Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování čistírenských kalů 30. 06. 2014, Brno Připravil: Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování čistírenských kalů 30. 06. 2014, Brno Připravil: Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Zpracování čistírenských kalů 30. 06. 2014, Brno Připravil: Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

2 strana 2 Základní údaje 20032013 Počet obyvatel10 201 65110 510 719 Obyvatelé napojení na kanalizaci s ČOV7 032 9528 270 948 Počet čistíren odpadních vod1 4102 382 Čištěné odpadní vody tis. [m 3 ]527 352443 426 Podíl čištěných odpadních vod [%]94,597,4 Produkce čistírenských kalů [kg] sušiny180 098 000154 274 000

3 strana 3 Definice čistírenských kalů Kal je suspenze koloidních částic organických a anorganických látek ve vodě. Kal obsahuje/může obsahovat: -organické látky až 80 % v sušině, -sloučeniny dusíku a fosforu, -anorganické sloučeniny na bázi Si, Al, Ca, Mg. -Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Cd, Hg, As, -PCB, PAU, dioxiny, pesticidy, farmaka, -patogenní mikroorganismy.

4 strana 4 Druhy čistírenských kalů - suspendované organické látky, - vysoce reaktivní, - denní produkce kalu 15 – 20 g na EO. - biomasa produkovaná při biologickém čištění, - denní produkce přibližně 50 g na EO. - fosforečnany Fe nebo Al.

5 strana 5 Zpracování kalu - kalové hospodářství

6 strana 6 Zahuštění kalů

7 strana 7 Stabilizace kalů AerobníAnaerobní - prosté uskladnění - uskladnění s aerací - stabilizace kyslíkem - psychrofilní - mezofilní - termofilní

8 strana 8 Hygienizace kalů → legislativní požadavky Kategorie kalů Přípustné množství mikroorganismů (KTJ) v 1 g sušiny aplikovaných kalů termotolerantní koliformní bakterieenterokokySalmonella sp. I.<10 3 negativní nález II.10 3 -10 6 nestanovuje se Riziková látkaMezní (maximální) hodnoty koncentrací v kalech (mg·kg -1 sušiny) As30 Cd5 Cu500 Hg4 Cr200 Ni100 Pb200 Zn2500 AOX500 PCB0,6

9 strana 9 Hygienizace kalů BiologickéFyzikálníChemické - anaerobní fermentace - vzduch/kyslík (AATS) - kompostování - pasterace - sušení - ultrazvuk - mikrovlny - oxid vápenatý - ozon

10 strana 10 Odvodnění kalů Sítopásový lis OdstředivkaKalolis

11 strana 11 Odvodněný kal přímá aplikace na půdu kompostování skládkování spalování pyrolýza stavební materiály produkce vodíku

12 strana 12 Nakládání s kalem v ČR

13 strana 13 Náklady na zpracování kalů

14 strana 14 Agrochemické parametry a obsah rizikových prvků odvodněných kalů 2002 - 2012 UkazatelJednotkaHodnoty pH [-][-] 6,2–8,5 Sušina [%][%] 22–32 Ztráta žíháním [%][%] 35–58 N celk. [%][%] 1–91–9 N-NH 4 [mg/kg] 400–3500 N-NO 3 [mg/kg] 0,5–80 Ca [%][%] 2–5 Mg [%][%] 0,5–1,2 K [%][%] 0,2–0,8 P celk. [%][%] 1,5–4,0 hodnoty vztaženy k sušině kalu UkazatelJednotkaHodnotyLimit, 382/2001 Sb. As[mg/kg] 0,5–7,430 Cd[mg/kg] 0,5–7,15 Cr[mg/kg] 1,0–8,0200 Cu[mg/kg] 91–257200 Hg[mg/kg] 0,5–3,44 Ni[mg/kg] 14,5–41100 Pb[mg/kg] 26–92200 Zn[mg/kg] 920–16202500 AOX[mg/kg] 189–350500 PCB[mg/kg] 0,01–0,150,6 hodnoty vztaženy k sušině kalu

15 strana 15 Obsah patogenních mikroorganismů v kalech 2002 - 2012 UkazatelJednotka Druh kalu surovýhygienizovanýodvodněný termotolerantní koliformní bakterie min. [KTJ/g] 2,50·10 4 01,10·10 2 max. [KTJ/g] 9,80·10 5 6,00·10 2 2,50·10 3 enterokoky min. [KTJ/g] 3,00·10 4 08,00·10 1 max. [KTJ/g] 2,50·10 6 5,50·10 2 2,80·10 4 Salmonella sp. min. [KTJ/g] -negativní max. [KTJ/g] -negativní hodnoty vztaženy k sušině kalu

16 strana 16 Pedagogika Předměty, jejich náplň, odbornost, duplicity. Jazyková vybavenost, rétorika, mobility. Aktivní samostatná práce studentů, praktická výuka. Hostující lektoři ve výuce, absolventi. Spolupráce se středními školami a komerční sférou.

17 strana 17 Věda a výzkum - Projekty, spolupráce s praxí - řešení zakázek. Spolupráce -mezifakultní, -meziuniverzitní Projekty BAT Centrum Celorepubliková laboratoř bioplynových transformací sdílení vybaveníkvalitní výstupy

18 strana 18 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zpracování čistírenských kalů 30. 06. 2014, Brno Připravil: Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google