Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AFEKTIVNÍ PORUCHY doc.Mudr. Radek Ryšánek, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AFEKTIVNÍ PORUCHY doc.Mudr. Radek Ryšánek, CSc."— Transkript prezentace:

1 AFEKTIVNÍ PORUCHY doc.Mudr. Radek Ryšánek, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU Brno

2 Skupina diagnos ( dle MKN-10) pro stavy patické
AFEKTIVNÍ PORUCHY Charakteristika Skupina diagnos ( dle MKN-10) pro stavy patické nálady nemajících přímou kausální souvislost s organickým tělesným onemocněním, či s užíváním psychoaktivních substancí. (Definicí projevů a trváním se tyto poruchy dále víceméně zřetelně odlišují od poruch nálad navozovaných exposicí psychogenním stresorům.)

3 Hypotetická etiologie
AFEKTIVNÍ PORUCHY Hypotetická etiologie Dysfunkce (morfologicky intaktních) struktur (především serotoninergních, event. noradrenergních) regulujících náladu. ( Manifestují se často jako porucha „primární „ či dle klasické terminologie „endogenní“ , bez pochopitelných důvodů.)

4 Výčet nejdůležitějších jednotek: 1.Manická fáze (manická episoda)
AFEKTIVNÍ PORUCHY Výčet nejdůležitějších jednotek: 1.Manická fáze (manická episoda) 2.Depresivní fáze ( depresivní episoda) 3.Periodická depresivní porucha 4.Bipolární afektivní porucha 5.Trvalé poruchy nálady : a/ Cyklothymie b/ Dysthymie

5 AFEKTIVNÍ PORUCHY Manická episoda Stručná definice:
Stav minimálně 4 dny nepřetržitého trvání rozvinutého manického syndromu přičemž v životě pacienta jde zatím o ojedinělou manifestaci episody patické nálady.

6 AFEKTIVNÍ PORUCHY Manická episoda Kriteria dle MKN-10 :
A/ Euforická,či podrážděná nálada u daného jedince zřetelně nenormální trvající minimálně 4 dny . B/ Přítomnost minimálně 3 z následujících dalších znaků: 1.Zvýšená aktivita nebo tělesná neklid. 2.Zvýšená hovornost. 3.Roztržitost, dekoncentrace. V těžších případech stálé změny aktivit a plánů. 4.Snížená potřeba spánku.

7 AFEKTIVNÍ PORUCHY Manická episoda Kriteria dle MKN-10 :
5.Zvýšená sexuální energie. 6.Mírně lehkomyslné chování. V těžších případech nezodpovědné hazardování. 7.Zvýšená sociabilita V těžších případech ztráta sociálních zábran 8.Trysk myšlenek 9.Velikášství

8 Klasifikace intenzity dle MKN-10:
AFEKTIVNÍ PORUCHY Manická episoda Klasifikace intenzity dle MKN-10: Hypománie : naplňuje znak A s minimálně 3 znaky z B 1-7 v mírnějším stupni. Mánie : naplňuje znak A s minimálně 4 znaky z B 1-B 9 v těžším stupni. Mánie psychotická : mánie s psychotickým charakter některého z příznaků (například expanzivní blud).

9 AFEKTIVNÍ PORUCHY Manická episoda
Prevalence: Není vyčíslena, obyčejně jde o alternativu prvé manifestace bipolární afektivní poruchy a tedy o diagnosu často přechodnou. Průběh: Nejčastější období manifestace mezi rokem života, poměrně rychlý rozvoj, trvání několik týdnů až měsíců.

10 AFEKTIVNÍ PORUCHY Manická episoda
Léčba : Tymoprofylaktické přípravky (mají antimanické působení), neuroleptika (při jejich volbě dávána přednost atypickým). Hypomanie lze léčit ambulantně, manie a psychotické manie zpravidla vyžadují hospitalizaci.

