Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení činností Tv a sportu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení činností Tv a sportu"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení činností Tv a sportu
1.Testováním a měřením. 2. Posuzováním. .

2 TESTOVÁNÍ tedy znamená:
1. provedení zkoušky ve smyslu procedury 2. přiřazování čísel, ve smyslu měření Motorický test (popř. testová baterie) je nejčastěji užívanou diagnostickou metodou pro zjišťování úrovně motorických (výkonnostních) předpokladů. Motorický test je standardizovaný postup (zkouška), jehož obsahem je pohybová činnost a výsledkem je číselné vyjádření průběhu či výsledku této činnosti. Od jiných zkoušek se testy odlišují standardizací a statistickým přístupem k vyjádření a vyhodnocení výsledků, jež nazýváme testové skóre.

3 Standardizace znamená:
zajištěnou validitu (platnost) a reliabilitu (spolehlivost) zaručenou reprodukovatelnost testu(objektivitu) vypracovaný systém skórování hodnocení testových skóre zpravidla pomocí testových norem Tedy: test by byl dokonale objektivní, pokud by různí examinátoři dospěli při testování stejných osob ke stejným výsledkům a při opakovaném provedení přináší stejné či velmi podobné výsledky (metoda test-retest). Tedy: test skok daleký z místa jistě podává validní (platnou) informaci o úrovni dynamické síly dolních končetin skokana na lyžích, ale zřejmě informaci málo platnou validní (platnou)pro lukostřelce.

4 Struktura motorických testů
1. Z hlediska zaměření Testy základní výkonnosti (člení se na testy motorických schopností a testy motorických dovedností) Testy sportovní výkonnosti (speciální testy pro jednotlivé sporty) Testy pohybového nadání(docilita) 2. Z hlediska místa provádění laboratorní terénní 3. Z hlediska testovaných osob individuální skupinové Testy mohou být realizovány jako jednotlivé testy nebo v podobě testových systémů.Testové systémy jsou složeny z většího počtu samostatně skórovaných testů, tvořících celek.

5 Druhy testových systémů:
Testová baterie…jednotlivé testy jsou standardizovány společně, jejich výsledky se kumulují a tvoří skóre baterie : a) testové baterie homogenní, konstruují se za účelem zvýšení reliability b) testové baterie heterogenní, jejich smyslem je zvýšení validity, výpovědi o tom,co je cílem testování Testový profil…volnější seskupení samostatně standardizovaných a skórovaných testů, společný výsledek se neuvádí.Testy zařazené do profilu jsou validovány samostatně, samostatně jsou i skórovány.

6 Testové baterie Unifittest (6 -60):
T1 skok daleký z místa, T2 leh – sed opakovaně, T3 Běh po dobu 12 minut, Vytrvalostní člunkový běh, Chůze na vzdálenost 2 km T4-1 Člunkový běh 4x10 m (do 14 let) T4-2 Shyby (chlapci), Výdrž ve shybu (dívky) (15-30 let) T4-3 Hluboký předklon v sedu (nad 25 let) Normy: Desetibodové pro mládež (6-20 roků) Pětibodové pro dospělé (21-60 roků)

7 Testové baterie - Fitnessgram:
Aerobní kapacita: Vytrvalostní člunkový běh, Běh na 1 míl, Chůze na 1 míli Síla a vytrvalost břišních svalů: Hrudní předklony v lehu pokrčmo Síla a vytrvalost svalů horní části trupu: 90° kliky, Shyby ve svisu ležmo, Shyby, Výdrž ve shybu Síla a flexibilita extenzorů trupu: Záklon v lehu na břiše Flexibilita: Předklony v sedu pokrčmo jednonož,Dotyk prstů za zády Tělesné složení: Měření kožních řas, Bioelektrická impendance nebo měření pomocí kaliperu Ve Fitnessgramu jsou v jednotlivých položkách stanoveny dva standardy, které tvoří hranice tvz. cílové zóny zdravotně orientované zdatnosti. Výsledky, které jsou horší než cílová zóna, jsou zařazeny do kategorié výkonů vyžadujících zlepšení hodnot. Výsledky, které jsou lepší než cílová zóna, jsou zařazeny do zóny výborných výkonů a těmto probandům je doporučeno provádění některého sportovního odvětví nebo aspoň pokračování v dané pohybové aktivitě. Test předklony v sedu pokrčmo jednonož se hodnotí binárně, splnil – nesplnil. Pro jednotlivé věkové kategorie je stanoven standard, který by měl být splněn na obě pokrčené nohy.

8 Hodnocení ve Fitnessgramu
Ve Fitnessgramu jsou v jednotlivých položkách stanoveny dva standardy, které tvoří hranice tvz. cílové zóny zdravotně orientované zdatnosti. Výsledky, které jsou horší než cílová zóna, jsou zařazeny do kategorie výkonů vyžadujících zlepšení hodnot. Výsledky, které jsou lepší než cílová zóna, jsou zařazeny do zóny výborných výkonů a těmto probandům je doporučeno provádění některého sportovního odvětví nebo aspoň pokračování v dané pohybové aktivitě. Test předklony v sedu pokrčmo jednonož se hodnotí binárně, splnil – nesplnil. Pro jednotlivé věkové kategorie je stanoven standard, který by měl být splněn na obě pokrčené nohy.

