Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potřeby. Potřeba Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. - je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potřeby. Potřeba Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. - je."— Transkript prezentace:

1 Potřeby

2 Potřeba Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy.

3 - živočichové - výraz vztahu - adaptace, vnitřní integrita - cyklický charakter - dočasná - vyvíjí se, mění se Libé pocity Nelibé pocity

4 Závisí na: situaci situaci vývojovém stádiu vývojovém stádiu momentálním těl. a duš. stavu momentálním těl. a duš. stavu výchově výchově zkušenostech zkušenostech typu osobnosti typu osobnosti hodnotové orientaci hodnotové orientaci Individuálních subj. a obj. podmínkách Individuálních subj. a obj. podmínkách

5 Abraham H. Maslow (1908 – 1970) POTŘEBY POTŘEBY (seberealizace, sebeaktualizace) (seberealizace, sebeaktualizace) POTŘ. SEBEÚCTY POTŘ. SEBEÚCTY POTŘ. LÁSKY A SPOL. POTŘ. LÁSKY A SPOL. POTŘEBY BEZPEČÍ A JISTOTY POTŘEBY BEZPEČÍ A JISTOTY P O T Ř E B Y F Y Z I O L O G I C K É P O T Ř E B Y F Y Z I O L O G I C K É

6 Maslowova charakteristika seberealizace: Osoba, která se seberalizuje: Osoba, která se seberalizuje: - realistická, objektivní - má správný názor na lidi - má výborné vnímání a rozhodnost - rozpozná správné – nesprávné - obvykle přesně předvídá budoucí události - rozumí umění, hudbě, politice, filozofii - je pokorná a umí naslouchat - je oddaná úkolu, povinnostem, práci - je flexibilní, tvořivá, spontánní, odvážná - nebojí se dělat chyby - vstřícná novým myšlenkám - má sebedůvěru a sebeúctu - vyrovnaná, vyvážená - nezávislá a touží po soukromí - může se projevovat nevšímavě, v „myšlenkách vzdáleně“ - přátelská, milující, ovládaná víc vnitřními popudy než společností - přijímá svět takový jaký je

7 H. Chloubová (1992) duchovní duchovní estetické estetické kulturní kulturní potřeby - já - ego potřeby - já - ego společenské soc. potř. společenské soc. potř. existenční psychosoc. potř. existenční psychosoc. potř. existenční – biologické potřeby existenční – biologické potřeby

8 duchovní, estetické, kulturní: (duch., estet., kult.,seberealizace, pohybové, pracovní, zájmy) potřeby - já – ego: (soukromí, vzdělání, pochopení, sebepoznání, sebeocenění, úspěch, svoboda, identita) společenské soc. potř.: (láska,rodina, přátelství, důvěra, komunikace, dominance x submise, péče o druhé) existenční psychosoc. potř.: ( bezpečí, jistoty, zdraví, soběstačnosti, ekonom. jistoty, informovanost, mír a klid,řád, struktura, víra, vyhnout se ohrožení) existenční – biologické potřeby: ( kyslík, voda, výživa, vyprazdňování, fyz. a duš. aktivita, spánek, odpočinek, teplo, pohodlí, bez bolesti, hygiena, sex. a mateř. potřeby)

9 Henry A. Murray Teorie motivace Teorie motivace - index viscerogenních potřeb - index viscerogenních potřeb - index biogenních potřeb - index biogenních potřeb - index psychogenních potřeb - index psychogenních potřeb Potřeby kladné a záporné

10 Schéma uspokojení potřeb Potřeba Objektivní příčina Objektivní příčina Subjektivní zpracování Subjektivní Subjektivní zpracování Subjektivní Vztah – emocionální Objektivní Vztah – emocionální Objektivní hodnotový (podmínky) hodnotový (podmínky) racionální racionální Motivace (přání, cíle, zájmy) Motivace (přání, cíle, zájmy) Aktivita (fyzická, duševní) Aktivita (fyzická, duševní) Saturace – frustrace Saturace – frustrace Nová potřeba Nová potřeba

11 Tělesné potřeby – základní pocity: Dýchání Dýchání Hydratace Hydratace Výživa Výživa Vyprazdňování Vyprazdňování Aktivita tělesná i duševní Aktivita tělesná i duševní Spánek Spánek Odpočinek Odpočinek Pohodlí Pohodlí Hygiena Hygiena Sexuální a mateřské potřeby Sexuální a mateřské potřeby

