Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOPATOLOGIE AUTOŘI: BARBORA MIKULOVÁ LUCIE KMENTOVÁ 4.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOPATOLOGIE AUTOŘI: BARBORA MIKULOVÁ LUCIE KMENTOVÁ 4.A."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOPATOLOGIE AUTOŘI: BARBORA MIKULOVÁ LUCIE KMENTOVÁ 4.A

2 DEF. ZÁKLADNÍ PSYCH. DISCIPLÍNA, KTERÁ POJEDNÁVÁ O CHOROBNÝCH DUŠEVNÍCH JEVECH, SNAŽÍ SE POPSAT PŘÍZNAKY A ZAŘADIT CHOROBY DO OBLASTÍ

3 1.PSYCHICKÉ PORUCHY  NAPADAJÍ PSYCHIKU JEDNOTLIVCE  NEURÓZY  PSYCHÓZY oTĚŽKÝ PRŮBĚH oPORUCHY NÁLAD: DEPRESIVNÍ, MANICKÉ oSCHIZOFRENIE  PORUCHY OSOBNOSTI

4 2.VÝVOJOVÉ PORUCHY  PORUCHA JE V ZASTAVENÍ VÝVOJE NEBO K NĚMU VŮBEC NEDOJDE  MENTÁLNÍ RETARDACE  TĚLESNÁ POSTIŽENÍ  ŘEČOVÁ POSTIŽENÍ  SMYSLOVÁ POSTIŽENÍ  PORUCHY CHOVÁNÍ  PORUCHY UČENÍ

5 PSYCHICKÉ PORUCHY

6 NEURÓZA DEF. FUNKČNÍ NERVOVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ ORAGNICKÉHO NÁLEZU PŘÍZNAKY:  ZMĚNĚNÉ EMOČNÍ PROŽÍVÁNÍ  PORUCHY SPÁNKU, POZORNOSTI, PAMĚTI  SOMATICKÉ

7 PŘÍČINY:  DĚDIČNOST oTEMPERAMENT  PROSTŘEDÍ oSTRES, SOMATICKÉ VLIVY CHARAKTERISTIKA:  UVĚDOMUJEME SI JI

8 DRUHY NEUROTICKÝCH PORUCH:  ÚZKOST = ANXIOZITA  PANICKÁ PORUCHA  FÓBICKÁ PORUCHA  OBSEDANTNĚ- KOMPULZIVNÍ  DISOCIAČNÍ PORUCHY

9 PORUCHY NÁLAD DEF. CHOROBNÁ NÁLADA, KTERÁ NEODPOVÍDÁ REÁLNÉ SITUACI  DEPRESIVNÍ  MANICKÁ  MANIO-DEPRESIVNÍ

10 DEPRESIVNÍ PORUCHA PŘÍZNAKY:  PATOLOGICKY DEPRESIVNÍ NÁLADA  ÚTLUM AKTIVITY, EMOČ. PROŽITKŮ  RANNÍ PESIMISMUS  NEDBALOST O ZEVNĚJŠEK  MIKROMANICKÉ BLUDY

11 MANICKÁ PORUCHA PŘÍZNAKY:  CHOROBNĚ POVZNESENÁ NÁLADA  NEPŘIMĚŘENĚ VYSOKÉ SEBEHODNOCENÍ  DRUŽNOST, SPOLEČENSTVOST  PÉČE O ZEVNĚJŠEK  MEGALOMANICKÉ BLUDY

12 SCHIZOFRENIE DEF. DUŠEVNÍ CHOROBA, KTERÁ SE PROJEVUJE CHARAKTERISTICKÝM NARUŠENÍM MYŠLENÍ, VNÍMÁNÍ VZNIK:  NÁHLÝ  PLÍŽIVÝ

13 PŘÍZNAKY PŘED PROPUKNUTÍM:  OMEZENÁ SAMOSTATNOST  PROBLÉMY V MEZILIDSKÝCH VZTRAZÍCH, INTORVERT  SNÍŽENÍ VÝKONU PŘÍZNAKY PŘI NEMOCI:  PORUCHA MYŠLENÍ, VNÍMÁNÍ→BLUDY  PORUCHA AFEKTIVITY  AUTISMUS  AMBIVALNECE

14 PORUCHY OSOBNOSTI DEF. NARUŠENA CELISTVOST OSOBNOSTI PŘÍZNAKY:  NĚKTERÉ OSOB. VLASTNOSTI SE ODCHYLUJÍ OD NORMY  CHOVÁNÍ JE NEPŘIZPŮSOBIVÉ SPOL.  ZÁTĚŽÍ PRO OKOLÍ  POVAŽUJÍ SVÉ CHOVÁNÍ ZA NORMÁLNÍ

