Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den otevřených dveří 14.ledna 2010 Vítáme vás!. VÁŽENÍ ZÁJEMCI O STUDIUM NA GYMNÁZIU ČESKÝ BROD ve školním roce 2010 /2011. Gymnázium v Českém Brodě je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den otevřených dveří 14.ledna 2010 Vítáme vás!. VÁŽENÍ ZÁJEMCI O STUDIUM NA GYMNÁZIU ČESKÝ BROD ve školním roce 2010 /2011. Gymnázium v Českém Brodě je."— Transkript prezentace:

1 Den otevřených dveří 14.ledna 2010 Vítáme vás!

2 VÁŽENÍ ZÁJEMCI O STUDIUM NA GYMNÁZIU ČESKÝ BROD ve školním roce 2010 /2011. Gymnázium v Českém Brodě je škola se všeobecným zaměřením se zvýšeným důrazem na cizí jazyky a informatiku. Bylo založeno jako městské gymnázium v roce 1919. V současnosti je to škola zřízená Středočeským krajem, která poskytuje úplné středoškolské vzdělání ve čtyřletém a osmiletém typu studia ukončené maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dvou volitelných předmětů. Našim hlavním cílem je připravit studenty na další studium na vysokých školách všech typů. Výuka probíhá ve vyšších ročnících podle generalizovaných učebních plánů. V primě, sekundě, tercii, kvartě, kvintě a sextě osmiletého typu studia a v 1. i 2. ročníku čtyřletého typu studia bude vzdělávání probíhat podle školního vzdělávacího programu.

3 Ve školním roce 2009/2010 studuje na gymnáziu celkem 333 studentů ve 12 třídách. Ve školním roce 2010 / 2011 otevíráme - jednu třídu pro 30 žáků čtyřletého typu studia a jednu třídu pro 30 žáků osmiletého typu studia. Všichni studenti studují anglický jazyk, druhý cizí jazyk si volí mezi německým a francouzským jazykem. Jazykové kombinace 2. cizí jazyk: 2010/2011 sekunda NEJ, FRJ 1.a4 NEJ, FRJ

4 Čtyřleté studium Přijímacího řízení do čtyřletého typu studia se zúčastňují žáci, kteří končí 9.třídu základní školy. Při přijímacím řízení v dubnu 2010 budou žáci do tohoto typu studia přijímáni bez přijímacích zkoušek podle dále uvedených kritérií: 1. Budou automaticky přijati studenti, kteří měli na všech vysvědčeních v 8. a 9. třídě vyznamenání. 2. Ostatní studenti budou v rámci kola seřazeni podle výpočtového vzorce pro čtyřleté studium. BODY=100*pr8+100*pr9+8*cjl8+8*cjl9+8*mat8+8*mat9 Všechny prvky vzorce mají návodné označení - např. pr8- průměr v 8.třídě, mat8 - matematika v 8.třídě, cjl8 - český jazyk v 8.třídě. ………….atd. Pořadí žáků při přijímacích zkouškách je určeno uspořádáním prvků v databázi podle kritéria body, a to tak, že nejlepší žáci vycházejí s minimem získaných bodů.Gymnázium si vyhrazuje právo rozhodnout o maximálním počtu bodů potřebných pro přijetí. 1.kolo přijímacího řízení proběhne ve čtvrtek 22.dubna a v pátek 23. dubna 2010, termíny eventuelních dalších kol budou oznámeny dodatečně po odvolacím řízení na www.gcbrod.cz.

5 Osmileté studium Přijímacího řízení do osmiletého typu studia se zúčastňují žáci, kteří končí 5.třídu základní školy. Přijímací zkoušky proběhnou z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů Písemné testy z těchto předmětů absolvují všichni přihlášení. Pro všechny předměty budou použita zadání, která připravuje společnost Scio, a které bude ve stejném okamžiku využívat většina středních škol. Vyhodnocení jednotlivých testů provede agentura Scio. Při přijímacím řízení je samozřejmě zohledněn nejen výsledek přijímacích testů, ale i prospěch uchazečů o studium na konci 4. ročníku a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ v profilových předmětech (matematika a český jazyk). Přijímací řízení proběhne ve čtvrtek 22. dubna 2010 a v pátek 23.dubna 2010. v 7.45 hodin. O přijetí uchazeče rozhoduje absolutní bodový zisk v testech z matematiky, českého jazyka, obecných studijních předpokladů a průměrný prospěch uchazečů za jednotlivá pololetí posledních dvou ročníků ZŠ.

