativní část sloučeniny = anion přídavné jméno - udává, od kterého prvku je sloučenina odvozena, např. draselný, železitý, amonný charakterizuje elektropozitivní složku sloučeniny = kation

5 Oxidační číslo náboj, který by byl přítomen na atomu určitého prvku, kdyby elektrony každé vazby, která z něj vychází, byly přiděleny elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů zapisujeme vpravo nahoře součet oxidačních čísel ve vzorci = 0 Oxidační číslo: nulové (u prvků v nesloučeném stavu) záporné (-I až –IV) kladné (I – VIII) vyjadřujeme příslušnou koncovkou

6 Oxidační čísla a jejich koncovky I II III IV V VI VII VIII -ný -natý -itý -ičitý -ečný, -ičný -ový -istý -ičelý

7 Dvouprvkové sloučeniny halogenidy hydridy oxidy sulfidy (selenidy, telluridy) halogenvodíkové kyseliny ve vzorcích dvouprvkových sloučenin má jeden prvek kladné a druhý záporné oxidační číslo

8 Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů (F, Cl, Br, I) s jiným prvkem oxidační číslo halogenů je –I koncovka – id fluorid, chlorid, bromid, jodid Cvičení 1: Ze sloučenin vyber halogenidy: KCl,CaCO 3, NaOH, Li 2 O, PbS, CCl 4, FeCl 3, NaBrO 3, H 2 O, H 3 AsO 4, I 2 O 5, PCl 5, CaF 2

9 Odvození vzorce Chlorid hořečnatý napíšeme značky prvků v obráceném pořadí než v názvu: MgCl k prvkům napíšeme vpravo nahoru oxidační čísla Mg II Cl -I sepíšeme oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi Mg 1 Cl 2 v chemii jedničky ve vzorci nepíšeme MgCl 2

10 Odvození názvu CBr 4 název halogenidu je tvořen podstatným jménem fluorid, chlorid, bromid, jodid a přídavným jménem odvozeným od druhého prvku napíšeme oxidační číslo halogenu: CBr 4 -I součet oxidačních čísel ve sloučenině je roven 0, musí být oxidační číslo C IV x + 4 · (-1) = 0 x = 4 název je bromid uhličitý

11 Cvičení 2: Urči oxidační čísla a napiš Názvy HgI 2 SCl 4 CaBr 2 LiF AgBr AlI 3 CaCl 2 CuF Vzorce fluorid osmičelý jodid draselný chlorid železitý fluorid sírový fluorid hořečnatý chlorid uhličitý bromid fosforečný fluorid jodistý

12 Výjimky fluoridy kyslíku – elektropozitivnější je kyslík (má kladné ox. č.)  ne oxidy ale fluoridy OF 2 : difluorid kyslíku (žlutý, jedovatý plyn, silné ox. účinky) O 2 F 2 : difluorid dikyslíku (příprava účinkem el. výboje na směs kyslíku a fluoru, reaguje explozivně)

13 Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem kyslík v oxidech má oxidační číslo vždy –II koncovka – id oxid Cvičení 3: Ze sloučenin vyber oxidy: NaOH, KBr, Li 2 O, H 2 SO 3, MgO, ZnS, Cr 2 O 3, KOH, CO 2, CaO

14 Odvození vzorce oxid vápenatý napíšeme značky prvků v obráceném pořadí než v názvu CO ke značkám napíšeme vpravo nahoru oxidační čísla Ca II O -II sepíšeme oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi Ca 2 O 2 jsou – li ve vzorci soudělná čísla, krátíme: Ca 2 O 2 = CaO

15 Odvození názvu CO 2 název je tvořen podstatným jménem oxid a přídavným jménem odvozeným od prvku s příslušnou koncovkou napíšeme ke kyslíku oxidační číslo CO 2 -II součet oxidačních čísel ve sloučenině = 0, je C IV x + 2 · (-2) = 0 x = 4 název je oxid uhličitý

