Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I VY JSTE V TOM I VY JSTE V TOM STOP PPP MC (CPR) Benjamínek, o.s. Bc. Simona Vroblová Váchalová www.jakomodelka.cz, www.ivyjstevtom.ic.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I VY JSTE V TOM I VY JSTE V TOM STOP PPP MC (CPR) Benjamínek, o.s. Bc. Simona Vroblová Váchalová www.jakomodelka.cz, www.ivyjstevtom.ic.cz."— Transkript prezentace:

1 I VY JSTE V TOM I VY JSTE V TOM STOP PPP MC (CPR) Benjamínek, o.s. Bc. Simona Vroblová Váchalová www.jakomodelka.cz, www.ivyjstevtom.ic.cz

2 Cíle projektu  Seznámit s problematikou PPP  Zodpovědět dotazy  Poskytnout kontakty na odborná pracoviště v regionu Program I VY JSTE V TOM je určen ZŠ,SŠ, metodikům prevence, učitelům i odborné veřejnosti

3 BOUŘE MOZKŮ BOUŘE MOZKŮ Brainstorming zjišťuje informovanost o dané problematice.  Synonyma PPP  CO jsou PPP? Nemoc?  KDO může onemocnět?  JAK se PPP léčí?  KDE se PPP léčí?  Souvisí PPP s návykovými látkami?

4 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Jde o okruh onemocnění, kam patří  mentální anorexie (odmítání jídla),  bulimie (záchvaty přejídání a zvracení)  bigorexie  obezita  přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem. U poruch příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla. Jde o psychická onemocnění. To znamená, že chování spojené s PPP není od určitého stádia nemocný člověk schopen ovládat a tedy se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit. Nemoc bývá doprovázena ztrátou zájmu o kontakt s vrstevníky (především u anorexie), nesoustředěností a náladovostí. Středem zájmu se stává jídlo a vlastní postava.

5 Mentální anorexie  Mentální anorexie má ze své podstaty nejvíce somatických komplikací ze všech psychiatrických diagnóz a také má nejvyšší mortalitu  průběh variabilní: –jediná epizoda s úplnou remisí –dlouhodobý chronický průběh –epizody opakující se mnoho let  přibližně pětina pacientů se zcela uzdraví  u 10-20% pacientů postupné zhoršování  mortalita kolem 15%  často přetrvávají abnormální stravovací návyky i přes normalizaci hmotnosti a menstruačních funkcí  u některých pacientů se vyvine mentální bulimie

6 Mentální bulimie  MB je opakující se záchvaty přejídání, spojené s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti, doprovázené pocitem ztráty kontroly nad příjmem potravy.  Epidemiologie: 1-3% mladých žen, 0,1-0,4% pacientů tvoří muži  Diagnostická kritéria dle MKN-10 pro F50.2: 1. opakované epizody přejídání (nejméně dvakrát týdně po dobu 3 měsíců), při nichž je v krátké době konzumováno velké množství jídla 2. neustálé zabývání se jídlem a silná, neodolatelná touha po jídle (žádostivost) 3. snaha potlačit „výkrmný“ účinek jídla jedním nebo více z následujících způsobů: vyprovokované zvracení zneužívání projímadel, anorektik, thyreoidálních preparátů nebo diuretik, vynechávání léčby inzulínem u diabetiků střídavá období hladovění 4. pocit přílišné tloušťky spojený s neodbytnou obavou z tloustnutí (pacient usiluje o nižší než premorbidní a často přiměřenou hmotnost, často je v anamnéze epizoda anorexie nebo intenzivnějšího omezování se v jídle

7 Bio-psycho-sociální faktory biologické faktory: –uvažovalo se např.. o zvýšené hladině endorfinů, epiparoxyzmy v oblasti hypothalamu aj., nic není jednoznačně potvrzeno sociální, kulturní a rodinné faktory: –sociální tlak na štíhlost psychologické faktory: –nezdrženlivost, psychastenie, hysteroidní struktura osobnosti –pacienti více extrovertní a impulsivní než pacienti s anorexií

