Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoagresivita Suicidální chování a jednání Sebepoškozování Poruchy příjmu potravy Suicidalita, Sebepoškozování, Anorexie, M entální anorexie, M entální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoagresivita Suicidální chování a jednání Sebepoškozování Poruchy příjmu potravy Suicidalita, Sebepoškozování, Anorexie, M entální anorexie, M entální."— Transkript prezentace:

1 Autoagresivita Suicidální chování a jednání Sebepoškozování Poruchy příjmu potravy Suicidalita, Sebepoškozování, Anorexie, M entální anorexie, M entální bulimie, záchvatovité přejídání

2 Poruchy Příjmu Potravy - PPP Doporučená literatura KRCH F. D. Mentální anorexie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-598-9. VOMASTEK.P. Z deníku anorektika. Praha: Tomáš Hruška, 2000. SLADKÁ, ŠEVČÍKOVÁ. Z deníku bulimičky. Praha: Portál, 2003. BENEŠOVÁ,L. MIČOVÁ, L. Diety při onemocnění mentální anorexií a bulimií. MAC, 2003. PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy. Interdisciplinární přístup. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2425-6.

3 Orientační test jídelních zvyklostí – do 5 bodů norma, + doplňující otázky Většinou anoněkdyVětšinou ne Mám hrůzu z nadváhy, i když objektivně nejsem tlustý/á, mohu se tak ale cítit. 210 Vyhýbám se jídlu, když mám hlad. 210 Před jídlem se mne často zmocňuje úzkost. 210 Vynechávám některé hlavní jídlo, nebo kategorii potravin. 210 Po jídle se cítím provinile. 210 Cítím, že ostatní mě nutí do jídla. 210 Usilovně cvičím, abych spálil/la energii. 210 Mám rád/a prázdný žaludek. 210 Snadno se cítím přejedený/ná. 210 Cítím, že jídlo ovládá můj život. 210

4 PPP - Hypotéza příčiny bio- psycho-sociální podmíněnost Jsou jedním z nejčastějších a nejzávažnějších onemocnění ve věkové kategorii 13-25 let. Jsou ohroženy převážně dívky a mladé ženy. Vzrůstá i počet případů PPP u chlapců a mladých mužů (10-20:1). PPP má 1 – 3 % dívek. PPP se objevuje u 6 – 8 % v rizikové populaci.

5 Bio-psycho-sociální podmíněnost Osobnost a jiné psychické charakteristiky (nedostatek sebedůvěry, přecitlivělost, snížená schopnost snášet psychickou zátěž, potřeba každému vyhovět aj.). Biologické a genetické faktory (ženské pohlaví, tělesná hmotnost, puberta, menstruační cyklus aj.) Emocionální faktory (depresivní a úzkostné stavy včetně obav o tvar postavy a hmotnost aj.). Sociokulturní faktory (sociální a kulturní význam jídla, mediální obava z obezity, společenský důraz na štíhlost, soutěže MISS, modelling, idealizovaný tvar postavy). Rodinné okolnosti a životní události (výskyt PPP v rodině, rozvod, úmrtí blízké osoby, neúspěch, sexuální zneužívání, domácí násilí…).

6

7 Mentální anorexie projevy Chorobný strach z tloušťky Chorobný strach z přibírání na váze Redukce příjmu potravy na minimum Chuť k jídlu a pocit hladu je zpočátku vědomě potlačován, postupně mizí K hubnutí jsou užívané metody: různé, trvalé a drastické diety, nadměrné cvičení, úmyslně vyvolané zvracení, projímadla, léky na snížení chuti k jídlu, léky močopudné, léky na hubnutí…

8 Mentální anorexie, diagnostická kriteria dle MKN -10 Tělesná hmotnost je nejméně 15% pod předpokládanou úrovní Body Mass Index 15.5 a méně. Pokles hmotnosti si způsobuje člověk sám, vyhýbá se jídlům „po kterých se tloustne“ jedním nebo vícero prostředků: vyprovokované zvracení, užívání léků na potlačení chuti k jídlu, projímadel, diuretik, nadměrné cvičení… Stále přetrvává strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle, sám si ukládá povinnost mít nízkou váhu. Rozsáhlá endokrinní porucha. Opožděné pubertální projevy (zastavuje se růst nevyvíjí sekundární pohlavní znaky, dětské genitály).