16 Cvičení 4: Urči oxidační čísla a napiš Názvy CuO Br 2 O 7 XeO 4 CrO 3 Li 2 O ZnO Fe 2 O 3 SiO 2 Vzorce Oxid sodný Oxid sírový Oxid dusičný Oxid hořečnatý Oxid cíničitý Oxid vápenatý Oxid rtuťný Oxid manganistý

17 Peroxidy aniont O 2 2− peroxovazba – O – O – H 2 O 2, Na 2 O 2, BaO 2 peroxid vodíku, sodíku (sodný), peroxid barnatý

18 Sulfidy (selenidy, telluridy) sulfidy (selenidy,telluridy) jsou dvouprvkové sloučeniny síry (selenu, telluru) s jiným prvkem oxidační číslo síry (selenu, telluru) je vždy –II postup při tvorbě vzorců a názvů sulfidů, selenidů a telluridů je obdobný jako u oxidů Cvičení 5: Z následujících sloučenin vyber sulfidy, selenidy, telluridy. H 2 SO 4, CaO, FeSe, Na 2 O, SCl 4, PbTe, AlCl 3, Na 2 S, Fe 2 Te 3, PbS

19 Cvičení 6: Odvození názvů a vzorců Vzorce sulfid hořečnatý selenid sodný tellurid cíničitý sulfid vápenatý selenid fosforečný sulfid rtuťný tellurid chromitý Názvy CuSe Ag 2 S Fe 2 Te 3 PbS K 2 Se Bi 2 Te 3 GeSe 2 As 2 S 5

20 Dvouprvkové sloučeniny vodíku Prvky I. a II.A: název hydridy, ox.č. H: -I např. hydrid sodný, hydrid vápenatý Prvky III. – IV.A: triviální názvy kořen názvu prvku + koncovka – an ox.č. prvku – odpovídá číslu skupiny III.A - boran, alan, gallan, indan, thallan IV.A - methan, silan, german, stanan, plumban

21 Dvouprvkové sloučeniny vodíku Prvky V. - VI.A: ox.č.: max ox.číslo VIII – číslo skupiny (V až VI) V.A ox.č. III vodík je vpravo od značky prvku – azan, fosfan, arsan, stiban, bismutan VI.A ox.č. II vodík je vlevo od značky prvku – oxidan, sulfan, selan, tellan Prvky VII.A halogenvodíky, HX – fluorovodík, chlorovodík, bromovodík, jodovodík

22 Dvouprvkové sloučeniny vodíku oxidan

23 Cvičení 7: Napiš názvy a vzorce LiH PbH 4 AsH 3 H 2 Se BaH 2 BH 3 HCl PH 3 H 2 Te alan fosfan bismutan stannan jodovodík silan hydrid sodný azan hydrid vápenatý

24 Bezkyslíkaté kyseliny neobsahují kyslík dvou nebo tříprvkové sloučeniny halogenvodíkové kyseliny – vznikají zaváděním halogenvodíků do vody – fluorovodíková – chlorovodíková – bromovodíková – jodovodíková kyselina kyanovodíková HCN kyselina sulfanová H 2 S kyselina selenovodíková H 2 Se

25 Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Název: podstatné jméno - kyselina přídavné jméno - odvozeného od názvu nekovu + přípona –ovodíková Vzorec: atom vodíku jako první atom nekovu vpravo za vodíkem oxidační číslo nekovu je záporné, vodíku +I. součet oxidačních čísel v molekule je roven 0 Cvičení 8: Odvoď název kyseliny HCl a vzorec kyseliny jodovodíkové.

26 Tříprvkové sloučeniny hydroxidy kyanidy kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) polykyseliny thiokyseliny soli kyslíkatých kyselin

27 Pravidla ve vzorcích tříprvkových sloučenin má kyslík záporné vodík a třetí prvek kladné oxidační číslo – Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je vždy -II (O -II ). – Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H +I ). Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0.

