Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy příjmu potravy a těhotenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy příjmu potravy a těhotenství"— Transkript prezentace:

1 Poruchy příjmu potravy a těhotenství
Rizika pro těhotenství porod a poporodní období Mgr. Tereza Štěpánková DS pro PPP Psychiatrická klinika VFN

2 Poruchy příjmu potravy
MKN –10 Mentální anorexie Atypická mentální anorexie Mentální bulimie Atypická mentální bulimie Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami Zvracení spojené s jinými psychickými poruchami

3 Mentální anorexie (Anorexia nervosa)
postihuje častěji ženy a dívky (1/10) vzniká nejčastěji v období mezi 11 –18 rokem nemocná není schopna udržet, nebo nikdy nedosáhla fyziologicky optimální váhy pro daný věk (BMI = 17.5 nebo méně) BMI= váha (kg) / výška (m )2

4 Mentální anorexie (Anorexia nervosa)
obava z tloušťky i při nízké hmotnosti, narušené vnímání vlastního těla, popírání závažnosti vyhublosti, závislost sebevědomí na sebekontrole a váze Primární, sekundární amenorhea u žen existují různé důvody, které mohou hladovění „spustit“ a udržovat. Je obtížné všechny důvody vyjmenovat. Většinou není možné (a pro léčbu není nutné ani potřebné)určit(nalézt jediný důvod). V této souvislosti bych chtěla spíše zdůraznit, co anorexie není

5 Narušené vnímání vlastního těla

6 Co mentální anorexie není:
projevem zlomyslnosti, paličatosti či rozmaru něco, z čeho se lze snadno „uzdravit“ něco co lze zakázat, hrozbou nebo trestem známkou toho, že rodiče udělali ve výchově chybu, nebo známkou špatně fungujícího partnerského vztahu apod. jak se často(a dlouho než vyhledají odbornou pomoc) domnívají rodiče dospívajících dívek, nebo partneři dospělých žen. změna musí proběhnout na mnoha úrovních, neexistuje „zázračná metoda ani lék“ pro všechny, je nutný individualizovaný léčebná plán, zohledňující fyzické, psychické i sociální ...každé pacientky okolí pacienky i její nejbližší nejsou schopni pochopit, jak mohou být tak intenzivní (negativní) pocity vyvolány jídlem

7 Rizikové povahové rysy
Perfekcionizmus Zranitelnost Nestálost Puritánství a asketizmus Sebe trestání Papežová, H. 2000 Uvádím pro ilustraci k tématu přednášky, lze domyslet jak tyto povahové rysy mohou ovlivnit prožívání těhotenství a mateřství

8 Mentální bulimie (Bulimia nervosa)
postihuje častěji ženy a dívky než muže nejčastěji se vyskytuje u dívek mezi 18 –19 rokem (dvojvrcholový průběh 14.5 a 18 let)

9 Mentální bulimie (Bulimia nervosa)
záchvatovité přejídání střídající se s hladověním a zvracením při zachování většinou normální váhy (BMI 19-23,9) opakované používání nepřiměřených kompenzačních mechanismů k zabránění přírůstku váhy: užívání laxativ, diuretik, klystýrů a léků na hubnutí, záměrně vyvolávané zvracení, hladovění, nadměrná fyzická činnost

10 Mentální bulimie (Bulimia nervosa)
pocity ztráty kontroly nad jídlem v průběhu epizody přejídání, kdy je během krátké doby (2 hodiny) zkonzumováno velké množství jídla postava a tělesná hmotnost mají velký vliv na sebehodnocení (subjektivní ideální hmotnost stanovená hluboko pod optimální váhou) to vede ke sníženému sebevědomí, poruchám nálady, nejistotě v osobních vztazích... jídlo zastupuje jiné funkce než uspokojení hladu (např.: sebeuspokojení, nabídka jistoty, výraz zlosti, hněvu, smutku, obavy z nastupující ženské role apod.) a) např. pocit , že není možné přestat jíst, nebo kontrolovat množství a druh snědené potravy

