Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti motorických testů a baterií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti motorických testů a baterií"— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti motorických testů a baterií
Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2011 FTVS UK

2 Vlastnosti motorických testů a testových baterií
Validita Reliabilita Objektivita Obtížnost Délka testu Doba trvání Homogenita Dimenzionalita Specifičnost

3 Validita Validita = platnost
Pro porozumění: zda test měří to co měřit má Kritérium - přesně vymezený účel testování a přijaté měřítko toho, co se má měřit

4 Druhy validity 1. Validita bez kritéria a) obsahová (logická) – věcná relevantnost, adekvátnost, vhodnost výběru položek, ... b) zjevná – přesvědčivost testu, jak je testované osobě zřejmý úkol, který má provést

5 Druhy validity 2. Validita ke kritériu a) jednoho testu – jednoduchá, zpravidla je vyjádřena koeficientem korelace mezi testem a kritériem Kritériem může být jiný test, pohybový úkol či pohybový výkon. b) testové baterie – složená, kritérium se odhaduje z testové baterie o více testech

6 Druhy validity 3. Ostatní druhy validity
a) dílčí validita – validita jednoho testu z testové baterie b) inkrementální validita – validita po přidání testu do baterie c) teoretická validita – latentní kritérium d) predikční validita – nesoučasná - synchronní – souběžná - diachronní – nesouběžná

7 synchronní (souběžná) diachronní (nesouběžná)
vlastnosti testu validita ke kritériu jednoduchá složená bez kritéria obsahová (logická) zjevná ostatní druhy dílčí inkrementální teoretická predikční validita synchronní (souběžná) diachronní (nesouběžná)

8 Reliabilita – spolehlivost
zda test měří stále v čase, všechny testované osoby stejně a nebo stejně spolehlivě jako jiný test, který známe jako vysoce spolehlivý Druhy spolehlivosti stabilita ekvivalence konzistence

9 1. Stabilita zda test měří stejně spolehlivě v různém čase
zjišťuje se opakovaným testováním: test – retest kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi testem a retestem důležitá je otázka časového intervalu mezi měřeními – příliš krátký či příliš dlouhý

10 2. Ekvivalence zda test měří stejně spolehlivě jako jiný test, jehož vysokou spolehlivost známe zjišťuje se srovnáním s ekvivalentním testem – testem, který má obdobnou validitu kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi testem a ekvivalentním testem

11 3. Konzistence zda test měří shodně všechny testované osoby v testovaném souboru zjišťuje se vzájemným srovnáním dvou dílčích částí, na které testovaný soubor rozdělíme kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi oběma částmi souboru

12 Objektivita zda test měří shodně v případě různých examinátorů
zjišťuje se vzájemným srovnáním výsledků, které naměří různý examinátoři kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi výsledky naměřenými různými examinátory

13 Obtížnost testu poměr mezi množstvím úspěšných testovaných osob (úspěšného skóre) a počtem všech testovaných osob (maximálního možného skóre)

14 Další vlastnosti Délka testu – rozsáhlost pohybového úkolu, otázka poměru validity a vlivu únavy Doba testu – časový interval, jak dlouho trvá plnění úkolu Homogenita – test či baterie postihuje pouze jeden motorický předpoklad

15 Další vlastnosti Dimenzionalita – kolik má test či baterie rozměrů, kolik latentních rysů měří Specifičnost – udává do jaké míry test měří něco jiného něž ostatní testy

16 vlastnosti testu validita reliabilita generická Cronbachovo alfa
McDonaldovo omega specifická stabilita ekvivalence konzistence objektivita obtížnost testu délka testu doba testu homogenita dimenzionalita specifičnnost

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vlastnosti motorických testů a baterií"

Podobné prezentace


Reklamy Google