28 Hydroxidy hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny kovu, kyslíku a vodíku kyslík a vodík tvoří v hydroxidu hydroxidovou skupinu OH -I (OH -I, protože je O -II a H -I ) podstatné jméno = hydroxid přídavné jméno má zakončení, které odpovídá oxidačnímu číslu kovu oxidační číslo kovu je vždy kladné Cvičení 9: Vyber ze sloučenin hydroxidy. Al(OH) 3, KCl, NaOH, K 2 O, CCl 4, ZnS, AlCl 3,H 2 O, KClO 3, Mg(OH) 2, P 2 O 5, H 2 SO 3, PCl 3

29 Odvození vzorce hydroxidu hydroxid hořečnatý: Mg(OH) 2 OH - Mg Mg II natý Mg II OH -I 2 ( ) 1

30 Odvození názvu hydroxidu Al (OH) 3 oxidační číslo Al: x + 3 · (-1) = 0 x = 3 hydroxid hlinitý hydroxid hlin.... -Ix +III itý

31 Cvičení 10: Urči oxidační čísla a napiš hydroxid železitý hydroxid sodný hydroxid thoričitý hydroxid cíničitý hydroxid draselný hydroxid barnatý hydroxid vápenatý hydroxid amonný Pb(OH) 4 Hg(OH) 2 AgOH Cr(OH) 3 LiOH Zn(OH) 2 RbOH Sr(OH) 2

32 Kyanidy soli kyseliny kyanovodíkové HCN Kyanid stříbrný Kyanid lithný Kyanid draselný (KCN) CuCN Kyanid amonný (NH 4 CN) Dikyan ((CN) 2 ) obsahují kyanidový aniont CN - (Ba(CN) 2 ) (Ca(CN) 2 ) (Cu(CN) 2 ) Kyanid rtuťnatý Kyanid platnatý Kyanid zinečnatý

33 Karbidy, silicidy sloučeniny uhlíku nebo křemíku s elektropozitivnějšími prvky s výjimkou vodíku oxidační číslo uhlíku a křemíku je -IV. Mg 2 Ckarbid hořečnatý Al 4 C 3 karbid hlinitý SiCkarbid křemičitý Existují karbidy, ve kterých je uhlík vázáný jako (C 2 ) 2- CaC 2 karbid vápenatý

34 Nitridy N -III Li 3 Nnitrid lithný

35 Kyslíkaté kyseliny dělení podle počtu vázaných atomů vodíku: jednosytné x dvojsytné x vícesytné atom vodíku má vždy oxidační číslo I atom kyslíku v kyselinách má vždy oxidační číslo –II oxidační číslo základního prvku je určeno zakončením v názvu kyseliny

36 Postup při tvorbě vzorce zapíšeme atomy tvořící kyselinu v pořadí vodík, základní prvek, kyslík napíšeme jejich oxidační čísla sečteme všechna kladná a záporná oxidační čísla součet kladných i záporných oxidačních čísel musí být roven nule v kyselinách obsahujících základní prvek s lichým oxidačním číslem bývá obvykle jeden atom vodíku v kyselinách obsahujících základní prvek se sudým oxidačním číslem bývají dva atomy vodíku

37 Cvičení 11: Napiš vzorce kyselin kyselina chlorná kyselina uhličitá kyselina chromitá kyselina dusičná kyselina manganistá kyselina chromová

38 Odvození názvu H2S O3H2S O3 vodík (H +I ) síra (= nekov) kyslík (O -II ) Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule = 0 2.1 + x + 3.(-2) = 0 x = 4 podstatné jméno: kyselina přídavné jméno:odvozeno od nekovu (siřičitá) (přípona odpovídá oxidačnímu číslu) IV S x

39 Názvy vícesytných kyselin u vícesytných kyselin je třeba uvádět i počet vázaných vodíkových atomů H 3 P O 3 vodík (H +I ) fosfor (= nekov) kyslík (O -II ) Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule = 0 3.1 + x + 3.(-2) = 0 x = 3 kyselina trihydrogenfosforitá III PxPx

40 Číslovkové předpony 1 – mono 2 – di 3 – tri trihydrogen 4 – tetra tetrahydrogen 5 – pentapentahydrogen 6 – hexa hexahydrogen 7 – hepta