11 Poruchy příjmu potravy
Představují kontinuum patologického jídelního chování Multifaktoriálně podmíněné Posuzujeme v bio-psycho-sociálním kontextu H. Papežová a kol.2006

12 PPP - kontinuum patologického jídelního chování
rozdíl mezi AN a BN je často neostrý, jedna forma onemocnění může přecházet v druhou v anamnéze se střídá bulimické a anorektické období, nebo se vyskytují smíšené projevy anorexie a bulimie, které násobí zdravotní problémy

13 Poruchy příjmu potravy
Kdy myslet na diagnózu? Při podváze Váhových výkyvech a jejich následcích U rizikové populace – (věk , povolání) Zvýšené zaměření na vzhled, postavu zdravou stravu a výkon

14 Poruchy příjmu potravy
Způsoby léčby: Hospitalizace Stacionární Ambulantní Svépomocná (www.idealni.cz) Následuje přednáška o léčbě PPP v Irsku (po obědě – dobrou chuť 

15 Stacionář pro PPP Jídelní režim – edukace (co, kdy a kolik)
plánování jídelníčku, cvičný nákup Skupinová, individuální terapie, práce s deníkem, manuály, komunita, relaxace, Klub pro pacienty a zájemce o léčbu Doléčovací skupiny Skupina pro rodiče a přátele Více-rodinná terapie

16 Klub pro pacienty a zájemce o léčbu
Probíhá vždy druhou středu v měsíci od 14:30 do 16 hodin v prostorách DS lze přijít bez objednání je možné vystupovat anonymně, zapsat se do pořadníku DS, nebo zažádat o kontakty na vyšetření případně k hospitalizaci

17 Poruchy příjmu potravy a jejich vliv na těhotenství (upraveno dle Papežová, H.)
psychologické příčiny neplodnosti mohou být spojeny se sexuálními problémy žen s poruchami příjmu potravy MA – pomalejší sexuální vývoj, nespokojenost v sexuální oblasti, MB – předčasná vyspělost, sexuální dysfunkce a nespokojenost v partnerství

18 Poruchy příjmu potravy a jejich vliv na těhotenství
nebo mohou odrážet : obavu z dospělosti obavu z odpovědnosti za dítě strach ze změny partnerského vztahu strach z nárůstu váhy a změn postavy během těhotenství a po porodu

19 PPP a jejich vliv na těhotenství
Zlepšení potíží (potíže po porodu) Zhoršení potíží Těhotenství jako „spouštěč“ anorexie

20 PPP a jejich vliv na těhotenství
Vyšší úzkostnost a deprese Častější poporodní deprese a vztahové problémy s novorozenci Nízký nárůst váhy během těhotenství Vnímání vlastního těla a plodu ?

21 PPP a jejich vliv na těhotenství
Utajené pravidelné zvracení odlišit od hyperemesis gravidarum diagnostická vodítka : nedostatečný nárůst váhy vztah a postoj k jídlu vztah a postoj k vlastnímu tělu

22 PPP a jejich vliv na těhotenství
O komplikacích je nutné informovat pacientku i partnera a doporučit plánování těhotenství na dobu po ukončení léčby PPP Kliniky pro asistovanou reprodukci – utajování anamnézy PPP 1. léčba AN, BN 2. léčby neplodnosti Riziko chronického průběhu onemocnění

23 Psychické komplikace mateřství :
Předání nežádoucích jídelních návyků Příprava a podávání jídla Interakce během jídla Příjem potravy matkou Péče o sebe Sebe-pojetí a rodičovské očekávání Dopad na vztah rodič-dítě Zvýšená potřeba kontroly Bryant-Waugh, R. a kol. 2007

24 Psychické komplikace mateřství
Podpora a edukace v oblasti jídelních návyků , v rodičovské roli Skupinová zkušenost

25 Snídaně – dva kusy bílého pečiva

26 oběd - polévka

27 oběd – hlavní jídlo

28 Děkuji za pozornost a Dobrou chuť!


Stáhnout ppt "Poruchy příjmu potravy a těhotenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google