11 Depresivní fáze (episoda)
AFEKTIVNÍ PORUCHY Depresivní fáze (episoda) Stručná definice: Stav přítomnosti rozvinutého depresivního syndromu o nepřetržitém trvání minimálně 2 týdny a současně jde zatím o ojedinělou episodu patické nálady v životě pacienta.

12 Depresivní fáze (episoda)
AFEKTIVNÍ PORUCHY Depresivní fáze (episoda) Kriteria dle MKN-10: A/ Přítomnost 2-3 z následujících projevů každodenně po 2 týdny : 1. Depresivní,událostmi neodklonitelná nálada. 2. Nezájem o těšící aktivity a ztráta radosti z nich. 3. Snížená energie,únavnost.

13 AFEKTIVNÍ PORUCHY Depresivní fáze (episoda)
Kriteria dle MKN-10: B/ Přítomnost dalších alespoň 1-2 ( do dosažení celkového součtu s body pod minimálně 4 bodů ) z těchto příznaků : l. Ztráta sebedůvěry. 2. Pocity viny. 3. Myšlenky na smrt,na sebevraždu,event.vykonání sebevražedného pokusu. 4. Snížená schopnost myslet a soustředit se. 5. Psychomotorický útlum,či neklid. 6. Porucha spánku. 7. Změna chuti k jídlu

14 Depresivní fáze (episoda)
AFEKTIVNÍ PORUCHY Depresivní fáze (episoda) Klasifikace intenzity dle MKN-10: Lehká depresivní episoda (2 znaky A spolu s 2 znaky B vše v mírné podobě) Středně těžká depresivní episoda (2 až 3 znaky A spolu s 3-4 znaky B tzn . celkem 6 znaků ) – Je hrubé narušení pracovních a společenských aktivit. Těžká depresivní episoda ( 3 znaky A spolu s minimálně 5 znaky B tzn. je 8 příznaků) - Jsou evidentní „objektivní“ projevy (útlum, bradypsychismus s resultujícími obtížemi při komunikaci). Těžká depresivní episoda s psychotickými příznaky : přítomnost bludů,halucinací,či stuporu.

15 Depresivní fáze (episoda)
AFEKTIVNÍ PORUCHY Depresivní fáze (episoda) Určení tzv. somatického syndromu dle MKN-10: Přítomen při naplnění minimálně 4 z následujících znaků: 1. Zřetelná ztráta zájmů a radosti z těšících aktivit. 2. Absence emoční odezvy. 3. Objektivní útlum,či agitovanost. 4. Výrazné nechutenství. 5. Úbytek na váze víc jak 5% za měsíc.

16 Depresivní fáze (episoda)
AFEKTIVNÍ PORUCHY Depresivní fáze (episoda) Určení tzv. somatického syndromu dle MKN-10: Přítomen při naplnění minimálně 4 z následujících znaků: 6. Ztráta libida. 7. Nedospávání (předčasné buzení o více jak hodiny). 8. Ranní pessimum nálady. (Pozn. příznaky 1 až 6 jsou vyjádřené projevy znaků každé depresivní episody, příznaky 7 a 8 jsou klasické atributy „endogenity“) Prevalence: 10-15%,(poněkud častější u žen)

17 Depresivní fáze (episoda)
AFEKTIVNÍ PORUCHY Depresivní fáze (episoda) Průběh: Obvyklý věk manifestace - celá doba dospělosti.Počátek buď zcela spontánní (primární “endogenní“ deprese), či „vyprovokovaný“ psychosociálními stresory, přičemž následná deprese je však inadekvátní hloubkou a trváním zátěžovému momentu (sekundární, „endoreaktivní“ deprese). Trvání episody týdny až měsíce. Potenciální vitální ohrožení suicidiem. Léčba: Antidepresiva ( prvá volba – preparáty SSRI) doplněná event. jinými terapeutickými postupy (např. ECT,rTMS).

