Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Basketbal Sportovní gymnázium Pardubice. Informace o studiu na sportovním gymnáziu Studium je čtyřleté Studium je čtyřleté Přijímáme žáky z 9.tříd ZŠ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Basketbal Sportovní gymnázium Pardubice. Informace o studiu na sportovním gymnáziu Studium je čtyřleté Studium je čtyřleté Přijímáme žáky z 9.tříd ZŠ,"— Transkript prezentace:

1 Basketbal Sportovní gymnázium Pardubice

2 Informace o studiu na sportovním gymnáziu Studium je čtyřleté Studium je čtyřleté Přijímáme žáky z 9.tříd ZŠ, ale systém školy je Přijímáme žáky z 9.tříd ZŠ, ale systém školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy o sportovně nadané žáky z jiných středních škol o sportovně nadané žáky z jiných středních škol s odpovídajícími studijními, sportovními a s odpovídajícími studijními, sportovními a zdravotním předpoklady. zdravotním předpoklady. Výuka probíhá podle učebních plánů (79-41-K/420 Výuka probíhá podle učebních plánů (79-41-K/420 gymnázium-sportovní příprava) s širokou nabídkou gymnázium-sportovní příprava) s širokou nabídkou volitelných předmětů a s cílem připravit žáky volitelných předmětů a s cílem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých školách všech k úspěšnému studiu na vysokých školách všech typů. typů.

3 Kritéria přijímacího řízení U žáků ze ZŠ je kritériem k přijetí celkový počet bodů,do kterých se započítává prospěchový průměr (PP) ze všech známek z 1. a 2. pololetí 8. třídy + výsledek přijímací zkoušky z matematiky (M) a českého jazyka (ČJ) a počet bodů dosažených při talentových zkouškách (TZ/) U žáků, přestupujících z jiné SŠ (8-letá,6-letá gymnázia) se přihlíží k prospěchovému průměru z posledního ročníku SŠ a klasifikaci z matematiky a českého jazyka

4 Kritéria přijímacího řízení Hodnocení prospěchového Hodnocení prospěchového průměru (PP) vychází z reduko- průměru (PP) vychází z reduko- vaného průměru devíti předmětů : vaného průměru devíti předmětů : ČJ, M, F, B, CH, D, Z, ON, CJ ČJ, M, F, B, CH, D, Z, ON, CJ (cizí jazyk, v případě dvou cizích jazyků zahrnujeme (cizí jazyk, v případě dvou cizích jazyků zahrnujeme do hodnocení lepší z nich). do hodnocení lepší z nich). Klasifikace z prospěchového Klasifikace z prospěchového průměru se stanoví následovně : průměru se stanoví následovně : 1,00-1,50 výborný 1,00-1,50 výborný 1,51-2,00 chvalitebný 1,51-2,00 chvalitebný 2,01-2,50 dobrý 2,01-2,50 dobrý 2,51-3,00 dostatečný 2,51-3,00 dostatečný větší než 3,01 nedostatečný větší než 3,01 nedostatečný Počet bodů za studijní předpoklady (SP) Počet bodů za studijní předpoklady (SP) se vypočte podle vzorce: se vypočte podle vzorce: PZ = 4*PP + 8*M + 8*ČJ PZ = 4*PP + 8*M + 8*ČJ ( M je známka z matematiky a ČJ známka z českého jazyka, ( M je známka z matematiky a ČJ známka z českého jazyka, kterou byl student klasifikován při přijímací zkoušce. ) kterou byl student klasifikován při přijímací zkoušce. )

5 Kritéria přijímacího řízení Hodnocení sportovních předpokladů – talentová zkouška (TZ): TZ = 3*TV + 5*VP + 8*S kde : TV - známka z učiva tělesné výchovy na ZŠ VP - známka za všeobecné sport. předpoklady S - známka za sportovní specializaci

6 Kritéria přijímacího řízení Výsledným součtem bodů PZ a TZ se stanoví pořadí uchazečů o studium na sportovním gymnáziu. Nejmenší počet bodů znamená nejlepší výsledek. Gymnázium pořádá pro zájemce o studium přípravné kurzy. Podrobnosti viz na stránkách gymnázia.

7 Talentové zkoušky Učivo základní školy: Učivo základní školy: Gymnastika : obratnost (ze stoje na rukou Gymnastika : obratnost (ze stoje na rukou kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou, kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou, překážková dráha, hrazda po ramena-výmyk překážková dráha, hrazda po ramena-výmyk do vzporu, podmet, přeskok kozy-roznožka, do vzporu, podmet, přeskok kozy-roznožka, chlapci-koza na délku, dívky - koza na chlapci-koza na délku, dívky - koza na šířku). šířku). Basketbal : driblink, dvojtakt, střelba Basketbal : driblink, dvojtakt, střelba na koš na koš Volejbal : přihrávky obouruč vrchem, Volejbal : přihrávky obouruč vrchem, spodem(bagr), podání spodem a vrchem, spodem(bagr), podání spodem a vrchem, smeč. smeč.

8 Talentové zkoušky Obecné testy : - běh na 50m z polovysokého - běh na 50m z polovysokého startu startu - běh na 1500 m - běh na 1500 m - skok daleký z místa - skok daleký z místa - hod plným míčem (2 kg) - hod plným míčem (2 kg) obouruč vrchem obouruč vrchem - shyby na hrazdě (dívky počet - shyby na hrazdě (dívky počet,výdrž, chlapci-počet),výdrž, chlapci-počet) - sed-leh (počet za 2 minuty) - sed-leh (počet za 2 minuty) - překážková dráha - překážková dráha

9 Talentové zkoušky Specializace: -testy podle jednotlivých specializací (např.měřené úseky, tréninková (např.měřené úseky, tréninková utkání) utkání) -hodnocení somatotypu (vhodnost typu pro daný sport (vhodnost typu pro daný sport např.basketbal, veslování apod.) např.basketbal, veslování apod.) - -pokud je to možné, připojte doporučení sportovních klubů, ve kterých sportujete a výsledky, kterých jste dosáhli.

10 BASKETBAL  Spolupracujeme : Dívky: - BK Pliska Studánka Pardubice - SŠB Pardubice Chlapci: - BK Pardubice - BK JIS Pardubice

11 Fotogalerie

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Stáhnout ppt "Basketbal Sportovní gymnázium Pardubice. Informace o studiu na sportovním gymnáziu Studium je čtyřleté Studium je čtyřleté Přijímáme žáky z 9.tříd ZŠ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google