Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KBT u poruch příjmu potravy PhDr.František David Krch PhD. PK VFN a 1LF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KBT u poruch příjmu potravy PhDr.František David Krch PhD. PK VFN a 1LF UK"— Transkript prezentace:

1 KBT u poruch příjmu potravy PhDr.František David Krch PhD. PK VFN a 1LF UK krch.frantisek@vfn.cz

2 Léčba PPP má dobré výsledky Výsledky psych.léčby PPP se v průběhu 90 let výrazně zlepšily (až 75% vyléčených v dlouhodobější perspektivě; např. Strober a Freeman 1996: 95 MA – po 6 letech 50% úplná úzdrava, 75% po 12 letech ). Výsledky psych.léčby PPP se v průběhu 90 let výrazně zlepšily (až 75% vyléčených v dlouhodobější perspektivě; např. Strober a Freeman 1996: 95 MA – po 6 letech 50% úplná úzdrava, 75% po 12 letech ). KBT metoda první volby (důraz na návyky a postoje nemocného). Diferencovanost PPP se přirozeně odráží v různorodém přístupu k jejich léčbě.

3 Systém diferencované péče Manuál, svépomocné skupiny 20-25% Manuál, svépomocné skupiny 20-25% Skup.psychoedukace, KBT 45-50% Skup.psychoedukace, KBT 45-50% Individuální. KBT, Psychodyn (por.osobnosti), Rodinná t. 60-75% Individuální. KBT, Psychodyn (por.osobnosti), Rodinná t. 60-75% Individ. ter. + farmakoterapie 70-80% Individ. ter. + farmakoterapie 70-80% Hospitalizace (nezbytná 1-10%) 40-80% Hospitalizace (nezbytná 1-10%) 40-80%

4

5 Co je ústředním problémem poruchy?

6 Nejasné vymezení poruchy Co je příčina a co je důsledek? Co je příčina a co je důsledek? (Tělesná hmotnost, nespokojenost s tělem, dietní tendence, amenorea, nízké sebevědomí, neschopnost vyjadřovat svoje emoce, problematické vztahy v rodině…..) Složitá komorbidita. Složitá komorbidita. (deprese, pedantérie, závislosti….)

7 PPP se týkají velmi široké a různorodé rizikové skupiny Zjednodušená interpretace některých demografických, sociálních a rodinných charakteristik; Zjednodušená interpretace některých demografických, sociálních a rodinných charakteristik; Příčinná interpretace typických charakteristik (gender, věk, rodina) skupiny nemocných – zobecnění na celou rizikovou skupinu; Příčinná interpretace typických charakteristik (gender, věk, rodina) skupiny nemocných – zobecnění na celou rizikovou skupinu; Nedostatečné zohlednění přiměřeného věkového a sociálního normativu Nedostatečné zohlednění přiměřeného věkového a sociálního normativu

8 Klíčový příznak - intervence Nízká tělesná hmotnost (fyziologické a psychické důsledky hladovění – realimentace, udržitelná tělesná hmotnost) Nízká tělesná hmotnost (fyziologické a psychické důsledky hladovění – realimentace, udržitelná tělesná hmotnost) Aktivní snaha snížit a udržet nízkou tělesnou hmotnost – vyhýbavé chování (dietní tendence, nadměrný pohyb, jiné nevhodné kompenzace… intervence je založena na přerušení nevhodných návyků ) Aktivní snaha snížit a udržet nízkou tělesnou hmotnost – vyhýbavé chování (dietní tendence, nadměrný pohyb, jiné nevhodné kompenzace… intervence je založena na přerušení nevhodných návyků )

9 Klíčová kognitivní porucha Soubor postojů a hodnot týkajících se tělesného vzhledu, hmotnosti, výkonu, sebekontroly a zdraví – s tím souvisí strach z tloušťky a ze ztráty sebekontroly, nepřiměřená, často nereálná očekávání, rostoucí zájem o problémové oblasti těla a příjem potravy, oslabení sebevědomí (dlouhodobě negativní sebevědomí zejm. u bulimie)

10 Pro PPP je příznačné, že Některé příznaky přináší (alespoň krátkodobě) uspokojení a úlevu; Některé příznaky přináší (alespoň krátkodobě) uspokojení a úlevu; Snadno dochází k vytvoření návyku a adaptaci na určitý sebekoncept; Snadno dochází k vytvoření návyku a adaptaci na určitý sebekoncept; K rozvoji poruchy dochází v průběhu velmi významných životních změn, které jsou tím kontaminovány. K rozvoji poruchy dochází v průběhu velmi významných životních změn, které jsou tím kontaminovány.

