Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy konstrukce norem a základní statistické pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy konstrukce norem a základní statistické pojmy"— Transkript prezentace:

1 Principy konstrukce norem a základní statistické pojmy

2 Základní statistické pojmy
Průměr Medián-prostřední hodnota Modus – nejčastěji se vyskytující hodnota dat

3 Základní statistické pojmy
Rozptyl (variance) Směrodatná odchylka (s, SD)

4 Normální (Gaussovo) rozložení
34% 34% 13,5% 13,5% 2% 2% C B Průměr Medián Modus + 1s +2s -3s -2s -1 s +3s

5 Převody hrubých skórů na standardní skóry
Slouží k porovnání výkonů v různých disciplínách Nezávislé na jednotce měření Z-body, T-body, C-body (stanine-scale), percentily, IQ-body (MQ-body)

6 Z-body Základní způsob normování testových výsledků
Rozsah z-stupnice je přibližně od -3 do +3 Dívka skok z místa 130cm, průměr 115cm a s=10cm Chlapec hod míčkem 41m, průměr=32m a s=4m Který výkon je lepší?

7 T-body, C-body, IQ-body, procentily
Procentil – udává, kolik procent z populace je horší než příslušný výsledek

8 Vztahy mezi různými typy normovaných testových výsledků

9 Normy Norma – obvykle kvantitativní hodnota představující normální, typický, obvyklý výkon, zaznamenaný u odpovídající populace (Měkota&Blahuš,1983)

10 Typy norem Normy založené na bodovacích stupnicích
Normy založené na procentilech Normy založené na určování motorického věku Tabulky očekávaných výsledků Ad1 hlavně u typu škál s intervalovou stupnicí Ad2 mají formu tabulek umožňující převod původních výsledků na procentily Ad3 má charakter věkového ekvivalentu, jinýž ekvivalent je např. školní ročník Ad4 str 51 měkota&blahuš – spojí se 2 přímka a norma leží na průsečíku s jinou stupnicí – moc se nepoužívá

11 Typy škál Nominální – pouze výčet, bez možnosti uspořádání (např. barva očí) Ordinální – možnost uspořádat podle velikosti, ale nevíme o kolik je jedna větší než druhá (školní známky) Intervalové – konstantní rozdíl mezi stupni, nulový bod je určen dohodou (měření teploty ve stupních Celsia) Poměrová – oproti intervalové má absolutní nulový bod (měření teploty v Kelvinech)

12 Vlastnosti testů reliabilita, validita
objektivita, homogenita, obtížnost, konzistence, délka, ekvivalence, čas, specifičnost, rychlost, generalizabilita dimenzionalita,


Stáhnout ppt "Principy konstrukce norem a základní statistické pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google