Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucí směřování lidského života je vždy otázkou nahodilosti.. Jean Paul Sartre ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucí směřování lidského života je vždy otázkou nahodilosti.. Jean Paul Sartre ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost"— Transkript prezentace:

1 Budoucí směřování lidského života je vždy otázkou nahodilosti.. Jean Paul Sartre ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz 602 365 668 www.sejnost.cz

2 Opravdu jsou velikonoce pryč!

3 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Právní formy Právní formy Společnost Společnost Organizačně právní propojení osob Organizačně právní propojení osob dosažení určitého cíle dosažení určitého cíle uspokojování potřeb svých členů uspokojování potřeb svých členů společné podnikání společné podnikání

4 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Podnikání Podnikání Individuální Individuální Podnikatelské riziko nese jedna osoba Podnikatelské riziko nese jedna osoba Subjekt podnikatelských oprávnění Subjekt podnikatelských oprávnění Společné Společné Podnikatelské riziko je rozloženo do více osob Podnikatelské riziko je rozloženo do více osob Soustředění kapitálových prostředků Soustředění kapitálových prostředků Spojení prostředků i schopností účastníků Spojení prostředků i schopností účastníků

5 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Právní subjektivita Právní subjektivita Společenství bez právní subjektivity Společenství bez právní subjektivity Nevzniká nový právní subjekt Nevzniká nový právní subjekt Nositeli podnikatelských oprávnění jsou všichni účastníci Nositeli podnikatelských oprávnění jsou všichni účastníci Existují právní vztahy mezi účastníky společenství navzájem Existují právní vztahy mezi účastníky společenství navzájem Existují právní vztahy účastníků vůči třetím osobám Existují právní vztahy účastníků vůči třetím osobám

6 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Právní subjektivita Právní subjektivita Společenství s právní subjektivitou Společenství s právní subjektivitou Vzniká nový právní subjekt - korporace Vzniká nový právní subjekt - korporace Nositel všech podnikatelských oprávnění Nositel všech podnikatelských oprávnění Existují právní vztahy mezi účastníky společenství navzájem Existují právní vztahy mezi účastníky společenství navzájem Existují právní vztahy účastníků vůči třetím osobám Existují právní vztahy účastníků vůči třetím osobám Existují právní vztahy mezi účastníky a společenstvím Existují právní vztahy mezi účastníky a společenstvím

7 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Společenství občanského práva Společenství občanského práva Societas iuris civilis Společenství bez právní subjektivity Společenství bez právní subjektivity Sdružení fyzických nebo právnických osob Sdružení fyzických nebo právnických osob Společenství s právní subjektivitou Společenství s právní subjektivitou Zájmová sdružení právnických osob Zájmová sdružení právnických osob

8 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Sdružení Sdružení Fyzické i právnické osoby Fyzické i právnické osoby Důvod existence splnění sjednaného účelu Důvod existence splnění sjednaného účelu Sdružování finančních i technických prostředků Sdružování finančních i technických prostředků

9 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Založení sdružení Založení sdružení Zakládací dokument – smlouva o sdružení Zakládací dokument – smlouva o sdružení Generálie účastníků Generálie účastníků Specifikace vkladů Specifikace vkladů Pověřená osoba Pověřená osoba Způsob hlasování Způsob hlasování Zásady dělení zisku Zásady dělení zisku Zásady podílu na ztrátě Zásady podílu na ztrátě

10 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Principy sdružení Principy sdružení Vklady se stávají spoluvlastnictvím účastníků Vklady se stávají spoluvlastnictvím účastníků Nabytý majetek se stává spoluvlastnictvím účastníků Nabytý majetek se stává spoluvlastnictvím účastníků Výhrada vlastnictví movitých věcí Výhrada vlastnictví movitých věcí Vlastnická práva k nemovitým věcem nepřechází Vlastnická práva k nemovitým věcem nepřechází

11 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Ručení Ručení Za závazky sdružení odpovídají všichni účastníci solidárně Za závazky sdružení odpovídají všichni účastníci solidárně Účastník, který vyrovnal závazky sdružení má právo regresu Účastník, který vyrovnal závazky sdružení má právo regresu Zákaz konkurence proti účelu sdružení Zákaz konkurence proti účelu sdružení

