Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy nálady – klasifikace, klinický obraz, průběh Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy nálady – klasifikace, klinický obraz, průběh Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha."— Transkript prezentace:

1 Poruchy nálady – klasifikace, klinický obraz, průběh Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha

2 Klasifikace poruch nálady Bipolární porucha I Bipolární porucha II Cyklothymie Unipolární deprese Jedna epizoda Bipolární spektrum Dysthymie Unipolární deprese rekurentní Unipolární Bipolární

3 Evoluce konceptu bipolární poruchy Emil Kreapelin  maniodepresivita Angst, Perlis  unipolární a bipolární porucha Klerman, Akiskal  bipolární spektrum Manio-deprese BPUP BPUP Bipolární spektrum

4 BOHATÉSTÁTYBOHATÉSTÁTY Příčina 1.Unipolární deprese 2.Ischemická choroba srdeční 3.Cerebrovaskulární on. 4.Demence 5.Alkoholem způsobené on. 6.Ztráta sluchu 7.Chronická obstrukční nem. 8.Diabetes 9.Nádory dýchacího ústrojí 10.Dopravní nehody EVROPACELKEMEVROPACELKEM Příčina 1.Ischemická choroba srdeční 2.Cerebrovaskulární on. 3.Unipolární deprese 4.Alkoholem způsobené on. 5.Ztráta sluchu 6.Dopravní nehody 7.Nádory dýchacího ústrojí 8.Osteoartroza 9.Cirhoza jater 10.Sebepoškození WHO, 2004 Deprese je vážné onemocnění 10 vedoucích příčin zkrácení života a předčasné invalidity

5 Deprese je vážné onemocnění II

6 Deprese je časté onemocnění Kessler, 2009

7 Deprese je opakující se onemocnění Kessler, 2009

8 Epidemiologie deprese Prevalence 5-10 % u žen, 2-3 % u mužů Celoživotní riziko u žen 10 – 25 %, u mužů 5 – 12 % Nejčastější věk 1. deprese: 25 – 44 let U 50% se epizody opakují – periodická depresivní porucha 15 % depresívních spáchá sebevraždu!

9 Diagnostická kritéria deprese Musí být přítomny alespoň 2 z následujících 3 příznaků: 1. depresivní nálada je takového stupně, že je pro jedince naprosto nenormální, musí být přítomna po dobu alespoň 2 týdnů, přičemž není ovlivněna okolnostmi 2. ztráta zájmu a radosti z aktivit, které obvykle jedince těší 3. snížená energie nebo zvýšená únavnost Musí být přítomny alespoň 2 z následujících 3 příznaků: 1. depresivní nálada je takového stupně, že je pro jedince naprosto nenormální, musí být přítomna po dobu alespoň 2 týdnů, přičemž není ovlivněna okolnostmi 2. ztráta zájmu a radosti z aktivit, které obvykle jedince těší 3. snížená energie nebo zvýšená únavnost MKN 10

10 Měl by být přítomen další příznak nebo příznaky z následujících: 1. ztráta sebedůvěry nebo sebeúcty 2. neoprávněné sebevýčitky nebo pocity viny 3. vracející se myšlenky na smrt či sebevraždu, nebo jakékoli sebevražedné jednání 4. snížená schopnost myslet nebo se soustředit 5. změna psychomotorické aktivity s agitovaností nebo retardací 6. poruchy spánku jakéhokoli druhu 7. změna chuti k jídlu Měl by být přítomen další příznak nebo příznaky z následujících: 1. ztráta sebedůvěry nebo sebeúcty 2. neoprávněné sebevýčitky nebo pocity viny 3. vracející se myšlenky na smrt či sebevraždu, nebo jakékoli sebevražedné jednání 4. snížená schopnost myslet nebo se soustředit 5. změna psychomotorické aktivity s agitovaností nebo retardací 6. poruchy spánku jakéhokoli druhu 7. změna chuti k jídlu Diagnostická kritéria deprese MKN 10

11 Psychotická deprese Těžká deprese může být spojena s psychotickými příznaky – narušeným kontaktem s realitou Halucinace (vzácně) a blud Blud – nereálně nevývratné přesvědčení, které má vliv na chování Bludy mikromanické, ruinační, nihilistické, hypochondrické, paranoidní, aj. Vážný stav vyžadující rychlou intervenci Těžká deprese může být spojena s psychotickými příznaky – narušeným kontaktem s realitou Halucinace (vzácně) a blud Blud – nereálně nevývratné přesvědčení, které má vliv na chování Bludy mikromanické, ruinační, nihilistické, hypochondrické, paranoidní, aj. Vážný stav vyžadující rychlou intervenci

12 Somatický syndrom – klinicky významné příznaky 1.Zřetelná ztráta zájmu nebo potěšení při aktivitách, které jsou normálně příjemné 2.Nedostatek emočních reakcí na události, které normálně vyvolávají emoční odpověď 3.Ranní probuzení dvě nebo více hodin před obvyklou dobou 4.Deprese je těžší ráno 5.Objektivní důkaz psychomotorické retardace nebo agitovanosti 6.Výrazná ztráta chuti k jídlu 7.Úbytek hmotnosti (o 5% nebo více za měsíc) 8.Zřetelná ztráta libida 1.Zřetelná ztráta zájmu nebo potěšení při aktivitách, které jsou normálně příjemné 2.Nedostatek emočních reakcí na události, které normálně vyvolávají emoční odpověď 3.Ranní probuzení dvě nebo více hodin před obvyklou dobou 4.Deprese je těžší ráno 5.Objektivní důkaz psychomotorické retardace nebo agitovanosti 6.Výrazná ztráta chuti k jídlu 7.Úbytek hmotnosti (o 5% nebo více za měsíc) 8.Zřetelná ztráta libida MKN 10