41 Cvičení 12: Napiš vzorce a názvy kyselina trihydrogenboritá kyselina dihydrogenselenová kyselina trihydrogenaseničná kyselina tetrahydrogenkřemičitá kyselina pentahydrogenjodistá kyselina dihydrogenxenoničelá kyselina dihydrogenuhličitá HBrO H 2 SO 3 HNO 2 H 2 TeO 4 HClO 3 HIO 4 H 3 PO 4

42 Polykyseliny obsahují-li více atomů centrál. prvku H 2 Cr 2 VI O 7 k. dichromová H 2 S 2 VI O 7 k. disírová H 2 Cr 3 VI O 10 k. trichromová H 4 P 2 V O 7 k. tetrahydrogendifosforečná

43 Thiokyseliny -jeden a více atomů kyslíku je nahrazeno za atomy síry H 2 Cr VI O 4 k. chromová H 2 Cr VI O 3 S k. thiochromová H 2 C IV O 3 k. uhličitá H 2 C IV OS 2 k. dithiouhličitá HAs V O 3 k. arseničná HAs V S 3 k. trithioarseničná

44 Soli kyslíkatých kyselin odvozeny náhradou atomu/ů vodíku/ů jiným atomem (kovem) nebo skupinou NH 4 + podstatné jméno: odvozené od kyselin zakončení –an přídavné jméno: je odvozeno od kovu má zakončení podle oxidačního čísla

45 Odvození vzorce kyslíkaté soli siřičitan sodný Součet oxidačních čísel všech atomů (nábojů iontů ve sloučenině) = 0 upravíme počty atomů kovu a aniontů kyseliny (křížové pravidlo) 1. x + (-2) = 0 x = 2 H 2 SO 3 Na ný od kyseliny siřičité Na +I SO 3 -II (zbytek kyseliny) Na +I SO 3 -II x 2 Na 2 SO 3

46 Cvičení 13: Uveď vzorce solí dusičnan draselný uhličitan vápenatý síran hořečnatý fosforečnan hlinitý hlinitan barnatý chlornan stříbrný manganistan draselný

47 Odvození názvu kyslíkaté soli Al 2 (SO 4 ) 3 sůl je odvozena od H 2 SO 4 síran napíšeme oxidační číslo aniontu = náboj kyseliny (SO 4 ) -II vypočteme oxidační číslo Al 2 · x + 3 · (-2) = 0 x = 3 doplníme do vzorce Al III 2 (SO 4 ) -II 3 oxidačnímu číslu III náleží koncovka –itý název síran hlinitý

48 Cvičení 14: Odvoď názvy solí Na 3 PO 4 CuCO 3 Mg 3 (PO 4 ) 2 Zn(NO 3 ) 2 Ag 2 SO 4 KNO 3 Na 2 SO 4 KClO 3

49 Amonné soli mají místo kovu amonný kation NH 4 + přídavné jméno - amonný postup při tvoření názvu a vzorce u amonných solí je obdobný jako u ostatních solí Cvičení 14: Napiš vzorec fosforečnanu amonného: Napiš název (NH 4 ) 2 SO 4 :

50 Hydrogensoli Obsahují v molekule soli nenahrazený atom vodíku, vyjadřujeme jeho přítomnost předponou –hydrogen– + číslovková předpona. Vzorec soli:Název soli: KHS hydrogensulfid draselný NaHCO 3 hydrogenuhličitan sodný Ca(HCO 3 ) 2 hydrogenuhličitan vápenatý H 3 PO 4 NH 4 H 2 PO 4 dihydrogenfosforečnan amonný (NH 4 ) 2 HPO 4 hydrogenfosforečnan amonný CaHPO 4 hydrogenfosforečnan vápenatý Al(H 2 PO 4 ) 3 dihydrogenfosforečnan hlinitý Al 2 (HPO 4 ) 3 hydrogenfosforečnan hlinitý

