Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNOSTI MOTORICKÝCH TESTŮ Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNOSTI MOTORICKÝCH TESTŮ Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS."— Transkript prezentace:

1 VLASTNOSTI MOTORICKÝCH TESTŮ Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS UK

2 Vlastnosti motorických testů  testy s vhodnými vlastnostmi – hlavní cíl teorie testování  dvě základní vlastnosti testu:  validita  reliabilita

3 Validita  úzce souvisí s kritériem, ke kterému je test ztahován  test může být vhodný k jednomu účelu, ale k jinému účelu již být vhodný nemusí  kritérium vyjadřuje přesně vymezený účel testování a přijatelné měřítko toho, co se má měřit

4 Validita  číselná proměnná veličina  stupeň platnosti, který udává, jak dobře test měří to, co chceme měřit  nulová validita  test nepostihuje to, co chceme testovat  pro daný účel je nevalidní  nejpoužívanější míra validity  koeficient validity r xy

5 Koeficient validity r xy  absolutní hodnota korelace mezi testem X a kritériem Y  r xy udává těsnost jejich lineárního vztahu  vyjadřuje přesnost odhadu výsledku testované osoby v kritériu na základě znalosti jejího výsledku v testu  čím více se hodnota r xy blíží 1, tím je validita vyšší a odhad přesnější

6 Validita bez kritéria  někdy nelze kritérium číselně vyjádřit  validita obsahová (a logická) stupeň, do jakého je daný motorický test svým pohybovým obsahem věcně relevantní k danému účelu testování hodnotíme adekvátnost pohybového obsahu a posuzujeme vhodnost výběru položek s ohledem na účel testování  validita zjevná – přesvědčivost testu jak je účel testu zřejmý testovaným osobám

7 Validita ke kritériu  jednoduchá validita  odhadujeme kritérium z jednoho testu  složená validita  odhadujeme kritérium např. z testové baterie  vzájemná validita  jeden z testů považujeme za kritérium  inkrementální validita  přírůstek složené validity po přidání nového testu do baterie

8 Validita ke kritériu  vnitřní a vnější validita  rozlišujeme podle toho, zda jsou kritériem test, část testu či skupina testů uvnitř dané baterie, anebo zda jde o kritérium mimo baterii  teoretická a empirická validita  teoretická = nepřímo pozorovatelné (latentní) kritérium  empirická = přímo pozorovatelné (manifestní) kritérium

9 Predikční validita  využívá se pro platnost předpovědí výkonu v kritériu  predikční validita z hlediska času  synchronní (souběžná) – test i kritérium jsou zjišťovány v tutéž dobu  diachronní (nesoučasná) – test a kritérium jsou zjišťovány v různou dobu

10 Reliabilita - spolehlivost  vypovídá o přesnosti testu  vyjadřuje velikost chyb testování (měření)  podíl skutečného rozptylu k pozorovanému rozptylu  s 2 T / s 2 X = koeficient reliability  jakou měrou chyby zvětšují skutečný rozptyl skutečný rozptyl s2Ts2T s2s2 rozptyl chyb pozorovaný rozptyl

11 Reliabilita - spolehlivost  reliabilita je podmínkou validity  validita motorického testu k libovolnému kritériu je nejvýše rovna indexu jeho spolehlivosti  předpokládá se, že kritérium je samo o sobě absolutně spolehlivé

12 Zjišťování reliability  koeficient reliability daného testu odhadujeme pomocí jeho paralelní formy  pro vytvořen paralelní formy používáme tyto postupy:  opakování testu = určujeme stabilitu  dělení testu = stanovujeme konzistenci  testování jiným paralelním testem = ověřujeme ekvivalenci  stupeň shody testových výsledků různých examinátorů = určujeme objektivitu

13 Index spolehlivosti  odmocnina koeficientu spolehlivosti

14 Další vlastnosti testu  obtížnost – zjistěte, jak se vypočítá  délka testu  homogenita testu  dimenzionalita  specifičnost  ekonomičnost atd.

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VLASTNOSTI MOTORICKÝCH TESTŮ Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS."

Podobné prezentace


Reklamy Google