Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Život bez závislostí – NIKA o.s. je dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení, vzniklo dne 13.10.2006, podle zákona č.83/1990, Sb. ve znění zákona č. 342/2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Život bez závislostí – NIKA o.s. je dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení, vzniklo dne 13.10.2006, podle zákona č.83/1990, Sb. ve znění zákona č. 342/2006."— Transkript prezentace:

1 Život bez závislostí – NIKA o.s. je dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení, vzniklo dne 13.10.2006, podle zákona č.83/1990, Sb. ve znění zákona č. 342/2006 Sb. Působíme na území okresu Most a jsme součástí komunitního plánu sociálních služeb 2006 - 2010 v Mostě. Občanské sdružení,

2 a) Přednášková činnost poskytovaná odborníky, kteří pracují v této oblasti. Přednášky budou zprvu koncipovány pro malé skupiny, třídy a postupně se budou rozvíjet a zasahovat středoškolskou mládež a další občany této ohrožené skupiny b) Vybudovat centrum – bezpečné místo - se sídlem v Mostě, případně i pobočky c) Poradenská činnost pro ohrožený segment a zejména pro rodiny takto postižených d) Osvěta na všech úrovních e) Boj s agresivní reklamou, marketingovými taktikami ohrožujícími mládež a daný segment občanů f) Spolupráce s lékaři g) Pořádání a organizování setkání, takto postižených osob a jejich rodin h) Spolupráce s EU a evropskými fondy i) Vybudování léčebného centra – penzionu pro takto ohrožený segment j) Pomoci uplatnit na trhu práce takto ohrožený segment a jeho návrat k plnohodnotnému kvalitnímu životu k) Získávání finančních prostředků na tuto činnost strategické: veškerá podpora mladých závislých občanů a jejich rodin, vybudování centra pro ohrožený segment: poruchou příjmu potravy (PPP) a gamblerství ! taktické: cíle se budou postupně vyvíjet dle možností sdružení. Cíle sdružení

3 Naše vize ! „Zachráníme-li jeden jediný život, pomůžeme-li tím nemocnému najít sama sebe tak, aby začal žít plnohodnotný život, tak naše práce a vznik sdružení NIKA o.s. měla smysl!“ Porucha příjmu potravy je život ohrožující - smrtelná nemoc!

4 Poruchy příjmu potravy - PPP anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) přejídání spojené s jinými psychickými poruchami - se stresem a depresemi. U poruch příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou typické: obavy z tloušťky, (panický strach z nadváhy), manipulace s jídlem sloužící ke snížení hmotnosti zkreslené vnímání vlastního těla. Jde o psychická onemocnění, chování spojené s anorexií či bulimií není od určitého stádia nemocný člověk schopen ovládat a tedy se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit! Nemoc bývá doprovázena ztrátou zájmu o kontakt s vrstevníky (především u anorexie), nesoustředěností a náladovostí. Středem zájmu se stává jídlo a vlastní postava. Jde o okruh mentálního onemocnění kam patří:

5 Mentální anorexie ! postihuje v 95% dívky, vyznačuje se: 1. Odmítáním udržovat svou tělesnou hmotnost nad minimální váhou vzhledem k věku a výšce. BMI (Body Mass Index) klesne pod 17,5. Nízkou hmotnost si nemocný způsobuje sám - odmítáním jídla, cvičením, zvracením či užíváním projímadel. 2. Intenzivní strach z přírůstku hmotnosti navzdory podváze. 3. Popírání tělesné podváhy, narušené vnímání svého těla - navzdory podváze si připadá nemocný normální či tlustý. 4. Tělesná hmotnost či stavba těla má nepatřičný vliv na sebevědomí. 5. U dívek a žen ve fertilním věku amenorhea - nepřítomnost nejméně tří po sobě jdoucích menstruačních cyklů. Nemoc nastupuje nejčastěji v pubertě a adolescenci

6 Mentální bulimie! ve věku dospívání, vyznačuje se: 1. Neustálým zabýváním se jídlem, neodolatelnou touhou po jídle, epizodami přejídání. 2. Snahou zmírnit vliv jídla na váhu zvracením, přechodnými hladovkami či projímadly. 3. Chorobným strachem z tloušťky, nízkým sebevědomím, přehnaně závislým na vzhledu a hmotnosti. Nemoc postihuje především dívky a ženy

7 Záchvatovité přejídání! může se rozvinout od dospívání v podstatě v jakémkoliv věku. Častou příčinou bývá nevyvážené stravování, které může být způsobeno také různými redukčními dietami (jojo efekt), důsledkem pak bývá přibírání na váze, deprese, nespokojenost se sebou, vyznačuje se: 1. Nevyváženým stravováním - značné omezování se v jídle, (hladovění), či jednostranný jídelníček se střídá s neodolatelnou nutkavou touhou se přejíst. Takové stavy nejsou výjimečné, naopak se s jistou pravidelností opakují. 2. Po "záchvatu" - konzumaci potravy, přicházejí fyzicky nepříjemné pocity z přejedení, obvykle ale nedochází ke zvracení. 3. S nárůstem hmotnosti roste i nespokojenost se sebou a snaha se nejrůznějším způsobem omezovat v jídle. 4. Porucha se častěji rozvíjí jako reakce na stres, citové strádání či depresivní nálady. Nemoc postihuje obě pohlaví

8 Přirozená krása

9

10 Jsem štíhlá a...

11 Kult těla...

12 „ Jemný obratný přístup a vyhýbání se extrémům pomáhá i v duševním emocionálním růstu.“ DALAJLÁMA „Budha několik let žil život se skupinou asketů, životem v odříkání, ve snaze nalézt pravdu a osvícení a malém přišel o život. Jednou meditoval ve stínu stromu a díval se na řeku. Pro řece plula loďka s chlapcem hrajícím na sitár (indický strunový nástroj). Budha se zaposlouchal do krásné hudby a dál meditoval. Zanedlouho vstal a odešel. Dokonce života se k asketům a asketickému životu nevrátil. Budha si položil otázku. Proč sitár hraje a já slyším hudbu? Uvědomil si, že kdyby byly struny povolené, sitár by nehrál, kdyby byly struny příliš napnuté, struny by praskly a také by sitár nehrál. Sitár hraje pouze, tehdy, jsou-li struny napnuté akorát, jsou-li naladěné tj. v rovnováze. Budha našel, v čem tkví smysl života! Dosáhl osvícení !“ Příběh o Budhovu osvícení! Podle staré taoistické tradice je všechno v našem životě navzájem propojené. Toto propojení je nejlépe symbolizováno známým obrazcem jin-jang. Podle tradice je jin chápáno jako tmavé, ženské, přijímající. Jang je oproti tomu bráno jako světlé, mužské a aktivní...

13 Více informací na téma poruchy příjmu potravy PPP HTTP://NIKA.ILIEV-CZ.COM


Stáhnout ppt "Život bez závislostí – NIKA o.s. je dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení, vzniklo dne 13.10.2006, podle zákona č.83/1990, Sb. ve znění zákona č. 342/2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google