12 Psychosociální potřeby – základní pocity: Zdraví Zdraví Soběstačnost Soběstačnost Informace Informace Vyhnutí se ohrožení Vyhnutí se ohrožení Důvěra a naděje Důvěra a naděje Ekonomické a sociální nejistoty Ekonomické a sociální nejistoty Mír, řád, ochrana Mír, řád, ochrana Osamělost, smutek, zbytečnost Osamělost, smutek, zbytečnost Sebeúcta Sebeúcta

13 Potřeba v ošetřovatelském procesu faktory faktory ovlivňující ovlivňující zhodnocení oše péče oše anamnéza zhodnocení oše péče oše anamnéza POTŘEBA POTŘEBA realizace oše diagnóza realizace oše diagnóza oše plán oše plán intervence intervence

14 Potřeby nemocných Nemocniční prostředí – emocionální vztah Nemocniční prostředí – emocionální vztah Frustrace – vegetativní projevy – stres – porušení zdraví Frustrace – vegetativní projevy – stres – porušení zdraví (fyziologie stresu) (fyziologie stresu) adaptivní – maladaptivní chování adaptivní – maladaptivní chování (agrese, únik) (agrese, únik)

15 Agresivní techniky Negativismus Negativismus Projekce Projekce Přenos Přenos Racionalizace Racionalizace Kompenzace Kompenzace Identifikace Identifikace Trestání sama sebe Trestání sama sebe Egocentrismus Egocentrismus

16 Únikové techniky Fyzické Fyzické Verbální Verbální Do četby, do filmu, hudby, návyků Do četby, do filmu, hudby, návyků Do nemoci Do nemoci Regrese Regrese Represe Represe Fixace Fixace Rezignace, apatie Rezignace, apatie Sebevražda Sebevražda

17 Priority pro nemocné Zdraví Zdraví Strach Strach Soběstačnost Soběstačnost Spánek Spánek Vyprazdňování stolice Vyprazdňování stolice Výživa Výživa Vyprazdňování moče Vyprazdňování moče Potřeby psychosoc., bezpečí Potřeby psychosoc., bezpečí Dýchání Dýchání Intimita Intimita Hygiena Hygiena

18 Nemocný a jeho potřeby Faktory, které modifikují saturaci potřeb: - nemoc - individualita člověka - mezilidské vztahy - vývojové stadium člověka - okolnosti, za kterých nemoc vzniká

19 Využití poznatků v ošetřovatelské péči poznání a pochopení sama sebe a svých vlastních potřeb poznání a pochopení sama sebe a svých vlastních potřeb pochopení potřeb druhých pochopení potřeb druhých hodnocení, priority, plánování hodnocení, priority, plánování teoretické znalosti teoretické znalosti využití při edukaci využití při edukaci

20 Ošetřovatelský proces v péči o dýchání Dýchání Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální Poruchy dýchání: frekvence, rytmus, šelesty, pohyby hrudníku, kašel a vykašlávání

21 Ošetřovatelské diagnózy, intervence, očekávané výsledky Poruchy / změny/ dýchání – dušnost Poruchy / změny/ dýchání – dušnost Neschopnost adekvátního dýchání Neschopnost adekvátního dýchání Omezení průchodnosti dýchacích cest Omezení průchodnosti dýchacích cest Porucha výměny dýchacích plynů Porucha výměny dýchacích plynů Poruchy ventilace plic po přerušení UPV Poruchy ventilace plic po přerušení UPV Dušení rizikové faktory Dušení rizikové faktory Infekce rizikové faktory Infekce rizikové faktory Snížený srdeční výdej Snížený srdeční výdej Porucha tkáňové perfuze Porucha tkáňové perfuze cíle, intervence cíle, intervence

22 Ošetřovatelský proces v péči o vyprazdňování nemocného Vyprazdňování moče a stolice Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální Poruchy vyprazdňování stolice a moče

23 Ošetřovatelské diagnózy Zácpa Zácpa Průjem Průjem Inkontinence stolice Inkontinence stolice Bolest akutní Bolest akutní Objem tělesných tekutin snížený Objem tělesných tekutin snížený Poruchy integrity kůže Poruchy integrity kůže Poruchy výživy Poruchy výživy Poruchy dýchání Poruchy dýchání Poruchy sebepéče a sebepojetí Poruchy sebepéče a sebepojetí Nedostatek informací Nedostatek informací Poruchy vyprazdňování moče Poruchy vyprazdňování moče Inkontinence moče Inkontinence moče Retence moče cíle, intervence Retence moče cíle, intervence