15 PARANOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI  PŘ. EXTRÉMNÍ ŽÁRLIVOST PŘÍZNAKY:  NEGATIVNÍ REAKCE NA KRITIKU  NESCHOPNOST ODPUSTIT  ZDŮRAZŇOVÁNÍ SVÝCH PRÁV  NADMĚRNÁ PODEZÍRAVOST, STAHOVAČNOST

16 VÝVOJOVÉ PORUCHY

17 MENTÁLNÍ RETARDACE=OLIGOFREMIE DEF. NEDOSTATEČNÝ VÝVOJ V OBLASTI INTELIGENCE (IQ<70) PŘÍČINY:  DĚDIČNOST  PRENATÁLNÍ OBDOBÍ  POŠKOZENÍ PŘI PORODU

18 4 STUPNĚ:  LEHKÁ MENT. RETARADACE  STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENT. RETARDACE  TĚŽKÁ MENT. RETARDACE  HLUBOKÁ MENT. RETARDACE PŘÍZNAKY:  STEREOTYPNÍ MYŠLENÍ  JEDNODUCHÁ, AGRAMATICKÁ ŘEČ  POTŘEBA JISTOTY, BEZPEČÍ, CITU  SOCIALIZACE, TĚŽKÉ SEBEOVLÁDÁNÍ

19 SMYSLOVÁ POSTIŽENÍ ZRAKOVÉ  KOGNICE oVERBALISMUS NEVIDOMÝCH  SOCIALIZACE oPARALINGVISTIKA oIMITACE oADAPTACE

20 SLUCHOVÉ  KOMUNIKAČNÍ BARIÉRA  ZNAKOVÁ, ARTIKULOVANÁ ŘEČ  MIMIKA, PANTOMIMIKA  KOGNICE oPROBLÉMY S ABSTRAKTNÍM MYŠLENÍM  SOCIALIZACE oBEZOHLEDNOST, NEZDVOŘILOST

21 TĚLESNÁ POSTIŽENÍ OMEZENÁ POHYBLIVOST  SAMOSTATNÝ POHYB, SEBEOBSLUHA  ZOBECŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ DEFORMACE ZEVNĚJŠKU  SNÍŽENÉ SEBEVĚDOMÍ  AGRESIVITA

22 PORUCHA ŘEČI  RECEPTIVNÍ SLOŽKA  EXPRESIVNÍ SLOŽKA oOBSAH: EXPRESIVNÍ AFÁZIE, AGRAMATISMUS oFORMA: KOKTAVOST, MUTISMUS

23 PORUCHY CHOVÁNÍ  PORUCHY SOCIALIZACE→USTRNUTÍ NA URČITÉ ÚROVNI PŘÍZNAKY:  NERESPEKTOVÁNÍ SOC. NOREM  NESCHOPNOST UDRŽET PŘIJATELNÉ SOC. VZTAHY  AGRESIVITA

24 PŘÍČINY:  DĚDIČNOST  PROSTŘEDÍ oVÝCHOVA oFUNKČNOST RODINY oVRSTEVNICKÁ SKUPINA oSOC. SKUPINA oŽIVOT. PROSTŘEDÍ

25 DRUHY PORUCH CHOVÁNÍ:  LHANÍ  ÚTĚKY  KRÁDEŽE  AGRESIVITA oPORUŠOVÁNÍ SOC. NOREM SPOJENÉ S NÁSILNÝM OMEZOVÁNÍM DRUHÉHO ČLOVĚKA oŠIKANA

26 PORUCHY UČENÍ LMD CHARAKTERISTIKA:  HYPERAKTIVITA  IMPULSIVITA  EXTRÉMNÍ CIT. REAKCE  PORUCHA POZORNOSTI NÁSLEDKY:  SKOLNY K ASOCIÁLNÍMŮ CHOVÁNÍ  SNÍŽENÍ PROFESNÍ ÚSPĚŠNOSTI

27 DYS  NEGATIVNÍ NÁLEZ VE SMYSLOVÝCH ORGÁNECH  DYSLEXIE  DYSGRAFIE  DYSORTOGRAFIE  DYSKALKULIE


Stáhnout ppt "PSYCHOPATOLOGIE AUTOŘI: BARBORA MIKULOVÁ LUCIE KMENTOVÁ 4.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google