9 Testové baterie- Eurofittest
Testové položky pro mládež: plameňák, tappinng, předklon v dosahování v sedu, skok daleký z místa, stisk ruky, leh-sed za 30 s.,výdrž ve shybu (podhmatem), člunkový běh 10x5 m, progresivní vytrvalostní člunkový běh na 20 m nebo bicyklová ergometrie Testové položky pro dospělé: chůze na 2 km, leh-sed, úklon trupu ve stoji, výdrž ve stoji na jedné noze (oči zavřené)

10 Posuzování a škálování
Posuzování (rating) - odhad určitého znaku nějakého jevu, jde o hodnocení motorických jevů jež nejsou přístupné měření či testování. Provádí se podle předem stanovených pravidel. Kvalitativní  Kvantitativní Předmět posuzování – pohybové jevy (dovednosti, některé schopnosti, držení těla, pohybové znaky). Proces posuzování - 1. cílené posuzování - 2. odborné posuzování - 3. rozhodování

11 Vybrané posuzovací techniky
Kontrolní seznam - kumulativní posuzovací škála (praktiké zkoušky z gymnastiky) Posuzovací škály Uspořádání do pořadí – vytvoření pořadí úspěšnosti Párové srovnávání – srovnávání každého s každým Třídění do skupin - vytvoření pořadí úspěšnosti skupin Kolektivní posuzování - posuzovatel má stejný sociální status jako posuzovaný – volba kapitána družstva

12 Škálování Škálování je soubor metod umožňujících převádět kvalitativní
Škálováním rozumíme užívání různých technik, kterými přiřazujeme číselné hodnoty takovým jevům, které nemůžeme přímo měřit na intervalové nebo poměrové stupnici např. posouzení kvality forhendu v tenise, herního výkonu fotbalisty či basketbalisty. Úroveň sledovaných jevů vyjadřujeme pomocí indikátorů (škály) v souladu s určenými pravidly. Škálování je soubor metod umožňujících převádět kvalitativní data na stupnici (škálu) s cílem usoudit na jejich kvantitativní povahu (Blahuš, 1981) POSUZOVACÍ ŠKÁLY: Numerická posuzovací škála Grafická posuzovací škála Kumulativní posuzovací škála

13 POSUZOVACÍ ŠKÁLY: Numerická posuzovací škála Grafická posuzovací škála
Kumulativní posuzovací škála

14 Posuzovací škály 1. Numerická posuzovací škála
Je tvořena řadou čísel, vyjadřujících stupeň kvantifikovaného znaku (úroveň herního výkonu, dovednosti atd.). Stupnice má určen rozsah (počet stupňů) a střed. Posuzující osoba provede zhodnocení na číselné stupnici. Stupnice mohou být vzestupné (např. 1 až 10 bodů) či sestupné (školní známky). Příklad: posouzení úrovně tenisového podání na stupnici školních známek 1 až 5 2. Grafická posuzovací škála Má podobu úsečky s vyznačeným hodnocením ne mírně středně značně ano Škála může být vodorovná či svislá, nepřerušovaná, hodnocení může být umístěno i mezi body.

15 3. Kumulativní posuzovací škála
Skládá se z více položek jejichž posuzování se sčítá Např. posouzení úrovně podání ve volejbale Výška nad sítí Přesnost umístění Účinnost Celková úroveň podání = 9

16 Přihrávka: 1. dobrá - letí- li do útočného pásma, ve směru nahrávače (do výš jeho ramen) a lze pokračovat ve hře 2. špatná - hra pokračuje 3. zkažená – chyby při přihrávce – bod soupeře Nahrávka: 1. dobrá – může-li smečař útočit a letí-li alespoň 1,5 m od sítě 2. špatná – hra pokračuje 3. zkažená – bod pro soupeře Útočný úder 1. výborný – dosažen bod 2. dobrý – letí-li do pole soupeře o když tečuje bloky 3. zkažený – dosažen bod pro soupeře 4. špatný – nezdařený úder, ale hra pokračuje Blok 2. dobrý – blok se nedopustil chyby, hra pokračuje 3. zkažený – soupeř dosáhl bod 4. špatný – blok není postaven, míč sražen mimo hřiště, míč jde prudce do vlastního hřiště (ve všech případech hra pokračuje)

17 Rozhodování Škálování založené na posudcích expertů (rozhodčích) nahrazuje v řadě sportů měření (gymnastika, krasobruslení atd.); způsob posuzování je přesně popsán pravidly. Příklady ze sportů - rozsah škály: Gymnastika 10 bodů Krasobruslení 6 bodů Skoky na lyžích 20 bodů

18 Chyby při posuzování Chyba přísnosti a benevolence (příliš přísné či mírné) Chyba centrální tendence (kolem středu) Halo efekt (vliv dojmu z osoby) Vliv známosti (známé resp. cizí osoby) Logická chyba (souvislost jevů) Chyba kontrastu (posuzování podle sebe) Chyba blízké asociace (podobné posuzování časově či prostorově blízkých znaků)


Stáhnout ppt "Hodnocení činností Tv a sportu"

Podobné prezentace


Reklamy Google