Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoagresivita Suicidální chování a jednání Sebepoškozování Poruchy příjmu potravy Suicidalita, Sebepoškozování, Anorexie, Mentální anorexie, Mentální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoagresivita Suicidální chování a jednání Sebepoškozování Poruchy příjmu potravy Suicidalita, Sebepoškozování, Anorexie, Mentální anorexie, Mentální."— Transkript prezentace:

1 Autoagresivita Suicidální chování a jednání Sebepoškozování Poruchy příjmu potravy
Suicidalita, Sebepoškozování, Anorexie, Mentální anorexie, Mentální bulimie, záchvatovité přejídání

2 Poruchy Příjmu Potravy - PPP
Doporučená literatura KRCH F. D. Mentální anorexie. Praha: Portál, ISBN VOMASTEK.P. Z deníku anorektika. Praha: Tomáš Hruška, 2000. SLADKÁ, ŠEVČÍKOVÁ. Z deníku bulimičky. Praha: Portál, 2003. BENEŠOVÁ,L. MIČOVÁ, L. Diety při onemocnění mentální anorexií a bulimií. MAC, 2003. PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy. Interdisciplinární přístup. Praha: Grada, ISBN Poruchy Příjmu Potravy - PPP

3 Většinou ano někdy Většinou ne Mám hrůzu z nadváhy, i když objektivně nejsem tlustý/á, mohu se tak ale cítit. 2 1 Vyhýbám se jídlu, když mám hlad. Před jídlem se mne často zmocňuje úzkost. Vynechávám některé hlavní jídlo, nebo kategorii potravin. Po jídle se cítím provinile. Cítím, že ostatní mě nutí do jídla. Usilovně cvičím, abych spálil/la energii. Mám rád/a prázdný žaludek. Snadno se cítím přejedený/ná. Cítím, že jídlo ovládá můj život. Orientační test jídelních zvyklostí – do 5 bodů norma, + doplňující otázky

4 PPP - Hypotéza příčiny bio-psycho-sociální podmíněnost
Jsou jedním z nejčastějších a nejzávažnějších onemocnění ve věkové kategorii let. Jsou ohroženy převážně dívky a mladé ženy. Vzrůstá i počet případů PPP u chlapců a mladých mužů (10-20:1). PPP má 1 – 3 % dívek. PPP se objevuje u 6 – 8 % v rizikové populaci. PPP - Hypotéza příčiny bio-psycho-sociální podmíněnost

5 Bio-psycho-sociální podmíněnost
Osobnost a jiné psychické charakteristiky (nedostatek sebedůvěry, přecitlivělost, snížená schopnost snášet psychickou zátěž, potřeba každému vyhovět aj.). Biologické a genetické faktory (ženské pohlaví, tělesná hmotnost, puberta, menstruační cyklus aj.) Emocionální faktory (depresivní a úzkostné stavy včetně obav o tvar postavy a hmotnost aj.). Sociokulturní faktory (sociální a kulturní význam jídla, mediální obava z obezity, společenský důraz na štíhlost, soutěže MISS, modelling, idealizovaný tvar postavy). Rodinné okolnosti a životní události (výskyt PPP v rodině, rozvod, úmrtí blízké osoby, neúspěch, sexuální zneužívání, domácí násilí…). Bio-psycho-sociální podmíněnost

6

7 Mentální anorexie projevy
Chorobný strach z tloušťky Chorobný strach z přibírání na váze Redukce příjmu potravy na minimum Chuť k jídlu a pocit hladu je zpočátku vědomě potlačován, postupně mizí K hubnutí jsou užívané metody: různé, trvalé a drastické diety, nadměrné cvičení, úmyslně vyvolané zvracení, projímadla, léky na snížení chuti k jídlu, léky močopudné, léky na hubnutí… Mentální anorexie projevy

8 Mentální anorexie, diagnostická kriteria dle MKN-10
Tělesná hmotnost je nejméně 15% pod předpokládanou úrovní Body Mass Index 15.5 a méně. Pokles hmotnosti si způsobuje člověk sám, vyhýbá se jídlům „po kterých se tloustne“ jedním nebo vícero prostředků: vyprovokované zvracení, užívání léků na potlačení chuti k jídlu, projímadel, diuretik, nadměrné cvičení… Stále přetrvává strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle, sám si ukládá povinnost mít nízkou váhu. Rozsáhlá endokrinní porucha. Opožděné pubertální projevy (zastavuje se růst nevyvíjí sekundární pohlavní znaky, dětské genitály). Mentální anorexie, diagnostická kriteria dle MKN-10