6 Na gymnáziu studuje každý student dva cizí jazyky. Škola nabízí angličtinu, němčinu, francouzštinu, eventuálně latinu a ruštinu jako nepovinné nebo volitelné předměty. Studium cizích jazyků bývá pravidelně doplněno praktickým upevněním při výměnných zájezdech do SRN (Lichtenfels, Bochum) a do Francie (Pontarlier). Během studia organizuje naše gymnázium kromě individuálních studijních i skupinových výměnných zájezdů do ciziny i poznávací zájezdy do zahraničí.

7 V posledních dvou ročnících se studenti profilují podle svých zájmů výběrem volitelných předmětů. Ve svém vybavení má škola tělocvičnu na gymnastiku, posilovnu, počítačovou učebnu s mikrovlnným připojením na internet, odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, biologie, dějepisu, estetiky, hudební výchovy, dále knihovnu, chemickou a fyzikální laboratoř, keramickou dílnu.

8 Studenti se mohou zapojit do činnosti pěveckého sboru Vox Bohemica nebo Klubu mladých diváků. Pravidelně pořádáme i výstavy výtvarných prací ve vlastní galerii „Na schodech“. Oblíbenou akcí mezi studenty jsou pravidelné „Úterky“ s promítáním filmů a besedami nad aktuálními tématy. Gymnázium dále organizuje adaptační kurzy pro studenty nově přijaté ke studiu, sportovní turistické kurzy, lyžařské kurzy. Dalšími aktivitami jsou vodácké zájezdy o prázdninách i během školního roku (i zahraniční), volné i organizované využívání počítačové učebny i v době mimo výuku, kurzy řízení motorových vozidel. Nabízíme i širokou škálu tělovýchovných aktivit v rámci sportovních her zaměřených na kolektivní sporty.

9 Soutěže, olympiády, sportovní kurzy, nepovinné předměty a volnočasové aktivity studentů a profesorů jsou podporovány občanským sdružením rodičů s názvem „Společnost přátel gymnázia“. Finanční prostředky získává SPG výběrem příspěvků ( 500 Kč ročně za žáka ) a sponzorskými dary. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Gymnázium má zřízenou Radu školy.

10 Naším cílem je poskytovat studentům dobré základy znalostí jako podmínku pro úspěšné studium na vysokých školách a zároveň respektovat jejich osobnost a individuální zájmy. Ve školním roce 2007/08 maturovalo na gymnáziu 50 studentů, 43 podalo přihlášku ke studiu na vysoké škole, z toho 39 jich bylo přijato, tj. 90,7 % a 4 studenti zahájili studium na VOŠ. Ve školním roce 2008/09 maturovalo na gymnáziu ve dvou třídách 44 studentů. 43 podalo přihlášku ke studiu na vysoké škole a 39 jich bylo přijato, tj. 90,7 %. Zbývající studují na vyšších odborných školách.

11 Důležité termíny: Přihlášky žáků ZŠ ke studiu do 12. 3. 2010 na přihlášce uveďte kódové číslo 79-41-K/41 pro čtyřleté studium 79-41-K/81 pro osmileté studium Termíny adaptačních kurzů : osmileté studium 27. - 29. 8. 2010, čtyřleté studium 29. - 31. 8. 2010. Cena kurzu je 1500 Kč, náplní kurzu je seznámení žáků mezi sebou ve třídě a s třídním učitelem.

12 Volitelné předměty: konverzace v cizích jazycích (ANJ,NEJ,FRJ ); semináře z matematiky, deskriptivní geometrie, dějepisu, zeměpisu, biologie, chemie, společenských věd, psychologie, estetiky,programování; literární seminář, atd. Nepovinné předměty: fyzikální praktikum, ruština, latina, programování, chemické praktikum, gymnastika, volejbal, florbal, seminář mediální tvorby, netradiční výtvarné techniky, sportovní hry, atd.

13 Stravování studentů je zajištěno v blízké jídelně ZŠ. Gymnázium nemá bezbariérový přístup do budovy. Další informace o škole naleznete na : www.gcbrod.cz www.gcbrod.cz

14

15

16

17


Stáhnout ppt "Den otevřených dveří 14.ledna 2010 Vítáme vás!. VÁŽENÍ ZÁJEMCI O STUDIUM NA GYMNÁZIU ČESKÝ BROD ve školním roce 2010 /2011. Gymnázium v Českém Brodě je."

Podobné prezentace


Reklamy Google