12 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Zánik účasti člena sdružení Zánik účasti člena sdružení Vystoupení Vystoupení Kdykoliv neomezeně i přes výpovědní lhůtu Kdykoliv neomezeně i přes výpovědní lhůtu Nesmí vystoupit, když by to bylo nevhodné Nesmí vystoupit, když by to bylo nevhodné Vystoupení nesmí způsobit újmu ostatních Vystoupení nesmí způsobit újmu ostatních

13 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Zánik účasti člena sdružení Zánik účasti člena sdružení Vyloučení Vyloučení Závažné provozní důvody Závažné provozní důvody Protiprávní jednání Protiprávní jednání Jednomyslné rozhodnutí ostatních účastníků Jednomyslné rozhodnutí ostatních účastníků

14 Typy obchodních společností Typy obchodních společností POZOR! POZOR! Při vyloučení nebo vystoupení člena sdružení se vždy vrací hodnoty, které byly do sdružení vloženy! Při vyloučení nebo vystoupení člena sdružení se vždy vrací hodnoty, které byly do sdružení vloženy!

15 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Zájmová sdružení právnických osob Zájmová sdružení právnických osob Vzniká nová právnická osoba Vzniká nová právnická osoba Složení výlučně z právnických osob Složení výlučně z právnických osob Ochrana zájmu členů Ochrana zájmu členů Dosažení společného cíle Dosažení společného cíle

16 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Vznik Vznik Zakladatelská smlouva Zakladatelská smlouva Zápisem o ustavující schůzi Zápisem o ustavující schůzi Stanovy Stanovy Registrace Registrace

17 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Stanovy Stanovy Název sdružení Název sdružení Sídlo Sídlo Předmět činnosti Předmět činnosti Úprava majetkových poměrů Úprava majetkových poměrů Vznik a zánik členství Vznik a zánik členství Práva a povinnosti členů Práva a povinnosti členů Režim zrušení a rozdělení likvidačního zůstatku Režim zrušení a rozdělení likvidačního zůstatku

18 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Orgány sdružení Orgány sdružení Nejvyšší orgán Nejvyšší orgán Členská schůze Členská schůze Statutární orgán Statutární orgán Libovolný název ( předseda, ředitel..) Libovolný název ( předseda, ředitel..) Kontrolní orgán Kontrolní orgán Libovolné ustavení, libovolný název Libovolné ustavení, libovolný název

19 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Registrace Registrace Název sdružení Název sdružení Sídlo Sídlo Předmět činnosti Předmět činnosti Orgány sdružení, jejich generálie Orgány sdružení, jejich generálie

20 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Ručení Ručení Sdružení ručí celým svým majetkem Sdružení ručí celým svým majetkem Členové za závazky sdružení neručí Členové za závazky sdružení neručí

21 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Zánik Zánik Vypořádání závazků a pohledávek Vypořádání závazků a pohledávek Výmazem z registru Výmazem z registru

22 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Společenství obchodního práva Společenství obchodního práva Společenství bez právní subjektivity Společenství bez právní subjektivity Tichá společnost Tichá společnost Společenství s právní subjektivitou Společenství s právní subjektivitou Obchodní společnosti Obchodní společnosti Družstva Družstva

23 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Společenství s právní subjektivitou Společenství s právní subjektivitou Obchodní společnosti Obchodní společnosti Právnické osoby, založené za účelem podnikání Právnické osoby, založené za účelem podnikání -Veřejná obchodní společnost -Společnost s ručením omezeným -Akciová společnost -Komanditní společnost

24 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Právnické osoby, založené i za jiným účelem Právnické osoby, založené i za jiným účelem -Společnost s ručením omezeným -Akciová společnost

25 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Obchodní společnosti Obchodní společnostiOsobní -veřejná obchodní společnost -komanditní společnost Kapitálové -akciová společnost

26 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Družstvo DružstvoZnaky -otevřené společenství -institut zapisovaného základního jmění – neurčuje konkrétní výši pro své členy -rigidní orgány

27 Typy obchodních společností Typy obchodních společností DružstvoOrgány -nejvyšší orgán členská schůze -kontrolní orgán kontrolní komise -statutární orgán předsedapředstavenstvo

28 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Tiché společenství Charakteristika -navenek vystupuje pouze podnikatel -tichý společník se účastní vkladem -zakládá se písemnou smlouvou -fyzická nebo právnická osoba

29 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Tiché společenství Předmět -movitý nebo nemovitý majetek -peněžní vklad -právo nebo jiná hodnota