11 Logickým důsledkem je Ambivalence nemocného Ambivalence nemocného Výběrové hodnocení situace (snaha vyhnout se bolestivým krokům a předmětu strachu, selektivní výběr, zdůrazňování negativní zkušenosti, černobílé myšlení, využívání běžných klišé a diet. teorií, generalizace…) Výběrové hodnocení situace (snaha vyhnout se bolestivým krokům a předmětu strachu, selektivní výběr, zdůrazňování negativní zkušenosti, černobílé myšlení, využívání běžných klišé a diet. teorií, generalizace…) Přizpůsobení se problému (narůstající „zisky“, únikové tendence) Přizpůsobení se problému (narůstající „zisky“, únikové tendence)

12 Léčebné metody Edukace Edukace  Co to je MA a MB  Nebezpečí a účinnost užívaných způsobu kontroly hmotnosti, typy diet  Cílová hmotnost, vývoj během života, vlivy…  Jídelní režim, určování porcí, stolování, nakupování….  Pohybový režim  Zdravotní důsledky, problémy….  Kontrola příjmu potravy (pocity, podněty…)

13 Techniky sebepozorování Techniky sebepozorování  Záznamy stravovacích návyků  Identifikace nevhodných myšlenek

14 Techniky aktivní kontroly podnětů Techniky aktivní kontroly podnětů  Identifikace podnětů, které spouštějí problematické jídelní chování (přejedení, redukce jídla)  Modifikace jídelního chování (rychlost, práce s příborem…..) a kontextu (prostírání, společnost….)  Náhradní aktivity, odklad

15 Kontrola problematického chování – nácvik Kontrola problematického chování – nácvik  Rozšíření jídelníčku  Mechanické jedení  Pomalé-rychlé jedení  Jídlo ve společnosti  Přiměřené aktivity (relaxační aktivity, s někým, „pro radost“….)

16 Práce s rodinou Podivné jídelní praktiky, odmítání jídla a vyhublost rodiče vyděsí. Rodiče, kteří se o dítě bojí se snadno mohou chovat nepřiměřeně Podivné jídelní praktiky, odmítání jídla a vyhublost rodiče vyděsí. Rodiče, kteří se o dítě bojí se snadno mohou chovat nepřiměřeně I v rodinách PPP platí, že problém jednoho člena rodiny ovlivní situaci a chování ostatních I v rodinách PPP platí, že problém jednoho člena rodiny ovlivní situaci a chování ostatních Rodiče jejichž dítě se léčí se závažnou poruchou, jejíž příčiny jsou nejasné zkoušejí různé možné i nemožné přístupy, hledají viníka a často se bezúčelně navzájem obviňují. Problém dítěte je zátěží i pro vztah rodičů. Rodiče jejichž dítě se léčí se závažnou poruchou, jejíž příčiny jsou nejasné zkoušejí různé možné i nemožné přístupy, hledají viníka a často se bezúčelně navzájem obviňují. Problém dítěte je zátěží i pro vztah rodičů. Je přirozené, že se rodina snaží vyhnout konfliktu s dítětem a delegovat řešení jinam Je přirozené, že se rodina snaží vyhnout konfliktu s dítětem a delegovat řešení jinam

17 Některé problémy, které mohou být v rodinách PPP výraznější, by se projevily i bez ohledu na PPP. Patří k dospívání, separaci dítěte od rodiny, případně jde o koincidenci problémů Některé problémy, které mohou být v rodinách PPP výraznější, by se projevily i bez ohledu na PPP. Patří k dospívání, separaci dítěte od rodiny, případně jde o koincidenci problémů Každá rodina, která je rozhádaná a nefunkční bude špatně řešit problémy, které se týkají některé z jeho členů. Nemusí to ale znamenat, že rodin. problém je v přímé souvislosti s jídelním problémem. Jsou ale určitým vzorem řešení a mohou se stát „výmluvou“. Každá rodina, která je rozhádaná a nefunkční bude špatně řešit problémy, které se týkají některé z jeho členů. Nemusí to ale znamenat, že rodin. problém je v přímé souvislosti s jídelním problémem. Jsou ale určitým vzorem řešení a mohou se stát „výmluvou“.

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "KBT u poruch příjmu potravy PhDr.František David Krch PhD. PK VFN a 1LF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google