18 Periodická depresivní porucha
AFEKTIVNÍ PORUCHY Periodická depresivní porucha Definice: Opakované depresivní episody,minimálně 2, (dle kriterií depresivní episody) alternované různě dlouhými remisemi. Prognosticky nepříznivé znaky (risiko rekurentního průběhu): - Mladý věk manifestace prvé depresivní episody - Neúplná remise po jedné z depresivních episod Léčba : Antidepresiva - podávaná i v obdobích remisí

19 Bipolární afektivní porucha
AFEKTIVNÍ PORUCHY Bipolární afektivní porucha Definice: V průběhu poruchy došlo k výskytu minimálně 2 episod opačné polarity ( depresivní a manické), či 2 episod manických. Fáze jsou alternovány různě dlouhými remisemi. Prevalence : 1%, poněkud častěji postiženi muži a osoby s výskytem afektivních poruch v pokrevenstvu.

20 Bipolární afektivní porucha
AFEKTIVNÍ PORUCHY Bipolární afektivní porucha Průběh: Nejobvyklejší počátek (prvá ataka deprese, či mánie) mezi rokem života. Episody alternovány různě dlouhými remisemi. Léčba: Ve fázi shodná s léčbou příslušné episody, v remisi thymoprofylaxe.

21 AFEKTIVNÍ PORUCHY Trvalé poruchy nálady
Definice: Stavy minimálně 2 roky trvající kolísavosti nálad bez naplnění kriterií depresivní, či manické episody v kulminacích výkyvů nálady.

22 AFEKTIVNÍ PORUCHY Trvalé poruchy nálady Dystymie
Definice: Undujující pohotovost ke sklíčenosti,k pesimismu ,k pocitům absence energie a zaostávání v povinnostech s poklesem sebedůvěry, k sociálnímu stažení a snížené výřečnosti. (Lze ji označit za mělkou, leč „chronickou“ „depresi“ ztotožnitelnou s dřívějšími diagnosami depresivní neurosy, resp. hypotymní psychopatie)

23 Trvalé poruchy nálady AFEKTIVNÍ PORUCHY Dystymie
Prevalence : cca 3% , (v příbuzenstvu postižených je výskyt afektivních poruch) Průběh: Často je zřejmá od adolescence, je možná komorbidita s depresivními episodami ( tzv. „zdvojená deprese“) Léčba : Antidepresiva

24 AFEKTIVNÍ PORUCHY Trvalé poruchy nálady Cyklotymie
Definice: Alternace pokleslé nálady (znaky viz dystymie) s nadnesenou (znaky: energičnost a činorodost, družnost s mnomluvností,optimismus, zájem o příjemné aktivity, bystré a tvořivé myšlení, zvýšené sebevědomí). Prevalence: kol 1% , u příbuzných výskyt afektivních poruch.

25 AFEKTIVNÍ PORUCHY Trvalé poruchy nálady Cyklotymie
Průběh: Počátky v adolescenci. U postižených je zvýšené risiko vzniku bipolární afektivní poruchy. Terapie: V případě četných životních komplikací v důsledku náladovosti thymoprofylaktika.

26 AFEKTIVNÍ PORUCHY Doporučená literatura :
Smolík P. : Duševní a behaviorální poruchy 2. revidované vydání. Praha,Maxdorf, s Mezinárodní klasifikace nemocí, 10.revize: Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka.Praha, Psychiatrické centrum s Mezinárodní klasifikace nemocí, 10 revize: Duševní poruchy a poruchy chování, diagnostická kriteria pro výzkum. Praha,psychiatrické centrum s Fišar Z.,Jirák R.: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. Praha,Grada Publishing s  Raboch J.,Pavlovský P.: Psychiatrie, minimum pro praxi. Praha,Triton 2001.s 


Stáhnout ppt "AFEKTIVNÍ PORUCHY doc.Mudr. Radek Ryšánek, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google