30 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Tichý společník Práva -nahlížení do obchodních podkladů -opis roční závěrky -podíl na zisku

31 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Tichý společník Povinnosti -nést podíl na ztrátě do výše vkladu -při jméně tichého společníka v obchodním jménu podnikatele – ručí za všechny závazky -prohlásí, že podniká společně s podnikatelem – ručí za všechny závazky

32 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Tichý společník Zánik -uplynutím doby – smlouva na dobu určitou -výpovědí – smlouva na dobu neurčitou -podíl na ztrátě výše jeho vkladu -prohlášení konkursu na majetek podnikatele

33 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Zakladatelé obchodních společností - Osoba, jejž je účastníkem právního úkonu, směřující k založení obchodní společnosti Právnické osoby Právnické osoby Fyzické osoby Fyzické osoby Stát Stát

34 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Zahraniční osoba -Právnické osoby se sídlem mimo území České republiky -Fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky

35 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Právní subjektivita zahraniční osoby -Určuje se podle § 3 zák.č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním -Řídí se právním řádem státu, jehož je tato osoba příslušníkem -Právní úkony v České republice provádí cizinec i podle způsobilosti k právním úkonům podle tuzemského práva

36 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Založení obchodní společnosti Konstituování vztahů a)mezi zakladateli jako právních vztahů směřujících ke vzniku obchodní společnosti b)zakladatelů k budoucí obchodní společnosti

37 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Založení obchodní společnosti a)smlouvou zakladatelskouspolečenskou b)zakladatelskou listinou

38 Typy obchodních společností Práva a povinnosti společníků Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou se řídí společenskou smlouvou k její změně je třeba souhlasu všech společníků, pokud neurčuje, že k její změně postačuje souhlas většiny k její změně je třeba souhlasu všech společníků, pokud neurčuje, že k její změně postačuje souhlas většiny v ostatních záležitostech je zapotřebí souhlasu všech společníků, nestanoví-li společenská smlouva nebo zákon, že postačí souhlas většiny v ostatních záležitostech je zapotřebí souhlasu všech společníků, nestanoví-li společenská smlouva nebo zákon, že postačí souhlas většiny každý ze společníků má jeden hlas každý ze společníků má jeden hlas každý společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného hospodáře každý společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného hospodáře

39 Typy obchodních společností OBCHODNÍ VEDENÍ OBCHODNÍ VEDENÍ K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutých každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutých pověřený společník pověřený společník prokurista prokurista

40 Typy obchodních společností EKONOMIKA SPOLEČNOSTI EKONOMIKA SPOLEČNOSTI Právo nahlížení do všech dokladů společnosti Právo nahlížení do všech dokladů společnosti Právo kontroly účetních dokladů Právo kontroly účetních dokladů Právo zmocnit ke kontrole auditora nebo daňového poradce Právo zmocnit ke kontrole auditora nebo daňového poradce

41 Typy obchodních společností DĚLENÍ ZISKU DĚLENÍ ZISKU PRINCIPY: PRINCIPY: Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem

42 Typy obchodních společností Zákaz konkurence Zákaz konkurence Společník Společník Nesmí podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného Nesmí podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného Nemůže být ani statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným předmětem podnikání Nemůže být ani statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným předmětem podnikání

43 Typy obchodních společností NÁHRADA ŠKODY Každý společník je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu

44 Chcete pokračovat?

45 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Kombinace podnikání s humanitou Kombinace podnikání s humanitou ZÁKON O NADACÍCH A NADAČNÍCH FONDECH č. 227/1997 Sb. ČR, o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. ČR, o nadacích a nadačních fondech

46 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Nadace Nadace a)účelová sdružení majetku b)zřízená pro dosahování obecně prospěšných cílů DEFINICE Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu

47 Typy obchodních společností Typy obchodních společností ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ Majetek nadace tvoří Majetek nadace tvoří a)nadační jmění b)ostatní majetek nadace Nadační jmění peněžní vyjádření souhrnu peněžní vyjádření souhrnu peněžitých peněžitých nepeněžitých vkladů nepeněžitých vkladů nadačních darů nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku zapsaných v nadačním rejstříku

48 Typy obchodních společností Typy obchodních společností VZNIK NADACE VZNIK NADACE a)písemnou smlouvou uzavřenou mezi zřizovateli b)zakládací listinou, je-li zřizovatel jediný c)závětí

