Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Syndrom špatného zacházení MUDr. Božena Jurašková,Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v HK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Syndrom špatného zacházení MUDr. Božena Jurašková,Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v HK."— Transkript prezentace:

1 Syndrom špatného zacházení MUDr. Božena Jurašková,Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v HK

2 Syndrom špatného zacházení  Opakované či jednorázové špatné chování vůči starému člověku ze strany toho, kterému starý člověk důvěřuje, či je na něm závislý  Zrcadlový obraz poměrů v dětství

3 Typy špatného zacházení  Fyzické ubližování- přímé útoky, vynechání léků, omezení pohybu  Psychologické týrání- vulgární chování, křičení, zastrašování, lhaní, ignorace, ponižování  Finanční zneužívání- užívání majetku, peněz bez souhlasu  Sexuální zneužívání  Zanedbávání- nedostatek potravy, topení, světla, hygiena

4 Příčiny syndromu špatného zacházení  Sociální izolace-méně sociálních kontaktů, než ti, kteří netrpí syndromem  Důsledek dlouhodobého vývoje- špatné vztahy  Špatné zacházení v dětství- od osoby, která pečuje  Závislost osoby na starém člověku, ubytování, finančně, emočně  Psychiatrické problémy- alkohol, drogy, poruchy osobnosti

5 Riziko vzniku syndromu špatného zacházení  Chronická onemocnění ovlivňující intelekt, hybnost  Při výrazném postižení smyslů řeči, vedoucí k obtížnému dorozumívání  Při poruchách chování, demencí, bloudění, agresivita  Nemocný vyžadující péči nad síly pečovatele  Nepříznivé a neočekávané změny v rodině

6 Rizikové stavy vzniku syndromu  Pečující nucen okolnostmi výrazně změnit svůj dosavadní život  Izolace pečujícího, ztráta kontaktů s okolím  Finanční potíže pečujícího  Pečující nemá oporu a podporu jiných

7 Známky možného syndromu špatného zacházení  Obtíže při přístupu ke starému člověku  Není možnost hovořit o samotě  Izolace v jednom pokoji  Žádost o pomoc jiných institucí  Opakované návštěvy praktického lékaře, LSPP, bez zřejmého zdravotního důvodu  Odmítání služeb  Nevysvětlitelné pády a zranění

8 Fyzické známky syndromu špoatného zacházení  Odřeniny pohmožděniny  Stopy otisku prstů  Popáleniny ne nezvyklých místech  Stopy po poranění předmětem  Kožní vředy a proleženiny  Ztráta hmotnosti nevysvětlitelná  Ponechání ve špinavém a promočeném lůžku

9 Psychologické známky syndromu špatného zacházení  Nemocný se jeví depresivní, polekaný, ustrašený, neklidná až agresivní  Cítí se osamělý  Jsou přítomny neočekávané a nevysvětlitelné změny chování

10 Finanční známky syndromu špatného zacházení  Úbytky z konta  Deficit prostředku i přes dostatečný příjem  Mizení cenností  Nezaplacené účty

11 Potřeby člověka  Primární: fyziologické, dýchání,, potrava, vyprazdňování, spánek, odpočinek, hygiena, sexuální aktivita, sebepéče, teplo  Sekundární: psychosociální jistota a bezpečí  Uznání, sebeúcta, sounáležitost, seberealizace

12 Maslowova pyramida  I. Fyziologické potřeby: sloužící k přežití, ovlivňují celkové chování a jednání člověka  II. Jistota a bezpečí- významné u jedinců  snažících se vyvarovat nebezpečí, touha po důvěře, stabilitě, spolehlivosti, potřeba ochrany při pocitu strachu a úzkosti  III. Afilační potřeby- potřeba milovat a být milován  IV. Uznání a ocenění, sebeúcta- přání výkonu, kompetence, důvěry v okolní svět  V. Seberealizace: schopnost spojovat minulosti a budoucnost do přítomnosti,člověk realizuje svůj vlastní potenciál

13 Možnosti pomoci  agentury domácí péče- umožní na několik hodin odpočinek, pomohou informací, stanoví plány péče, dlouhodobá spolupráce  Pečovatelské služby- doprovod k lékaři, zajištění stravy, léků, dopomoc při hygieně, úklid  Denní centra- umožňují odpočinek členům rodiny na delší dobu, přibližují se domácímu prostředí  Respitní pobyty- doba až 3 týdny  Spolupráce s praktickými lékaři, geriatry, sociálními pracovníky


Stáhnout ppt "Syndrom špatného zacházení MUDr. Božena Jurašková,Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v HK."

Podobné prezentace


Reklamy Google