9

10 Faktory posilující strach z tloušťky
Kulturní faktory posilující strach z tloušťky Tlak médií, hubnoucí ideál krásy (heroinový nebo dětský), povrchní a jednostranné spojování vyhublosti se zdravím, skandalizace obezity, přílišný důraz na fyzický výkon – sebekontrolu a soutěživost, přílišná orientace na vnější vzhled… Médii a komerční reklamou posilovaná představa, že člověk může získat všechno, co chce. Příliš velký důraz na to, co se jí, obezita a diety v rodině, nevhodné jídelní návyky rodičů a sourozenců. Individuální faktory: úzkostnost, pedanterie, přílišná ctižádost, nejistota dospívání,tloušťka, nevhodná distribuce tuku, zdravotní problémy spojené s dietou. Faktory posilující strach z tloušťky

11

12 mentální bulimie - projevy
Záchvaty přejídání a úmyslně vyvolaného zvracení. Nemocný člověk není tak vyhublý jako osoba s mentální anorexií. Jedinou náplní života se stávají myšlenky na jídlo. Přejídání a zvracení bývá často pokračováním mentální anorexie. mentální bulimie - projevy

13 Mentální bulimie diagnostická kritéria dle MKN-10
Neustálé zabývání se jídlem a silná neodolatelná touha po jídle (žádostivost, bažení). Opakované epizody přejídání, nejméně 2x týdně po dobu 3 měsíců, při nichž je v krátkém čase konzumováno velké množství jídla. Snaha potlačit „výkrmný“ účinek jídla: vyprovokované zvracení, projímadla, diuretika, léky na hubnutí. Chorobný strach z tloušťky, člověk si sám určuje hmotnostní práh, kterého chce za každou cenu dosáhnout. Mentální bulimie diagnostická kritéria dle MKN-10

14

15 Záchvatovité přejídání
Opakované epizody přejídání bez hladovek nebo zvracení. Během jednoho záchvatu člověk zkonzumuje velké množství potravin (i ty jež mu běžně nechutnají), přestože nemá hlad ani chuť. Záchvat bývá vyprovokován přítomností jídla, situací, pocitem napětí, stresu, úzkosti. Pocit ztráty kontroly nad jídlem. Rychlost polykání, pocit že nemohou ovlivnit množství snězeného jídla, nemohou přestat jíst, ani když jsou nepříjemně sytí. Po přejezení pocit viny, zahanbení ze ztráty sebekontroly, nezvládání vlastního života. Více postihuje ženy, často začíná v ve vyšším věku. Záchvatovité přejídání

16 Riziková věková skupina
Riziková věková skupina pro mentální anorexii je let. Riziková věková skupina pro mentální bulimii je let. Výrazné dietní tendence se objevují již v osmém a devátém ročníku ZŠ. 50 % 13-14letých dívek udává, že si přejí zhubnout. Mentální bulimií trpí v ČR 4-6 % děvčat. Na děvčat připadá 1 chlapec. Mortalita MA je 2-8%, MB 0-2 %. 50% osob s MA a 60 % s MB se zcela vyléčí. Riziková věková skupina

17 Anabell, o. s. – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií
Anabell, o.s. – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií. Poradny a kliniky: Poradna podpory zdraví. Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Stará 25; Psychiatrické kliniky. Jednotka specializované péče pro poruchy příjmu potravy. Psychiatrická klinika 1. LFUK Ke Karlovu 11, Praha 2; Dětská psychiatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, Praha 5; Krizové centrum Linka naděje Kde doporučit pomoc?

18

19


Stáhnout ppt "Autoagresivita Suicidální chování a jednání Sebepoškozování Poruchy příjmu potravy Suicidalita, Sebepoškozování, Anorexie, Mentální anorexie, Mentální."

Podobné prezentace


Reklamy Google