49 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Nadační listina Nadační listina a)název a sídlo nadace nebo nadačního fondu, a)název a sídlo nadace nebo nadačního fondu, b)název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo zřizovatele, popřípadě doklad o právní subjektivitě zahraničního zřizovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, popřípadě obchodní jméno, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt zřizovatele (zřizovatelů), jde-li o fyzickou osobu, b)název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo zřizovatele, popřípadě doklad o právní subjektivitě zahraničního zřizovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, popřípadě obchodní jméno, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt zřizovatele (zřizovatelů), jde-li o fyzickou osobu, c)vymezení účelu, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje; konkrétní účel, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje, musí být ve shodě s obecně prospěšným cílem, c)vymezení účelu, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje; konkrétní účel, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje, musí být ve shodě s obecně prospěšným cílem, d)výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu, který se každý zřizovatel zavazuje vložit do nadace nebo nadačního fondu; jde-li o vklad nepeněžitý, musí být určen předmět vkladu a oceněn znalcem; cenné papíry musí být buď oceněny znalcem nebo osobou spravující cenné papíry na základě smluv podle zvláštního zákona,1a) d)výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu, který se každý zřizovatel zavazuje vložit do nadace nebo nadačního fondu; jde-li o vklad nepeněžitý, musí být určen předmět vkladu a oceněn znalcem; cenné papíry musí být buď oceněny znalcem nebo osobou spravující cenné papíry na základě smluv podle zvláštního zákona,1a) e)počet členů správní rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů první správní rady s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace nebo nadačního fondu, e)počet členů správní rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů první správní rady s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace nebo nadačního fondu,

50 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Nadační listina Nadační listina f)počet členů dozorčí rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů první dozorčí rady anebo jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt prvního revizora, vykonává-li působnost dozorčí rady revizor, f)počet členů dozorčí rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů první dozorčí rady anebo jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt prvního revizora, vykonává-li působnost dozorčí rady revizor, g)stanovení pravidla pro omezení nákladů nadace nebo nadačního fondu nebo určení, že pravidlo má být stanoveno statutem nadace nebo nadačního fondu, g)stanovení pravidla pro omezení nákladů nadace nebo nadačního fondu nebo určení, že pravidlo má být stanoveno statutem nadace nebo nadačního fondu, h)určení osoby, která spravuje majetkové vklady zřizovatele (zřizovatelů) do vzniku nadace nebo nadačního fondu, h)určení osoby, která spravuje majetkové vklady zřizovatele (zřizovatelů) do vzniku nadace nebo nadačního fondu, i)podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytnout, nebo určení, že tyto náležitosti mají být stanoveny statutem nadace nebo nadačního fondu. i)podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytnout, nebo určení, že tyto náležitosti mají být stanoveny statutem nadace nebo nadačního fondu. POZOR! Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500 000 Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu. POZOR! Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500 000 Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu.

51 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Statut nadace a nadačního fondu Statut nadace a nadačního fondu -upravuje postup pro jednání orgánů nadace nebo nadačního fondu -stanoví podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytovat -určuje způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují -další otázky, které mají být podle zákona obsaženy v nadační listině a ve statutu nadace nebo nadačního fondu POZOR: Statut nadace nebo nadačního fondu vydá do 30 dnů ode dne vzniku nadace nebo nadačního fondu a o jeho změnách rozhoduje správní rada

52 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Vznik nadace a nadačního fondu Vznik nadace a nadačního fondu -vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku -rejstřík vede soud určený zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku -rejstřík je veřejným seznamem -součástí rejstříku je i statut nadace nebo nadačního fondu a výroční zpráva

53 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Zapisované údaje Zapisované údaje a)název, sídlo a identifikační číslo nadace nebo nadačního fondu, b)název, sídlo a identifikační číslo zřizovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt zřizovatele, jde-li o fyzickou osobu, c)účel nadace nebo nadačního fondu, d)výše nadačního jmění nebo výše majetkového vkladu u nadačního fondu, e)jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů správní rady a způsob jejich jednání jménem nadace nebo nadačního fondu, f)jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů dozorčí rady, popřípadě revizora, není-li dozorčí rada zřízena, g)výčet majetku, který tvoří peněžitý nebo nepeněžitý vklad nebo nadační dar do nadačního jmění s uvedením jeho popisu a hodnoty, obchodní firma banky nebo pobočky zahraniční banky a číslo zvláštního účtu, na němž je peněžitý vklad nebo nadační dar uložen, údaje o smlouvě o správě cenných papírů.

