Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY OŠETŘOVÁNÍ Potřeby člověka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY OŠETŘOVÁNÍ Potřeby člověka."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY OŠETŘOVÁNÍ Potřeby člověka

2 Potřeby člověka Pacient přichází do zdravotnického zařízení z důvodu diagnostiky nebo léčby onemocnění. Dostává léky, injekce, dietu… Společným zájmem nemocného i zdravotníků je návrat ke zdraví. Pro uzdravení nemocného je nezbytné, aby vedle medikamentů, léčebných zákroků měl dostatek spánku, přiměřenou výživu, dobré podmínky pro hygienu a vyprazdňování. Uzdravovací procesy podpoří dobrá psychická pohoda nemocného. Vedle biologických potřeb by měl nemocný mít uspokojeny i potřeby jistoty a bezpečí, sociálního kontaktu, úcty…potřeby estetické, poznávací atd. (Trachtová, 2006)

3 POTŘEBY ČLOVĚKA Uspokojování potřeb se realizuje prostřednictvím ošetřovatelského procesu Teorie holismu : Všechny živé organismy jsou jednotné celky v interakci; každá porucha jedné z jejich částí je poruchou celého organismu Potřeba = základní motiv

4 Co je lidská potřeba ? Projev nedostatku, chybění něčeho, jenž ovlivňuje veškerou psychickou činnost člověka Lidské potřeby se mění (z hlediska kvantity i kvality), vyvíjejí, kultivují (na rozdíl od pudů a instinktů) Všichni lidé mají společné potřeby, jsou ale uspokojovány různými způsoby života (ani dva nejsou podobné !)

5 Uspokojování potřeb Způsob žádoucí – neškodí nám ani jiným, jsou ve shodě s hodnotami individua a v mezích zákona Způsob nežádoucí – škodí dané osobě či jiným, nejsou ve shodě s hodnotami nebo přesahují meze zákona

6 Klasifikace potřeb 1. biogenní, fyziologické
2. psychogenní, sociogenní, psychologické Různí psychologové – různé indexy potřeb : A. Murray – teorie motivace;( potřeby viscerogenní a psychogenní) A.H.Maslow – lidé jsou motivováni hierarchickým systémem základních potřeb

7 Maslowova hierarchie potřeb
Jedinec je integrovaný celek, tzn. každá potřeba je výrazem celého jedince „…lidská bytost stále něco vyžaduje…“ Potřeby jsou v hierarchickém systému podle své naléhavosti Neuspokojené „nižší“ potřeby převládnou před neuspokojenými vyššími potřebami Život jedince = „vzestup“ různými vrstvami „pyramidy potřeb“

8 Pyramida potřeb

9 Fyziologické potřeby Vyjadřují potřeby organismu při porušení homeostázy, slouží k přežití Uspokojení ještě dříve než jsou potřeby aktuální Pokud jsou aktuální, stávají se dominantní a ovlivní celkové jednání člověka Potřeba pohybu, čistoty, výživy, vyprazdňování, spánku, kyslíku, sexuální potřeba

10 Potřeba jistoty a bezpečí
Potřeba vyvarovat se ohrožení a nebezpečí Vyjadřuje touhu po důvěře Objevuje se v situaci ztráty pocitu životní jistoty Vyvarovat se nebezpečí, ohrožení, touha po důvěře, stabilitě, spolehlivosti

11 Potřeba lásky a sounáležitosti
Vystupuje v situacích osamocení a opuštění potřeba milovat a být milován, potřeba náklonnosti, sounáležitosti, integrace

12 Potřeba uznání, ocenění, sebeúcty
- vyjadřuje přání výkonu, kompetence, důvěry v okolním světě, nezávislosti na mínění druhých Touha po respektu druhých lidí, prestiže uvnitř sociální skupiny potřeba sebeúcty, sebekoncepce, potřeba uznání souhlasu, autonomie

13 Potřeba seberealizace, sebeaktualizace
Jako tendence realizovat své schopnosti potřeba realizovat vlastní potenciál

14 + tzv.metapotřeby Ve srovnání se základními potřebami jsou méně naléhavé, ale jejich vystoupení a uspokojení „posiluje vývoj k pravé lidskosti, k vyššímu štěstí a radosti“. Hledání smyslu života k duchovní sféře, k víře.. potřeba poznání, porozumění, jednoty, rovnováhy, harmonie, individuality, hravosti, smysluplnosti, autonomie…

15 Nemocný člověk a jeho potřeby

16 Potřeby nemocného Modifikující faktory : Nemoc Osobnost člověka
Mezilidské vztahy Vývojové stadium člověka Okolnosti vzniku nemoci

17 Nemoc Brání v uspokojování potřeb
Modifikuje způsob vyjádření potřeb a možnost jejich uspokojování Nemocní zaměřují veškerou svoji pozornost na fyziologické potřeby („na přežití“, přechodně se zabývají potřebami vyšší úrovně Appendix x amputace

18 Individualita člověka
Osobnostní vlastnosti modifikují potřeby, jejich vyjádření, způsob uspokojování, psychickou odezvu Určující je typologie člověka (extrovert, introvert), emocionální labilita nebo stabilita, odolnost proti zátěži

19 Mezilidské vztahy Zejména vztahy k příbuzným a blízkým
Sestry vstupují do těchto vztahů, pomáhají uvědomění si potřeby vztahu…

20 Vývojové stadium člověka
Modifikuje signalizaci a způsob uspokojování potřeb nedostatek výrazových prostředků u kojenců a starých lidí

21 Okolnosti, za kterých nemoc vzniká
Jiné vyjádření a uspokojení potřeb v domácím prostředí a jiné v nemocničním Specifické situace (matka malého dítěte, onemocnění v cizině apod.)

22 Proč je potřeba pochopit…?
Poznání a pochopení sama sebe Pochopením potřeb druhých lépe posuzujeme a hodnotíme jejich chování, porozumíme příčinám chování Je to teoretický podklad pro OSE proces (hodnocení potřeb) teoretické znalosti potřeb a ovlivňujících faktorů umožňují přiměřenou intervenci Při edukaci nemocného, při podpoře v jeho seberealizaci


Stáhnout ppt "ZÁKLADY OŠETŘOVÁNÍ Potřeby člověka."

Podobné prezentace


Reklamy Google