13 Bipolární afektivní porucha Střídání epizod mánie, deprese a období normální nálady (smíšená epizoda) 1-2% populace Poměr muži:ženy 1:1 Začátek nejčastěji před 20 rokem 1. epizoda obvykle depresivní, depresivní epizody v průběhu života převažují

14 Průběh BAP  Délka mánie 2-3m, deprese 3-9m  Medián cyklu 18 měsíců  Převaha depresivních epizod (BP I 1:3, BP II 1:7),  Rychlé cyklování (≥ 4 epi/rok) (10-15%)  Chronicita epizod spíše vzácná, časté naopak reziduální příznaky (10% času v plné epizodě, až 50% se subsyndromálními příznaky))

15 Mánie/ hypománie Smíšená epizoda Deprese

16 Komorbidita BP McIntyre et al 2004 Diabetes Mellitus Impulzivní poruchy ADHD Poruchy osobnosti Migréna Úzkostné poruchy Bipolární porucha PPP Závislosti Obezita KV onem. Bolestivé sy Komorbidita: Somatická Psychiatrická

17 Příčiny úmrtí pacientů s BP Osby et al 2006

18 Délka života Zkrácení délky života o 15-20% (10-15 let) Sebevražda - 10-15% (22x častěji než v běžné populaci) 80% do 15ti let od zač. onem. Zneužívání návykových látek (až 50% duální dg, alkohol, marihuana, stimulancia) Somatická komorbidita (ICHS, DM, CHOPN, obezita, metabolický sy) – kombinace omezeného přístupu k adekvátní péči, omezená schopnost dodržovat léčebná opatření a nežádoucí účinky farmak

19 Manická epizoda A. Nálada musí být převážně zvýšená, expanzivní nebo podrážděná a pro dotyčného jedince zcela nenormální. Změna nálady musí být výrazná a trvat alespoň 1 týden. B. Musí být přítomny alespoň tři z následujících znaků vedoucí k těžkému narušení každodenních aktivit: (1) zvýšená aktivita nebo tělesný neklid, (2) zvýšená hovornost ("tlak řeči"), (3) trysk myšlenek nebo subjektivní pocit zrychleného toku myšlenek, (4) ztráta normálních sociálních zábran a z ní vyplývající chování, které je nepřiměřené daným okolnostem, (5) snížená potřeba spánku, (6) zvýšené sebehodnocení nebo velikášství, (7) roztržitost nebo stálé změny aktivit a plánů, (8) Odbržděnost, uskutečňování okamžitých nápadů, nezodpovědné, riskantní nebo nevhodné chování (9) zvýšená sexuální energie nebo sexuální indiskrétnosti.

20 Manická epizoda s psychotickými příznaky Bludy a halucinace (vzácně) na vrcholu těžké mánie Alespoň 1 manická epizoda s psychotickými příznaky u 50% pacientů s BP Bludy obvykle velikášské (megalomanické) – schopnosti, nadání, původ; ale i paranoidně perzekuční (inkongruentní s náladou) Nesmí být bizarní či typicky schizofrenní – schizoafektivní porucha (+ časový souběh afektivních a schizofrenních příznaků)

21 Hypomanie A. Nálada je euforická nebo podrážděná do takové míry, že je pro dotyčného jedince zcela nenormální, a trvá nejméně 4 po sobě jdoucí dny. B. Musí být přítomny nejméně tři z následujících znaků, které vedou k určitému narušení každodenního života jedince: (1) zvýšená aktivita nebo tělesný neklid, (2) zvýšená hovornost, (3) roztržitost nebo narušená koncentrace, (4) snížená potřeba spánku, (5) zvýšená sexuální energie, (6) mírně nadměrné utrácení nebo jiné formy lehkomyslného nebo ne-zodpovědného chování, (7) zvýšená sociabilita nebo přílišná familiárnost.

22 Problémy s diagnostikou BP  1.epizoda BP obvykle depresivní  Depresivní epizody jsou častější (3:1)  Deprese subjektivně dominují obrazu  Kontakt s péčí obvykle kvůli depresi  Hypománie/mánie v minulosti mohou být přehlédnuty  Smíšená epizoda je považována za depresivní

23 Bipolární porucha II – DSM-IV kritéria A.Přítomnost (nebo anamnéza) jedné nebo více velkých depresivních epizod B.Přítomnost (nebo anamnéza) nejméně jedné hypomanické epizody C.Nikdy se nevyskytla manická nebo smíšená epizoda D.Poruchy nálady podle kritérií A a B nejsou součástí schizoafektivní poruchy a nenasedají na schizofrenii, ani další psychotické poruchy. E.Příznaky poruchy nálady vyvolávají zřetelné nesnáze nebo zhoršení výkonu sociálních, pracovních nebo jiných důležitých funkcí.


Stáhnout ppt "Poruchy nálady – klasifikace, klinický obraz, průběh Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google