Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy psychologie a psychopatologie VZ kombinované Lucie Bankovská Motlová Karolina Dvorská Lubka Krivá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy psychologie a psychopatologie VZ kombinované Lucie Bankovská Motlová Karolina Dvorská Lubka Krivá."— Transkript prezentace:

1 Základy psychologie a psychopatologie VZ kombinované Lucie Bankovská Motlová Karolina Dvorská Lubka Krivá

2 datumčasmístotémaformaučí 17.10.201414:30-16:00331 Mozek a chování: norma a patologie; prevence duševních onemocnění: jak motivovat populaci ke změně návyků Seminář Informace o předmětu, podmínky zápočtu Bankovská Motlová 7.11.201411:30-13:00331 Komunikace v náročných situacích a krizová intervence seminářDvorská 22.11.2014 sobota 9:45-11:15331 Jak nevyhořet, zdravý životní styl, stres a syndrom vyhoření seminářKrivá 22.11.2014 sobota 11:30-13:00331Sociální psychologie Seminář Krivá

3 Podmínky zápočtu Zápočet se uděluje za písemnou práci v rozsahu minimálně 500 a maximálně 1500 slov na jedno vybrané téma. Témata jsou označena jako samostudium (A) v modulu Výuka. Témata a konkrétní zadání jsou uvedena u výukových jednotek (5-9). Studenti mohou konzultovat témata i přípravu ke zkoušce s vyučujícími po předchozí e-mailové dohodě.

4 Písemná práce: instrukce Student odešle písemnou práci kdykoli během semestru na adresu vyučujícího Bude-li mít práce méně jak 500 slov nebo více než 1500 slov bude obratem vrácena (prosím, ověřte počet slov textovým editorem; název práce ani citace se do počtu slov nepočítají) Vybere toho vyučujícího, který je zodpovědný za dané téma Bankovská Motlová (lucie.bankovska@lf3.cuni.cz): civilizační choroby; organizace psych. péče; výskyt duš. chorob v populaci)lucie.bankovska@lf3.cuni.cz Dvorská (karolina.dvorska@lf3.cuni.cz): vývojová psychologie; asertivitakarolina.dvorska@lf3.cuni.cz

5 Písemná práce: instrukce Vyučující potvrdí příjem písemné práce a její schválení e-mailem studentovi Poté vyučující zapíše zápočet do SISu Student vytiskne e-mail s informací o schválení práce a přinese sebou ke zkoušce Zápočet bude zapsán do papírového indexu při zkoušce

6 Termíny zkoušek v akademickém roce 2014/2015 Poznámka: po dohodě se studenty je možné vypsat další/jiný termín 4.2.2014. 9:00 10.2. 2014. 9:00 18.2.2014. 9:00 Termín na přání po dohodě se studenty kombinované formy studia

7 Otázky ke zkoušce Citový mozek. Poruchy nálady, úzkostné poruchy. Vědomí, vnímání, myšlení. Psychotické poruchy. Kognitivní funkce. Demence a mentální retardace. Hedonický mozek. Závislosti Osobnost. Poruchy osobnosti. Komunikace. Specifika interakce s pacienty podle věku; psychologická problematika a komunikace s pacienty se smyslovým a kombinovaným postižením (poruchy zraku, sluchu, mentální retardace) Komunikace. Specifika komunikace s osobami s kognitivním oslabením (demence), s psychickými obtížemi (deprese, mánie, psychóza) a s problémovým chováním (agrese, intoxikace) Klinické koučování (bezbariérová komunikace, motivační rozhovor a edukace) Asertivita Stres a syndrom vyhoření. Zdravý životní styl. Prevence duševních onemocnění. Biopsychosociální model. Civilizační choroby a psychosomatika Slavné psychologické experimenty Sociální psychologie. Stigma duševní nemoci. Duševní zdraví populace: organizace psychiatrické péče a legislativa v oblasti péče o duševní zdraví Duševní zdraví v ČR: sebevražednost, závislosti, bezdomovectví a duševní nemoci Krizová intervence

8 Základní studijní texty Opory – podoba a umístění?? H öschl a kolektiv. Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy. Scientia Medica, 1997; ISBN 80- 85526-64-6 (lze použít i jiný učební text o psychiatrii pro zdravotnické školy) Zacharová, Šimíčková-Čížková: Základy psychologie pro zdravotnické obory Venglářová, Mahrová: Komunikace pro zdravotní sestry

9 Konzultace Pouze po předchozí e-mailové dohodě lucie.bankovska@lf3.cuni.cz karolina.dvorska@lf3.cuni.cz


Stáhnout ppt "Základy psychologie a psychopatologie VZ kombinované Lucie Bankovská Motlová Karolina Dvorská Lubka Krivá."

Podobné prezentace


Reklamy Google