54 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Zrušení a zánik nadace a nadačního fondu dosažením účelu, pro který byly zřízeny, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace nebo nadačního fondu dosažením účelu, pro který byly zřízeny, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace nebo nadačního fondu rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku

55 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Orgány nadace a nadačního fondu Orgány nadace a nadačního fondu Správní rada Správní rada -spravuje majetek nadace nebo nadačního fondu -řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace nebo nadačního fondu -je statutárním orgánem nadace nebo nadačního fondu

56 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Správní rada - výlučná působnost Správní rada - výlučná působnost a)vydat statut a rozhodovat o jeho změnách b)schvalovat rozpočet a jeho změny c)schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření d)rozhodovat o sloučení, pokud není sloučení vyloučeno nadační listinou e)volit nové členy správní rady a dozorčí rady, popřípadě revizora f)rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, popřípadě revizora,přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce g)z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu f)stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora g)rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění

57 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Členství ve správní radě Členství ve správní radě - fyzická osoba -způsobilá k právním úkonům -je bezúhonná -není ona ani osoba jí blízká k nadaci nebo k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu

58 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Zánik členství Zánik členství Funkční období členů správní rady je tříleté Funkční období členů správní rady je tříleté Členství ve správní radě zaniká a)uplynutím funkčního období b)úmrtím c)odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, nadační listinu nebo statut nadace nebo nadačního fondu anebo i z jiných důvodů, pokud jsou stanoveny v nadační listině d)odstoupením

59 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Dozorčí rada Dozorčí rada -kontrolním orgánem nadace nebo nadačního fondu -zřizuje se povinně jestliže nadační jmění nebo majetek nadačního fondu je vyšší než 5.000.000,- Kč -zřizuje se dobrovolně pokud tak stanoví nadační listina anebo statut

60 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Dozorčí rada - výlučná působnost Dozorčí rada - výlučná působnost a)kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací nebo nadačním fondem b)přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu c)dohlíží na to, zda nadace nebo nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace nebo nadačního fondu, d)upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění e)nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti

61 Typy obchodních společností Typy obchodních společností ÚPRAVA PODNIKÁNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat Výjimka Výjimka -pronájem nemovitostí -pořádání loterií a tombol -veřejné sbírky -kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce

62 Chcete pokračovat ? Je to trochu složité.. Ale pokračujme.. Myslím v přednášce..

63 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Občanská sdružení Občanská sdružení Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

64 Typy obchodních společností Typy obchodních společností PRINCIPY PRINCIPY Občané mohou zakládat Občané mohou zakládat a)spolky b)společnosti c)svazy d)hnutí e)kluby f)jiná občanská sdružení g)odborové organizace a s d r u ž o v a t s e v n i c h..

65 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Občanské sdružení Občanské sdružení a)vzniká registrací b)návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let c)Navrhovatelé tvoří přípravný výbor

66 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Základní dokument Základní dokument a)název sdružení b)sídlo c)cíl jeho činnosti d)orgány sdružení, způsob jejich ustanovování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení e)ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem f)zásady hospodaření

67 Typy obchodních společností Typy obchodních společností Zánik sdružení Zánik sdružení a)dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením b)pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění c)uplynutím lhůty d)splněním účelu

68 Typy obchodních společností Typy obchodních společností TEST OBRANY NÁRODA TEST OBRANY NÁRODA -prostředek proti rozhodnutí o rozpuštění sdružení Petice členů sdružení Petice členů sdružení Žaloba k soudu Žaloba k soudu Stížnost na Policii ČR Stížnost na Policii ČR Hladovka Hladovka

69 Typy obchodních společností Typy obchodních společností KDO TO VÍ … KDO TO VÍ … Co to je petit? Co to je petit? Skvělá chuť k jídlu Skvělá chuť k jídlu Žalobní návrh Žalobní návrh Ochranná známka k označení sušenek Ochranná známka k označení sušenek

70 DOBROU CHUŤ !


Stáhnout ppt "Budoucí směřování lidského života je vždy otázkou nahodilosti.. Jean Paul Sartre ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google