Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy příjmu potravy (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy příjmu potravy (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie."— Transkript prezentace:

1 Poruchy příjmu potravy (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie Etiopatogeneze Jednotlivé formy a klinický obraz Diagnóza a diferenciální diagnóza

2 F50-59 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktorů
F50 poruchy příjmu jídla F51 neorganické poruchy spánku F52 sexuální dysfunkce nevyvolané organickou poruchou nebo nemocí F53 duševní poruchy a poruchy chování spojené se šestinedělím neklasifikované jinde F54 psychické a behaviorální faktory spojené s poruchami nebo chorobami klasifikovanými jinde F55 abúzus látek nevyvolávajících závislost

3 F50-59 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými prouchami a somatickými faktorů
Základní charakteristika z praktického hlediska nejzávažnější poruchy příjmu jídla jídlo má kromě biologického také význam psychologický (požitek, projev frustrace) a sociální poruchy příjmu potravy - demonstrace biopsychosociálního modelu psychických poruch další poruchy sem řazené tj. poruchy spánku a sexuální dysfunkce představují speciální problematiku

4 Poruchy příjmu potravy -epidemiologie
Prevalence mentální anorexie u adolescetních a mladých žen circa 1% mentální bulimie 1-3% epidemiologické údaje vzhledem k povaze onemocnění (popírání a tajení potíží a odmítání odborné pomoci) problematické

5 Poruchy příjmu potravy: etiopatogeneze
multifaktoriální: biologické, psychologické a sociokulturní aspekty Psychologické aspekty: vznik v  pubertě - vývojové krize v dětství nedostatek emocionální podpory a omezováním spontánní aktivity ze strany rodičů důležitá   osoba bývá dominantní, pacientka reaguje pasivní poddajností velké napětí mezi rodinnými příslušníky (často jako následek onemocnění) hodnoty v rodině ovlivněny ideály výkonnosti

6 Poruchy příjmu potravy - jednotlivé formy a klinický obraz
F 50 poruchy příjmu jídla Mentální anorexie váhový úbytek, dosahovaný úmyslně (dieta, nadměrné cvičení, zvracení, užívání anorektik, laxancií, diuretik) narušené vnímání vlastního těla, spojené s ovládavými obavami z tloušťky sekundární endokrinní a metabolické změny. vysoká mortalita (10-20%) chronický průběh častý abúzus alkoholu, depresivní a obsedantně kompulzivní příznaky

7 Poruchy příjmu potravy - jednotlivé formy a klinický obraz
Mentální bulimie záchvatovité přejídání spojené s nevhodným kompenzačním jednáním (nejčastěji navození zvracení) následky opakovaného zvracení- zánět slinných žláz, kazivost zubů často antisociální chování (krádeže jídla)

8 Poruchy příjmu potravy - diagnóza a diferenciální diagnóza
obtížná (popírání potíží, zatajování bizarních jidelních rituálů, odmítání léčby) Diferenciální diagnóza tělesná onemocnění (váhový úbytek postiženou znepokojuje) depresivní porucha (u mentální anorexie tělesná hyperaktivita, která kontrastuje s podváhou)

9 Poruchy příjmu potravy – psychologické aspekty
v myšlení a emocích dominuje tělo a potrava pokles hmotnosti výraz pocitu insuficience a potřeby uznání a podpory boj proti hladu navozuje iluzi autonomie popírání emocí (ohrožení kachexií nevnímáno nebo překryto strachem z přibývání hmotnosti) rodinné vztahy - přetrvává závislost pokusy měnit chování kontrolou a rozkazy vyvolávají v rodině agresi, pocit bezmocnosti a zoufalství relativní izolace (věnují času výživy a zakrývání poruchy vliv na sexuální zrání – nekontrolovatelná sexualita zesiluje pocit bezmocnosti a insuficience nedostatek autonomie a orientace na dominantní blízké osoby - obavy, že nesplní očekávání

10 Poruchy příjmu potravy - hodnocení
EDI (Eating Disorder Inventory) - užíván pro detekci psychopatologie, 8 podškál zaměřeno na specifické osobnostní a behaviorální rysy dotazník BAT (Body Attitude Test) a SDQ-20 (Somatoform Dissociation Qiuestionnaire) - testují vztahu k vlastními tělu škála odcizení vlastního těla (BAT II) - nejlepší prediktor přítomnosti poruch příjmu potravy EDE (Eating Disorder Examination) - strukturované interview, „zlatý standard“ pro diagnózu a posouzení závažnosti, dotazníková verze přeložena do češtiny

11 Poruch příjmu potravy – léčba
Cílem léčby nejprve fyzická stabilizace a posléze zapojení do psychoterapie: u nemocných s velmi nízkou hmotností nezbytná hospitalizace po realimentaci a zvládnutí rozvratu vnitřního prostředí pracujeme s patologií jezení a zaměřujeme se na prožívání tělesných pocitů silné ambivalence týkající se léčby a váhového přírůstku vedou k nízké komplianci

12 Poruchy příjmu potravy – léčba
Součástí léčby je poskytnutí informací: Informace o onemocnění a jeho formách pacientky i při tendenci k popírání vědí o chorobném charakteru symptomů informace o nemoci posílí jistotu a spolupráci Informace o možnostech léčby pacientky nedůvěřují léčbě, strach z nekontrolovaného přibývání hmotnosti informace o léčbě snižují obavy z přírůstku hmotnosti

13 Poruchy příjmu potravy – léčba
Zajištění tělesného zdraví - dvě různé strategie: dohodnout odstupňovaný plán s odpovídajícími váhovými hodnotami určit hranici hmotnosti , pod níž budou zavedena nátlaková opatření Základem léčby je dohoda o postupu, cílech a zdůraznění vlastní zodpovědnosti. Léčebné cíle: cílová hmotnost normalizace stravovacího chování normalizace sociálních vztahů (zapojení do studie, zaměstnání)

14 Poruchy příjmu potravy – psychoterapeutické přístupy
Navržené programy léčby zpravidla multimodální, sestávají z různých prvků léčby, obsahují individuální i skupinovou psychoterapii, techniky orientované na tělo (pohybová terapie), sebeuvědomování (relaxace, muzikoterapie), peči o výživu (plán stravování), rehabilitační prvky Behaviorálně terapeutické techniky: založeny na pozitivním posílení normálních stravovacích návyků doplněno o prvky kognitivní terapie (modifikace dysfunkčních postojů)

15 Poruchy příjmu potravy – psychoterapeutické přístupy
Analytická psychoterapie. zaměřena na poznatky o provázanosti stravovacího chování a specifických emocionálních jevů, terapie směřuje k osvětlení skrytých konfliktů v pozadí. Rodinná terapie. u mladších pacientek, jsou rodinné interakce v úzkém vztahu k onemocnění a mají na ně velký vliv. cílem je podpora autonomie všech členů rodiny a odbourání strachu před odloučením a ztrátami

16 Poruchy příjmu potravy – další přístupy
Svépomocné skupiny: důležitou funkci má – podobně jako u jiných svépomocných aktivit – výměna zkušeností a sociálně emoční podpora vytvořeny programy svépomocné léčby, které navazují na sebeléčivé schopnosti pacientek a mohou být užitečné


Stáhnout ppt "Poruchy příjmu potravy (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google