8 Bigorexie Bigorexie (též Adonisův komplex) se častěji vyskytuje u mužů. Stále častěji se množí případy onemocnění anorexií mezi mladými lidmi (90%děvčata), ovšem v 80. letech se u mladých mužů rozvíjí opačná úchylka, spočívající v přehnané touze o rychlé nabytí co největšího množství svalové hmoty. Autoři časopisu Lancet popisují patogenezi úchylky (soubor procesů vedoucích ke chorobnému stavu). Přinášejí lékařskou analýzu samoúčelné svalové dysmorfie (muscle dysmorphic disorder MDD) a deformity (znetvoření) - ty považují kromě porušení psychiky za hlavní symptomy komplexu. Lancet cituje i statistiky, podle kterých - podobně jako mužům neimponují chorobně štíhlé ženy - většina žen v partnerských vztazích netouží po přehnaně svalnatých mužích (pouze 5 % žen, 20 % si přeje lehce svalově nadprůměrného muže, 50 % žen až tolik na vzhledu svého partnera nezáleží, 25 % si přeje štíhlého nebo hubeného muže). Z toho plyne, že ženám se líbí muži, kteří jsou dobře stavění a statní, ale nekladou přílišný důraz na viditelný kontrast mezi svalovou hmotou a tělesným tukem.

9 OTÁZKY spojené s PPP?  Co se děje s psychikou pacientů?  Jak ovlivňuje porucha funkčnost organismu ?  Může mít porucha následky v plánovaném mateřství ?  Co dělat, objeví-li se porucha?  Jaké jsou možnosti pomoci nemocným?  Co zmůžou vrstevníci?  Co rodina ?  Problematika pohlavního života při onemocnění PPP.

10 Rady a pomoc na www www.jakomodelka.cz www.stopppp.cz www.anabell.cz www.idealni.cz

11 Potravinová pyramida

12 Vizuální podoba bigorexie BIGO

13 Vizuální podoba mentální anorexie

14 ŽIVOTEM BEZ PPP KURZ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ PPP Cílem projektu je proškolení lektorů primární prevence poruch příjmu potravy odbornou lektorkou ve spolupráci s lékaři a odborníky na danou problematiku. V návaznosti na právě probíhající desetitýdenní projekt KLD 5P, realizovaný MC (CPR) Benjamínek, o. s. v Domažlicích, chceme pokračovat a prohloubit znalosti a vědomosti budoucích lektorů. Díky proškoleným lektorům a spolupráce místního centra STOP PPP je realizována primární prevence poruch příjmu potravy a aktivit s ní spojených. Zároveň chceme informovat i širokou veřejnost o této problematice, a to pomocí meetingu s občany v rámci putovního projektu „ ŽIVOTEM BEZ PPP “.

15 PROJEKTOVÝ DEN První projektový den byl realizován 1. 9. 2009. V jeho rámci jsme navázali spolupráci s městem Domažlice. Na náměstí nám umožnili umístit stan a informační panely s fotografiemi dokumentujícími průběh vzdělávání a ze setkání a návštěv specializovaných pracovišť. Informujeme tak širokou veřejnost o problematice poruch příjmu potravy a jejich nebezpečí. Součástí celého dne byla autogramiáda Petry Dvořákové – autorky knihy „Já jsem hlad“ a koncert místní kapely (vystoupila bez nároku na honorář). Akcí provázel moderátor regionálního rádia.

16 Projektový den Domažlice 1. ZÁŘÍ 2009

17 Nejen žáci a studenti škol, ale i široká veřejnost v plzeňském kraji se tímto způsobem postupně seznámí s problematikou poruch příjmu potravy (dále jen PPP), získají konkrétní informace, lektory jim budou zodpovězeny dotazy týkající se PPP. Zároveň budou poskytnuty kontakty na specializovaná pracoviště v regionu. Podpořeno z programu: Kontaktní osoby: Zuzana Svobodová Tel: 723367774 Simona Vroblová Váchalová Tel: 720575011

18 KONTAKT Bc. Simona Vroblová Váchalová Telefon: +420720575011 E-mail: jakomodelka@seznam.cz www.jakomodelka.cz


Stáhnout ppt "I VY JSTE V TOM I VY JSTE V TOM STOP PPP MC (CPR) Benjamínek, o.s. Bc. Simona Vroblová Váchalová www.jakomodelka.cz, www.ivyjstevtom.ic.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google