9

10 Faktory posilující strach z tloušťky Kulturní faktory posilující strach z tloušťky Tlak médií, hubnoucí ideál krásy (heroinový nebo dětský), povrchní a jednostranné spojování vyhublosti se zdravím, skandalizace obezity, přílišný důraz na fyzický výkon – sebekontrolu a soutěživost, přílišná orientace na vnější vzhled… Médii a komerční reklamou posilovaná představa, že člověk může získat všechno, co chce. Příliš velký důraz na to, co se jí, obezita a diety v rodině, nevhodné jídelní návyky rodičů a sourozenců. Individuální faktory: úzkostnost, pedanterie, přílišná ctižádost, nejistota dospívání,tloušťka, nevhodná distribuce tuku, zdravotní problémy spojené s dietou.

11

12 mentální bulimie - projevy Záchvaty přejídání a úmyslně vyvolaného zvracení. Nemocný člověk není tak vyhublý jako osoba s mentální anorexií. Jedinou náplní života se stávají myšlenky na jídlo. Přejídání a zvracení bývá často pokračováním mentální anorexie.

13 Mentální bulimie diagnostická kritéria dle MKN -10 Neustálé zabývání se jídlem a silná neodolatelná touha po jídle (žádostivost, bažení). Opakované epizody přejídání, nejméně 2x týdně po dobu 3 měsíců, při nichž je v krátkém čase konzumováno velké množství jídla. Snaha potlačit „výkrmný“ účinek jídla: vyprovokované zvracení, projímadla, diuretika, léky na hubnutí. Chorobný strach z tloušťky, člověk si sám určuje hmotnostní práh, kterého chce za každou cenu dosáhnout.

14

15 Záchvatovité přejídání Opakované epizody přejídání bez hladovek nebo zvracení. Během jednoho záchvatu člověk zkonzumuje velké množství potravin (i ty jež mu běžně nechutnají), přestože nemá hlad ani chuť. Záchvat bývá vyprovokován přítomností jídla, situací, pocitem napětí, stresu, úzkosti. Pocit ztráty kontroly nad jídlem. Rychlost polykání, pocit že nemohou ovlivnit množství snězeného jídla, nemohou přestat jíst, ani když jsou nepříjemně sytí. Po přejezení pocit viny, zahanben í ze ztráty sebekontroly, nezvládání vlastního života. Více postihuje ženy, často začíná v ve vyšším věku.

16 Riziková věková skupina Riziková věková skupina pro mentální anorexii je 13-20 let. Riziková věková skupina pro mentální bulimii je 16-25 let. Výrazné dietní tendence se objevují již v osmém a devátém ročníku ZŠ. 50 % 13-14letých dívek udává, že si přejí zhubnout. Mentální bulimií trpí v ČR 4-6 % děvčat. Na 10-20 děvčat připadá 1 chlapec. Mortalita MA je 2-8%, MB 0-2 %. 50% osob s MA a 60 % s MB se zcela vyléčí.

17 Kde doporučit pomoc? Anabell, o.s. – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií. www.anabell.czwww.anabell.cz Poradny a kliniky: Poradna podpory zdraví. Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Stará 25; Psychiatrické kliniky. Jednotka specializované péče pro poruchy příjmu potravy. Psychiatrická klinika 1. LFUK Ke Karlovu 11, Praha 2; Dětská psychiatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, Praha 5; Krizové centrum 532 232 078 Linka naděje 547 212 333

18

19


Stáhnout ppt "Autoagresivita Suicidální chování a jednání Sebepoškozování Poruchy příjmu potravy Suicidalita, Sebepoškozování, Anorexie, M entální anorexie, M entální."

Podobné prezentace


Reklamy Google