51 Názvosloví solí polykyselin můžeme utvořit dvěma způsoby, jak je uvedeno na příkladech: Vzorec soli: Název soli: K 2 S 2 O 7 disíran didraselný Na 2 B 4 O 7 tetraboritan disodný Na 5 P 3 O 10 trifosforečnan pentasodný Ca 3 Si 3 O 9 trikřemičitan trivápenatý NaB 5 O 8 pentaboritan sodný

52 Názvosloví krystalohydrátů Krystalohydráty = soli, které krystalizují z vodného roztoku tak, že váží určitý počet molekul vody. Počet molekul vody se vyjadřuje: název: před názvem soli číselným údajem (hemi-, mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta- …) a předpony hydrát. vzorec:.H 2 O (+ 2.p podstatného jména = názvu soli) Cvičení 15: CaCO 3.1/2 H 2 O hemihydrát uhličitanu vápenatého CuSO 4.5H 2 O Pentahydrát síranu měďnatého FeSO 4.7H 2 OHeptahydrát síranu železnatého ZnSO 4.2H 2 ODihydrát síranu zinečnatého ZnSO 4.2H 2 ODihydrát síranu zinečnatého

53 Podvojné, smíšené soli ve vzorcích se kationty (vyjma vodíku) píší v pořadí podle rostoucího oxidačního čísla při stejném oxidačním čísle se kationty zapisují v abecedním pořadí podle chemické značky prvku. Víceatomové kationty (např. NH 4 + ) píšeme jako poslední ve skupině kationtů stejného oxidačního čísla názvy kationtů oddělujeme pomlčkou. Příklady: KNaCO 3 uhličitan draselno–sodný CaMg(CO 3 ) 2 uhličitan vápenato–hořečnatý NH 4 MgPO 4.6 H 2 O hexahydrát fosforečnanu amonno–hořečnatého KAl(SO 4 ) 2.12 H 2 O dodekahydrát síranu draselno–hlinitého

54 Názvosloví iontů Ionty jsou elektricky nabité částice. Rozlišujeme je jednak podle náboje, tj. kationty (+) a anionty (–), jednak podle počtu atomů (jednoatomové, víceatomové). Jednojaderné kationty pojmenováváme tak, že k názvu prvku připojíme koncovku příslušného oxidačního čísla, na příklad: Na + kation sodný Ca 2+ kation vápenatý Al 3+ kation hlinitý

55 Názvosloví kationtů U vícejaderných kationtů má přídavné jméno zakončení – oniový (s výjimkou NH 4 + ): H 3 O + kation oxoniový (oxonium) AsH 4 + kation arsoniový (arsonium) ale NH 4 + kation amonný (amonium)

56 Názvosloví aniontů U jednojaderných a některých vícejaderných aniontů má přídavné jméno zakončení –idový, na příklad: H – anion hydridový OH – anion hydroxidový Cl – anion chloridový S 2– anion sulfidový HS – anion hydrogensulfidový P 3– anion fosfidový CN – anion kyanidový

57 Názvosloví aniontů Názvy vícejaderných aniontů odvozených od oxokyselin a thiokyselin tvoříme z názvu příslušné kyseliny zakončením –anový. Obsahuje–li anion vodíkové atomy (anionty odvozené od vícesytných kyselin), vyjadřujeme jejich přítomnost předponou hydrogen–, které předřadíme dle potřeby ještě číslovkovou předponu, například: SO 4 2– anion síranový HSO 4 – anion hydrogensíranový S 2 O 3 2– anion thiosíranový H 2 PO 4 – anion dihydrogenfosforečnanový ClO – anion chlornanový ClO 4 – anion chloristanový CO 3 2– anion uhličitanový HCO 3 – anion hydrogenuhličitanový

58 Použité informační zdroje Obrázky [1] [ online]. [cit. 2012-03-22]. Dostupné z www: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/objev5/vot.htm http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/objev5/vot.htm Literatura MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. 3. oprav. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, 240 s. ISBN 80-718-2055-5. KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava: nakladatelství Pavel Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-86369-10-2.


Stáhnout ppt "CH02 - Chemické názvosloví anorganických sloučenin Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je."

Podobné prezentace


Reklamy Google