Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování čistírenských kalů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování čistírenských kalů"— Transkript prezentace:

1 Zpracování čistírenských kalů
, Brno Připravil: Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. Zpracování čistírenských kalů

2 Základní údaje 2003 2013 Počet obyvatel 10 201 651 10 510 719
Obyvatelé napojení na kanalizaci s ČOV Počet čistíren odpadních vod 1 410 2 382 Čištěné odpadní vody tis. [m3] Podíl čištěných odpadních vod [%] 94,5 97,4 Produkce čistírenských kalů [kg] sušiny

3 Definice čistírenských kalů
Kal je suspenze koloidních částic organických a anorganických látek ve vodě. Kal obsahuje/může obsahovat: organické látky až 80 % v sušině, sloučeniny dusíku a fosforu, anorganické sloučeniny na bázi Si, Al, Ca, Mg. Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Cd, Hg, As, PCB, PAU, dioxiny, pesticidy, farmaka, patogenní mikroorganismy. kal je produktem (odpadem) čištění odpadních vod, v kalu je akumulováno 80 % znečištění, složení kalu ovlivňuje charakter odpadních vod, cílem zpracování kalů je eliminovat nepříznivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

4 Druhy čistírenských kalů
biomasa produkovaná při biologickém čištění, denní produkce přibližně 50 g na EO. suspendované organické látky, vysoce reaktivní, denní produkce kalu 15 – 20 g na EO. fosforečnany Fe nebo Al.

5 Zpracování kalu - kalové hospodářství

6 Zahuštění kalů

7 Stabilizace kalů Aerobní Anaerobní - prosté uskladnění
- uskladnění s aerací - stabilizace kyslíkem - psychrofilní - mezofilní - termofilní

8 Hygienizace kalů → legislativní požadavky
Kategorie kalů Přípustné množství mikroorganismů (KTJ) v 1 g sušiny aplikovaných kalů termotolerantní koliformní bakterie enterokoky Salmonella sp. I. <103 negativní nález II. nestanovuje se Riziková látka Mezní (maximální) hodnoty koncentrací v kalech (mg·kg-1 sušiny) As 30 Cd 5 Cu 500 Hg 4 Cr 200 Ni 100 Pb Zn 2500 AOX PCB 0,6

9 Hygienizace kalů Biologické Fyzikální Chemické anaerobní fermentace
vzduch/kyslík (AATS) kompostování - pasterace sušení - ultrazvuk - mikrovlny oxid vápenatý ozon

10 Odvodnění kalů Odstředivka Kalolis Sítopásový lis

11 Odvodněný kal přímá aplikace na půdu kompostování skládkování
spalování pyrolýza stavební materiály produkce vodíku

12 Nakládání s kalem v ČR

13 Náklady na zpracování kalů

14 Agrochemické parametry a obsah rizikových prvků odvodněných kalů 2002 - 2012
Ukazatel Jednotka Hodnoty pH [-] 6,2–8,5 Sušina [%] 22–32 Ztráta žíháním 35–58 Ncelk. 1–9 N-NH4 [mg/kg] 400–3500 N-NO3 0,5–80 Ca 2–5 Mg 0,5–1,2 K 0,2–0,8 Pcelk. 1,5–4,0 Ukazatel Jednotka Hodnoty Limit, 382/2001 Sb. As [mg/kg] 0,5–7,4 30 Cd 0,5–7,1 5 Cr 1,0–8,0 200 Cu 91–257 Hg 0,5–3,4 4 Ni 14,5–41 100 Pb 26–92 Zn 920–1620 2500 AOX 189–350 500 PCB 0,01–0,15 0,6 hodnoty vztaženy k sušině kalu hodnoty vztaženy k sušině kalu

15 Obsah patogenních mikroorganismů v kalech 2002 - 2012
Ukazatel Jednotka Druh kalu surový hygienizovaný odvodněný termotolerantní koliformní bakterie min. [KTJ/g] 2,50·104 1,10·102 max. [KTJ/g] 9,80·105 6,00·102 2,50·103 enterokoky 3,00·104 8,00·101 2,50·106 5,50·102 2,80·104 Salmonella sp. - negativní hodnoty vztaženy k sušině kalu

16 Pedagogika Předměty, jejich náplň, odbornost, duplicity.
Jazyková vybavenost, rétorika, mobility. Aktivní samostatná práce studentů, praktická výuka. Hostující lektoři ve výuce, absolventi. Spolupráce se středními školami a komerční sférou.

17 Věda a výzkum - Projekty, spolupráce s praxí - řešení zakázek.
mezifakultní, meziuniverzitní Projekty BAT Centrum Celorepubliková laboratoř bioplynových transformací sdílení vybavení kvalitní výstupy

18 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zpracování čistírenských kalů"

Podobné prezentace


Reklamy Google