24 Ošetřovatelský proces v péči o výživu nemocného Zásady správné výživy Zásady správné výživy Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální Stav výživy

25 Ošetřovatelská diagnostika Poruchy výživy Poruchy výživy Objem tělesných tekutin Objem tělesných tekutin Poruchy polykání Poruchy polykání Další: Další: - změny ve vyprazdňování - změny ve vyprazdňování - hybnost, soběstačnost, smyslové vnímání, informace, léčebný režim apod. - hybnost, soběstačnost, smyslové vnímání, informace, léčebný režim apod. cíle, intervence

26 Ošetřovatelský proces v péči o spánek a odpočinek nemocného Zásady spánku a odpočinku Zásady spánku a odpočinku Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální Biorytmy Cvičení: uveďte důvody nespavosti

27 Ošetřovatelská diagnostika Poruchy spánku Poruchy spánku Únava Únava Riziko úrazu Riziko úrazuDalší: - výkonnost, sebepojetí, výměna plynů, informovanost, strach, úzkost - výkonnost, sebepojetí, výměna plynů, informovanost, strach, úzkost cíle, intervence

28 Ošetřovatelský proces v péči o hygienu nemocného Hygienické zásady Hygienické zásady Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální

29 Ošetřovatelská diagnostika Poruchy sebepéče Poruchy sebepéče Poruchy kožní integrity Poruchy kožní integrity Poruchy sebepojetí Poruchy sebepojetí Informovanost InformovanostDalší: - termoregulace, infekce, léčebný režim, inkontinence, bolest, hybnost, výkonnost - termoregulace, infekce, léčebný režim, inkontinence, bolest, hybnost, výkonnost cíle, intervence

30 Ošetřovatelský proces v péči o pohyb a aktivitu nemocného Význam aktivity Význam aktivity Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální

31 Ošetřovatelská diagnostika Poruchy hybnosti, soběstačnosti, výkonnosti Poruchy hybnosti, soběstačnosti, výkonnosti Bolest Bolest Riziko úrazu Riziko úrazu Strach, úzkost Strach, úzkost Sebepojetí Sebepojetí Adaptace nemocného a rodiny Adaptace nemocného a rodiny Další: Další: - poruchy systémů – imobilita - poruchy systémů – imobilita cíle, intervence cíle, intervence

32 Ošetřovatelský proces v péči o bolest nemocného Potřeba bolesti Potřeba bolesti Faktory: fyziologicko-biologické, psychicko duchovní, sociálně –kulturní, enviromentální Cvičení: Emoce provázející bolest Cvičení: Emoce provázející bolest

33 Ošetřovatelská diagnostika Bolest Bolest Strach, úzkost Strach, úzkost Soběstačnost, hybnost, spánek, výkonnost Soběstačnost, hybnost, spánek, výkonnost Dýchání Dýchání Chronická: sociální izolace, rodinné vztahy, adaptace, únava, beznaděj, bezmocnost Chronická: sociální izolace, rodinné vztahy, adaptace, únava, beznaděj, bezmocnost cíle, intervence cíle, intervence

34 Ošetřovatelský proces v péči o jistotu a bezpečí nemocného Potřeba: Potřeba: - vyhnout se ohrožení - vyhnout se ohrožení - ochrana zdraví - ochrana zdraví - důvěra, soběstačnost - důvěra, soběstačnost - informace - informace - mír a klid - mír a klid - naděje a láska - naděje a láska

35 Ošetřovatelská diagnostika Strach Strach Úzkost Úzkost Beznaděj Beznaděj Bezmocnost Bezmocnost Informace Informace Další: adaptace, soběstačnost, hybnost, nespavost, sebepojetí cíle, intervence Další: adaptace, soběstačnost, hybnost, nespavost, sebepojetí cíle, intervence

36 Ošetřovatelský proces v péči o sebepéči a soběstačnost nemocného Ošetřovatelská anamnéza Ošetřovatelská anamnéza - aktivity denního života - aktivity denního života (potřeby a denní aktivity) (potřeby a denní aktivity) Ošetřovatelská diagnostika Ošetřovatelská diagnostika Rozdíl mezi sebepéčí a soběstačností

37 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Potřeby. Potřeba Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. - je."

Podobné prezentace


Reklamy Google