Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti motorických testů a baterií Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti motorických testů a baterií Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu."— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti motorických testů a baterií Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2011 FTVS UK

2 Vlastnosti motorických testů a testových baterií 1.Validita 2.Reliabilita 3.Objektivita 4.Obtížnost 5.Délka testu 6.Doba trvání 7.Homogenita 8.Dimenzionalita 9.Specifičnost

3 Validita = platnost  Pro porozumění: zda test měří to co měřit má  Kritérium - přesně vymezený účel testování a přijaté měřítko toho, co se má měřit Validita

4 1. Validita bez kritéria a) obsahová (logická) – věcná relevantnost, adekvátnost, vhodnost výběru položek,... b) zjevná – přesvědčivost testu, jak je testované osobě zřejmý úkol, který má provést Druhy validity

5 2. Validita ke kritériu a) jednoho testu – jednoduchá, zpravidla je vyjádřena koeficientem korelace mezi testem a kritériem Kritériem může být jiný test, pohybový úkol či pohybový výkon. b) testové baterie – složená, kritérium se odhaduje z testové baterie o více testech Druhy validity

6 3. Ostatní druhy validity a) dílčí validita – validita jednoho testu z testové baterie b) inkrementální validita – validita po přidání testu do baterie c) teoretická validita – latentní kritérium d) predikční validita – nesoučasná - synchronní – souběžná - diachronní – nesouběžná Druhy validity

7 vlastnosti testu validitake kritériujednoduchásloženábez kritéria obsahová (logická) zjevnáostatní druhydílčíinkrementálníteoretická predikční validita synchronní (souběžná) diachronní (nesouběžná)

8  zda test měří stále v čase, všechny testované osoby stejně a nebo stejně spolehlivě jako jiný test, který známe jako vysoce spolehlivý  Druhy spolehlivosti 1.stabilita 2.ekvivalence 3.konzistence Reliabilita – spolehlivost

9  zda test měří stejně spolehlivě v různém čase  zjišťuje se opakovaným testováním: test – retest  kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi testem a retestem  důležitá je otázka časového intervalu mezi měřeními – příliš krátký či příliš dlouhý 1. Stabilita

10  zda test měří stejně spolehlivě jako jiný test, jehož vysokou spolehlivost známe  zjišťuje se srovnáním s ekvivalentním testem – testem, který má obdobnou validitu  kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi testem a ekvivalentním testem 2. Ekvivalence

11  zda test měří shodně všechny testované osoby v testovaném souboru  zjišťuje se vzájemným srovnáním dvou dílčích částí, na které testovaný soubor rozdělíme  kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi oběma částmi souboru 3. Konzistence

12  zda test měří shodně v případě různých examinátorů  zjišťuje se vzájemným srovnáním výsledků, které naměří různý examinátoři  kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi výsledky naměřenými různými examinátory Objektivita

13  poměr mezi množstvím úspěšných testovaných osob (úspěšného skóre) a počtem všech testovaných osob (maximálního možného skóre) Obtížnost testu

14  Délka testu – rozsáhlost pohybového úkolu, otázka poměru validity a vlivu únavy  Doba testu – časový interval, jak dlouho trvá plnění úkolu  Homogenita – test či baterie postihuje pouze jeden motorický předpoklad Další vlastnosti

15  Dimenzionalita – kolik má test či baterie rozměrů, kolik latentních rysů měří  Specifičnost – udává do jaké míry test měří něco jiného něž ostatní testy Další vlastnosti

16 vlastnosti testu validitareliabilitagenerická Cronbachovo alfa McDonaldovo omega specifickástabilitaekvivalencekonzistenceobjektivitaobtížnost testudélka testudoba testuhomogenitadimenzionalitaspecifičnnost

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vlastnosti motorických testů a baterií Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu."

Podobné prezentace


Reklamy Google