Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY OŠETŘOVÁNÍ Potřeby člověka.  Pacient přichází do zdravotnického zařízení z důvodu diagnostiky nebo léčby onemocnění. Dostává léky, injekce, dietu…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY OŠETŘOVÁNÍ Potřeby člověka.  Pacient přichází do zdravotnického zařízení z důvodu diagnostiky nebo léčby onemocnění. Dostává léky, injekce, dietu…"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY OŠETŘOVÁNÍ Potřeby člověka

2  Pacient přichází do zdravotnického zařízení z důvodu diagnostiky nebo léčby onemocnění. Dostává léky, injekce, dietu… Společným zájmem nemocného i zdravotníků je návrat ke zdraví. Pro uzdravení nemocného je nezbytné, aby vedle medikamentů, léčebných zákroků měl dostatek spánku, přiměřenou výživu, dobré podmínky pro hygienu a vyprazdňování. Uzdravovací procesy podpoří dobrá psychická pohoda nemocného. Vedle biologických potřeb by měl nemocný mít uspokojeny i potřeby jistoty a bezpečí, sociálního kontaktu, úcty…potřeby estetické, poznávací atd.  (Trachtová, 2006)

3 POTŘEBY ČLOVĚKA  Uspokojování potřeb se realizuje prostřednictvím ošetřovatelského procesu  Teorie holismu : -Všechny živé organismy jsou jednotné celky v interakci; každá porucha jedné z jejich částí je poruchou celého organismu -Potřeba = základní motiv

4 Co je lidská potřeba ?  Projev nedostatku, chybění něčeho, jenž ovlivňuje veškerou psychickou činnost člověka  Lidské potřeby se mění (z hlediska kvantity i kvality), vyvíjejí, kultivují (na rozdíl od pudů a instinktů)  Všichni lidé mají společné potřeby, jsou ale uspokojovány různými způsoby života (ani dva nejsou podobné !)

5 Uspokojování potřeb  Způsob žádoucí – neškodí nám ani jiným, jsou ve shodě s hodnotami individua a v mezích zákona  Způsob nežádoucí – škodí dané osobě či jiným, nejsou ve shodě s hodnotami nebo přesahují meze zákona

6 Klasifikace potřeb  1. biogenní, fyziologické  2. psychogenní, sociogenní, psychologické  Různí psychologové – různé indexy potřeb :  A. Murray – teorie motivace;( potřeby viscerogenní a psychogenní)  A.H.Maslow – lidé jsou motivováni hierarchickým systémem základních potřeb

7 Maslowova hierarchie potřeb  Jedinec je integrovaný celek, tzn. každá potřeba je výrazem celého jedince  „…lidská bytost stále něco vyžaduje…“  Potřeby jsou v hierarchickém systému podle své naléhavosti  Neuspokojené „nižší“ potřeby převládnou před neuspokojenými vyššími potřebami  Život jedince = „vzestup“ různými vrstvami „pyramidy potřeb“

8 Pyramida potřeb

9 Fyziologické potřeby  Vyjadřují potřeby organismu při porušení homeostázy, slouží k přežití  Uspokojení ještě dříve než jsou potřeby aktuální  Pokud jsou aktuální, stávají se dominantní a ovlivní celkové jednání člověka Potřeba pohybu, čistoty, výživy, vyprazdňování, spánku, kyslíku, sexuální potřeba

10 Potřeba jistoty a bezpečí  Potřeba vyvarovat se ohrožení a nebezpečí  Vyjadřuje touhu po důvěře  Objevuje se v situaci ztráty pocitu životní jistoty Vyvarovat se nebezpečí, ohrožení, touha po důvěře, stabilitě, spolehlivosti

11 Potřeba lásky a sounáležitosti  Vystupuje v situacích osamocení a opuštění potřeba milovat a být milován, potřeba náklonnosti, sounáležitosti, integrace

12 Potřeba uznání, ocenění, sebeúcty  - vyjadřuje přání výkonu, kompetence, důvěry v okolním světě, nezávislosti na mínění druhých  Touha po respektu druhých lidí, prestiže uvnitř sociální skupiny potřeba sebeúcty, sebekoncepce, potřeba uznání souhlasu, autonomie

13 Potřeba seberealizace, sebeaktualizace  Jako tendence realizovat své schopnosti potřeba realizovat vlastní potenciál

14 + tzv.metapotřeby  Ve srovnání se základními potřebami jsou méně naléhavé, ale jejich vystoupení a uspokojení „posiluje vývoj k pravé lidskosti, k vyššímu štěstí a radosti“.  Hledání smyslu života k duchovní sféře, k víře.. potřeba poznání, porozumění, jednoty, rovnováhy, harmonie, individuality, hravosti, smysluplnosti, autonomie…

15 Nemocný člověk a jeho potřeby

16 Potřeby nemocného  Modifikující faktory : -Nemoc -Osobnost člověka -Mezilidské vztahy -Vývojové stadium člověka -Okolnosti vzniku nemoci

17 Nemoc  Brání v uspokojování potřeb  Modifikuje způsob vyjádření potřeb a možnost jejich uspokojování  Nemocní zaměřují veškerou svoji pozornost na fyziologické potřeby („na přežití“, přechodně se zabývají potřebami vyšší úrovně  Appendix x amputace

18 Individualita člověka  Osobnostní vlastnosti modifikují potřeby, jejich vyjádření, způsob uspokojování, psychickou odezvu  Určující je typologie člověka (extrovert, introvert), emocionální labilita nebo stabilita, odolnost proti zátěži

19 Mezilidské vztahy  Zejména vztahy k příbuzným a blízkým  Sestry vstupují do těchto vztahů, pomáhají uvědomění si potřeby vztahu…

20 Vývojové stadium člověka  Modifikuje signalizaci a způsob uspokojování potřeb  nedostatek výrazových prostředků u kojenců a starých lidí

21 Okolnosti, za kterých nemoc vzniká  Jiné vyjádření a uspokojení potřeb v domácím prostředí a jiné v nemocničním  Specifické situace (matka malého dítěte, onemocnění v cizině apod.)

22 Proč je potřeba pochopit…?  Poznání a pochopení sama sebe  Pochopením potřeb druhých lépe posuzujeme a hodnotíme jejich chování, porozumíme příčinám chování  Je to teoretický podklad pro OSE proces (hodnocení potřeb)  teoretické znalosti potřeb a ovlivňujících faktorů umožňují přiměřenou intervenci  Při edukaci nemocného, při podpoře v jeho seberealizaci


Stáhnout ppt "ZÁKLADY OŠETŘOVÁNÍ Potřeby člověka.  Pacient přichází do zdravotnického zařízení z důvodu diagnostiky nebo léčby onemocnění. Dostává léky, injekce, dietu…"

Podobné prezentace


Reklamy Google